Fagartikler

                                            VIDEN. FAGBØGER OG FAGTIDSSKRIFTER

Anholts kontur og udstrækning, også den under vandet, har ændret sig meget lidt gennem de sidste 2-3 tusinde år.  Søkort fra før 1800 kunne give det indtryk. Men gode kort kræver et  tæt samarbejde mellem flere videnskabelige fagområder. Dette lyk-

kedes først sent i forlisenes langvarige rædselshis-

torie samtidigt med oprettelsen af et lodsvæsen og et moderne fyr- og vagervæsen. Næsten 100 år se-

nere tilkom et professionelt redningsvæsen, som banede vejen for anlæggelse af en havn. Egentlig færgefart kunne nu oprettes.  Det registrerede antal 

totalforlis faldt fra mindst 70 mellem 1858-1900 til godt 30 mellem 1900-1960.

Omkring 1950 fik øen endelig eletricitet med et 40


år gammelt nedlagt jævnstrømsværk fra omegnen

af Horsens, som leverede strøm i 30 år, inden Stor-

kommune Grenå etablerede et moderne værk. Idag

leverer Anholt Havmøllepark el´en.

Grenå Kommune overtog samtidig det udslidte  I/S Anholt Vandværk fra 1960  og optimerede vandfor-

syningens kapacitet og kvalitet.

Sidst i 1950erne blev en flyveplads anlagt, en livli-

ne for anholtboerne.

Find  Chr. Bruuns levnedsbeskrivelse om Frederik

Rostgaard og ø-erindringer af præsten Niels Chris-

tian Christensen og af læreren Holger Wolsing. Og

highlights af Achton Friis, E.A. Hobolt, Peter Linde

og Erik Aalbæk Jensen.


1231

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136. Udgivet af O.

Nielsen G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a_1407_ocr.pdf

 

1427

Fillastre,Guillaume efter Swart,Claudius Claussøn(Claudius Clavus): Ældste kendte kort over Norden. Kolore

ret håndtegning. Venedig. Anholt ikke navngivet. Det kongelige Bibliotek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012

/jul/kortatlas/object67196/da/ Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 30, fig.15 og Peder Dam: Kort-

lægningen af Danmark 2019 side 246.

 

1486

Nicolaus Germanus(Donis) efter Claudius Clavus: Tabula moderna Prussie Livonie Norbegie et Gottie. Koloreret

stik. Ulm. Anholt angivet som Anaol. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/

object80083/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 33 og 102.

 

1508

Swenheym,Conrad: Tabula moderna Prussie, Livonie, Norvegie et Gottie. Roma. Anholt (2 øer!) kaldet Anaol. 

https://www.raremaps.com/gallery/detail/39291se/tabula-moderna-prussie-livonie-norvegie-et-gottie-ptolemy

 

1539

Magnus,Olaus: Carta marina. Træsnit. Venedig. Anholt angivet som Aholt. Wikimedia. https://da.wikipedia.org/

wiki/Carta_Marina#/media/Fil:Carta_Marina.jpeg   Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 38, fig. 23

og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 33 og 250-251.

 

1543

Anthoniszoon,Cornelis: Caerte van Oostlant. Ukoloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt angivet som Aneut på

kortet. http://www.wikiwand.com/de/Cornelis_Anthonisz.  Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 43,

fig. 28. og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 104. Og A.W.Lang: De ældste trykte fremstillinger

af de danske kyster 1955.

 

1558

Tramezini,Michaelis: Kort over de nordiske farvande. Venedig 1558 . Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/

maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66882/en/ Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 46, fig.31.

 

1560

Kancelliets Brevbøger 1551-1560. Navneregister. Rigsarkivet. Kildesamlinger. https://www.sa.dk/ao-soegesider

/da/other/index-creator/28/17098347/17287769

 

1568

Benedicht,Laurentz: Søkartet offuer Øster oc Vester Søen. Prentet i Kiøbenhaffn aff Laurentz Benedicht 1568.

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Benedict_1568/benedicht.htm   se 1914-1915

Johannes Knudsen.

 

1570

Ortelius,Abraham: Theatrum orbis terrarum. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt ikke navngivet. Det

kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65929/da/  Se Bo Bramsen:

Gamle Danmarkskort 1952 side 56, fig. 39 og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 254.


1572

Ortelius,Abraham: Daniae regni typus. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt angivet som Anout. Det

kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65929/da/  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark 2019 side 106.

 

1584

Waghenaer,Lucas Janzoon: Spieghel der zeevaerdt. Anholt angivet som Aenhout og Trif van Aenhout(Øster-

revet). Leiden. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79140/da/

 

1585

Jordan,Marcus: Danmarkskort. Koloreret kobberstik. Köln. Anholt med sit nuværende navn. Det kongelige

Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65933/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen

af Danmark 2019 side 108.


1595

Jordan,Marcus: Cimbriae Chersonesi nunc Ivtiae. Anholt angivet som Anout. Holland 1595. Det kongelige

Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66253/da/

 

1595

Mercator,Gerard: Danmarkskort. Koloreret kobberstik. Duisburg. Anholt  med sit nuværende navn. Det konge

lige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79360/en/  Se Bo Bramsen: Gamle Dan-

markskort 1952 side 64, fig. 52 og side 89, fig. 78. og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 111.


1613

Veen,Adriaen: Nativus Sueciae. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt skrevet som Aenolt. Antiquariaat Sande-

rus. https://www.sanderusmaps.com/detail.cfm?c=17168  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 261.

 

1626

Speed,John: Danmarkskort. Koloreret kobberstik. London. Anholt angivet som Anout. Det kongelige Bibliotek.

https://www.researchgate.net/figure/Figur-4-John-Speeds-kort-The-Kingdome-of-Denemake-fra-1626-udgivet

-i-atlasset-A_fig4_304462128  Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 76, fig. 62 og side 87, fig. 75.

og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 113.

Bure,Anders: Regnorum Sueciæ Daniæ et Norvegiæ descriptio. Kobberstik. Stockholm. Anholt med nuværende

navn. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80093/da/  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark 2019 side 263.

 

1629

Janssonius,Jan: Daniae. Kolloreret kobberstik. Anholt angivet som Anout. Amsterdam. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65948/da/  Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019

side 114.Hansen,Stephanius: De regno Daniae et Norwegiae insulisque adiacentibus. Anholt side 217. Lugdu

Batavorum(Leiden) 1629. http://www.nb.no/nbsok/nb/1214d29a385f142777761b6d581506b7?index=1573#0


1634

Carolus,Joris: Het nieuw vermeerde Licht. Søkortatlas. Amsterdam. Det kongelige Bibliotek. Se Bo Bramsen: 

Gamle Danmarkskort 1952 side 88 med fig. 77.

Blaeu,Willem Janszoon: Dania Regnum. Koloreret kobberstik. Anholt angivet som Anout. Amsterdam. Det konge

lige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65951/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen

af Danmark 2019 side 117.


1647

Janssonius,Jan; Danmarkskort. Amsterdam 1647. Anholt angivet som Anout og Anout Rif. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65956/da/  Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side

86, fig. 74 og side 87, fig. 75. og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 118.

 

1650

Mejer,Johannes: Det ældste detaljerede danmarkskort. Koloreret håndtegning. København. Det kongelige Biblio-

tek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79615/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

2019 side 121.


1658

Sanson,Nicolas: Royaume de Danemarq. Koloreret kobberstik. Amsterdam 1658. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object70438/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 123.


1659

de Witt,Frederik: Regni Daniæ accuratissima. Ukoloreret kobberstik. Amsterdam. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65959/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 124.


1660

Dahlbergh,Erik: Regnum Daniae. Konturkoloreret kobberstik. Anholt betegnes som Anhout. Nürnberg. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80290/en/ Se Peder Dam: Kortlægnin-

gen af Danmark 2019 side 126.

Hoffmann,Gottfried: Daniae et Norwegiae Tabula. Koloreret håndtegning. Danmark o. 1660. Anholt med Noer-

biergs baey. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80272/da/ Se Peder

Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 266.


1665

Allardt,Hugo: Regni Danii. Konturkoloreret kobberstik. Anholt betegnes Anout. Amsterdam. Det kongelige Biblio-

tek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65972/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

2019 side 129.

Blaeu,Joan: Suecia, Dania et Norvegia. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt med nuværende navn. Wikime-

dia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Blaeu_1645_Suecia_Dania_et_Norvegia_regna_Eur

opæ_septentrionolia.jpg  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 269.


1667

Blome,Richard: A Map of the Kingdome of Dennmarke. Konturkoloreret kobberstik. Anholt kaldes Anout. London.

Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65966/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 131.


1676

Borch,Ole: Silices Anholdini triangulares. Th. Bartholini Acta medica et philosofica Hafniensia Vol. IV pars1, side 177. Hafniæ, sumptibus Petri Haubold Acad. Bibl. 1676. https://books.google.dk/books?id=7LZfAAAAcAAJ&

printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false   Oversættelse: se Boye: Anholt 1877, side 55 og Peter Linde:

Anholt, side 99-100.


1679

Duval,Pierre: Royaume de Danemarq. Konturkoloreret kobberstik. Anholt kaldt Anhout. Paris. Det kongelige Bibliotek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65976/en/  Se Peder Dam: Kortlægningen af

Danmark 2019 side 134.


1680

de Wit,Frederik: Dania Regnum in quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulae Danicae et Provinciae Iutia,

Scania, Blekingia et Hallandia. Amstelodami 1680. Anholt angivet som Anhout. Boston Public Libery. https://col

lections.leventhalmap.org/search/commonwealth:cj82kt01r


1692

Hydrographisk växande gradcharta af Östersiön och Kattigatt i lijten form sammandragen af  W. von Rosenfeldt

& P. Gedda A:o 1692. Se Kejlbo,Ib: Historisk Kartografi side 38. Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger 2.

reviderede oplag 1972. ISBN 87 7423 001 8. https://dis-danmark.dk/bibliotek/908045.pdf


1693

Jaillot,Alexis Hubert: Carte de la Mer de Dannemark. Konturkoloreret kobberstik. Paris. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object70393/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 138.

 

1695

van Schagen,Gerrit: Dania Regnum. Koloreret kobberstik. Anholt kaldes Anout. Amsterdam. Det kongelige Bibliotek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80674/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af

Danmark 2019 side 141.

General hydrographisk chartbook öfwer Ôstersiön och Katte-Gatt. Werner von Rosenfelt og Petter Gedda. Amsterdam 1695. https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_Gedda

 

1696

Cordier R. & Erik Dahlberg(tegning): Generalkort af Danmark refererende til 1660. Nürnberg. Anholt angivet som

Anhout. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65961/da  Se Bo Bramsen:

Gamle Danmarkskort 1952 side 97, fig. 86.

  

1700

Sørensen,Jens. Danmark. Koloreret håndtegning. Anholt med nuværende navn. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object73958/da/ Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side

93, fig. 83 og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark 2019 side 144.

Valck,Gerard: Regnum Daniae. Koloreret kobberstik. Anholt kaldet Anhout. Amsterdam. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object77326/en/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

2019 side 147.

Homann,Johann Babtist: Regni Daniae. Koloreret kobberstik. Anholt kaldet Anhout. Nürnberg.

Det kongelige Bibliotek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65986/da/  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark 2019 side 151.

 

1701

Judicæer,E.O. Equipagemester & Günther,Andr. Konduktør & Cornelsen,Isbrandt Pælebukkemester: Rapport om

Anholt Knob med bilag,  6.7.1701.  Se Johannes Knudsen: Anholt Knob. 1922 i Tema Fyrvæsen.

 

1708

Juel,Rasmus: Carte af Anholdt med Dessen omliggende Grunde samt dend Nye, Anno 1708, opsatte FyerBagge

og Waanehuus. Målestok ca. 1:24000. Det Kongelige Søkortarkiv. http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-

Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024830.jpg.info


1710

Delisle,Guillaume: Carte du Royaume de Danemarc. Konturkoloreret kobberstik. Paris. Anholt angivet med sit

nuværendenavn. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65999/da/  

Se Peder Dam: Kortlæg-ningen af Danmark Side 159. 


1714

van der Aa,Pierre: Le Royaume de Danemark. Koloreret kobberstik. Leiden. Anholt kalder Anout. Det kongelige

Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65995/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen

af Danmark Side 161


1717

Kjær,Heidi m. fl.: Omstændighederne omkring et forlis ved Anholt 1717. Danske Slægtsforskere. https://forum.sla

egt.dk/index.php?topic=36972.0


1718

Sørensen,Jens: Danmarck og Norrige og Merre Prowintzer og Lande. Koloreret håndtegning. Danmark. Anholt.

Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object73840/en  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark Side 270.


1729

Pontoppidan,Erik: Nova Daniæ Regni. Ukoloreret kobberstik. Bremen. Anholt angivet med sit nuværende navn.

Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66001/da/   Se Bo Bramsen:

Gamle Danmarkskort 1952 side 123, fig. 110. og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 162. 


1730

Seutter,Matthäus: Daniæ Regnum. Koloreret kobberstik. Augsburg. Anholt kaldet Anhout. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66003/en/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

Side 164. 


1734

Tirion,Isaak: Nieuwe Kaart van het Koninkryk van Deenemarken. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt som

Anhout.Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66002/en/  Se Peder

Dam: Kortlægningen af Danmark Side 166. 

 

1742

Dauw,Frederik Johan Valentin Hansen: Anholt Øe Beskrivelse (i brev 27. Aug. 1742 til Hr. Jessen som svar på

begæring om en øbeskrivelse). Den Kallske Manuskriptsamling Nr. 379. Det Kongelige Bibliotek. En renskrift af

dokumentet: Grenaa og omegn - før og nu side 80-81, 1978 og Peter Linde Anholt Side 8-16, Erik Myrdals

Bogtrykkeri 1948


1750

Robert de Vaugondy,Gilles: Royaume de Danemarck. Konturkoloreret kobberstik. Paris. Anholt som Anout. Det

kongeligeBibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66008/da  Se Peder Dam: Kortlæg

-ningen af Danmark Side 169.

 

1753

Richardson, Jacob: Hallandia Antiqua et Hodierna, Thet Är: Hallands Historiska-beskrifning Ifrån Älsta In Till

Wåra Tider, Side 92. Lars Salvius Stockholm 1752-1753. Udgivet som faksimile 1987 https://books.google.dk

/booksid=47cOAAAAQAAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=jacob+richardson+hallandia&source=bl&ots=bLJrSGWaJK&

sig=3VuZQzkRgd8j8KVFzZsi5vTsvRk&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwify4G9lKTUAhUwb5oKHQSBT0Q6AEIVTAH

#v=onepage&q=jacob%20richardson%20hallandia&f=false


1758

Gibson,John: Denmark. Konturkoloreret kobberstik. London 1755. Anholt som Anhout. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66010/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

Side 170.


1759

Jonge,Nicolai: Land Kort over Kongeriget Danmark. Koloreret kobberstik. Anholt med nuværende navn.

Det Kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66014/da/

Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 172 og om anvendelsen af kortet i Holbergs Geographie eller

Jordbeskrivelse 1777 hos Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 148, fig. 137,


1763

Pontoppidan,Erik: Daniæ Regni. Koloreret kobberstik. Amsterdam. Anholt med nuværende navn. Det kongelige

Bibliotek.http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66020/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af

Danmark Side 174.


1764

Fra Anholt meldes at Kopperne nu er kommen der paa Landet hvor de ikke har været i 36 Aar, der ligger henved

46 ungeog gamle Mennesker deraf, hvoriblandt er en Deel paa 47 Aar. Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 2, 28.12.1764


1766

Desnos,Louis Charles: Le royaume de Danemarc. Konturkoloreret kobberstik. Paris. Anholt kaldet Anhout. Det

kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65922/da/  Se Peder Dam: Kortlæg-

ningen af Danmark Side 177.


1768

Efterretning om Anholt. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger. Forsiden,

31.5.1768. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1768-05-31%2C1768-05-31

 

1776

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat med Höy Kongelig Privilegie. Kobberstik. Kiöbenhavn. Det

kongelige Bibliotek. http://images.kb.dk/present?id=dk007324

 

1777

Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. Femte Deel (Kongeriget Danmarks chorografiske

Beskrivelse). Johan Rudolph Thiele Kiøbenhavn 1777. http://www.nb.no/nbsok/nb/cced9bc1e1b4ecbb927bf2

f807cb5fe?index=1608#0Se Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort 1952 side 148, fig. 137 og Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark Side 172.

 

1778

Holk, Hans: Anholt Side 25-27. Provincial=Lexikon. M. Hallager. Kiøbenhavn. 1778. http://www.nb.no/nbsok/nb

/95c4e90baaddd2f4819cf8c3d15f22bf?index=1484#31


1780

Dezauche,Jean-Claude: Carte du Royaume de Danemarc. Koloreret kobberstik. Paris. Anholt med nuværende

navn. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66118/da/   Se Peder

Dam: Kortlægningen af Danmark Side 179.

 

1781

Pontoppidan,Erich: Den Danske Atlas-Eller Kongeriget Dannemark. Med dets naturlige Egenskaber,

Elementer,Indbyggere,Væxter. Bogtrykker Andreas Hartvig Godiche, Skinder-Gaden, Kiøbenhavn.

Tomus I-VII 1763-1781.  Tomus I, Bog II, Cap.III  P. 47.  Om adskillige Steen-Arter. Særdeles Art af

Flintesteen paa Anholt 1769.  Tomus IV, Cap. VIII P. 51-52, Aarhuus Stift, Kaløe Amt. Øer. Anholt og Hjælm

1764. Fotolitografisk faksimile:  Rosenkilde og Bagger 1969-1972.  http://chr4.dk/index.php/dda


1782

Stackhouse,Thomas: Denmark. Koloreret kobberstik. London. Anholt kaldes Anhoult. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66045/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark

Side 181.

 

1783

Janssen,J.: Situations Kaart over Øen Anholt. Kobberstik. Det kongelige bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa

/2012/jul/kortatlas/object68956/da/

 

1785

Janssen,Joh.: Land=Cart over Öen Anholt. Koloreret håndtegning. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps

/kortsa/2012/jul/kortatlas/object68947/da/


1788

Dezauche,Jean-Claude: Carte des Courones du Nord. Koloreret kobberstik. Paris. Anholt. Det kongelige Bibliotek.

www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66173/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 273.

Bonne,Rigobert André & Desmarest,M.: Royaume de Danemark. Kobberstik. Paris. Anholt. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66044/da/


1790

Lous,Christian Carl og N.Angelo(stik) : Pass Kaart over Kattegat. Kobberstik. København. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72730/en/

Faden,William: Kingdom of Denmark. Koloreret kobberstik. London. Anholt. Det kongelige Bibliotek. http://www5.

kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66101/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 182.

 

1791

Harboe,Hr. Capt. Lieut. F.C.L.: Speciel Misvisende Kaart over Øen Anholt med omliggende Grunde. Optaget Aar

1791. Søkortarkivet. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/pilotbog/bog012.html

Den af Skipper Grøn fra Laurvigen nyopdagede farlige Grund, beliggende imellem Anholt og Warbierg, hvorpaa nu

er befunden ei at være mere end 19 Fod med store Stene. Ligeledes er ved nøjagtige Observationer befunden, at

hele Anholt med sit Revligger meest imod 1 Miil östligere paa samme Brede, end det ligger i Kattegats-Kaartet af

1790.   A. Lous,  Contre-Admiral og Oberlods. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs

Efterretninger Side 1, 19.10.1791.

Lange,I.E.: Neue Karte von den Königreiche Dänemark. Koloreret kobberstik. Anhout. Det kongelige Bibliotek.

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66055/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 185. 


1792

Harboe,Frederik Carl Ludvig.: Kort over den sydlige Del af Kattegat. Håndtegning. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72731/da/

Bugge,Thomas: Ved nogle af Hr. Captainlieutenant Harboe i afvigte Sommer foretagne Søeopmaalinger---

Kiøbenhavns Kongeligt alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 22.2.1792.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9cf59c82-6522-

4fc0-b3b9-0fac42ae7a59/query/anholt

Nyheder. Efter Hs. Maiestæts allerhøieste Approbation er Skipper Jens Grøn af Lauervigen til Belønning for en

af ham opdagen farlig Grund mellem Anholt og Sverrig allernaadigst skienket en af de Guld-Medailler, som er

bestemt til Belønning for udmærkede Fortienester. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=

Contoirs Efterretninger Side 1, 1.10.1792.

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt 1:40 000. Under det Kongelige

Videnskabernes Selskabs Bestyrelse. Det Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas

/object67208/da/ Genoptrykt i kobber 1943 og offset 1956.

Af Videnskabernes Selskabs Kort over Danmark faas Øen Anholt for 1 Rbd. Annonce fra forlaget  J.H. Schubot-

he. Børsen Nr. 9. Københavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 2, 13.8.1825.

 

1793

Bugge, Thomas : Om den rette Længde og Bredde af Øen Anholt. Ny Samling af Videnskabeligt Selskabs Skrifter

IV Side 529-536, 1793.

 

1794

Bowles,Carington: Kingdom of Denmark. Koloreret kobberstik. London. Anhoult. Det kongelige Bibliotek.

www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66054/en/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side

187.Odense, den 30te Maj. Det fra Helsingøer til Nordsøen afseilede engelske Krigsskib, Squirl, har havt det

Vanheld at blive siddende fast--- Fabers Fyenske Avertissements-Tidende Side 1, 30.5.1794.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1794-05-30%2C1794-05-30

Placat fra Rentekammeret angaaende Amternes Inddeling for Eftertiden dat. 21. Junii 1794 er Inddelingen for

Jylland følgende: I Henseende til Danmarks mindre Øer er allernaadigst befalet: at Øerne Læssøe, Anholt og

Samsøe skullehenlægges, den første under Hiørring, den anden under Randers og den tredie under Holbek

Amt. Kongeligt allernaadigst privilegerede Aahuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender 2.8.1794.

 

1800

de Lövenörn,Poul: Anviisning for de Seilende i Kattegattet, som indeholder Beskrivelse over Grundene, Bank-

erne og Lodskuddene etc. Fotografisk optryk af 1905 udgaven Rosenkilde og Bagger 1972. ISBN 87 423 0085 1.


1803

Sotzmann,Daniel Friedrich: Generalkarte des Königreichs Daenemark. Koloreret kobberstik. Nürnberg. Anholt.

Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66103/da/ Se Peder Dam: Kort

lægningen af Danmark Side 189.


1804

Geographisches Institut: Charte des Königreichs Dänemark. Koloreret kobberstik. Weimar. Anholt. Det kongelige

Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66103/da/  Se Peder Dam: Kortlægningen

af Danmark Side 181.

 

1805

Befordring. Skibspræst Joachim Wilhelm Bech er under 1ste d.M. af Hs. Majestæt allernaadigst beskikket til

Sognepræstpaa Øen Anholt. Kongelig allernaadigst privilegeret Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender

Side 2, 13.11.1805.

Klint,Gustaf Akrel: Karta øfver den østre Delen af Kattegat. Anholt skrives Anholdt. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72714/da/

 

1806

Wedel,L.M.: L.M.Wedels Rejse. Igennem de betydeligste og skjønneste Egne af den danske Provinds i Aarene

1799-1804. Anholt Side 107-108. G.Hempel Odense 1806. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/e-mat/dod/

130021858030_bw.pdf


1810

Laurie & Whittle: Kingdom of Denmark with the Dutchy of Holstein. Koloreret stik. London. Anholt. Det kongelige

Bibliotek.  http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66854/en/  Se Peder Dam: Kortlægningen af

Danmark Side 192.

 

1812

Blandt Oldsager som Museet paa Universitets Biblioteket er beriget med: en 4 Alen lang antique Svingbasse af

Jern funden i Stranden ved Anholt. Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Tidener som

forsendes med Brevposten Side 1, 27.3.1812.


1813

Fembo,Christoph Franz: General-Charte vom Königreich Dänemark. Koloreret kobberstik. Nürnberg.

Anholt. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80268/da/  

Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 195.


1815

Gliemann,Theodor: Kongeriget Danmark. Det første nøjagtige Danmarkskort. Koloreret håndtegning. København. 

Anholt. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66105/da/

Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 196. 


1816

Lille Middelgrund. Handels- og Søfartsmuseets kortsamling. Løbenr. 3286, 3782, 3294 og 3303. 1800-1816. 

http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/kort/kort3303.html


1817

Diewald,Johann Nepomuk: General-Charte vom Königreich Dänemark. Præcist kort med upræcise kattegaøer.

Konturkoloreret kobberstik. Nürnberg. Anholt med nuværende navn. Det kongelige Bibliotek.

www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66069/da/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 198. 

Søkortarkivet. Kaart over Kongeriget Dannemark, Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen samt Lauenburg.

Konturkoloreret kobberstik. København. Anholt. Det Kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/

jul/kortatlas/object66067/da/

 

1818

Mandagen d. 3die August. Licitation paa en nye Kirke ---   Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=

Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side 4, 28.7.1818. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestre

am/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A63c12e6f-15de-4aed-81c5-6e4c6bcc8696/query/anholt

 

1819

Bexell,Sven Petter: Hallands Historia och Beskrivning I- III. Morups Pastorat Side 321-329. Göteborg 1817-1819.

Nyt oplag i 2 bind: Thulin & Ohlsson Göteborg 1925. http://runeberg.org/hallhist/

 

1820

Tegning over den imellem Anholt og Warbierg beliggende 19 Foeds Grund (:Lille Middelgrund) 1820?  Det

Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72720/da/


1821

Gliemann,Theodor: General kort over Kongeriget Danmark. Konturkoloreret kobberstik. København. Anholt.

Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object74059/da/   Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark Side 203.


1822

Diewald,Johann Nepomuk: General Charte des Königreichs Daenemark. Konturkoloreret kobberstik. Nürnberg.

Anholt. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66438/da/  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark Side 205.


1825

Brué,Adrien Hubert: Carte general des royaumes de Suede, de Norvegeet de Danemark. Koloreret kobberstik.

Paris. Anholt. David Rumsey Map Collection. https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/491977348356/

Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark Side 274.

Weiland,Carl Ferdinand: Das Königreich Daenemark. Konturkoloreret kobberstik. Weimar. Anholt med Knoben

og Nord Vest Rev. http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66075/da/  Se Peder Dam:

Kortlægningen af Danmark Side 206. 


1829

Gliemann,Th.: Kort over Randers Amt. Håndkoloreret litografi. Det kongelige Bibliotek. http://www5.kb.dk/maps

/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79667/da/

Magnusen, Finn: Den første November og Den første  August. To historisk-kalendariske Undersøgelser Side

181. Det Kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. Kjöbenhavn 1829.

 

1830

von Schlieben,W.E.A.: Daenemark Jylland. Konturkoloreret litografi. Leipzig 1825-1830. Anholt uden for kortet.

Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72225/da/

Jensen, Chr. B.: Provincial-Lexikon over Danmark. Første Deel Side 19. Hempel 1830.

 

1835

Bexell, Sven Petter & Justus Gabriel: Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne, Side 167. Sam. Norberg 1835.

 

1836

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=2247&elav=null

 

1840

Baggesen, August: Den danske Stat. Forfatterens Forlag 1840.

 

1841

Becker,T.A .: Nogle Bidrag til Øen Anholts Historie. Orion. Historisk-geographisk Maanedsskrift  Side 258-

293, 4. Bind 1841. Kopi Anholt Museum. http://runeberg.org/btorion/4/0266.html


1842

Videnskabernes Selskab over Kongeriget Danmark Nr. 24. Første videnskabelige kortlægning afsluttet.

Koloreret kobberstik. København. Anholt.  Det Kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul

/kortatlas/object66639/en/ Se Peder Dam: Kortlægningen af Danmark side 208.


1843

Mansa,J.H.: Nörrejylland 1863 Pl.4. Indsat Anholt til Nörre Herred i Randers Amt. Konturkoloreret litografi.

Med angivelse af krigskirkegårde. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/

object66276/da/

Den Danske Havnelods. Anholt Side 106-09. Udgivet og forlagt af Det Kongelige Søkoortarchiv F/I 17538.

Første Udgave 1843. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/pilotbog/ddl.html

Communalvæsen. Under 15de Marts er allernaadigst resolveret ---   Dagen Side 1, 6.5.1843. http://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe3668ab-12c0-41a0-9b40-38b1d291649f/query/anholt


1844

Kancelli-Skrivelse ang. Vaccinationen paa Anholt. Bibliotek for Læger Side 454, 41. Bind, Ny Række 11.

Bind. 1844.

 

1845

Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. J.V. Cappelens Forlag .Christiania

1844-1845.

 

1847

Paa forrige Larsens Plads ses i denne Tid en Mærkelighed, nemlig 8 Jernkanoner som ved Grosserer

Switzers Dykkere ere opfiskede under Anholt...  Ålborg Stiftstidende Side 1, 26.6.1847. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad53c6469-984b-4dcb-82f2-b65d2ea32

155/query/anholt

Ved den i Kattegattet beliggende Ø Anholt er i Sommerens Løb, ved Hjælp af Dykkerapparater, fra Havet

bjerget følgende Sager...  Kongelig privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 5,  6.11.1847.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1847-11-06%2C1847-11-06

 

1852

Steenalderfund Anholt. Antiquarisk Tidsskrift Side 107 og 213. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab 1949

-1951. Brd. Berling Kjøbenhavn 1852. https://ia800203.us.archive.org/35/items/antiquarisktidss1849kong

/antiquarisktidss1849kong.pdf


1853

Wilnau,Marcus: En Lysttour fra Grenaae til Anholt. Epimetron. Nytaarsgave for 1854. Stiftsbogtrykkeriet Aarhuus

1853. 2 genudgivelser:  Svenstrup,Carl & P.G.K. Bentzon og Achton Friis(fotos): "En Lysttour fra Grenaae til An-

holt" for 100 Aar siden. Grenaa Folketidende 24.12.1947. Udgivet som tryksag: Grenaa Folketidendes Bogtrykke-

ri 1948. https://www.fabech-holm.dk/onewebmedia/lysttur_til_Anholt_001.pdf  og Bo Nielsen: Fortællinger fra An-

holt 2. Eget forlag 1978? ISSN 0109 1786. 2 anmeldelser: Nyborg 22 December. Fyens Stiftstidende Side 2, 24.

12.1853.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1853-12-24%2C1853-12-24  og

ras og ukrediterede fotos: En munter ballast i "Johanne Maries Haab" paa Anholt-Tur 1850. Randers Amtsavis si- de 6, 24.5.1951.


1855

Flamand, Ludvig Joseph: Fyen, Jylland og Slesvig med tilliggende Øer Side 129-130. J.G.Salomon

Kjøbenhavn 1855.


1858

De mange Sygdomstilfælde, som i den senere Tid finde Sted paa Anholt...Kongelig privilegerede Aarhuus

Stifts-TidendeSide 2, 30.10.1858. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_

page%3Auuid%3Aa5346755-9e8c-4878-b4ac-1cdd5198f11e/query/Anholt 

Et godt Embede. Nu skal Anholt have sin egen Distriktslæge.Silkeborg Avis. Et politisk- og Avertissements-

blad Side 2, 30.10.1858. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3A

uuid%3A6dd0b0e9-bd70-4e48-822c-086e20a2755f/query/anholt

 

1859

Det er allern. bifaldet, at Øen Anholt som hidtil har hørt under Grenaa Lægedistrict, herefter maa udgøre et

eget Lægedistrict og er derhos practis. Læge paa Samsø  Cand. med. et chir. P. Lund besk. til Districtslæge

paa Anholt. Kongelig privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 31.8.1859.

 

1860

Trap,J.P.: Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. G.E.C. Gads Forlag 1. udgave 1858-

1860. https://da.wikipedia.org/wiki/Statistisk-topografisk_Beskrivelse_af_Kongeriget_Danmark

6. udgave, bind 9: Randers, Norddjurs og Syddjurs. Afsnit om Anholts ørken side 162-163 og øens strate-

giske placering side 186-190. Trap Danmark 2018. https://trap.dk/bind/randers-norddjurs-syddjurs/

 

1866

Both,L: Jylland med dertil hørende Øer: Pl. 11. Bikort Anholt. København !857-1866. Anholt. Det kongelige

Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Postbaad frygtes forlist. Fædrelandet Side 2, 12.11.1866. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8b72a029-dfea-4328-82f5-165d69a41932/query/anholt%20postb%

C3%A5d

Anholts Postbaad forlist. Svendborg Amtstidende Side 3, 15.11.1866. http://www2.statsbiblioteket.dk/medie

stream/avis/record/doms_aviserpage%3Auuid%3A909c989d-0151-4b8f-af36-71163c026e18/query/anholt%

20historier

 

1867

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kopi i Anholt Museum. 1867.

 

1868

En af Indenministeriet udgivet Beretning om Redningsvæsenets Virksomhed. Fædrelandet Side 1, 21.11.

1868.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A98ea04f7-

105d-4ad9-b4fb-1b1bce59eda4/query/Anholt%20fortællinger

Welhaven, J.S.: Samlede Skrifter Bind VI Side 161, Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) 1867-1868.  http://runeberg.org/jswsaml/6/0172.html

Madsen,Andreas Peter: Fund paa Øen Anholt. Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker. Bind

I Stenalderen. Side 19-20.  Gyldendal 1868.

Engelhardt,Conrad: Anholtfund fra Ældre Stenalder 1863-1867. Aarbøger for Nordisk Oldkundskab og Historie

1868, Andet Hæfte Side 93-95. Thieles Bogtrykkeri 1868. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439100_color.pdf

 

1869

Fortegnelse over Resultatet af de til Randers Amt for November 1868 afgivne Vota til Capitelstaxtens Sættelse.

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende, Side 7, 2.1.1869.

Boye, Vilhelm Christian: Les atéliers pour la fabrication des instruments de silex, découverts dans l’île d’Anholt.

Matériaux d’Archéologie & d´Histoire Nr. II. Châlon s.S. février 1869. Se desuden V.C.Boye Anholt 1877, side 47.

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439021_color.pdf

 

1870

Bruun, Christian: Frederik Rostgaards Liv og Levned. Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Thieles

Bogtrykkeri 1870. http://www.nb.no/nbsok/nb/c7e4ef3fad8fc956ec036e82c73edfa7?index=349#8

Anmeldelse: Litteratur. Dagbladet(København) Side 2, 11.5.1870. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/search/Anholt/date/1870-05-11%2C1870-05-11

Museet for de nordiske Oldsager har fra Anholt modtaget Gjenstande fra Steenalderen og en Grønsteens

Øxhammer. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertisse-

mentstidende Tillæg Side 11,  1.12.1970.

 

1871

Jørgensen, A.D.: Fr. Rostgaards uforgribelige Underretning om Anholt 1716. For Ide og Virkelighed Bd.1 Side

188-190, 1871.

 

1872

En Samling af Flintredskaber funden paa Anholt 1865-1872. Inventarnr. 950-1427c. Aarhus Museum. http://

webcache.gooleusercontent.com/searchq=cache:qQSYiBT2FqMJ:https://www.kulturarv.dk/mussam/VisGen

stand.action%3FgenstandId%3D6411782+&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk

Both, Ludvig Frederik: Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Anden Deel. Anholt Sogn, Side 352-

354. Fr. Wøldikes forlag 1872.

 

1874

Strandinger paa Anholt. Jyllandsposten Side 1-2, 22.2.1874.

m.m.: skriver 1. April fra Skagen: Havn ved Anholt eller ved Skagen? Den til Forsendelse med de Kongelige

Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 10.4.1874

 

1875

Andragende om Telegraphforbindelse mellem Fastlandet og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 2.5.1875.

 

1877

Boye,Vilhelm Christian: Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze. Samlinger til jydsk Historie og Topografi

VI Bind 1876-1877,  Side 39-58. Det jydske topografiske Selskab. Forlagt af Marinus  M. Schultz  Aalborg

1877. Kopi Anholt Museum.http://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topogr

afi_VI_bind_1876-77.pdf

Anholt Sogn. Præster tilknyttet sognet 1551-1877. http://www.danskeaner.dk/wiki/index.php/Anholt_Sogn

 

1878

Nyt Lovforslag om at der paa Anholt oprettes en med Redningsbaad og Raketkasteapparat forsynet Rednings-

station. Landstinget 7. Marts. Jyllandsposten Side 2, 8.3.1878.

Uddrag af Randers Amtsraads Forhandlinger. Fysikus andrager paa, at der paa Anholt tilvejebringes et Lokale

til Modtagelse af Kolerapatienter---.  Aarhuus Amtstidende Side 2, 26.7.1878. http://www2.statsbiblioteket.dk/me

diestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4fc6f232-f4d3-48a6-8c7d-8398886702f2/query/anholt

Oprettelsen af Redningsstation paa Anholt vedtaget i Rigsdagen 20. Marts. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 21.3.

1978.

Redningsvæsnet paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 24.11.1878.

 

1880

Distriktslæge=Embedet paa Anholt. Til det ledige Læge-Embede paa Øen Anholt, som gjentagne Gange forgæ-

ves har været opslaaet, meldte sig ikke en eneste Lysthavende, saa Avtoriteterne nu have maattet antage en

Læge, der for kort Tid siden er hjemkommen fra Grønland. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 18.10. og 5.11.1880.

Gad,Marius: Folketællingen i Danmark 1. Februar 1880. Geografisk Tidsskrift Bind 4 Side 67 1880.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/38675/74550.

 

1881

Bærentz,N.Th.: Takkebrev til Redningsmandskabet på Anholt. Dagens Nyheder Side 4, 25.1.1881. http://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A67fde3ad-4af2-48f2-a21d-1285a

334996e/query/von%20der%20Maase%20Anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A67fde3ad-4af2-48f2

-a21d-1285a334996e

Nyt Telegrafkabel. Fra Beboerne paa Øen Anholt og et stort Antal Skibsførere vil der blive indgivet Andragende

herom til Indenrigsministeren. Svendborg Avis Side 1, 9.11.1881

 

1882

Bekjendtgjørelse. Embedet som Districtslæge paa Anholt er ledigt. Annonce i  Den til Forsendelse med de Kon-

gelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 3, 26.5.1882. http://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1464c764-cbdc-4da4-a634-a1f3574946b/query/anholt%20

Tauber,P.: Fra et Ophold paa Anholt. Geografisk Tidsskrift Bind 6  Side 66-71, 1882. Kopi Anholt Museum.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/38795/74790

Liitken,O.: Expeditionen til Anholt den 26-27de Marts 1811. Danebrog. Tidsskrift for Hær og Flaade Side 827,

2. Aargang Kjøbenhavn 1881-1882.

Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874 anbefaler:  Andragende fra Anholt til Indenrigsministeriet

om Anlæggelse af Telegraf paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 3.2.1882.

 

1885

Bekjendtgørelse fra Postinspektørerne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 17.7.1885. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa8b29900-9e64-40dc-9424-d06e4a13129c/quer

y/anholt%20postforbindelse

 

1886

Petersen,Magnus: Indberetning til Nationalmuseet om antikvariske Undersøgelser i Nørre Herred. 1886.

Værkstedfund. Fund af Anholt'er fra Oldtiden. Jyllandsposten  Side 1, 9.8.1886.


1887

Telegraflinie til Anholt. Finanslovsbetænkning. Jyllandsposten Side 2, 8.1.1887.

Et nyt Telegrafkabel vil i denne Uge blive nedlagt i Kattegattet... Slagelse-Posten Side 2, 21.7.1887.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe71d023-bcc9-4c

98-a8f3-c52e1d3ab700/query/anholt%20telegrafkabel

Telefonledning fra Stationen Anholt til Fyret. Jyllandsposten Side 1, 5.10.1887.

Strandinger ved de danske Kyster 1858-1889. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1887.

Telegrafanlægget til Anholt nu tilendebragt--- Kallundborg Avis Side 2, 29.10.1887. http://www2.statsbiblioteket

.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A770a40b7-c066-460a-8c5d-43ef2a06cc8b/query

/anholt

 

1888

C.U.: Strandingen ved Anholt. Anholt Rev 6. Jan.. 88. ("Mrgbl."s specielle Korrespondent.) Morgenbladet(Køben-

havn) Side 1-2, 10.1.1888. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid

%3A6117d176-a8f8-4ee4-b33a-013890a88a8b/query/anholt

Thierry,A: Hvor er den rette Plads for en dansk Fiskerihavn? Nationaltidende Side 1-2, 2.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A89fec6b7-1f1d-4c71

-b58b-e4ce91df0e54/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A697c89e6-f672-4b8c-afdd-0495

77e49519

X.Y.Z.: Hvor er den rette Plads for en dansk Fiskerihavn? Nationaltidende Side 2, 7.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2339f367-cb56-4619

-bf07-c6f73c74dff1/query/anholt%20

Thierry,A: Hvor bør der absolut og snarest anlægges en Fiskerihavn? Nationaltidende Side 1, 31.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61512647-5dd8-4f99

-9161-3f8b4589e8f8/query/anholt%20


1889

Den sidste Stranding paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 24.9.1889. http://www2.statsbiblioteket.dk/

mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abf096dcd-0996-481f-85e4-0ef680b64844/query/

Anholt%20Pakhusbugten

Vindsignal i Helsingør. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 8.10.1889.


1890

Strandinger paa Anholt 1889. Jyllandsposten Side 1, 20.2.1890. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afdf1d320-5c3a-40c3-8cf8-8d22f2f75901/query/Anholt%20jagt

Th.J.: Anholt Kirkes Udsmykning. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 16.7.1890.


1891

Fire nye Redningsbaade til Spirbakken, Thorsminde, Anholt og Læsø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 14.5.1891.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afccf22e0-0275-45b7-

945f-fa3fbc35929d/query/Anholt

Finanslovforslaget for Finansaaret 1892-93. Andre og overordentlige Statsudgifter § 26. Til Paabegyndelse af

en Fiskerihavn paa Anholt og  Bygning af en Mole ved Dræthøj. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens

Avis eller Skanderborg Amtstidende Side 1-2, 5.10.1891. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/rec

ord/doms_aviser_page%3Auuid%3A4dd11fa1-2652-41fe-8e1e-29f328ca666a/query/Anholt%20fortællinger

Bang,Vilhelm: Præstegaardsliv i Danmark og Norge. Fra Reformationen til Det 17. Aarhundredes Slutning.

Anholt omtalt side287. Gad Kjøbenhavn 1891. http://www.nb.no/nbsok/nb/5dba15d11f23174b50906150878

92c44?index=1391#0

 

1892

Finansudvalgets Betænkning. Fiskerihavn ved Dræthøj. Jyllandsposten Side 1, 9.1.1892. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A74de2b43-f2ef-4603-a02b1c543ed22cd/

query/dr%C3%A6th%C3%B8j%20anholt

Rigsdagen. Havnen paa Anholt. Politiken Side 1, 16.1.1892.

Rigsdagen. Finansbehandlingen. Diskussionen om Fiskerihavne. Aftenbladet Side 2, 17.1.1892.http://www2.s

tatsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae3154e77-d199-40be-a4f0-b47

640ac7554/query/havn%20anholt

Fra Rigsdagen. Mødet d.15  Januar. Folketinget. Finansloven. Bornholms Tidende Side 1, 18.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad1c95249-b4b3-458

6-8952-58a9fc1d3cee/query/havn%20anholt

Strandinger 1891. Jyllandsposten Side 1, 1.2.1892.

Janssen,Børge: En mærkelig Ø. Om Læsø. Jylland, Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Samfundsspørgsmaal.

Side 165-172.Red. Franz v. Jessen. Bayers Forlag Aarhus 1892. 1 anmeldelse: Demokraten Aarhus Side 2,

25.3.1892.

 

1893

Zinck,L.: Til Oplysning om den "Trekantede Øxe" fra Anholt Side 22-23 Nordisk Archæologi. Stenalderstudier II.

J.Frimodts Forlag 1893.  http://www.nb.no/nbsok/nb/5f38408a7b7900a9e38e94e5e5bd7bfd#0


1894

Beyer: Havn paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 4.8.1894. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A16afec39-4ad8-421a-9550-9208884b889e/query/Anholt%20Pakhu

sbugten

 

1895

Beyer,G.: En Fiskerihavn paa Anholt. Aarhus Amtstidende Side 1-2, 29.3.1895. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae60524f7-6fa4-47b7-a90c-ac8839a56e23/query/anholt

Misfornøjede Fiskere protesterer - En Havn ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 19.11.1895.

Grenaa modarbejder en Havn paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.12.1895.


1896

Øjenepidemi paa Anholt. Skive Folkeblad Side 2, 23.12.1893. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3f165bd7-d2cc-400c-b6e5-8ff8a2850e73/query/anholt%20fortællinger

 

1897

Jessen,Axel: Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark.  Kortbladene Læsø og Anholt . D.G.U.  1.Række.

 4. I Kommission: C.A. Reitzels Forlag Kjøbenhavn 1897. Kopi Anholt Museum.

En Anholtgjæst: Stemmer fra Publikum. Post- og Passagerbefordringen til og fra Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 31.5.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7

6fb100d-b92d-48e0-a265-fbcec9b9f0ab/query/anholt

Fiskerihavn ved Anholt. Jyllandsposten Side 2, 6.10.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A7d622f13-2d44-4e5e-84ca-a893d2db1918/query/anholt

Anholt Havn. Isefjordsposten Side 1, 3.11.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms

_aviser_page%3Auuid%3Ac838368b-cd98-46d8-aa14-82568b0404eb/query/anholt

 

1898

Andersen, Anthon.: Uddrag af Beretningerne om Redningsvæsenets Virksomhed i Jylland

indbefattet Fanø, Læsø og Anholt. 1898.

To nye Fiskerihavne ved Anholt og Esbjerg. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 7.1.1898.

Byg Fiskerihavne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 12.3.1898.

Traveller: Postforbindelsen med Anholt før og nu. Jyllandsposten Side 1, 11.5.  http://www2.statsbiblioteket.dk

/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af752b8eb-9626-4b91-a2f4-5e2fb45ea8c1/query/po

stforbindelsen%20anholt

En ny Postbaad til Anholt. Jyllandsposten Side 1, 18.8.1898. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A58f9e83f-595f-4403-a650-da9d1afee339/query/postb%C3%A5d%2

0anholt

 

1899

Rigsdagens Forhandlinger vedrørende Beslutningen om Anlæg af en Havn på Anholt 13. Marts 1899  Spalte 4495. Rigsdagens Forhandlinger 1898-1899.

Fiskerihavnen ved Anholt. Ingeniøren Nr. 22, Side 169-172 1899.

En Sejlads, der minder om Peder Paars' Tider--- Aalborg Stiftstidende Side 2, 21.2. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4000fbce-b891-4b92

-af2c-7bbe3590dbd1/query/anholt

Hvem skal bygge Anholt Fiskerihavn? Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 26.5.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1db47762-31e2-4523-94e6-990806e481bf/query/anholt

Havneanlægget paa Anholt. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske

og Avertissementstidende Side 3, 5.7.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_page%3Auuid%3A11b0497e-d508-4622-9f01-03afd0e43bfe/query/anholt

Ondartet Epidemi paa Anholt. Randers Dagblad og Folketidende Side 2, 30.8.1899. http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/ avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae28a8448-f07e-4a9e-9b19-fa85e9711c37/query/

Anholt%20epidemi

Havnen paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 21.9.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A45a856d8-58a7-4c6e-90f0-804fbd89be49/query/anholt

Jernbane paa Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 9.10.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf11a202-b664-444e-

839b-5dc96ee6365a/query/anholt

Plads tilbydes. Politiassistent ved Havneanlægget paa Anholt. Jyllandsposten Side 3, 31.10.1899. http://www2.

statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A68c23c9c-8f2b-4b36-850e-9f067

0ab1e36/query/anholt

 

1900

Statistisk oversigt over de i Aaret 1898 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker. Kjøbenhavn Bianco Lunos Hof-Bogtrykkeri(F.Dreyer)

http://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1898.pdf

Anholt. Havnen. Fra 1. Marts skal der med fuld Kraft tages fat paa Havneanlæget ved Anholt. Der er antaget en Arbejdsstyrke paa 150 Mand, saa Anholts Befolkning i Sommer bliver omtrent fordoblet. Kristeligt Dagblad Side 1,

17.2.1900.

En affolket Havneby. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 26.4.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9a91282a-51e6-418e-bb62-f03f71439b90/query/anholt

Omordningen af Kystvagttjenesten. Nordjyllands Arbejderblad Side 2, 4.8.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6d66386a-fe8b-4053-a076-7eb784f48c87/query/anholt

Ny Redningsbaad til Skagen, hvorefter Skagens nuværende Redningsbaad bugseres til Anholt og stationeres der. Aalborg Stiftstidende Side 2, 10.12.1900.

 

1901

Clausen C.C. og Nielsen J.J.: Danske Stat. Danmarks Land i Skildringer Spalte 251.  Gyldendalske Boghandel.

Nordisk Forlag 1901.

Strejke paa Anholt. Arbejderne paatvinges en Slavekontrakt. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 6.5.1901.

Arbejdsløse søge til Havneanlægget paa Anholt men maa i de fleste Tilfælde vende tilbage med uforrettet Sag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 29.6.1901.

Lærerinde søges til Anholt Præstegaard. Der fordres Præliminærexamen (Fransk) og Musik. Nærmere skriftlig.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 3, 26.7.1901.

 

1902

Nu bliver der Motorbaad mellem Grenaa og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 30.1.1902.

Vestkystens Helte. Aarhuus Stifts-Tidende  Side 1-2, 24.2.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

/search/redningsv%C3%A6senet%20anholt/date/1902-02-01%2C1902-02-28

Skagenhavnen. Tilsandingen er begyndt i Anholt Havn. Nationaltidende Side 2, 9.3.1902.  http://www2.statsbiblio

teket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0156b1e9-ab01-4df3-9b43-c7fbbe6262f5/quer

y/anholt%20havn

Den ny Anholt Havn. Ingen Tilsanding. Randers Arbejderblad Side 2, 1.4.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A73d4484f-b11d-4425-97f4-e61506b3410a/query/anholt

%20havn

Fund af Oldsager paa Anholt. Jyllandsposten Side 2-3, 23.7.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream

/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa9abce03-0a1d-48d9-820b-86b2487326b7/query/anholt

Anholt Havn overleveret. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.8.1902.

Lidt fra Anholt. Havnemester paa Anholt. 300 Ansøgninger. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger

Side 2, 23.8.1902.

Maskineriet sprang paa Anholtpostbaaden. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1902.

 

1903

Et Redningsvæsen, der jubilerer. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 1.9.1903.

Fra Anholt. "Valkyrien" med Eskadrechefen om Bord maatte forlade Anholt paa grund af Storm.Jyllandsposten

Side 1, 14.9.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4

9b01042-0c46-4c98-adb4-2ac9c005f8f1/query/Anholt

Kattegat. Ved Anholt Havn forandres Belysningen---  Nationaltidende Side 4, 30.10.1903. http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A896b7151-8e1b-4555-ace6-446f48d8e6f

c/query/Anholt

Thierry, August: Øen Anholt som Rekonvalescenthjem. Smaa Meddelelser fra Videnskab og Praksis. Ugeskrift

for Læger, Side 982, 1903.

 

1904

Ønske om Assistentskirkegaard. Sundhedskommissionens Skrivelse til Anholt Menihedsraad 8.3.1904. Anholt-

Posten side 9, #105, årg.33, december 2010. Anholt Borgerforening.

Anholt Præstegaard modtager i Pension Mænd og Kvinder, der trænger til Fred og Ensomhed. Den til Forsen-

delse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 13, 1.6.

1904.

Christensen,N.C.: Fælleshjem for Fiskere paa Anholt. Samfundet(København) Side 1, 10.8.1904.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6fae2446-823c-4c

4e-8a69-ea608882fe78/query/Anholt%20søkort


1905

En kvindelig Alkoholist optages i Anholt Præstegaard. Annonce i Kristeligt Dagblad Side 3, 7.9.1905.

Fra Havsens Bund. Dagbladet Oslo side 1, 4.11.1905. http://www.nb.no/nbsok/nb/bd6e66fab941d56c31e0a0

47157251ac#pgId=1

 

1906

laCour, J.C.B: Danske Gaarde. Danske Gaardes Forlag 1906-08.

Brammer sen. & jun.: Ny Dampskibslinie København-Anholt. Adresse-Avisen Side 1, 11.1.1906. http://www2

.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1097f502-89d8-4725-b21f-df63

8b723610/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Indlæg fra Anholt Sogneraad, Havn og Fiskeriforening.

Nationaltidende Side 7,27.1.1906. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_pag

e%3Auuid%3A3a1a9af7-778b-4360-a62f-91d435db8413/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Chr. Hansen Grenaa Fiskeriforening. Nationaltidende

Side 7, 17.2.1906. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab

007693a-bf79-46af-b30b-00899fbbe81a/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab007693a-bf79-4

6af-b30b-00899fbbe81a

Christensen,I.I.: Bør Anholt skæres bort fra Grenaa? Nationaltidende Side 3-4, 25.2.1906.http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa0acb67b-ae91-457c-b979-b2be77d714

8a/query/anholt

Fund ved Anholt. Vraget af Linieskibet "Christian d. 7." der i Slutningen af det 18. Aarhundrede sank ved Øen.

Kristeligt Dagblad Side 2, 18.8.1906.

 

1907

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalkograferet og graveret ved Generalstaben. Kjø-

benhavn 1907.

 

1908

Dampskibet ”Grenen”. Ny Damper paa Ruten Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Politiken Side 4, 17.10.1908.

Statstelegrafvæsenet. Fra Nytaar aabnes der paa Anholt en Stats-Landtelefon, der benævnes "Anholt Havn".

Telegrafstationen paa Anholt betegnes fra samme Tid "Anholt By". Kristeligt Dagblad Side 2, 31.12.1908.

 

1909

Postforbindelsen med Anholt. Morgenbladet Adresse-Avisen Side 2, 20.1. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9a944145-99e4-455b-96b2-f05e81ad3488/query/

anholt  og Side 2, 21.1.1909  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3A6739516e-747d-4a1c-94d1-e9cb21add98a/query/anholt

 

1910

Cavling, Henrik: Nogle Avisartikler. "Hesselø og Anholt" Side 139-149. Langkjærs Bogtrykkeri 1910.  Genud-

givet: Ajour 2000. ISBN 13 978 87 89235 39 4. Kapitlet er et omskrevet rejsebrev signeret Ignotus i Politiken

side 1, 23.5.1903.https://books.google.dk/booksid=bAuuixwFZU4C&pg=PA109&lpg=PA109&dq=henrik+cav

ling+hesselC3B8+og+anholt&source=bl&ots=EPIkmcZn8o&sig=MNMFp_HolG_d74vkUZ3J_ev1GG8&hl=da

&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI9aPswOTVxwIVCt0sCh0ETgC3#v=onepage&q=henrik%20cavling%2

0hessel%C3%B8%20og%20anholt&f=false  Genudgivet: Ajour 2000. ISBN 13 978 87 89235 39 4. 1 anmel-

delse: PoulPilgaard Johnsen: Stoffet ligger lige i luften. Weekendavisen Bøger side 10, 5.11.2001

Redningsbaaden. Ukrediteret foto. De raske Fiskere paa Anholt har anskaffet sig en ny Redningsbaad af

allernyeste Type(engelsk Model), som de har døbt med Øens Navn. Folkets Avis København Side 1, 30.6.

1910. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4427924b-

6f82-4cf8-8ef3-deec0091b6a1/query/anholt

K.H.(Kristian Hansen) og ukrediterede fotos: Anholt og dens Postbaad. Et  25aars Jubilæum. Aarhus Amtsti-

dende 7.8.1910. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe7

267ae-f19c-4b16-b9d7-7ee7070ad812/query/anholt

Anholt. Et interessant Fund af seks engelske Jernkanoner paa Anholt Østerrev. Randers Dagblad og Folketi-

dende Side 3, 27.8.1910.

Dansk ”Flyver” paa Anholt. Ukrediteret tegning af Poul Feddersens Flyvemaskine. Politiken Side 8, 10.8.1910.

H.H.:Vragfiskeri ved Anholt. Havet skjuler mange mærkelige Ting. Kronik Aalborg Stiftstidende Side 1-2, 22.

12.1910.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A47c26bbd

-fc1e-4630-8a081522aceb49c/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf3bf0e9-1d6f-4989-b675

-fe28c907dea7

 

1911

Interessante Fund af Grave fra Stenalderen paa Anholt, 5-6000 Aar gamle. Aalborg Stiftstidende Side 2,

31.8.1911.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aecb

dfb67-0e79-44d5-b2ec-226517a7cdd1/query/kronik%20anholt

Sprængt Telegrafkabel. Det mellem Hesselø og Anholt liggende Telegrafkabel er sprængt omtrent midt

mellem Øerne. Korsør Avis Side 3, 19.10.1911.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/do

ms_aviser_page%3 Auuid%3A1c12631e-6235-434a-8ef5-6024be58abf2/query/anholt%20telegrafkabel

 

1912

"Guldborgsund" og indefrosne Fiskere paa Anholt. Nordjyllands Social-Demokrat Side 2, 16.2.1912. http://

www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A33b48a94-9480-45a5

-ac1d-f14e1383d4ce/query/anholt

Kanonfiskeriet ved Anholt. Aarhuus Stifttidende Side 3, 21.6.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/medies

tream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8f6ab79b-df87-41db-8581-a0c66d2d5647/query/anholt

Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Dampskibet ”Union”.  Politiken Side 12, 16.7.1912.

Postforbindelsen med Anholt. Jyllandsposten Side 3, 18.7.1912.

 

1913

Slægten Rostgaard von der Maase: Vaabenafbildning i farver og udførlig stamtavle. Se Dansk Adelskalender bind

XXX side 392,1913 og bind LX side 272, 1943 og bind LXXIII side 37 (rettlser), 1956. Dansk Adels Forening.

Telegrafkablet mellem Rørvig og Hesselø sprængt ... Kallundborg Avis Side 2, 2.1.1913. http://www2.statsbibliote

ket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab76263c0-526e-4d09-a226-d4a9ddf6d7a2/que

ry/anholt%20telegrafkabel

Tilsanding af Havnemundingen til Anholt Havn. Politiken Side 11, 4.2.1913.

Postdamperen til Anholt solgt. Jyllandsposten Side 4, 23.2.1913.

Anholt-Ruten. DFDS overtager Postbesørgelsen. Jyllandsposten Side 3, 13.3.1913.

 

1914

Knudsen,Johannes: De caert van der Zee. Tillæg: Søkartet ouffuer Øster- og Vester-Søen. Tidsskrift for

Søvæsen Side 234, Aarg. 85, Marinehistorisk Selskab 1914.

Oprettelse af Motorbaadsrute Skagen-Anholt-København. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 28.11.1914.

 

1915

Knudsen,Johannes: Søcartet 1568. Tillæg: Indledning og Oplysning til Søkartet 1568.   

Tidsskrift for Søvæsen Side 340, Aarg. 86,  Marinehistorisk Selskab 1915.

Dybden i Anholt Havn. Nationaltidende Side 6, 23.3.1915. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac5b93924-ef26-44d4-9ef6-6fea80fe5695/query/anholt%20havn

 

1916

Knudsen,Johannes: Danske Søkort af Jens Sørensen 1643-1723. Tidsskrift for Søvæsen Side 401,

Aarg. 87, Marinehistorisk Selskab 1916.

K.K.: Anholt. Forældet Redningsmateriale. En berettiget Klage. Demokraten Aarhus Side 1, 16.3.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1fd015f3-e7ee

-41f0-bfa5-dbbd8ca056d2/query/anholt

 

1917

Anholt Havn sander til ... Fyens Stiftstidende Side 1, 19.11.1917. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestr

eam/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9e738772-91b4-4b3d-803c-f466975449bf/query/anholt

 

1918

Det danske Redningsvæsen i Aaret 1916-17. Vendsyssel Tidende Side 1, 14.3.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A83ac7b88-74ad

-46a4-9b8f-ffb41e473e82/query/anholt

Dødsfald. Chr. Jakob Christensen, en af de mest kendte Redningsmænd pa Anholt er afgaaet ved Døden.

Da Redningsstationen paa Anholt i 1879 blev oprettet, fik han Ansættelse ved denne. I over 36 Aar har

han været med til at redde flere Hundrede Mennesker. Da han i 1915 tog sin Afsked, fik han Dannebrogs

mændenes Hæderstegn. Kristeligt Dagblad Side 2, 30.7.1918.

Randers Amtsraad. Lægeforholdene paa Anholt og Opførelse af en ny Skole. Aarhus Amtstidende Side 4,

20.9.1918.http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad988

d6a7-fe60-40ab-9997-2006de4c5905/query/anholt

 

1919

C.K.: Folkesyfilis i Danmark. Jyllandsposten Side 5, 8.3.1919.

Ulk. og ukrediterede fotos: Anholt. Under Dannebrog,  Maanedsskrift  Side 65-66, 6. Aarg. Hæfte X, Mari-

neforeningens Medlemsblad 1919. http://marineforeningen.dk/mtud/bladarkiv/1919/Nr.%2010_1919.pdf

 

1920

Mackeprang,Carl Mouritz Cold: Vore Landsbykirker, en Oversigt. Andreas Frederik Høst & Søn Køben-

havn 1920. Revideret Genudgivelse 1944.

 

1921

De fleste af Danmarks Øer er ukendte. Malerne Achton Friis og Knud Kyhn skal paa Statsstøtte foretage

en skildring af de næsten 500 Øer. Ekstra Bladet Side 7, 11.1.1921.

Muggen,P. og ukrediterede vignetter: Danske Øer. Social-Demokraten Side 5, 14.1.1921. http://www2.sta

tsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1b032854-3837-494a-9deb-f8

58446f5bc5/query/Anholt

De 527 Øer. Aalborg Stiftstidende Side 5, 1.2.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6206108c-d61d-476b-8054-de6f7ac79a19/query/Anholt

Ob. og ukrediteret foto: Danmarks 500 "uopdagede" Øer. Maleren Achton Friis fortæller. Aftenbladet Kø-

benhavn Side 3, 8.2.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%

3Auuid%3A1b42738a-1587-4a82-8eb8-1531c6dc71b3/query/Anholt

Auto. og ukrediteret foto: En flot Skagensflyvning igaar. B.T. Side 6, 17.2.1921 http://www2.statsbiblioteket.

dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeda3a896-1b5e-4db8-a0d3-0d22d985f9aa/q

uery/Anholt

Anholt Havn er en Fælde for nødhavnssøgende Skibe. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 8.11.1921. http://w

ww2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2da95cf8-2e0c-4449-8

2b4-575ea4c8d0c5/query/Anholt

Ingen ny Lægebolig paa Anholt. Demokraten Aarhus Side 6, 5.12.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/m

ediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A60970a16-16c8-4cee-b00a-fe6cd24c6c24/query

/Anholt

Fra Stormdagene. Anholt Havn molesteret. Jyllandsposten Side 5, 22.12.1921. http://www2.statsbibliotek

e.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7dc85b53-d937-4d3e-b58c-e879660e262

e/query/Anholt

 

1922

Efter Jævndøgnsstormen. Afbrudt Telegrafkabel Nykøbing Sjælland - Hesselø - Anholt. Isefjordsposten

Side 1, 22.9.1922.

Den nye Anholtrute. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 5.10.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestre

am/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2444d3f5-d87c-44e4-834e-1e75583e693f/query/Anholt

Anholt-Damperen Neville med Knækket Rorkæde. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 28.10.1922.

 

1923

Gravlund,Thorkild: Øsagnet. Gyldendal 1923.

Hver lever christeligt af Vrag. Anholt-Præstens Strandings-Indtægter. Jyllandsposten Side 4, 17.5.1922.

Noe-Nygaard,Søren: Anholt - og - Ræbild Bakker. Bavnen. Ugeskrift for fri Skole og fri Kirke  Side 23-30,

20. Aarg. Nr.2 , 11.1.1923.

Havneindløbet til Anholt Havn. Jyllandsposten Side 9, 24.11. og Side 8, 1.12,1923.

 

1924

Ekspeditionen til de danske Øer. I Gaar paabegyndte Malerne Achton Friiis og Johannes Larsen det afslut-

tende Tog..Kristeligt Dagblad Side 1, 16.6.1924.

Redningsbaaden fra Anholt skal præsenteres i London. Jyllandsposten Side 6, 17.6.1924.

Willy N.; Flyvende Ambulancer. Klokken 5(København) Side 6, 6.10.1924.

Det danske Redningsvæsen berømmes. Politiken Side 6, 11.7.1924.


1925

k-s.:Tuberkuloseundersøgelsen paa Anholt sluttet. Randers Dagblad og folketidende Side 4, 19.3.1925.

 

1926

Captain.: Det danske Redningsvæsen. Politiken. Hav til Hav Side 13, 7.8.1926.

 

1927

Brøndum-Nielsen,Johannes: Dialekter og Dialektforskning. J.H.Schultz Forlag 1927.

Eisenreich, C.P.: Det nørrejydske Redningsvæsen: Dets Tilblivelse, Organisation og Historie. Jespersen 1927.

 

1928

Friis, Achton: De danskes Øer med Illustrationer af Johannes Larsen og Forfatteren Bind I-III. Gyldendalske Bog-

handel Nordisk Forlag 1926-1928.  Anholt: Bind III, Side 400-446 http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.htm 

og udvalg af Johannes Larsens illustrationer: https://open.smk.dk/artwork/image/KKS15222

5 anmeldelser: Aage Spodsbjerg: De danskes Øer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 19.9.1927, De danskes Øer.

Nationaltidende Side Side 3, 8.10.1926.  Nye graverende Klager mod Achton Friis' Bog. Kristeligt Dagblad Side

5, 2.3.1928, hph.: Anholt. Social-Demokraten Side 3, 12.1.1929. og Uffe Andersen: Hvor er de reaktionære land-

skaber? Information 8.1.2004.  

1 ny-ekspedition til nogle danske småøer - en aften i Achton Friis´og Johannes Larsens fodspor med besøg på Anholt (21:00 - 21:20), Avernakø, Strynø, Æbelø, Fejø og Fur. Temasøndagen beretter også om kutteren "Rylen" og om danske ø-forfattere. Tilrettelæggelse Estrid Anker Olsen og Karl Johan Mikkelsen. DR P2 20:00-23:00, 11.5.2003. https://www.dr.dk/presse/temasoedag-de-danskes-oeer

Trådløs Station paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 6.2.1928.

Det danske Redningsvæsen. En Beretning. Hav til Hav Politiken Side 14, 11.7.1928.

Faar vi en flyvende Ambulance herhjemme? Ukrediteret foto. Klokken 5 Side 6, 25.7.1928.

I Flyvningens Tidsalder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11, 14.12.1928.

 

1929

5 Postflyvere startede i Dag. Aarhuus Stiftst-Tidende Side 10, 13.2.1929.

Aliqvis: En Rekorddag for dansk Lufttrafik. 2 Heinckel-Maskiner med Post til Anholt. Politiken Side 3, 27.2.1929.

Stadig Taage. Den svenske Flyvers ufrivillige Ophold paa Anholt. Ekstra Bladet Side 8, 19.3.1929.

Redningsmændene belønnes af den tyske Regering for Redningen af Besætningen paa "Anni Ahrens". Politiken

Side 15, 24.10.1929.

 

1930

Gun.: Skal Redningsstationerne forsynes med Radio? Politiken Side 3, 23.12.1930.

 

1931

Krantz,Claes(text och fotos): Flygsandens och skeppsbrottens ö. Teckningar Författeren. Jorden Runt,

Side 427-434, 3. Årg. Bd. 2, 1931.

 

1933

Ford V-8 erobrer Anholt. Ukrediterede fotos og tegning. Ford Nyt Side 10-11 Nr.11-12, November-December

1933.

 

1934

Thierry,Gaston: Dr. Thierry og Hustrus Lægehjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 3, Side 9-40.  O. Lohse

1934.1 anmeldelse: Bartholdy,Georg: Hjemliv og Trosliv. Kristeligt Dagblad Side 2, 13.9.1934.

De svenske Fiskeres Fangst. Jyllandsposten Side 7, 5.1.1934.

Roar: Stabelafløbning paa Skibsværftet. Rederiselskabet "Anholt"s Paket "Anø". Svendborg Avis Side 6, 3.3.

1934. 2 anmeldelser: Jyllandsposten Side 4 og Kristeligt Dagblad Side 2, 13.10.1934.

Statshavnenes samfundsmæssige Betydning. Demokraten Side 10, 27.11.1934.

"anøboer": Skal der ske en Katastrofe, før man gør noget? Social-Demokraten Side 13, 15.12.1934.

Numelin,Ragnar: Danska dagar - kulturgeografiska skisser. Natur og Kultur. Stockholm 1935. Dansk udgave:

Danmarki Sol og Blæst. Strejflys over Land og Folk. H. Hagerups Forlag. 1936. Den danske udgave er udvi-

det med et nyt kapitel om Anholt: Sandets og Vindenes Øer.


1935

Bedre Forbindelse med Anholt. Jyllandsposten Side 2, 12.6.1935.

Pontoppidan,Henrik: Anholt et Forvisningssted. Brev til Harry Søiberg 8.8.1935. http://www.henrikpontopp

idan.dk/text/kilder/breve/soeiberg/1935_08_08.html

Roskilde-Sygen optraadte paa Anholt i Sommer. Morsø Folkeblad Side 4, 23.12.1935.

 

1936

Brøndsted, fru  Frede: Sognepræst Peder Adolf Stricker og hans Hjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 5,

Side 11-66.  O. Lohse 1936.

W.: Roskilde-Sygen optræder nu rundt omkring i Landet. Samme Sygdom, som i Sommer hjemsøgte Anholt.

Politiken Side 8, 19.1.1936.

Passagerforbindelsen til Anholt. Fartplan Rederiet "Anholt". Annonce i Jyllandsposten Side 10, 27.6.1936.

Til Anholt. Et rederi starter en Weekend Tur. Ekstra Bladet Side 5, 17.6.1936. 1 anmeldelse: Jyllandsposten

Side 6, 28.10.1936.

Krantz,Claes: Jylländska Strandhugg. Göteborg Elander 1936. 2 anmeldelser: -p: Tor: Svensk Bog om Jylland.

Aarhus Amtstidende Side 4, 12.6.1936 og En Svensker i Jylland. Aar huus Stifts-Tidende Side 7, 19.6.1936.

Pinholt,J.Gr. & Aksel Alrik(vignetter): Det danske Redningsvæsen. Kristeligt Dagblad Side 6-7, 6.11.1936.

Numelin,Ragnar og ukrediterede fotos: Två Kattegattöar. ”Terra”, Geografiska Sällskapets i Finland Tidskrift

48:3, 1936.

 

1937

En ”uopdaget” Ø i Danmark. Et interessant Besøg paa Anholt. Dansk Fiskeritidende Side 499-501, Aarg. 34

1937.

Enestaaende Vragfund ved Anholt. 3 Kanoner fra Dronning Margrethes Tid. Mærket med Aaret 1390. Kriste-

ligt Dagblad Side 4, 18.7.1937.

Børnelammelsespatienten fra Anholt er nu død paa Grenaa Sygehus. Social-Demokraten for Randers og Omegn

Side 6, 10.9.1937

Anholts Vind og Vejr paa Skagen. Jyllands-Posten Side 5, 19.9.1937.

Lützhøft,Holten: Flyvende Ambulancer. Læserbrev. Berlingske Aftenavis Side 4, 29.10.1937.

Dahlgren,Peder Steffen & Vittusen,W.: Flyvende Ambulancer. Indlæg fra Sognefogeden og Kommunelægen

paa Anholt. Berlingske Tidende Side 4, 5.11.1937.

Ek.: Der er gode Muligheder for Landingsplads paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 9, 6.11.1937.

Svendsen,Fr.: Ambulanceflyvning. Berlingske Aftenavis Side 6, 9.11.1937.

 

1938

mb-: Flyvende Ambulancer til de afsides Øer. En Udtalelse af Trafikministeren og Løfte om flyvende Kommis-

sion til Anholt. Berlingske Tidende Side 4, 11.1.1938.

Sirenestation ved Anholt Havn tiltråd. Demokraten Side 13, 4.3.1938.

!600-Tals Kanonerne opfisket 1937 ved Anholt af Dykker Jensen fra Lynæs. Særudstilling Tøjhusmuseet. Kris-

teligt Dagblad Side 6, 1.5.1938.

Rederiet under Broen. Rederiet "Anholt" har indrettet sig hyggeligt og praktisk under Knippelsbro. Ukrediteret-

foto. Politiken Side 11, 20.7.1938.

Traadløs Telefon Jylland-Anholt. Jyllands-Posten Side 8, 28.7.1938.

Ultra-Telefon til Anholt. Nationaltidende Side 13, 19.9.1938.

Den første Telefonsamtale Anholt-Grenaa. Samtale med Telefondame Frk. Grentzmann. Ukrediteret foto. Demo-

kraten Side 9, 28.9.1938.

Hanström, Bertil: Resa till Anholt. Side 55-62. Till Gustaf Carne på femtioårsdagen 21.10.1938. Malmö.

20 danske Amter har brug for flyvende Ambulancer. Jyllands-Posten Side 1, 26.10.1938.

-y-: Zonen køber Danmarks første flyvende Ambulance. Vellykket prøvetur fra Anholt til Grenaa. Aarhus Amts-

tidende Side 5, 7.11.1938. 

k.:Staten indretter 3 Flyvemaskiner til Ambulancebrug. Ideens Fader, Direktør Holten Lützhøft, fortæller om de

foreløbige Resultater. Berlingske Tidende Side 7, 20.11.1938.

 

1939

Nu kommer den Flyvende Ambulance til de smaa Øer. Vestjyllands Social-Demokrat Esbjerg Side 4, 24.1.1939.   

Ambulanceflyveren kommer til Marts. Jyllands-Posten Side 7, 31.1.1939.

Gamle Skibskanoner transporteret til Hærens Tøjhus, hvor de indgaar i den store Samling af gamle Vaaben. Ukre-

diteret foto. Ribe Stifts-Tidende Side 15, !0.2.1939.

Anholt skal have en Flyveplads. Jyllands-Posten Side 2, 8.6.1939.

Folk og Fæ paa Anholt til Tuberkulinprøve. Vendsyssel Tidende Side 13, 10.6.1939.

Mundus-Pedersen,Poul: Apropos den flyvende Ambulance. Jyllands-posten Side 20, 11.6.1939.

I-rl og ukrediteret foto: Brev fra Ferieøen: Anholt er opdaget. Præst og Foged slaas ikke mere.

Flyvende Ambulance til Anholt. Nordjyllands Social-Demokrat Side 2, 29.7.1939.

De store Navne fra Danzig. Poul Beneke til Anholt. Herning Avis Side 7, 30.8.1939

semper: Bibliotek til Anholt paa 350 Bind. Statens Gave til 8 mindre Øer. Kristeligt Dagblad Side 3, 17.9.1939.

Scap. og ukrediteret foto: Ambulance-Flyver nødlandet paa Vej til Anholt efter Vaadeskud. Politiken Side 3, 13.

10.1939.

Randers Amt. Hjemstavnsbog 1939. Side 35-37, 53, 226 og 407-410.

Pedersen,Gunnar: Ultrakortbølge-Telefonforbindelsen med Anholt. Ingeniøren Årg. 48, 1939.

 

1940

Fiskerne og Præstens Løn. Vendsyssel Tidende Side 12, 22.11.1940

Colding, T.A.: Præstegaardsliv paa Anholt omkring 1850 Side 65-77. Fra Randers Amt Aarg. 34, 1940.

 

1941

Hvad en Sejlsportsmand beretter. Dansk Fiskeritidende, Side 190-191, Aarg. 38 1941.

Hold Ferie paa Anholt. A/S Rederiet Anholt. Fartplan. Turistbrochure på 8 sider med billeder. Hertz Annoncebu-

reau 1941. Rederiet Anholt. Sejlplan. Aarhuus Stifts-Tidende Side 16, 29.6.1941.

Ambulanceflyveren redder mange fra Dødens Favntag. Ukrediterede fotos.  Social-Demokraten Side 11, 

2.11.1941.

 

1942

Gram,Laurids: Vita Johannis Grammii. Hans Grams Levned. Anholt omtalt side 98 afsnit 26. Gyldendal 1942.

Nørlund,Niels Erik: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling. Geodætisk Instituts Publikationer. Ejnar

Munksgaard 1942.

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det andet Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger  Bind 3, Side 133-176, 1940-42.

Barfod, Halfdan: Vor Flaade i Fortid og Nutid. Nordiske Landes Bogforlag 1941-1942.

Mæslingeepidemien breder sig foruroligende paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 7.2.1942.

Mæslinge-Patienters Blod fløjet til København. Nationaltidende Side 1, 8.2.1942.

Rudolf Simonsen(fotos): Anholts Blod hentet i Aeroplan. Billed Bladet Side 7-9, Nr.6 Aarg.5, 8.2.1942.

Post og Mad flyves til Kattegat-Øerne. Nationaltidende Side 5, 8.2.1942.

Græsk Krigsskib fra det 18. Aarhundrede fundet af Lynæs-Skipper Valdemar Jensen ved Anholt. Kristeligt Dag-

blad Side 1 og 7, 29.5.1942.

Fire Mand bjerget i Land af Anholt Redningsstol. Aarhus Amtstidende Side 6, 7.12.1942.

Dahlgren,P: Mærkelig Postforbindelse til Anholt. Læserbrev Demokraten Side 10, 25.8.1942.

 

1943

Nielsen,Frederik Vilhelm: Det tredie Anholtfund: ”En 1½ pundig Smedejerns Slange med løst Kammer i Stokla-

de”. Tidsskrift for Søvæsen. Side 111-129,  Aarg.114, Marinehistorisk Selskab Marts 1943. Kopi Anholt Museum.

Herolds Yndlingselev Edith Oldrup Peddersen. Ukrediterede fotosI. Mønstertidende.llustreret Modejournal,

6.4.1943.

Ny Ambulanceflyver. Beretning om Zone-Redningskorpsets Flyve-Ambulance-Tjeneste for Aaret 1942. Kristeligt

Dagblad Side 2, 10.4.1943.

Den første Skonnert med Krydserdæk bygget i Danmark. Ærø Venstreblad Side 3, 8.5.1943.

Festen i Anledning af Anøs Prøvesejlads i Gaar. Ærø Avis Side 2, 21.7.1943.

Øboeren: Rederiet "Anholt" får nyt Skib, som faar Navnet "Anø". Vendsyssel Tidende Side 3, 14.8.1943.

Madsen,Arenth: Skolen paa Anholt fejrer 100 Aars Jubilæum. En ejendommelig Undervisningsform, der rummer

baade Klasse - og Fælles-undervisning. Vendsyssel Tidende Side 4, 2.10.1943. 

Anholt faar atter en Læge efter at der ikke har været fast Læge for de 230 Indbyggere i 4 Aar. Kristeligt Dagblad

Side 4, 11.11.43.

Stillingen som Læge paa Anholt maatte opslaas tre Gange med kun fem Ansøgere, af hvilke de fire var over 60

År. Sogneraadet har nu valgt Ansøger Nummer 5, som er 35 Aar. Politiken Side 9, 13.11.1943.

 

1944

I Aftes blev Zoneredningskorpsets nye Ambulanceflyvemaskine rekvireret af Lægen paa Anholt til en 9-aarig

Dreng. Det er den første Flyvning, der er gennemført til en af Danmarks Smaaøer. Kristeligt Dagblad Side 3,

10.8.1944.

 

1945

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det tredje Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger Side 48-61, 1945.

Fristrup,Børge & P.G.K.Bentzon og Danmarks Geologiske Undersøgelser(fotos) & ukrediterede korttegninger:

Anholt . Tidsskriftet Danmark  Side 160-167, Nr.7 Aarg.5, Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945. Kopi Anholt

Museum. 1 anmeldelse: Ekstra Bladet Side 4, 25.5.1945.

Anholt. Vanskelig Tur for Ambulanceflyveren. Maatte anvende Landingsprojektører paa Grund af Taage. Øens

Postmester fløjet til Rigshospitalet med Blindtarmsbetændelse. Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis

eller Skanderborg Amtstidende Side 8, 16.2.1945.

 

1946

Hobolt, E.A. &  P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid. Gyldendal 1946.

E.A.Hobolt: Anholt i Fortid og Nutid. Oplæsning: Christen Møller: Statsradiofonien 17:00 -17:20, 24.1.1947.

6 anmeldelser: Danmarks Ørken. Social-Demokraten Side 7,12.12.1946.  Anholt, Danmarks Ørkenø. Ny Tid (Aal-

borg) Side 5, 13.12.1946. Vandrefalken: Strejftog i Døgnet. Om Anholt. Fyens Stiftstidende Side 14, 20.12.1946.

Bentzon,P.G.K.: Vor mest afsides Ø. Jyllandsposten Side 6, 27.12.1946.

t: Anholt. Vestkysten Esbjerg - Fanø Side 3, 31.1.1947.

C.K.-r: En Bog om Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 4.2.1947.

 

1947

Grandjean,Louis E. & v. Morgenstierne, B.: Skibsbruddets Saga, s. 30, 55, 59 og 89.  Søhistoriske Skrifter I.

Handels- og Søfartsmuseets på Kronborg 1947.

Nielsen,Carsten og ukrediteret foto og korttegning: Turisthoteller og Flyveplads paa Anholt. Berlingske Tidende

Side 7, 7.12.1947.

 

1948

En fødende Kvinde undsat fra Anholt med Slæde, Flyver og Ambulance. Nationaltidende Side 1, 2.1.1948.

Anholt faar Ruteforbindelse med Hundested. Aalborg Stiftstidende Side 5, 18.2.1948.

ino: Anholt ikke stor nok til Flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 29.2.1948.

Dette Kort viser den danske Decca-Kædes Funktion. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 1, 16.10.1948.

Linde,Peter: Anholt. Viden. Skitser af Forfatteren. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948. 4 anmeldelser: Chr.K.-E.: En

Bog om Anholt. Børsen Side 5, 15.2.1948 / Schelde-Møller,E: Jorden rundt pr. Bog. Socialdemokraten Kronik

Side 4-5, 26.4.1948 / Eric.: En Ø finder en Skildrer. Berlingske Tidende Side 12, 5.7.1948 / Inkarneret Køben-

havner rejser til øde Ø. Nationaltidende Side 4, 20.7.1948.

Anholtboerne er tuberkulosefri. Vendsyssel Tidende Side 5, 31.8.1948.

 

1949

Schou,Axel: Atlas over Danmark. Landskabsformerne. Kysterne side 149. Det Kongelige Danske Geografiske

Selskab. H.Hagerup 1949.

Travis,Arne & Otto Nielsen(tegning): 10 Aar paa Vingerne med dødssyge Patienter. Aarhuus Stifts-Tidende

Side 6-7 og 11, 1.5.1949.

hsl.: 534 kighostepatienter fik en flyvetur i 1948. Kristeligt Dagblad side 8, 15.5.1049.

Thyra. og ukrediteret foto: Anholt har Rekorden. København Side 5, 31.5.1949.

Et Ferieophold paa Anholt gav Ideen til Ambulanceflyvningen. Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 6, 22.6.1949.

Marineministeriet laver nye Opmaalinger. Aalborg Stiftstidende Side 3, 17.7.1949.

Petroleumslampens dage er talte paa Anholt, Øen faar eget El-værk. Demokraten side 7, 15.9.1949.

Anholt ligger forkert paa Landkortet. Jyllands-Posten Side 8, 9.10.1949.

Baerlein,Henry: Landfalls and Farewell. Frederick Muller London 1949. 1 anmeldelse: Berlingske Tidende Side

28, 23.10.1949.

 

1950

Elektrisk Lys paa Anholt. Anholt er i disse Dage rykket Civilisationen et Skridt nærmere, idet der i Anholt By og

Kvarteret ved Havnen er blevet installeret elektrisk Lys. Jyllands-Posten Side 3, 27.1.1950.

Anholts nye Eletrcitetsværk indviet. Randers Dagblad og Folketidende side 2, 17.2.1950.

Rigt kobberfund i vrag mellem Læsø og Anholt. Politiken Side 3, 27.4.1950

Rask Mølle Elektricitetsværk fra 1915 nedlagt. Værkets Anlæg solgt til Anholt for 28,000 Kr. Horsens Folkeblad

Side 8, 17.5,1950.

Jeremias & Otto F(satiretegning): I Peder Paars´ Kølvand. Det er oplyst, at Anholt ikke ligger, hvor Søkortet an-

giver. En Opmaaling skal søge Fejlen rettet. Nationaltidende Side 16, 18.6.1950.

4 flere hundrede aar gamle kanoner og en mængde kanonkugler og projektiler opfisket  fra Kattegats bund. Poli-

tiken side 4, 9.8.1950.

 

1951

Elektrisk Lys paa Anholt. Sommergæsterne paa Anholt har besluttet at bidrage til, at Anholt By faar Elværk.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 21.7.1951.

Lysfesten paa Anholt til Fordel for Øens Elværk indbragte 1200 Kr. Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 24.7.1951.

Malling,Anders: En latterlig person. Et sympatisk? billede af Frederik Rostgaard. Kristeligt Dagblads Kronik

side 5, 6.11.1951.

 

1952

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering af Anholts stednavne. Optegnelser med tilhørende Kort: Måle-

bordsblad 1952.Forefindes i Center for Navneforskning. Københavns Universitet. Det Humanistiske Fakultet.

og Anholt Museum.

Brøndsted,Johannes: Oldtidsminder. Danmark før og nu. Side 101-134. Alfred G. Hassings Forlag 1952.

Bramsen,Bo: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770.

Politikens Forlag 1952.

Over 12 000 Mennesker reddet af danske Redningsmænd i 100 Aar. Information Side 7, 4.1.1952.

En af Museets ældste Kanoner er fisket op ved Anholt. Berlingske Tidende Side 14, 20.1.1952.

ATO: Statshavnen paa Anholt fylder 50 Aar og mangler stadig elektrisk Lys. B.T. side 11, 1.8.1952.

 

1953

Clausen,Viggo: Klassekammerater. En Radiofeature. Samlerens Forlag 1953. Foromtale Information Side 3,

28.1.1953.

Warrer,Eigil og Vilain,Clara: Rapport om undersøgelse af karies, marginal periodontal sygdom, malocclusion og

forekomst af tandproteser i befolkningen i Anholt. Tandlægebladet side 289-301, 57(7) juli 1953. https://pubmed.

ncbi.nlm.nih.gov/13102307/ 1 anmeldelse: Anholterne mister deres tænder tidligt. Demokraten side 8, 24.7.1953. 

INO og ukrediteret foto: Lokale til hver andet barn i Anholts nye skole. Djursland Side 12, 6.9.1953.

 

1954

Stephensen, J.G.: Da Barken Romanoff af Tvede Strand strandede paa Anholts Østerrev. Tidsskrift for Red-

ningsvæsen Side39-40, 21 Aargang, Nr. 4, 1.4.1954. Omtale: Anholt-Posten side 10-13, #114, årg. 36, marts

2013. Anholt Borgerforening.

Kighoste-epidemi paa Anholt. Demokraten(Århus)  side 10, 21.10.1954

Eet er søkort at forstå. Ukrediterede fotos og tegning. Samvirke side 4-6, FDB 1.12.1954. http://classic.sam

virke.dk/magasin-artikel/eet-er-sokort-forsta

Kirken på Anholt genindviet efter restaurering. Kristeligt Dagblad side10, 22.12.1954

 

1955

hessel: Flyvningen har helt ændret det geografiske perspektiv. Da Anholt skulle flyttes. Kristeligt Dagblad

side 5, 10.1.1955.

mr.law.: Travl dag med isflyvninger. Politiken side 12, 3.3.1954.

Lang,A.W.: De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster. Handels- og Søfartsmuseets Årbog side 50-78,

1955.

Cornelis Anthonisz' kysttoninger af Anholt side 60. https://www.yumpu.com/da/document/view/14895632/de-a

eldste-trykte-fremstillinger-af-de-danske-kyster-

 

1956

Hør : Dialekt fra Anholt. Optaget 1956. Institut for kultur og samfund. Aarhus Universitet. http://danmarkshis

torien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-dialekt-fra-anholt-i-kattegat/?no_cache=1

Nilsen,Ulf: Luftfoto fra Indflyvning over Anholt Havn. Berlingske Tidende Side 1, 14.2.1956.

Issituationen forværres - . Zonen har travlt med undsætningsflyvninger. Post- og Telegrafvæsenet har sat

et radiofyr op på Anholt af hensyn til Zonens ambulanceflyvning, og samtidig påtænker sognerådet at udvide

flyvepladsen, så der skaffes bedre plads under natflyvninger. Kristeligt Dagblad side 1, 14.2.1956.

 

1957

Roussell, Aage: Kanon fra skibsvrag ved Anholt side 104-105, Danmarks Nationalmuseum 1957.

Anholt er ved at bukke under for den nye tid. En stor dieselmotor til drift af det ny radartårn på Nordbjerg og

dermed el til beboerne på Havnen??. Kristeligt Dagblad side 6, 17.5.1957.

Arbejdet i gang med anlæg af Anholt flyveplads, Grenaa Folkeblad 16.7.1957.

6000aarigt lerkar paa Anholt. Politiken side 8, 28.7.1957.

 

1958

Hägge,Eric: Anholt. Jorden runt. Länder-Folk-Resor. Magasin för geografi och resor Side 245-246  maj 1958.

Natur och kultur Stockholm.

Pedersen, Rasmus: 1850-talets falkenbergsbor gifte sig gärna på Anholt. Hallands Nyheter 4.1.1958.

joe.: Det er med fare for vore liv, at vi sejler til fastlandet. Stærk Kritik af Forholdene omkring Passager-Sejlad-

sen paa Anholt,men Rederiet siger: Der er overhovedet ingen Fare. Jyllands-Posten side 6, 6.7.1958.

Kani. og ukrediteret foto af Langebro: Anholt i en Bropille. Politiken Side 18, 11.10.1958.

Bergh,Ole & ukrediterede fotos: "Vera" gaar langsomt - men vi naar det. Aalborg Stiftstidende Side 3-4, 1.12.

1958.

 

1959

Ambulance-flyvning til Anholt. Et glimt af tidligere tiders primitive flyvninger oplevede Kaptajn Juncker, da han i

nattens mulm og mørke måtte finde frem til en interimistisk lyngklædt landingsbane, afmærket med flagermus-

lygter. Politiken side 9, 6.1.1959.

6 brønde kastes til paa Anholt grundet colibakterier. Randers Dagblad og Folketidende side 1, 10.1.1959.

Anholt melder klar, med nyt Telefonkabel. Information side 3, 15.5.1959. 

Anholt faar en flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 16.9.1959.

Til næste sommer regner man med at kunne beflyve øen Anholt med taxa-flyvemaskiner. Aarhus Amtstidende

side 10, 17.9.1959.

Strandfogeden og hans familie har anlagt en flyveplads. Bornholms Tidende Side 7, 3.10.1959.

Civis: Hvor dybe var i grunden den elskedes øjne. Vanddybderne i havet omkring os. Politiken side 26, 23.10.59.

Sundhedsfarligt drikkevand på Anholt. Sogneraadet har nu vedtaget at opføre et vandværk. En medvirkende

aarsag til nyanlægget er, at man ønsker brandvæsnet mere effektivt. Thisted Amts Tidende side 7, 29.10.1959.

Randrup,Max (satiretegning): Anholt har intet vandværk og frygter det værste, hvis der udbryder brand. Fyens

Stiftstidendeside 20, 30.10,1959.

Albeck-Larsen,Lorentz & Ib Withen(illustration): Anholt. Ture til danske øer side 25-28. Politikens Forlag 1959.

 

1960

Espegaard,Arne: Status over jydske Dialekter. Jyllands- Postens Kronik Side 11-12, 12.1.1960.

Vil skaffe Anholt Kreaturer- og Flyveforbindelser. Jyllands-Posten side 24, 6.3.1960.

Dramatisk flyvning med en af Zonens Ambulanceflyvere fra Anholt. Politiken side 4, 7.3.1960.

Tov-vej på Anholt. En sandet, 600 meter lang vejstrækning er gjort farbar ved nedgravning af 12 tovværks-

strenge, som så er dækket med ler og sand. Ukrediteret foto. Samvirke Landet rundt side 3, FDB april 1960.   

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/landet-rundt-67

Endelig elektrisk lys paa Anholt Havn. I 58 aar har havnen haft belysning fra petroleumslamper. Randers Amts-

avis side 3, 20.4.1960.

Geologi og ikke pilekviste viser hvor der er vand. Netop i disse dage arbejdes med boring og oprettelse af

Anholt Vandværk. Randers Dagblad og Folketidende side 11, 29.6.1960.

I petroleumslampens skær. Vestkysten Esbjerg-Fanø side 2, 23.8.1960.

Venge,Børge & Bernhard Nielsen(fotos): Havets stjerner. Vi arbejder ved vraget af et fragtskib syd for Anholt.

Demokraten (Århus) side 10, 11.9.1960.

Albertsen,O.: Sejladsen paa Anholt. Læserbrev. Jyllands-Posten Side 2, 6.10.1960.

Kühnel,Ole: Skibe- og deres mænd. Reportage fra Søfartens Museum i Torekov og anholternes gamle

kirke på Hallandskysten. DR P1 20:50-21:15, 2.11.1960.

 

1961

Felbo,Jørgen & Hakon Nielsen(foto): Postkassen tømmes torsdag. Berlingske Tidende side 7-8, 19.3.1961.

Jubel på Anholt. Flyveselskab søger fast koncession. B.T. side 19, 24.3.1961.

Joe. og ukrediterede fotos: Kommer feberen over fyrre, bliver hele øen mørklagt. Det sker også, hvis Elværks-

bestyreren glemmer at slå Vandværket fra, når Fjernsynets Sendetid begynder. Jyllands Posten Side 7-8, 23.4.

1961.


1962

Kutterne maa famle sig ind til Anholt. Jyllands Posten 2. del side 29, 6.1.1963.

Rutebaad fra Anholt strandet ved Grenaa. Jyllands-Posten Side 1, 27.2.1960.

jm og ukrediteret foto: Alle historiske skibsvrag i danske farvande fredes. Kristeligt Dagblad side 5, 21.3.1962.

jm og ukrediterede fotos: Tusinder af vrag i danske farvande skal fredes. Nationalmuseet vil oprette afdeling

for marinarkæologi. Kristeligt Dagblad side 8, 24.3.1962.

Bendt-Nielsen,Børge & Jacobsen,Michael M.: Teknik og videnskab. Et Magasinprogram. Undersøiske transitor

forstærkere på telefonforbindelsen mellem Læsø og Anholt. Interview med Schouboe-Madsen, Jysk Telefon.

DR TV 20:20-20:45, 28.3.1962.

Anholt får nu fast flyforbindelse. Information side 6, 14-15.4.1962.

Sab.: En ny Anholt-rutebåd bygges på norsk værft. Demokraten side 21, 15.4.1962.

-up og ukrediteret foto: Anholt er nu "luftfast" med Djursland og Sjælland. Randers Amtsavis side 9, 18.4.1962.

pw.: Da "luftbroen" til Anholt blev åbnet. Hele øen i festdragt ved indvielsen af ISIS Aviations nye provinsrute.

Berlingske Tidende side 13, 18.4.1962.

-son. og ukrediterede fotos: Fru Viktoria hjælper fly frem til Danmarks fornemste ferieø, som igår fik flyrute til Jyl-

land og København.  B.T. side 36,18.4.1962.

ban. og ukrediteret foto: Anholt dansk Mallorca? Øen har fået flyveforbindelse. Ekstra Bladet side 13, 18.4.1962.

Det dyre fællesskab på Anholt. Sogneraadsformand Robert Rasmussen fortæller om vand, el, turister og fiskeri

på Kattegatøen.Tilrettelæggelse Palle Skov Petersen. Det midtjydske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45, 4.6.

1962. Foromtale: -ry. og ukrediteret foto: Anholt i søgelyset. Nyt badehotel i ørkenen. Den private fly-rute giver

øget turistbesøg på kattegatøen. Aarhuus Stifts Tidende side 13, 4.6.1962.

På frømandsjagt i de danske farvande. Ukrediteret tegning og foto. Samvirke side 14-15, FDB juni 1962. http://

classic.samvirke.dk/magasin-artikel/pa-fromandsjagt-i-danske-farvande

Om Anholt Havn. Havnefoged William Grentzmann fortæller. Det midtjyske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45 18.6.1962.

Anholts læge skal have større løn. Jyllands-Posten side 6, 30.11.1962.

Anholt Havn Danmarks mærkeligste arbejdsplads. Mens øens beboere nok har el-belysning, er der fortsat petro-

leumslamper i den lille statshavn. Erik Sørensens tegning. Ærø Avis side 5, 14.12.1962.

 

1963

Jørgensen,N. Balslev: H. Hoffmann & sønner, entreprenører gennem 100 år 1863-1963. Havnebyggeriet. Anton

M. Jensens Bogtrykkeri 1963.

Rederiet "Anholt"s nye ruteskib "Anø" præsenteret i Grenaa Havn. Ukrediteret foto.Randers Dagblad og Folketi-

dende side 1, 9.7.1963.

Større bro til Anholt. Rederiet præsenterer det nye gode skiv "Anø". Det midtjydske Regionalprogram DR P2

19:00-19:45, 15.7.1963.

Flyvningerne paa Anholt opretholdes i vinter. Randers Dagblad side 1, 27.9.1963.

eva jøns. og ukrediterede fotos: Vi klarer os nok paa Anholt. Robert Rasmussen og Johannes Carlsen i færd

med at rejse de nye el-master paa Anholt Havn. Randers Amtsavis side 5 og 7, 5.10.1963.

Pierre og ukrediteret foto: Anholt ønsker at bygge et kommunalt ruteskib. Egnens Blad side 5, 26.10.1963.

Sejlruten til Anholt. Berlingske Tidende side 30, 8.11.1963.

va- og ukrediteret foto: Anholt søger: Et stk. skib til omgaaende levering. Forbindelsen med omverdenen gennem et par maaneder, motorskibet "Nordbjærg" - skal det forvises til Sortedamsøen? Randers Dagblad og Folketidende side 3, 28.12.1963.

 

1964

per.: Fly måtte undsætte Feriegæster paa Anholt. Jyllands-Posten Side 7, 4.1.1964.

"Vera" vil nu få hjemsted i Grenå. Ukrediteret foto. Demokraten side 11, 17.1.1964.

Jansson,Bror: Tradition och verklighet om Lynga kapell i Morup. Hallands Nyheter 7.1.1964.

Pierre: Fjorten år gammel byggede han øens første el værk. Grenaa Folkeblad 7.3.1964.

Lund,C. O.: Sammenligning af kort over Anholts kyst. Manuskript 28.7.1964. Anholt Museum.

 

1965

Nedergaard,Paul: Dansk Præste- og Sognehistorie IX, Anholt side 332-39. 1965.

P.M. og ukrediterede fotos: Det klarer Ove. Anholts unge "Edison" skabte øens første Elværk af en gammel

bilmotor. Jyllands-Posten side 6, 8.2.1965.

Nyt kirkeskib til Anholt. Djursland 12.2.1965.

Flyveplads på Anholt. Luftfartsdirektoratet vil endnu en gang se på flyveplads-forholdene på øen Anholt.

Kristeligt Dagblad side 3, 23.3.1965.

axel-:Falkenberg-Anholt ruten er slået an. Randers Amtsavis side 13, 24.7.1965.

Anholt-ørken som lotteripræmie i kampen for øens flyveplads. Jyllands-Posten Side 5, 26.7.1965.

Barsk jul for Anholts redningsmænd. Djursland 16.12.1965.

 

1966

Rockwell,Thomas: Anholt i tekst og billeder. Eget forlag 1966.

Bøgh,Ole og ukrediterede fotos: Flyverhelten med de 20 liv. Ude og Hjemme side 2-6,  nr.13 årg.40, 1.4.1966.

Søger nyt skib til Anholt. Djursland 20.4.1966.

Læsø-færge ideel til Grenaa-Anholt ruten. Djursland 15.7.1966.

Venningbo,H.P.: Forholdene på Anholt. Læserbrev Ekstra Bladet side14, 7.9.1966.

N.B.N.: Lad os aldrig miste "Vera". Anholt-rutens trofaste fartøj blev hyldet i revyvise i 1925.

Afløses først nu efter 42 aar paa Kattegat. Djursland  4.11.1966.

LK-prisen til professor Meyer hvis doktorafhandling i 1960 muliggjorde anvendelsen af undersøiske bærefre-

kvenstransistorforstærkere i telefonkabler til Anholt. Ny Tid(Aalborg) side 2, 11.11.1966

Johansen,Knud V.: Færgen "Læsø" er det skib Anholt virkelig kan bruge. Aarhuus Stifts-Tidende side 29 og 32,

4.11.1966.

 

1967

Christiansen,Erik & Alex Secher(illustrationer): Kattegat rundt. Carit Andersens Forlag 1967.1 anmeldelse: Carl

Hermansen: Dejlig rundfart. Kristeligt Dagblad side 7, 5.1.1968

En julestranding paa Anholt. Tidsskrift for Redningsvæsen side 6-7, 1.1.1967.

Ole J.: Anholt-redningsmand med til at redde atten menneskeliv. Djursland 21.1.1967.

j.o.: Ny æra for Anholt-ruten. Aarhuus Stifts-Tidende Side 25, 22.2.1967.

Anholt sikret god færgeforbindelse. Folkebladet 17.3.1967.

"H-108 meldes savnet". Vi følger en søredningsaktion ved Anholt med Søværnets Operative Kommando og Es-

kadrille 722. Tilrettelæggelse Flemming Adstofte og orlogskaptajn E. Sørensen, SOK. DR TV 17:30-18:00, 16.5.

1967.

ax.: 40 skibsvrag er fundet ved Anholt. Nationalmuseets skibshistoriske Laboratorium. Aarhuus Stifts-Tidende

side 11, 10.10.1967

VAN og ukrediterede fotos: Blæsten, sandet og Anholt. Med korte mellemrum fyres der op under 62-årige "Sand-

sugeren" for at gøre Statshavnen på Anholt farbar. Randers Amtsavis side 18, 25.11.1967.

ras(Otto Rasmussen): Anholt-børnene har uddannelsesproblemer. Randers Dagblad og Folketidende side 6, 7.12.1967.

 

1968

Lund,C.O.: Anholt - fortid og topografi. Udkast. 31.1.1968. Anholt Museum.

ove.: Ingeniør har undersøgt 250 forlis ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 53, 3.3.1968.

ove.: Elektrisk arkæologi på Anholt. Hele øen skal undersøges for at udfylde et hul i arkæologernes viden om

perioden mellem 2000 år før Kristus og 1200 efter. Aarhuus Stifts-Tidende side 19, 30.6.1968.

Vældige skatte på Kattegats bund--! Randers Amtsavis side 1, 20.7.1968.

ove.: Magnotometre fandt vrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 27.7.1968.

Wolsing,Holger og Keld Nielsen(fotos): Anholt, et billedværk om øen, dens befolkning og natur. Eget forlag 1968.

3 anmeldelser: høft: Billedværk om anholtere og øens spændende natur. Demokraten side 10, 18.8.1968.

og Anholt fotografisk set. Ukrediteret foto. Kristeligt Dagblad side 9, 5.10.1968 og For Anholt-fans. Aktuelt side 10,

26.11.1968.

Hvis man bliver syg på Anholt. Sygeplejerske Gunnild Munk og læge Paul Gøtzsche i samtale med S.Fisker-

Sørensen. Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 4.11.1968.

Anholt-beboerne har ikke råd til færge-farten. Deputation til trafikministeren. Jyllands-Posten side 14, 17.12.1968.

 

1969

Flyrute fra Vendsyssel over Anholt til København. Politiken side 4, 7.1.1969.

jo.:Anholt får ny redningsbåd. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 19.4.1969.

ras. og ukrediteret foto: Brudepar druknede ved Morup - så fik Anholt sin kirke. En nordisk opgave til Anholt:

at forsyne øen med en TV-station. Djursland side10, 19.4.1969.

Anholt Kirke i halvtandet sekel. Sognepræst Arne Busk Madsen fortæller. Tilrettelæggelse S.Fisker-Sørensen. 

Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 23.6.1969.

Nielsen,Leif: Bilfærgen går til Anholt. Motor, #16 årg.64, 2.8.1969. FDM.

Havgaard,Hasse og ukrediterede fotos: Det våde dramas kulturhistorie. Krige og storme har gennem århundre-

der spækket de danske farvande med skibsvrag. Politiken side 39, 24.8.1969.

 

1970

Larsen,Knud: Frederik Rostgaard og bøgerne. Danmarks Biblioteksskoles Skrifter 3. G.E.C.Gads Forlag 1970.

1 anmeldelse: Hans Hertel: Bibliomani og et par dumheder. Information side 3, 18.3.1970.

Prisstigning på 11.000 pct. for lystbåde-ophold i Anholt Havn. Kristeligt Dagblad side 9, 4.7.1970.

Eriksen,Sigurd & Ole Andersen(foto): 60 frømænd-40 meter ned-efter 300 vrag. Nationalmuseet venter interes-

seret på, hvad de kommer op med... Se og Hør side 16-17, nr.29 årg.31, 17.7.1970.

kris. og ukrediterede billeder: Kampen om strandretten gennem århundreder. Bornholmeren side 16, 23.7.1970.

Skibskirkegården omkring Anholt. Ingeniør C.O.Lund fortæller om vrag fra flere århundreder. Tilrettelæggelse

S.Fisker-Sørensen. Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45,  5.10.1970.

jen- og ukrediteret foto af I/S Anholt Elværk: Forbereder nyt el-værk på Anholt. Alle fastboende på øen har elek-

tricitet idag, men det leveres fra et gammelt jævnstrømsværk, som snart er ved at være helt udtjent. Aarhuus

Stifts-Tidende side 40, 29.9.1970.

van og ukrediteret foto: Vandbygningsvæsenet overvejer at forære Anholt Havn til Grenaae. Djursland side 1,

31.12.1970.

 

1971

En automatisk telefoncentral tages den 1. april i brug på Anholt. Kristeligt Dagblad side 6, 20.3.1971.

jm: Arkæologi på havbunden ved Samsø og Anholt. Nationalmuseet uddanner sportsdykkere til amatørarkæo-

loger. Kristeligt Dagblad side 5, 22.7.1971.

Østerrevet på Anholt måtte slippe gammel signalkanon. Djursland 21.8.1971.

 

1972

Busch,Ebba & j.Kragelund(tegninger) & ukrediterede fotos: Tran til Anholts lamper. Skalk nr. 1 side 10-15, 1972.

ISSN 0560 1894.

Crumlin-Pedersen,Ole & Anders Boye & Ebbe Raft Nielsen(tegninger) & Lars Kann Rasmussen(foto): Et dyk i

fortiden. Dansk Sporfsdykker-Forbund 1972. ISBN 987 87 85180 05 6.

Kejlbo,Ib: Historisk Kartografi side 38. Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. 2. reviderede oplag 1972.

ISBN 87 7423 001 8. https://dis-danmark.dk/bibliotek/908045.pdf

Bülow,Kurt: Havets rutebiler kører på pumperne. Samvirke side 6-7, FDB november 1972. http://classic.samv

irke.dk/node/285273

-gil. og ukrediterede fotos: To unge illustrerer Anholts situation. Morgenavisen-Jyllandsposten side 7, 29.5.1972.

Anholt uden læge fra nytår. Aarhuus Stifts-Tidende side 32, 21.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt. I Anholt-rutens barndom. Demokraten 24.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt. Den strenge isvinter på Anholt. Demokraten 27.12.1972.

 

1973

Jernbane på Anholt. Jernbanebladet side 14-16, nr. 6, juni 1973. ISSN 0907 3043.

Wolsing,Holger: Anholt. Midtjylland fra Salling til Djurs side 321-326. Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse

Bind11. Gyldendal 1973. ISBN 87 00 58041 4.

Anholt-antenne. Antenneanlæg til bedre bille skal være færdigt 5.11. Politiken side 14, 6.7.1973.

jørn.: Anholt kan ikke satse på ferierende læger. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 10.7.1973.

jørn.: Udspil fra Grenå kan løse lægeproblemet. Aarhuus Stifts-Tidende 11.7.1973.

Ingen læge har søgt embedet på Anholt. Amtsavisen-Randers side 9, 17.7.1973.

Van: Jydsk telefon har nu oprettet en nød-forbindelse til Anholt. Fejlene på telefonkablet til øen er nu lokalisertet.

Amtsavisen-Randers side 1, 25.7.1973.

Fastansat læge på Anholt. Forud for ansættelsen er der indgået en overenkomst specielt for en ø-læge på

Anholt. Kristeligt Dagblad side 2, 2.10.1973.

Familiespejlet.  Anholt - og ingen læge. Reportage om besværet ved at være syg. Tilrettelæggelse Leif Esper An-

dersen DR P1 15:00-15:30, 23.10.1973. Anmeldelse Leif Blædel: Dårlig besked og fantasiløshed. Information 25.10.1973.

grop.: Fortsat ingen læge på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 9.11.1973.

 

1974

Wolsing,Holger med forfatterens illustrationer: Fører over Anholt. Grefta Tryk 1974. Genudgivet 1977. 1 anmel-

delse: Kjeld Lund: Fin brochure. Kalejdoskopet Jyllands-Posten side 22, 9.8.1974.

Olesen,Tormod: Huse på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1974.

Crumlin-Pedersen,Ole: Undervandsarkæologi og vragbeskyttelse. Marinehistorisk Tidsskrift side 42-44, nr.1-2

årg.7, 1974. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1974-1-2-MHT.pdf

Biler virkede som landingslys. Politiken side 5, 13.7.1974.

Permanent taxafly til småøer. Politiken side 5, 25.10.1974.

 

1975

njor: Åbent for flyrute København-Anholt. Politiken side 6, 13.1.1975. 

Brüel,Per V. og ukrediteret kort: Anholt Flyveplads. Giv Anholt vinger. Eget Forlag 1975.

van.: Giv dog Anholt vinger. Djursland side 18, 12.4.1975.

Dyb vrede på Anholt over planen "giv Anholt vinger". Djursland 17.4.1975.

Maja,Ilse & Olsen,Henrik: Satankult og heksetro, s. 13-14. Psykisk forlag 1975. ISBN 978 87 871 7204 6.

Wolsing,Holger: Anholt havns betydning for øsamfundet. Statshavnsadministrationens Personaleblad Frede-

rikshavn side 18-20, nr. 4 sept.1975.

 

1976

Brems,Mogens & Arne Gaarn Bak(kortskizzer): Anholt Havn. Danmark til søs III, side 177-180. NNF Arnold

Busck 1976.

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1976. Halland, s. 235-36, 245 og 288. ISBN 978 91 975956 1 3.

Christiansen,Sofus: Topografisk Atlas Danmark. Anholt: 64, Side 142-143.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. C. A. Reitzel 1976.

Lindner,Bernhard: Lademanns Rejseleksikon. Bind 1-2. Lademann 1976. ISBN 978 87 15 07133 1.

1 anmeldelse: jes.A: Dansk attraktion af international klasse. Djursland side 10, 6.5.1976.  

Garanterer vand til sommerhuse på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 24.5.1976.

Vil leverer vand til sommerhuse i 2 områder på Anholt. Djursland side 7, 26.5.1976.

Her er Anholt-færgen "Fulvia" ved århundredeskiftet. Ukrediteret foto. Djursland side 8, 15.7.1976.

Nu må vi ha' asfalt på Anholt Flyveplads. Djursland side 6, 16.7.1976.

Anholt er Skandinaviens mest besøgte lystbådehavn med omkring 10 000 anløb årligt. Jyllands-Posten side

14, 18.7.1976.

Måløe,Peter & Karsten Møller(fotos): Marinen har loddet dybder til nye søkort syd for Anholt. Djursland side 13,

9.10.1976.

elle.: Anholt-færgen får fast tilholdssted på øen. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 30.10.1976.

Plan om flyrute Anholt-Tirstrup. Aarhuus Stifts-Tidende side 3, 20.11.1976.

Flyruter til danske øer. Vestkysten Midt side 3, 21.12.1976.

 

1977

Grenå Byråd vil drøfte...et nyt vandværk på Anholt. Djursland side 15, 8.1.1977.

Anholt igen uden læge. Djursland side 9, 31.1.1977.

Anholt skal have nyt vandværk. Det eksisterende vandværk kan ikke klare vandforsyningen på øen,

specielt ikke i sommermånederne. Grenaa Kommune har derfor besluttet at overtage det nuværende vandværk

og inden 1980 at etablere et helt nyt vandværk. Morgenavisen Jyllands-Posten side 11, 16.1.1977.

ras og ukrediterede foto af Morup Kyrka: Hallands-danske kulturminder. Djursland side 12, 16.2.1977.

van og ukrediteret foto : Fingeren på Kommunen. Anholts vandforsyning i yderst kritisk position. Interview med

De kommunale Værkers formand om Anholts vandforsyning. Djursland side 15, 19.2.1977.

Ikke tilskud til luftrute. Grenå Byråd vil ikke støtte økonomisk. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 23.3.1977.

Anholtfærgen skal udgå fra hjemhavn. Amtsavisen-Randers side 12, 7.6.1977.

Andersen,Erik: Bedre trafikbetjening livssag for ø-samfund. Land og Folk side 6, 28.7.1977.

Ikke øget støtte til Anholt-færgen. Ingen basis for udvidelse af trafikken, siger amtsborgmesteren. Aarhuus Stifts-

Tidende side 9, 16.8.1977.

Anholt får læge. Århus Amt betaler fastboende vikar. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 24.8.1977.

Janting,Jørgen: Anholterne: Vi vil være med til at vælge ny færge. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9, 28.8.

1977.

Jacobsen,Claus & Harald Haugsted og Leif Stubkjær(foto): Da Østerrevet holdt liv i Anholt. Om redningsfolk og

skibsforlis på en Kattegatø - og en skovtur på havets bund. DR TV 20:00-20:30, 13.9.1977.  2 foromtaler: Jørn

Rasmussen: DR TV under vandet filmer Anholts skibsvrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 2.7.1977 og 10 dages

arbejde - 7 minutters film. Aarhuus Stifts-Tidende side 6, 13.9.1977. 1 Anmeldelse  Leif Blædel: Information side

6,15.9.1977.

Anholts praktiserende læge skal i fremtiden have ca. 140 000 i løn årligt af Århus amt, plus sine almindelige ho-

norarer for patientbehandling. Politiken side 1, 14.9.1977.

Problemer med at komme til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 8, 15.9.1977.

Forbedring af Anholts færgeforbindelse med en dobbelttur 2 fredage hver måned. Politiken side 1, 24.9.1977.

Anholt får nyt el- og vandværk. Aarhuus Stifts-Tidende Rundt om Århus side 11, 8.12.1977.

-glose: Nu lysner det for Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 13, 20.12.1977.

Elgård,H.C.: Anholttur anno 1945. Vivild Ungdomsskole Elevskrift side 50-52, 1977.

 

1978

Nyt el-værk på Anholt. Politiken side 4, 8.2.1978.

j-s: Hjælp til isoleret ø: Endelig får Anholt sit nye el-værk. Amtsavisen-Randers side 1, 7.3.1978.

ras. og ukrediterede fotos: Anholt Elværk stønner på kolde vinteraftener. Djursland side 19, 15.7.1978.

Helge Jørgensen undersøgte svenske søkort. Fandt ud af, at svenskerne havde placeret Anholt rigtigt. Vend-

syssel Tidende side 20, 20.8.1978.

van og ukrediteret foto: Skoletandlægen: Godt tilbud til Anholt. Djursland side 18, 4.10.1978.

Olesen,Tormod: Ostebakken på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1978.

Anholt-Posten. 1. årgang, 1. nummer december 1978. Siden udsendt med 1-3 og siden 1996 med 4 numre

årligt. Anholt Borgerforening.

Fersling,Poul: Mystikkens Verden (s. 179-81).  Politikens Håndbøger 1978.ISBN 87 567 4134 0

 

1979

Ebert,Jan & Torkild Balslev(foto): Anholt. Båden i dag side 38-39, nr. 11, 1979

Møller,Oluf: Anholt bilfri. Ø-Posten side ?, Nr.10, måned ? 1979. Sammenslutningen af Danske Småøer.

ISSN 0105 4325.

Olesen,Tormod: Fiskerihavnen ved Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1979.

Sestoft, Jørgen: Arbejdets bygninger. Gyldendal 1979. ISBN 87 0158 791 9.

Elværk og vandværk på Anholt samles. Djursland side 17, 10.2.1979.  

Ny Anholt-Færge nødvendig. Ukrediteret foto. Djursland side 6, 16.2.1979.

Ser sort ud for Anholt Flyveplads. Landing kræver professionelle piloter. Djursland side 1, 18.4.1979.

Lægen tvinges bort fra Anholt. Han må ikke lande på flyvepladsen. Djursland side 1, 26.4.1979.

Udkast til ny Anholt-færge. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 28.5.1979.

Peter og ukrediterede fotos: Energiproblemet løst. Om ikke i Danmark - så i hvert fald på Anholt. Fyens

Stiftstidende side 28, 6.6.1979.

van og ukrediteret foto: Flyveplads-konsortiet på Anholt skal vippes af pinden. Lene Svendsen har anstif-

tet oprør. Djursland side 14, 7.7.1979.

ras og ukrediteret foto: Jørgen Seit Jespersen. Stenalder-boplads udgraves på Anholt  Djursland side 10, 18.7.1979.

ras og ukrediteret foto: Telefon-kø på Anholt. Djursland side 16,21.7.1979

ras: Ny forlænget frist for fly på Anholt Flyveplad. Djursland side 1, 15.10.1979.

Ny statsdrevet færgeforbindelse med basishavn på Anholt forhandles mellem Miljøministeriet og Århus

Amt. Kristeligt Dagblad side 5,  1.11.1979.

El og vand til Anholt. Grenå Byråd har accepteret et licitationdtilbud på 3,5 millioner kr. for bygning af et

nyt el- og vandværk. Kristeligt Dagblad side 5, 13.12.1979.

 

1980

Olesen,Tormod: 2 gode steder på Anholt. ”Nytårshilsen”, Tormod Olesens Tegnestue 1980-81.

Bennheden, Maj-Britt: Förbindelserna mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd side 54-58, årgång 21,

1979-80. ISSN 0440 1263. http://www.hallandsbygd.se/index.html

Nielsen,Bo: Anholt Havn. Fortællinger fra Anholt 4. Eget forlag 1980. ISSN 0109 1786. 1 anmeldelse:

ras. og Kurt L. Jakobsen(foto): Færgefart og havn på Anholt gennem tiderne. Djursland side 30, 20.6.1981. 

Andersen,Jesper Winther & Ib Bjerregaard(tegning): Molebøffer, færøsk sildesalat og Anholt i sne. Motor

side 46-47, # 17 Årg.75, FDM 1980. ISSN 0047 8199.

Nielsen,J.A.: Anholt får el og vand. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 37-38, 1980.

van.: Flyselskab overtager nu Anholt Flyveplads. Amtsavisen-Randers side 1 og 4, 21.1.1980.

jen-: Ja fra amtet til ny færge Anholt-Grenå. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 13.2.1980.

Om malerne Elias Petersen og Viggo Helsted: En fisketur til Anholt 1886. Gilleleje Museums Skrifter bind

26. 1 anmeldelse: Niels Houkjær: Et museums egen historie. Kristeligt Dagblad side 6, 17.6.1980.

-up.:Nye Kattegat-målinger nord for Anholt. Djursland side 9, 2.7.1980.

Jensen, Sv. Aa.: Ambulancefly KZ 1V OY.DZU. Berlinske Tidende side 34, 2.11.1980.

 

1981

-alm: For store problemer med at vende Anholt-færgen side 133-134, Medlemsblad for dansk Styrmands-

forening. 75. årgang nr. 4, maj 1981.

Ryge,Peter: Utilstrækkelig elforsyning afløst af moderne dieselværk. El & energi side 5, årg.77 nr.24. 

Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Schou,Manfred: Kraftcentralen på Anholt er et lille, teknisk mesterværk. El og energi side 507-508, årg.77

nr.24. Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Kjær, Niels: Helten, løgneren og profeten. Særtryk af Højskolebladet 1980, nr. 45-47, 1981. ISSN 0018

3334.

Mandagsportrættet. Niels Kjær fortæller om Helten, løgneren og profeten.Tilrettelæggelse Bjarne Nielsen

Brovst. DR P1 14:00-14:15. 26.4.1982. Foromtale Kristeligt Dagblad side 13, 23.4.1982.

Nielsen, Bo: Anholts Færger. Fortællinger fra Anholt 5. Eget forlag 1981. ISSN 0109 1786. 1 anmeldelse: 

ras. og Kurt L. Jakobsen(foto): Færgefart og havn på Anholt gennem tiderne. Djursland side 30, 20.6.81.

Wolsing, Holger: Anholt Kirke. Julemærker med 12 kirker i Grenaa Kommune. Lions Club Grenaa 1981.

http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_006.jpg

Nielsen, Bo: Anholt i skildringer og billeder. Holm Grenå 1981. ISBN 87 88013 01 4. 3 anmeldelser: ras:

Introduktion til viden om Anholt. Djursland side 21, 4.7.1981 og Jensen,H.P.: Morgenavisen Jyllands-Post-

en side 10, 22.7.1981 og Niels Houkjær: Et pant på vores fælles fortid. Kristeligt Dagblad side 6, 22.8.1981.

Lyman,Bent & Kjeld Brandt(tegninger): Anholt - magneten i Kattegat. En portrætskitse af den populære ø.

Sejl og Motor side 31-33, årg.42 # 50,17.12.1981. ISSN 0037 1130.

Anholt-færgen måtte indstille. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 31.1.1981.

Der er god mening i at vende Anholtfærgen. Anholt Borgerforening Bestyrelsen. Djursland side 7, 6.2.1881.

Egotrip i millionklasse. Tillidsmand Ejvind Thomsen tillidsmand på Anholtfærgen. Djursland side 7, 13.2.1981.

Anholt skal styrkes. Trafikminister Jens Risgaard Knudsen oplyser, at der er mange grunde til at færgen skal

udgå fra Anholt, bl.a. et ønske om at styrke Anholts erhvervsliv. Aktuelt side 12, 18.2.1981.

-up & Kurt Leth Jakobsen(foto): Anholts nye færge søsat helt uden festivitas. Amtsavisen-Randers side 1,

4.3.1981.

Navngivning af ny færge til I/S Grenå-Anholt Færgefart: M/S Anholt. Børsen 12.5.1981.

Vildt skænderi om færgefarten Grenå-Anholt. Aktuelt side 25, 13.6.1981.

Anholtfærgen befriet af politifolk. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1-2, 13.6.1981.

van.: Den nye Anholtfærge ligger stille i Grenå. Djursland side 3, 16.6.1981.

Møller, Henning: Ny færge til 18 millioner kroner ligger stille efter strid. Sømænd vil ikke flytte til Anholt.

Politiken side 9,16.6.1981.

Færge hjem til Anholt efter langvarige forhandlinger mellem færgeselskabet og Sømændenes Forbund.

Politiken side 1, 22.8.1981.

Til Anholt med slagside. Nils Mogensen(foto). Djursland side 1, 25.8.1981.

 

1982

Anholt har fået landets mindste boligafdeling. Beboerbladet side 22-23, 20.årg.nr. 4, oktober kvartal 1982.

Nielsen, J.A.: En opdyrkningskoloni på Anholt. Grenaa og omegn før og nu, 1982. ISSN 0906 5849.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Tormod Olesen(illustrationer/grafisk tilrettelæggelse): Anholt. Holms

bogtryk/offset Grenaa 1982. ISBN 87 8013 05 7. Ny udgave, Anholt Brugs 1988. ISBN 87 88013 06 5.

http://fabech-holm.dk/onewebmedia/Anholt_2017.pdf  1 anmeldelse: ras og ukrediteret foto: Ny litteratur om

solens ø - Anholt. Djursland side 25, 5.6.1982.

Første slamsuger arbejder på Anholt. Djursland side 7, 21.7.1982.

Nielsen,J.A.: Ungdomsfanger på Anholt. Grenaa og omegn før og nu 1982. ISBN 87 87629 23 2. Anmeldel-

se: -up. og ukrediteret foto: Djursland side 30, 11.12.1982.1983

Post, Anders Høegh & Wadmanns Forlag(fotos): Kattegats dejlige og fredelige øer. Bådnyt side 53-56, årg.

13 nr.2, 1983. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholts flyvehistorie. Fortællinger fra Anholt 7. Eget forlag 1983. ISSN 0109 1786. 1 anmeldelse:

Ø-Posten side 13, Nr. ? nov. 1983. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

tm: Anholtbeboere: "Elværk lige til rigsrevisionen". Øboerne foreslår Staten at trække milliontilskud tilbage

og give det til vindmøller istedet. Information side 10, 8.2.1983.

-up.: Landede fiskefangst fra Anholt for ni mill. Djursland side 13, 20.1.1983.

Groes-Petersen, Henrik: Sømændene truer med at lukke Anholt. Politiken side 7, 31.7.1983.

Poulsen,Peter: Det bliver værst for turisterne. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 3.8.1983.

Jacobsen,Claus: Reportage, Færgekonflikten. Torsdag Morgen. TV Østjylland 4.8.1983. Anmeldt Grenaabladet

9.8.1983.

Kyhn,Dorte Boss & Wilhelmsen,Knud og Johan Mikkelsen(foto): Trusler om strejke gør Anholt fattig. Morgen

avisen Jyllands-Posten, side 1, 4.8.1983.

Jersild,Jens Olaf: Anholt venter på færgen. Berlingske Tidende side 28, 4.9.1983.

Anholt - 5 uger uden færge. Ø-Pposten side 13, nov. 1983. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105

4325.

Anholt. Pladsreservering jul/nytår 1983. Grenaa-Anholt Færgefart I/S Annonce. Politiken3.sektion side 16,11.12.

1983.

 

1984

rita og ukrediteret foto: Vindmøller på Anholt kan give billigere strøm. Djursland side 10, 23.8.1984.

Nielsen,Bo: Svenskerne på Anholt-og anholterne i Sverige. Fortællinger fra Anholt 8. Eget forlag 1984. ISSN

0109 1786. 1 anmeldelse: Om Anholt og svenskerne. Djursland side side 20, 7.7.1984.

Hornbækefterretninger fra Anholt. Hornbækegnen #3 side 7-8, maj 1984. 

 

1985

Jensen,Erik Aalbæk: Livet på øerne. Kattegat. Anholt side 258-292. Fotos forfatteren og Austin Grandjean. Gyl-

dendal 1985. ISBN 87 00 73061 0.  2 anmeldelser:  Bjarne Nielsen Brovst: Livet på øerne. Mandagsportrættet.

DR P1 14:00-14:15, 26.10.1981 og Ole Larsen Bog-ekko DR P1 11:00-11:10, 19.2.1986.

Ebert, Jan: Øerne under horisonten: Anholt og Hesselø. Sejl og Motor side 38-45, Årg. 47 # 2 1985. ISSN 0037

1130.

Lufthavn jubilerer. Anholt fejrer 25 års jubilæum med Prins Henrik i spidsen. Politiken forsiden, 21.6.1985.

Schou, P.K. & Hanne Bartholin(vignet): Ind og ud af havnen. Morgenavisen Jyllands-Posten Fritid side 5, 13.7.

1985.

 

1986

Hansen,Mogens Falkenberg & Larsen, Jan C.G.: Danmark under havet (1): Vi finder et skibsvrag nordøst for

Anholt.. Vraget af SS Frederic, et svensk emigrantskib, som omkring århundredeskiftet forliste på sin sidste rejse

til Amerika. DR TV 20:00-20:15, 18.4.1986.

-bo. og ukrediteret foto: Anholt Havn er til salg. Djursland side 6, 5.8.1986.

Horup,Nick: Redningsbåd uden navigationsudstyr. Politiken side 1, 31.12.1986.

Søredning. Politiken. Leder 2.sektion side 4, 31.12.1986.

Lille Kistehøj.Enkeltfund Stenalder 1911-1986. Fund og Fortidsminder. Kulturministeriet. http://www.kulturarv.dk/

fundogfortidsminder/Lokalitet/42167/

Madsen,Arne Busk: Anholt Kirke.1986. Revideret 2010 af Søren Anker-Møller.

Nielsen,Bo: Anholts Kammerherregård og dens ejere. Fortællinger fra Anholt. Eget forlag 1986. ISSN 0109 1786.

Thomsen, Birger: Anholt – skibsvragenes ø. Marinarkæologisk rekognoscering 1984-85. Fredningsstyrelsen 1986.

 

1987

27 små øer. Nutid-fremtid. En analyse af udviklingsproblemer og -muligheder. Geografisk Institut. Aarhus Univer-

sitet 1987.

Steen,Vagn: Østjylland. Gyldendal 1987. ISBN 87 01 58652 1. Udgivet som kasettebåndoptagelse 1992.

Post,Anders Høegh: Bag horisonten finder du vore særprægede og ensomme ferier. Bådnyt side 32-35, årg 17

nr.2. 1987. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholt Kirke. Fortællinger fra  Anholt 11. Eget forlag 1987. ISSN 0109 1786.

Wolsing,Holger: MF Anholt. Julemærke med Grenaa Kommunes færger. Grenaa Julemærket 1987. Lions Club

Grenaa 1987. http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_012.jpg

Horup,Nick og Staffeldt,Erik: Redningsfolk vil ikke sejle i defekte både. Politiken side 1 og 12, 1.1.1987.

Claudi: Redningsinspektøren: Værftet eller direktoratet har ansvaret. Djursland side 1 og 5, 2.1.1987.

Lardell,Allan & Jacob Maarbjerg(foto): Undskyld til Anholt. Chefer tog taxi-fly for at beklage udtalelser. Nye både i løbet af 8 år. Politiken side 1 og 2, 5.1.1987.

Lardell,Allan & Jacob Maarbjerg(foto): Livsfare til 70 kr. i timen. Politiken 2. sektion side 3, 6.1.1987.

Redningsstation Anholt svarer. Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 10.1.1987.

Svar til Redningsstation Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8, 13.1.1987.

Claudi og Kurt l. Jakobsen(foto): Sagen med Anholts redningsbåd. Skibstilsynet: Ikke uheld - men sløseri. Red-

ningsfolkene: Vi skal ikke rense tankene. Djursland side 1 og 3, 20.1.1987.

Mogens Ladegaard(foto): Vognmand styrer lufthavnen. Berlingske Tidende side 14, 31.1.1987.

 

1988

Meesenburg,Horst: Anholt- en ø i Kattegat. Bygd. 19. årgang, nummer 3. 1988. ISSN 0007 7445.

Rasmussen,Gotfred: Et dystert 100 års minde. Folk og minder fra Nordsjælland side 40-42, 1988

 

1989

Lyneborg,Elisabeth: Dæmoner. Holkenfeldt 1989. ISBN 87 7720 096 9. 1 anmeldelse: Ann Arne Christen

sen: Præsten kan mere end sit fadervor. Dagbladet Ringsted side 4, 28.2.1989.

Lækagen. Anholts bedste avis. Jubilæums Nummer # 200, juli 1989.

Frazer,Shirley & Cooper, Andy: Position 5642 N - 1133 E Anholt. Passport Canada no. 2 1989. ISSN 1531 0213.

Jensen,Ulrik & Karl Ravn(foto): De danske øers flyvende helt. Illustreret Familie Journal side 26-28, nr. 15,

10.4.1989. ISSN 0906 6977.

Rasmussen,Ole: Hurtigbåde afløser de ældste redningsbåde. Anholt får GTC-båd sidst på måneden. Politi-

ken side 5, 4.7.1989.

Færgebyen Grenaa. Grenaas Handelsstandsforenings månedsavis nr.6, 28.11.1989.

 

1990

Post, Anders Høegh: Sejl til ørkenen midt i Kattegat. Bådnyt side 52-56, årg.20 nr.6, 1990. ISSN 0280 4515.

Steenberg, Etly: En præst og hans gave til menigheden. Historisk Aarbog fra Randers Amt, årg. 84, 1990.

ISSN 0108 4100.

27 små øer – et besøg værd. Miljøstyrelsen/ Planstyrelsen  marts 1990. ISBN 87 503 8299 3.

Vinden skal hjælpe Anholt med at få el. Elnyt 12.2.1990.

Ingen penge til ø-museum. Et flertal i byrådet i Grenå Kommune mener ikke, at det er realistisk at etablere

et museum på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 21.4.1990.

cl.: De omvendte færger. Små Ø-avis maj 1990.

 

1991

Holm,Poul: Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914. Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet, Esbjerg 1999. ISBN 87 87453 525. 1 anmeldelse: Jørgen Toubro & Carl Erik Hesseldal(fotos): Ska´ de strande, så lad det ske hos os... Djursland side 13, 8.2.1992.

Nielsen,Bo: Anholts monumenter. Fortællinger fra  Anholt 15. Eget forlag 1991. ISSN 0109 1786.

Andersen,Grete Tuxen: Faren ved Anholt. Grenaa og omegn før og nu side 67-72. 1991. ISSN 0906 5849.

 

1992

Sabroe,Morten & Henrik Saxgren(fotos): Anholt til salg?  Danair Magasinet 5/92 side 18-24. DanairA/S 1992.

ISSN 0906 7396.

de Laurent,Leo: Postforsendelse til Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 36, 1992.

 

1993

Eriksen,Orla Hylleberg: Dendrokronologiske undersøgelser af træ fra kanoner fundet ved Anholt. Nationamuseets

Naturvidenskabelige Undersøgelser, rapport nr.10,1993. https://www.yumpu.com/da/document/view/30433479/de

ndrokronologisk-undersagelse-af-tra-fra-kanoner-fundet-ved-anholt

Sejl,Jesper: At ankre på Anholt. Havet omkring Danmark side 34.Tillæg til DSB magasinet Ud & Se, DSB

april 1993. ISSN 0106 7850.

Andersen, Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt side 7- 41. Århus Stifts Årbøger Bd. 77. 1993.

Johannesen,Erik: Danmark rundt langs kysten. Lindhardt og Ringhof/Centrum 1993. ISBN 978 87 5830.

650 6. 1 anmeldelse: Flemming Chr. Jensen Morgenavisen Jyllands-Posten side 40, 20.6.1993.

Strunk,Svenn: En skole med 19 elever fordelt på ni årgange. Djursland side 22, 3.7.1993.

Strunk,Svenn og ukrediterede fotos: Lufthavn med selvbetjening midt i Kattegat. Djursland side 12, 3.8.1993.

 

1994

Whitta-Jørgensen,Asger: Ø-lægen på Anholt. Teori & terapi nr. 1 side 20-21. Astra Danmark A/S 1994.

ISSN 0903 3696.

Glb: Øjeblikke på en ø. Her bliver man ikke ANHOLT. Danairmagasinet #4 side 35-37. Danair A/S 1994.

ISSN 0906 7396.

Thomsen,Birger: Kanonerne ved Anholt. Marinehistorisk Tidsskrift side 105-114, nr.4  årg.27, 1994. ISSN

0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1994-4-MHT.pdf

Ferieaktiviteten på Anholt. Arbejdsmarkedets Feriefond side 46-47. Årsrapporten 1994. ISSN 1601 0256.

Andersen,Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt. Særtryk af Århus Stifts Årbog 1994. ISSN 0108 7940.

Petersen,Peter Vang og ukrediteret foto: Boplads yngre stenalder. "Riecks Plads"  Anholt. Kulturstyrelsen.

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/138453/Udskriv/  Se også Arkæologiske Udgravninger

i Danmark. Katalog 1994. Kulturarvstyrelsen 2006 Randers Amt  Anholt. https://slks.dk/fileadmin/user

_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/aud/1994kat.pdf

Møller,Charlotte & Olsen; Johanna & Christensen, Leif P.: Anholt - har den en fremtid? Århus Universitet

1994. ISBN 87 7785 051 3.

Hepper,David J.: British Warship Losses in the Age of Sail, 1650-1859. Rotherfield: Jean Boudriot. 1994.

ISBN 0 94 8864 30 3.

Olsen,Ole Kofoed: Törnführer Dänemark 3. Edition Maritim Hamburg, Gottmer Uitgever Groep 1994. ISBN

978 3892 2527 6 4.

 

1995

Kleiminger,Ulrich & Jens Hougaard Nielsen(illustrationer): Anholt gennem tiderne. En historisk guide. Er-

hvervsafdelingen. Århus Amt 1995. ISBN 87 90099 03 6.  1 anmeldelse: Svenn Strunk: Grundig håndbog. Nu

skal der satses på "kulturturisme". Djursland side 22,11.3.1995. 

Kommuneatlas Grenaa. Bevaringsværdier. Anholt side 54-55. Miljø- og Energiministeriet. Skov-og Naturstyrelsen

1995. ISBN 87 601 5632 5. http://norddjurs.odeum.com/download/Byer_og_landsbyer/Kommuneatlas%20-%20G

renaa%20Kommune.pdf  Anmeldelse: Mogens Lyng og Flemming Højer(fotos): Anholt Fyr og Fyrgård. Djursland side 12, 2.1.1996.

Bång,Trygve: En onyttig bok. Danska äventyr med en odygdig gosse. Frivolt förlag 1995. ISBN 91 972691 0 7. 

1 anmeldelse: Anholt-Posten side 13, #47, årg.20, juni 1996. Anholt Borgerforening.

 

1996.

pht: Roskildesygen. Sproghjørnet. Dag til Dag. Politiken 2. sektion side 2, 4.3.1996.

Hvilsom,Frank: Børnene fra Anholt. Børn & unge, årg.27, nr. 1, 1996.

En Vinterstranding på Anholt (1886). Fortidsnyt på Halsnæs side 14-15, Årg. 4, nr.15. Hundested lokalhistoriske

forening 1996.

 

1997

Jensen,Poul Henning: Natur- og Kulturguide til Århus Amt. Anholts Ørken. 1997. ISBN 87 90099 192. 1 anmel-

delse: Østjysk Billedverden. Djursland side 14, 13.11.1997.

Rysgaard,Thorsten: Hvem er Alice Mandragora?  Den nye dialog, nr. 68, 1997. ISSN 0900 1441.


1998

Dykkerne (3:8). Historien om piratskibet "Marie", som i 60 år har ligget på 38 meter vand ved Anholt. Tilrettelæg-

gelse Jan Witzel. DR1 20:00-20:30, 12.5.1998. Foromtale Ekstra Bladet side 51, 12.5 1998.

Jensen,Rune Huvendick & Fink,Natascha: År med kritik af ulovlige flyvninger. Politiken side 6, 14.10.1998.

Gram,C.C.: Sort flyvning. Politiken 2.sektion side 2, 18.10.1998.

Fink,Natascha & Jensen,Rune Huvendick & Joachim Ladefoged(foto): Flyvning i en gråzone. Politiken  3.

sektion side 6, 21.10.98.

 

1999

Venningbo,Hans: Hjælpen kom fra luften. Forlaget IIII Four Stripes IIII 1999.ISBN 87 90168 03 8.

Bång,Trygve et al.: De lokale forhold. Texter om Anholt. Sydsvenskan 1999. ISBN 978 91977 143 1.

Jacobsen,Ole Steen: Anholts posthistorie side 64-70, Nordisk filatelistisk tidsskrift Årg.106 nr.2, juni 1999.

Harritz,Poul Henrik : Danmarks småøer. Anholt side 29-33 under medvirken af Ejner Boisen og Henrik Gimbel.

Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 1999. ISBN 87 567-6065 7.

Steenberg,Etly: Lidt om navne (personnavne). Anholt-Posten side 7, #33, årg.23, december 1999. Anholt Bor-

gerforening.

Grønhøj,Poul: Danmark kort. Sommerkavalkade. Anholt kalder ambulancefly. DR P1 7:55-8:00, 29.4.1999.

Strunk,Svenn og Henning Hansen(foto): Anholt Havn sandede til, igen. Dagbladet Djursland side 30, 15.12.1999.

 

2000

Fritzen,Ole: 100 året for Hornbæk Fiskernes redningsaktion af Raymond Thierry på Anholt. Hornbækegnen

# 61A 2000. http://www.lokalhistorie-hornbaek.dk/wp-content/uploads/2016/04/HORNBÆKEGNEN-ud

givelser-siden-maj-1983.pdf

Sammendrag. Hornbæk Havneforenings Museum. http://www.3 100.dk/hvnfor/museum/anholt.htm

Matz,Erling & Carina Lernhagen: Anhalt Anholt. På kryss #5-6 side 12-19, 2000. ISSN 1404 9597.

Christiarnsen,Niels: Værd at se på danske småøer. Høst & Søn 2000. ISBN 87 14 29550 4.

Bång,Trygve & Åke Arenhill: Typiskt danskt - Uppptäcksresor på andra sidan Öresund. Förlag AB Gondolin 

2000. ISBN 91 8882 092 0.

Cavling,Henrik & Kjær,Børge: Straffeanstalt på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 64, 2000.

Redningsstationer nedlægges. Andre moderniseres og får nye hurtigere redningsbåde som kompesation.

Kristeligt Dagblad side 2, 22.2.2000. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/redningsstationer-nedl%C3

%A6gges

Anholt får egen el igen. Elværket på Anholt i drift igen. Politiken side 24, 14.12.2000.

 

2001

Aalbæk-Nielsen,B.: Anholt Flyveplads. Copenhagen Airtaxi 40 år, side 15. Jubilæumsskrift 2001.

Wallin,Ulla Britta: Krönikan från Anholt. Ett besök på sjörapportens Anholt 10.1. En liten ö mitt i Kattegatt

12.1. En vinterdag vid Anholt fyr. UNT: Uppsala nya tidning 2001. ISSN 1104 0173.

Jensen,Niels: Kort og godt om danske færger. Aschehoug 2001. ISBN 87 11 16257 0.

 

2002

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Anholt Havn 1902-2002. Anholt-Posten side 4-5, #71, årg. 26, juni 2002.

Anholt Borgerforening.

Rasmussen,Ib Krarup: Postforbindelsen til Anholt. Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2, 2002. ISSN 0903 2444.

Langkjer,Birger: Alice Mandragora-mysteriet er opklaret? Den nye dialog, nr. 89, 2002. ISSN 0900 1441.

Lind, Olaf: Arkitektur Guide Jylland. Arkitektens Forlag 2002. ISBN 87 7407 264 1.

Lægen i Kattegats midtpunkt. På Tværs. Medarbejderbladet for Aarhus Amtskommune #7, 2002.

 

2003

Mahler,Bent: Kuling og konkurser. Om sejladsen til Anholt. Færgefarten #1, maj. Dansk Færgehistorisk Selskab

2003. ISSN 1600 1389.

Destination Anholt: "några stenar i havet". Pilotmagazinetside #60 side 44-50, 2003.

Fejrede tre begivenheder på én tur. Havne-og Erhvervsnyt # 50 2003.

Jacobsen, Claus: Kort og godt om 27 danske småøer. Aschehoug 2003. ISBN 87 11 16109 4.

Den nye Anholt-færge klar til dåb. Grenaa Bladet 25.2.2003.

Jonny: Anholt-EKAT. Nordvästra Skånes Flygklubb. Hjemmeside 29.7.2003  http://www.nsf.se/medlemmar/reseskildringar/documents/Anholt.pdf

Pakhusbugten er blandt 20 danske nødhavne udpeget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

Forsvars-, Miljø- og Økonomi-og Erhvervsministerierne. Kristeligt Dagblad side 2, 18.11.2003.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flere-n%C3%B8dhavne-til-skibsfarten

 

2004

Mouritzen,Henning: Med ballonhjul og grøntkasser. Veterantidende nr. 337 juli 2004, side 12-17. Dansk Vete-

ranbil Klub 2004. ISSN 1600 8278.

Pors,Jens Krabbe: Rederiet Anholt. Anholt-Posten side 13-14, #80, årg 28, 2004. Anholt Borgerforening.

Rasmussen,Bent: Anholt Redningsstation. Anholt-Posten side 18-20, #81, årg.28, 2004. Anholt Borgerfore-

ning.

Petersen,Peter Vang: Jagten på Anholts ukendte ørkenfolk. Aktuel arkæologi, nr.6 årg 2, 2004. ISSN 1902

4959.

Bøgeskov,Lars og Nicky Bonne(foto): En ordbog, man kan gå ind i. Jysk Institut blev oprettet ved Aarhus Uni-

versitet i 1932. Formålet var at skrive en ordbog over jyske dialekter, inden de uddøde. Samvirke side 18-22,

FDB marts 2004. http://classic.samvirke.dk/node/301384

 

2005

Amor og Psyke. Brevkasse  Anholt. Bathos nr. 23, april 2005 side 38.

Harbo, Marianne & Kristian Brasen(foto): Den integrerede skole på Anholt. Superskolen. Berlingske Tidende

Magasin side 9, 14.8.2005

Ridgewell,Guilla J. et al.: Anholt – et projekt om fremtidige udviklingsmuligheder. Roskilde Universitetscenter

2005. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57539037/Rapport%2Bom%2BAnholts%2Budviklingsmulighe

der%2Btil%2Boffentligg%25C3%25B8relse.pdf

Thomas,Lars: Det mystiske Danmark. Anholt. Heksekulten side 53-55. Aschehoug 2005. ISBN 87 11 22275 1.

Frederiksen,Jesper & Skriver,Claus: Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordvestrevs vrag. FHM 4648.

Moesgaard Museum Antikvarisk Afdeling nr.1 2005. Klik "vis skrift til fuldskærmsvisning". https://docplayer.dk/

39233184-Fhm-4648-anholt-moesgaardmuseum-marinarkaeologisk-undersoegelse-af-anholt-nordstrands-vra

g-jesper-frederiksen-og-claus-skriver-antik-varisk-afdeling.html

 

2006

Brødsgaard,Jesper G. & Thomsen,Omar Christian & Neve,Lotte & Dalager,Claus: Erfaringer fra privatiseringen

af Grenaa & Anholt Vandforsyning. DanskVAND side 52-54, årg.74 nr. 1, 2006. ISSN 1602 3609. http://www.ga-

vandforsyning.dk/files/files/Artikkel%20til%20DanskVand%20(DANVA).pdf

Aagaard,Lars Henrik: Når jorden går amok. Jyllands-Postens Forlag 2006. ISBN 87 7692 023 2.

Christensen,Niels Christian: Præst på Anholt 1900-1912. Erindringer. Forlag Tekst og Tryk Tåstrup. Anholt Mu-

seum 2006. ISBN 87 98 8785 5 7.

Houkjær,Niels: De danske øer. Gyldendalske Boghandel 2006. ISBN 87 02 04176 6.  3 anmeldelser: Henrik Wi-

vel: Ødselt. Weekend- avisen Bøger side 11, 23.6.2006, Bente Clausen & Leif Tuxen(fotos): Drømmen om de

danskeøer. Kristeligt Dagblad side 9, 15.7 2006, Berit Holbæk Jensen: Hvem der bare boede på en ø. Magiske

Anholt. Midtjyllands Avis Go' weekend side 2-3, 23.7.2006.

Toftum,Marianne & Kragh-Sørensen,Ole: Anholt, en kærlighedserklæring. Designmark 2006. ISBN 87 991565

0 4. 2 anmeldelser: Niels Houkjær og Kaspar Wenstrup(foto): Der sker ikke en skid på Anholt. Berlingske Tiden-

de 10.2.2007 https://www.berlingske.dk/boganmeldelser/der-sker-ikke-en-skid-paa-anholt og Jes Stein Pedersen:

På bølgelængde med Anholt. Politiken 4. sektion Bøger side 16, 24.2.2007. http://politiken.dk/kultur/boger/ECE

251472/paa-boelgelaengde-med-anholt/

 

2007

Johansson,Axel Degn: De første svenskere på Anholt. Fund og Fortid nr. 1, side 16-19, 1.3.2007. Sammenslut

ningen afdanske Amatørarkæologer. ISSN 1902 4959.

Thomsen, Kristian Brask: En levemand på Anholt. K-Forum 7.5.2007. http://www.kommunikationsforum.dk/kris

tian-brask-thomsen/blog/en-levemand-paa-anholt

Triangulering af Danmark. geomat.dk 27.8.2007. http://www.geomat.dk/landmaaling/kildetekster/pdf/Triangule

ring.pdf

Schønning, Hans: Kongelig tjeneste til Anholt. Kongelige tjenestebreve sendt i perioden 1799-1875 side 56-71,

PHT  Årg. 35, nr. 2.  Dansk Posthistorisk Selskab 2007. ISSN 0902 8668.

Engelhardt,Paul Erik: Skåne mellem dansk og svensk. En undersøgelse af de nationale brydninger i Skåne stift

i årene 1658 til 1679. Anholt side 38, 105 og 110. Museum Tusculanums Forlag 2007. ISSN 1901 9912.

Hamilton-Wittendorff, Bo Bomuld: Guide til det okkulte Danmark. Vejviser til overnaturlige væsener og mystiske

fænomener. Bind 2, Jylland og Fyn. Anholt side 24-33. Forlaget Documentas 2007. ISBN 978 87 7063 003 0.

http://precisensan.com/antikforum/attachment.php?attachmentid=92370&d=1305819964.

 

2008

Erikcq: Anholt Kirke. Geocaching 16.10.2008. http://www.geocaching.com/geocache/GC1H90J_anholt-kirke?

guid=2c0581d9-fee0-40a4-9402-05b1d610a9a8

Matrikel- og Sognekort, Anholt. Historiske kort på nettet. Kort- og Matrikelstyrelsen 2006-2008. http://arkiv.kms.

dk/mpn/mpnxy.aspx?x=655770&y=6287272

Priesholm, Morten: Når fyrtårnet fortæller. Ø-Posten  Nr.128, måned? 2008. Sammenslutningen af Danske

Småøer. ISSN 0105 4325.

Gimbel,Henrik: Anholt- en perle i Kattegat. Naturisten #3 side 12-13. Danske Naturister 2008.  ISSN 1903 3192 http://issuu.com/naturisterdk/docs/naturisten_3

Bång,Trygve: En bok om öar. Frivolt Förlag 2008. ISBN 978 91 977143 0 3.

 

2009

Spångsberg,Arne: Anholt midt i Kattegat er et jordisk paradis: Anholt med svenske briller. Bådnyt nr. 421. ISSN

1352 3948.

Sommer, Anne-Louise: Den danske arkitektur. Gyldendal 2009. ISBN 978 87 02054 01 9.

Loumann,Ole: Turen går til Århus & Østjylland. Politikens Rejsebøger. Politikens Forlag A/S  2009. ISBN 978 8

7 567 8977 6.

Hansen,Henrik L.: Beretning om danske skibsforlis siden 1970. Marstal Søfartsmuseum 2009. ISBN 978 87 82

939 5.

Sloth,Mogens Q.: Anholt får ros for fornem redningsaktion. Grenaa Bladet side 8, 17.2.2009.  http://www.e-pag

es.dk/grenaa_bladet_dk/10/fullpdf/1.pdf.

Aagaard,Peter: Ølæger forsvinder. Dagens Medicin 17.04.2009. http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/lagerne

-forsvinder-fra-de-danske-oer/

Steenberg,Etly og ukrediteret foto: Anholt Gamle Skole. Anholt-Posten side 19, #100, årg.32, september 2009.

Anholt Borgerforening.

 

2010

Jeppesen,Simon: Den grimmeste mand i byen. Maskinmesteren side 36-40, februar 2010. http://ipaper.ipaperc

ms.dk/MaskinmestrenesForening/Maskinmesteren/februar-2010/

Anholt Havmøllepark. Rambøll og energinet.dk 22.04.2010.

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Anl%C3%A6g%20og%20projekter/Anholt

%20MiljC3%B8redeg%C3%B8relse%20platform%20og%20s%C3%B8kabel.pdf

Bertelsen, Katrine: En tropedrøm i Kattegat. Minbåd.dk, 6.6.2010. http://minbaad.dk/nyhed/archive/2010/06/jun

e/article/anholt-en-tropedroem-i-kattegat/

Jørgensen, Ole & Krüger, Johannes & Olsen, Søren & Olsen, Søren: Danmark. 4000 oplevelser- historie, kultur,

natur. Anholtside 203-205. Gyldendal A/S 2010. ISBN 978 87 02 07737 7.

Lyman, Bent: Danmarks dejligste øer. Eget forlag 2010. ISBN 978 87 993752 0 2.

 

2011

Fisker,Jens Kaae & Kerndrup,Søren: En bæredygtig udvikling på Anholt gennem udvikling af turistaktiviteter.

Institut for planlægning. Aalborg Universitet 2011. ISSN 1397 3169 pdf  https://www.yumpu.com/da/document/v

iew/18053220/anholt-projektrapport-finish-vbn-aalborg-universitet.

Skaarup,Bo: Danmarks strandguide, Anholt s. 190-201. Popp & Skaarup 2011. ISBN 978 87 991463 1 4.

Torpegaard,Helle: Anholt mangler læge igen. Dagens Medicin 5.5.2011.  http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/

anholt-mangler-lage-igen/

 

2012

Tybjerg,Casper & Mygind,Liv & Casper Tybjerg(fotos): Når livet hænger i en tynd wire.og de flyvende læger og

redningshelikopterne rykker ud. Samvirke side 44-47, FDB januar 2012. http://classic.samvirke.dk/node/281293

Steenberg,Etly: Postruter til Anholt. Anholt-Posten side 13, #113, årg.35, december 2012. Anholt Borgerforening.

Pedersen,Malene: Et lydligt møde. Ø-Posten side 16, Nr. 146, marts 2012. ISSN 0105 4325. http://www.kompet

enceudvikling-og-innovation.dk/download/presse/Posten.pdf

Wind, Peter: Den smukkeste plet i Danmark. Univers nr. 15. Aarhus Universitet 2012. http://www.au.dk/univers/

arkiv/2012/det-bedste-sted-at-se-i-ferien/

Øer. Reception. Rakel Dehn Stammer(forsideillustration) Tidsskrift for Nordisk Litteratur #70. Institut for Nordiske

Studier og Sprogvidenskab. Københavns Universitet 2012. ISSN 1904 7088. http://issuu.com/tidsskriftetreceptio

n/docs/reception70

Bertelsen, Katrine: Nye agterfortøjninger i Anholt Havn. Minbåd.dk, 26.6.2012. http://minbaad.dk/nyhed/archive/

2012/26/june/article/nye-agterfortoejninger-i-anholt-havn/

Jastram,Torben: Djurslands flyvende tømrer. Byggeteknik 29.6.2012. http://www.byggeteknik.dk/artikel?id=71125.

 

2013

Anholt på luftfoto, målebordsblade (høje og lave) og 4-cm kort. Geodatastyrelsen, tidligere Kort - og Matrikelsty-

relsen 2013. http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx

Schønning,Hans: Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799-1878. Dansk Posthistorisk Selskab,

Samlinger 2013. http://www.dphs.dk/Samlinger/ShowCollection.asp?COLLECTION_ID=145

Bertelsen,Katrine: Anholt: en tropeø i Kattegat. Bådnyt # 477 side 24-31, august 2013. ISSN 1352 3948. http:/

/www.scanboatnews.com/news/2013/9/2/anholt-en-tropeoe-i-kattegat-.aspx

Wolsing,Holger: Vor tid på Anholt, 1. februar 1965-1. august 1976. Eget forlag 2013. ISBN 978 87 88496 58 1. 

2 anmeldelser: Laura Aggernæs & Henrik Ask Rasmussen(foto): Ny bog udgivet om livet på Anholt. Århus

Stiftstidende 30.6.2013. https://stiften.dk/norddjurs/Ny-bog-udgivet-om-livet-paa-Anholt/artikel/163759 og Mette

Gerdt: Blog: Stort og småt 2.5.2013. http://mettegerdt.blogspot.com/2014/05/vor-tid-pa-anholt.html

Sørensen,Mogens Damsgaard: Havet blegner, En maskinmesters erindringer fra et liv til søs. Nautilus Forlag

2013. ISBN 978 87 90924 80 5.

Loránd-Levente,Pálfi: Ømålsordbogen. Den sidste storordbog på tryk i Danmark. Anmeldelse. Sprog og Sam-

fund. Nyt fra Modersmål Selskabet side 14-15, 31. årg. nr.3 september 2013. ISSN 0108 433X. https://www.

modersmaalselskabet.dk/?page_id=4944&ftags=2013

Larsen,Palle Dall: Anholt-færgen. Kortfilm 11.2.2013. http://www.youtube.com/watch?v=2s71DvM8xWM

Steenberg,Etly: Skolen på Anholt gennem tiderne. Anholt Skole og Børnehave 19.5.2013. http://anholtskole.net

/skolen-pa-anholt-gennem-tiderne/

Grenaa Havn 200 år. Jubilæumsskrift. Djurslandsposten 28.5.2013.  http://www.port-of-grenaa.com/media/1143

88/grenaahavnjubilaeum200-040214.pdf.

Steenberg,Etly og ukrediterede fotos: Pakhusbugten. Anholt-Posten side 1 og 27, #115, årg. 36, juni 20013.

Anholt Borgerforening. Mogensen,Jens: Anholt havn. Kortfilm. FufarFilm 20.7.2013. http://www.youtube.com/wa

tch?v=v0Dh43hMpMU

Kabel til Anholt. Energinet.dk 7.8.2013. http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekt

er-el/Kabel-til-Anholt/Sider/Kabel-til-Anholt.aspx

Hansen,Kristina Linde: Nu åbner Anholt Havmøllepark. DR Viden, 3.9.2013. http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/M

iljoe/2013/09/03140836.htp

Jakobsen,Jakob Skov: Rundtur i Havmølleparken. DR Nyheder 4.9.2013. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/20

13/09/04/160820.htm

DF sikrede elforbindelsen til Anholt. Lokal Avisen Grenaa 20.9.2013. http://grenaa.lokalavisen.dk/debat-df-sik

rede-elforbindelse-til-anholt-/20130920/laeserbreve/130929964/1977

 

2014

Filmen om Anholt Havmøllepark. Dong Energy 20.1.2014. http://www.anholt-windfarm.com/da/projektet/nyhed

er/anholt-nyheder/articles/anholt-havmoellepark-nyhedsbrev-januar-2014

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser. Jernbanehistorisk Forum 3.6.2014. ISSN 0907 2810. 

http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16458

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del II. Jernbanehistorisk forum 4.6.2014. ISSN 0907 2810. http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16468

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III. Jernbanehistorisk forum 5.6.2014. ISSN 0907 2810. http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16493

Balle,Rune & Gaarden,Eva: Anholt flyveplads: en livline i den danske outback.

Magasinet Flyv side 28-35, årgang 87 nr. 4, RB ApS 2014. ISSN 0015 492X.

Dyhr Lars Guldager & Stine Dyhr(foto): Økuller. Forlaget Turbine 2014. ISBN 978 87 7141 592 6. http://familie

kanalen.tv/?

Skou-Hansen,Peter Svith: Anholtfærgen sejler ikke. TV2 Østjylland, 25.8.2014. http://www.tv2oj.dk/artikel/223

827:Norddjurs--Anholtfaergen-sejler-ikke

Hannestad,Adam & Peter Klint(foto): Anholt afskåret fra fastlandet. En maskinfejl på færgen har isoleret øen.

Politiken Øsamfund side 1 og 8, 30.8.2014.

Grundy,Stephan: Miscellaneous Studies towards the Cult of Ôdinn. Anholts Jons Jæger side 44. Troth Publi-

cations 2014. ISBN 978 1 941136 03 4.

 

2015

Schrøder,Niels: The Katteget Island of Anholt. Sea-Level Changes and Ground-Water Formation on an Island.

Roskilde University. Department of Environmental, Social and Spatial Change. Journal of Transdisciplinary

Environmental Studies vol.14 no.1, 2015. ISSN 1602 2297. https://pdfs.semanticscholar.org/6e29/d809e23f9

ea7462d4c8619c6eb0b739878ef.pdf?_ga=2.258483850.1640702260.1595756461-698056725.1567456872

Cornelius, Rasmus: Med "ruten" over Kattegat. Magasinet Flyv side 34-39, årgang 88 nr. 3, RB ApS 2015.

ISSN 0015 492X.

Rasmussen, Jørgen: Fast grund under fødderne. Politisk Revy 2015. ISBN 978 87 73783 52 8.

Steenberg,Etly: Anholt Elværk. Anholt-Posten side 5-6, #122, årg.38, marts 2015. Anholt Borgerforening.

http://www.anholtborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/10/15-42794-AP-for%C3%A5r-15_LOW.pdf

Anholt får for første gang elforsyning fra Jylland. Energinet.dk. 24.3.2015. http://www.energinet.dk/DA/ANLAE

G-OG-PROJEKTER/Nyheder/Sider/Anholt-faar-for-foerste-gang-ellforsyning-fra-Jylland.aspx

LS og ukrediteret foto: Nye samarbejder på Anholt.. Ø-Posten side 1, Nr. 159 marts 2015. Sammenslutningen

af Danske Små-øer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Post_159_ska

erm.pdf

 

2016

Gelius,Jon: Historien bak et gravkors på Anholt. Forliset av skuta "Juni" av Arendal 1897 ved Anholt.

Fotos forfatteren og Victor Boe Gelius & tegninger af Ants Lepson. Eget forlag 2016.

Lang A.W.: Det ældste kort over Nordeuropas søruter. http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1965Detaeld

stekort145-172.pdf

Sørensen,Erik: Postfører Peder Pedersen på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 49, 2016.

Larsen,Troels Romby: Som far så søn. Jagt side 30-33, nr. 5 årg. 25  2016. ISSN 1604 2611.

Nødområdeplan for Pakhusbugt Anholt. Miljø- og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen sidst revideret 10.3.2016.

http://mst.dk/media/118446/grenaa-havn-og-pakhusbugt-anholt-noedomraadeplan-2016.pdf

Hansen,Hanne: Portrætserie: Anholtfærgen. Aktiv medspiller i øens største erhverv. Fagbladet CO-Søfart nr.4, side 12-14, 26.6.2016. ISSN 2245 7976.  http://www.co-sea.dk/anholt.69233.aspx

 

2017

Rathje,Marianne: Ugens ord. "Roskildesyge" kan ramme på flere måder end én. Politiken 2. sektion side 2, 26.

6.2017.https://politiken.dk/kultur/art6010504/Roskildesyge-kan-ramme-p%C3%A5-flere-m%C3%A5der-end-%

C3%A9n

Djursland. Det vildeste Danmark. Anholt - Et paradis i Kattegat side 45. Turistbrochure Destination Djursland

2017. http://www.visitdjursland.com/midtjylland/anholt-et-paradis-i-kattegat

Ravn,Alexander: Jagten på Anholt. Webdok. TV Østjylland juni 2017. https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/jagten

-paa-anholt

Anholtfærgen - 3 timer fra Danmark. Fokus side 26-30. Ø-færgerne. Færgesekretariatet maj 2017.

Priesholm,Morten og ukrediteret foto: Etablering af vandrehjem på Anholt. Ø-Posten side 12, Nr. 169, september

2017.Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads

/2018/03/Posten_169_skaerm.pdf

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukreditet foto: Besøg på en ø. Ø-Posten side 16, Nr. 170 december 2017. 

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ULØ/bilag/6

3/1718087.pdf

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell & Ottesen,Mogens Pilemand: Anholt. Øens postale og trafikale udvik-

ling fra 1785-2017. Forlaget kahrius 2017. ISBN 978 877 15321 6 6.

 

2018

Horbel,Chris et al.: Small Danish Islands - Communication strategies. Anholt side 8-9. Univercity of Southern 

Denmark 2018. ISBN 978 87 93462 16 8. https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/publikati

oner/horbel_et_al_2018_small_danish_islands.pdf

Scavenius,Bente & Michaëlis,Bo Tao: Danmarksbilleder. Litterære Landskaber og maleriske motiver. Strandby

Publishing. 2018. ISBN 978 87 9360 407 0. 2 anmeldelser: Bo Tao Michaëlis: Øen som sted, eksistens og er-

kendelse. Politiken sektion 4 Bøger side 66-67, 1.9.2018 og Erik Skyum-Nielsen: Fra guldhorn til camping. Poli-

tiken sektion 2 side 4, 21.12.2018.

Højskole på Anholt. Højskole på Danmarks fjerneste ø. Pilotprojekt 2018-2019. http://www.anholthoejskolefore

ning.dk/438969605

Stor beredskabsøvelse på Anholt. Beredskab & Sikkerhed. Randers 16.5.2018. http://www.bsik.dk/content/stor

-beredskabs%C3%B8velse-p%C3%A5-anholt


2019

Hansen,Julie Meiland med forfatterens illustrationer: Et gindestilleri - i ét med Anholt. Nyhedsbrev. Det Kongelige

Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. https://kadk.dk/project/et-gindestilleri-i-et

-med-anholt

Johansen,Simon(tekst og fotos): Salt, gin og kartofler kan promovere de små øer. For første gang i årtier vokser

befolkningen på Danmarks småøer, mange øer kæmper dog stadig med faldende befolkningstal. Men drømmer

du om at blive øboer, er der ikke nogen undskyldning for ikke at hoppe ud i det, siger Jakob Kjærgaard, som selv

er flyttet til Anholt. Bolius side 10-14, april 2019. Bolius Boligejernes Videnscenter A/S. ISSN 2596-5646. http://e-pages.dk/bolius/147/

Lindhardt,Charlotte: Barn af Anholt. 280 års undervisning og børneliv. Forlaget Ubirex 2019. ISBN 978 87 93188

26 6. Forfatterkommentar: Overvejelser om at skrive samtidshistorie. https://ubirex.dk/blog23/

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell: Så mødes vi alligevel. Forlaget Kahrius 2019. ISBN 978 87 7153285 2.

Dam,Peder: Kortlægningen af Danmark - op til midten af 1800-tallet. Lindhardt og Ringhof 2019. ISBN 978 87 11

53 895 1.

Hansen,Julie Meiland & Nybråten,Erling Aleksander med forfatternes illustrationer: Gin, økultur og arkitektur.

Anholt-Posten side 12-15, # 141, 41. årg. december 2019. Anholt Borgerforening.


2020

Saaek,Lene Lankow: Manden bag Satankulten på Anholt. Knuds historie. Forlaget mellemgaard  2020. ISBN 978

87 7218 801 4.

Baklund,Kari: Åh Anholt! 100 hemmelige oplevelser på Djursland side 121-29. Forlag Skrift og Tale 2020. ISBN 978 87 9713 381 1.

Nielsen,Ole Gunner og ukrediterede fotos: Anholt. Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening side 6-11, Nr. 463

77. årgang, juli-august 2020. 

Bach,Josephine Holm og private fotos: Ølæge på Anholt træder af. Dagens Medicin no. 10 side 20-21, 5.6.2020.

https://dagensmedicin.dk/oelaege-paa-anholt-traeder-af/

Øboere: Alt for dyrt. Vil gerne bruge flyruten mere, men priserne er for høje og afgangene for få. Ekstra Bladet

25.7.2020. https://www.pressreader.com/denmark/ekstra-bladet/20200725/281603832788275

Brøgger,Sten og Ubirex.dk(foto): Danmarks mindste folkeskole søger ny leder. TV2 Østjylland. 19.8.2020. https:

//nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-08-19-danmarks-mindste-folkeskole-soeger-ny-leder

Kitte og krediterede fotos: Anholt Flyveplads. Anholt-Posten side 34-36, #144, årg.42, oktober 2020. Anholt

Borgerforening.


2021

Cronquist,Mads: Anholt kogebogen. Kærlighed og havvand. Eget forlag. ISBN 978 972752 0 7.

Zimmer,Torben: Fiskerihavnen ved Anholt og Vandbygningschef Christian Otterstrøm. Anholt-Posten side 17-19, #148, årg.43, oktober 2021. Anholt Borgerforening.

Hansen,Jørgen: Danmarks småøer. Oplevelser på 60 af de skønneste danske småøer. Anholt side 58-59. Forlag

Legind 2021. ISBN 978 87 7155 914 9.

 

 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.