Skønlitteratur

                                                     DIGTNING og BILLEDKUNST


Holberg skrev et komisk helteepos. Harald Kidde en dyster udviklingsroman. Jørgen Rindholt en uopdrivelig bog om forsmået ø-kærlighed. J.B. Brenting har begået en vaskeægte anholtkrimi. Lars Johansson opholdt sig et helt år på øen for at lave en film. Rifbjerg synger Anholt ind i sine Fæd-

relandssange. Ole Juul skabte to bestsel-

lers om et fandenivoldsk ønskeparadis.

Vagn Lundbye begejstrede især anmelder-

ne med sin trilogi. Claes Hylinger fik flyttet Hemliga Sällskapet til Fyrgården. Maria Rørbæk har brugt øen som omdrejnings-

punkt i sine godnathistorier. Og Anholt Skole har iscenesat og indspillet en horror- movie med anholtske stjerner. Fortællinger, talrige som isingerne  på øens tørresnore i påsken.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

 

 

1720

Holberg,Ludvig: Peder Paars. Poema Heroico-comicum af Hans Michelsen. Med tvende Fortaler og Just Jus-

tesens Anmerkninger. Tredie Edition. Forbedret med Tilleg til den Tredie Bog og med den Fierde, som er gand

ske nye. Tryckt Aar 1720  Povel Johansen Phoenixberg. http://www.nb.no/nbsok/nb/f4be3927dc82eb529daf0

7cefa7139d4?index=2#2https://books.google.dk/books?id=bX8uAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=da#v=o

nepage&q&f=false

Præsentation af de fire første værkudgivelser 1720-1750, den sidste i tysk oversættelse. Katalog 115 nr. 23-26, Peter Grosells Antikvariat august 2017. https://docplayer.dk/53771507-Peter-grosells-antikvariat.htm5

Analyser:

L.Koch: Ludvig Holberg. Dannevirke Side 1-4, 4.11.1869. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/

record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac3c65782-3cac-454e-b5d4-9faac8e6cf7d/query/Anholt/page/doms_

aviser_page%3Auuid%3Af17db08f-8755-47c0-9351-e8d83f8b17a9

S.R.Mouritsen: Ludvig Holberg V. Lolland Falsrers Folketidende Side 1, 1.10.1884.http://www2.statsbibliotek

et.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2fd03103-9722-4e9e-ae04-341e59cb1449/

query/Anholt

Brix,Hans: Peder Paars. Nationaltidende Brogede Blade Kronik Side 11-12, 21.3.1920.http://www2.statsbib

lioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A93967f37-1176-4d5d-8cc7-b0e4b9c3

0bb2/query/Anholt%20trolddom/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae707ca13-efa6-459e-bde4-2fa24c3

e1713

Andersen,Ronny: Ludvig Holberg: Peder Paars: Karakteristik og teksthistorisk placering. Eksamensopgave ved Institut for Kulturvidenskaber. Litteratur. Syddansk Universitet 16.6.2004.

Lundgreen-Nielsen,Flemming: Ludvig Holbergs spejlkabinet. Danske Studier side 111-143. Universitets-Jubi-

læets danske Samfund 2014. ISSN 0106 4525. https://danskestudier.dk/tidligere-aargange/  2 anmeldelser:

Vagn Riisager: Holbergsselskabets Udgave med Illustrationer af Marlie Brande. Kristeligt Dagblad Side 5, 27.12.1949 og Britta Schall Holberg og foto af forfatter og portræt af Ludvig Holberg (Johan Roselius): Hol-

bergs budskaber er dagsaktuelle. Kristeligt Dagblad Kultur side 6, 20.6.1984.


1726

Thura,Lavrits: Hans Rostgaards Liiv og Levnet. Kjøbenhavn 1726. Trrykthos Johan Jørgen Hæpffner, Univer-

sitets Bogtrykker. Anholt omtalt i Approbatio side 2 og i tekst side 76. https://books.google.dk/books/about/

Hans_Rostgaards_Liiv_og_Levnet_Udi_Dansk.html?id=-AcTzG63xkkC&redir_esc=y


1796

Egebeck: Formælingsode til Frederik Anthon Adam von der Maase og Wilhelmine Løvenschiold 1796.

 

1793

Bruun,Conrad Malthe: Da jeg saae Anholt Fyhr. Ode. Minerva 1793.

 

1795

Bruun,Conrad Malthe: Blandinger Side 71. Kiöbenhavn. P. Horrebous Enke 1795.

 

1798

Rahbek,Knud Lyne: Schwerenoth Gotsblitz Vivicus von Vandela eller Den antholtske Donquichotte. Comisk

Historie. Kvartalskrivtet "For Sandhed"  Kjøbenhavn 1798. Svensk bogududgivelse: En riddarhistoria. Kumb-

linska tryckeriet, Stockholm 1799.

 

1825

Zetlitz,Jens: Samlede Digte. Brev fra Nille Waldemar side 233-246. Chr. Gröndahl Christiania 1825. http://ww

w.nb.no/nbsok/nb/6aa93655781067157649e1e600716144?index=695#25

 

1829

Blicher,Steen Steensen: Peer Spillemands Skibsjournal. Nordlyset X, Aprilhæftet 1829.


1833 

Blicher,Steen Steensen: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Samlede Noveller Side 285-303 1833

https://books.google.dk/books?id=F25WAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary

_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  1 omtale: Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 1.3.1891. http://www2.statsbibliote

ket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad201a2f7-ff9b-4cdf-b0db-99f86734359a/que

ry/Anholt%20trolddom

 

1840

Holst,Wilhelm Conrad: Zumalla og Peder Paars paa Anholt. To dramatiske Digtninger. Bogen er indledet med et Digt til mine norske Venner. Boghandler Johan Dahls Forlag Christiania/C.A.Reitzel Kjøbenhavn 1840.

http://www.nb.no/nbsok/nb/be1812cd3742d3575dfa0ca71fa48660?index=1#0

 

1845

Blicher,Steen Steensen: Faawal Hammeløw. Min Vinterbestilling i 1844 og 1845. C. A. Reitzel Kjøbenhavn.

Møller,Christian Frederik Eberhard: Anholtsang. Anholt-Posten side 14, #103, årg. 33, juni 2010. Anholt Bor-

gerforening.


1863

Lange,Thomas.: Poetiske Naturer. Skildringer. Anholt side 197 og 200. Fr. Wøldike Kjøbenhavn 1863. http://

www.nb.no/nbsok/nb/2829f18c8a71fc774ec2f1072fdaf206?index=1106#0


1868

Brosbøl,Carl (Pseudonym Carit Etlar): Naar Hjertet vaagner. Broget selskab. Noveller. Side 94-123. Skrifter 21. Steens Forlag 1868.    2. udgave: Skrifter 5, side 169-219 med Poul Steffensens tegninger. V.Pio's Bog-

handel 1899.

 

1872

Drachmann,Holger: Den svømmende Ligkiste. Med Kul og Kridt, Skitser. Schou Kjøbenhavn 1872.  http://w

ww.nb.no/nbsok/nb/c69e3351f39b919cd028f714981e93ab?index=3#6

Jacobsen,J.P:  Wiebe Peters. Kontouren til en Romanfigur. Digte og Udkast (posthum) 1886.  http://adl.dk/

adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=44&p_sidenr=111

 

1878

Drachmann,Holger & S.Krøyer(Titelbillede): Paa Sømands Tro og Love:  Hun kuler op. Side 135-150. Gylden-

dalske Boghandels Forlag(F.Hegel & Søn) Kjøbenhavn 1878. https://archive.org/details/paasmandstroogl00

dracgoog

 

1882

Flood,Constantinus: I Havskjærene. Fortællinger og Skildringer. P.T.Malling Kristiania 1882. Anholt omtalt side 126. http://www.nb.no/nbsok/nb/523e56e976a7a0ad45c9285729bbf48c?index=1#135

Lønholt er ikke Anholt. Lejlighedsfarce med Sange og Kor. Annonce i Frederiksborg Amts Tidende og Adres-

seavis Side 3, 14.12.1882.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3

Auuid%3A74747691-aca8-4c52-ab2e-a850743cb4a1/query/anholt

 

1884

Holbergfesten paa Anholt. Just Justesen Æbeltoft den 6te Dec.1884. Jyllandsposten Side 1-3, 7.12.1884.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A747f3ab6-1bc0-4945-8ab7-dc3e461d421e/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Af51de2fa-d351-4f19-b5b4-c117c3accfad

Drachmann,Holger: Han døde og blev begravet. En Juleaften. Smaa Fortællinger, ældre og nye. Gyldendal 1884. https://archive.org/details/smaafortllinge00drac

 

1889

Richardt,Chr.:  Vort Land.  Ernst Bojesens Kunstforlag. København 1889.  http://www.ugle.dk/venner_ser_

paa_danmarks_kort_1.html

 

1902

Jensen,Andr. & ukrediterede illustrationer: Bedstemoder skal have rigtig Jul. Ved Aaret 1814. Roman. Konrad

Jørgensens Bogtrykkeri i Kolding 1902. 1 anmeldelse: J.A.Jensen: En lille Julebog. Skive Folkeblad Side 1,

11.12.1902. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adc88b0

52-8a2a-4cc2-8bba-7c52b8e4a379/query/anholt%20andr.%20jensen

Pontoppidan,Henrik: Lykke Per VI: Lykke-Per og hans Kæreste, Roman Side 166. Det Nordiske Forlag 1902.

http://www.henrikpontoppidan.dk/text/spoerg/anholt.html

 

1903

Obstfelder,Sigbjørn: Anholt side 201. Efterladte Arbejder. Gyldendal 1903. http://www.nb.no/nbsok/nb/78f36

438b4eb0f4bb08bcd540686ca76?index=2#216

 

1904

Thorsøe,Alex.: Eros og Mammon. H. Hagerups Forlag 1904 http://scans.library.utoronto.ca/pdf/7/32/erosog

mammonskyg00thor/erosogmammonskyg00thor.pdf

 

1907

Christmas-Dirckinck-Holmfeld,Walter Edmund & Hans Nic. Hansen(tegninger): Smaa Helte. Fortællinger for

Ungdommen. "Dødt Skib" side 1-15. Gyldendals Boghandel Nordisk Forlag Kjøbenhavn 1907. 2 anmeldelser: S.L.: Politiken Side 3, 21.12.1907 og Til Julebordet. Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 1, 21.12.1907. http://

www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A44752fe3-34a8-4013-90

b0-ed71e7f456af/query/smaa%20helte%20walter%20christmas

 

1908

Hjorth,Hans: "Bengali"s Forlis. Fortælling fra Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 1, 13.1. og 16.1.1908.

1. Del: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3c603b9-4ed0-4107-ae20-3b7a0be1274a/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3c603b9-4ed0-4107-ae20-3b7a0be1274    2. og 3. Del:  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser

_pae%3Auuid%3A70e65ae5-2ee5-4591-8794-7eb11508cf8f/query/anholt

 

1912

Kidde,Harald Henrik Sager: Helten. Gyldendal 1912.  20 anmeldelser/analyser/omtaler: D.G.: Helten. Lolland-

Falsters Stifts-Tidende Side 1, 3.12.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/domaviser

_page%3Auuid%3A326d188a-3297-49d8-bf86-e9e6dced341a/query/anholt%20kidde  Harald Kidde: "Helten":

Den ejendommelige Forfatter, som.. Nordjyllands Social-Demokrat Side 2, 12.12.1912. http://www2.statsbiblio

teket.dk/mediestream/avis/search/anholt%20helten/date/1912-12-12%2C1912-12-1  J.C.: Helten. Den til For-

sendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2,

18.12.1912. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt%20kidde/date/1912-12-18%2C1

912-12-18  Ribergaard,Niels: "Helten", med ny ukrediteret forsideillustration. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8,11.

1.1927. Otte Dage paa Anholt. Brev til Vennen Konrad Simonsen 30.6.1910. Kallundborg Avis Side 8, 5.1.43.

Kristensen,Tom: En Indadvendt i en Udadvendt Tid. Harald Kidde. Politiken Side 11-12, 23.11.1943.  Jensen,

Jens Marinus: Harald Kidde og "Helten". Kristeligt Dagblads Kronik side 5-6, 14.8.1953. Paludan,Jacob: Litte-

rært selskab. Lysstrålen fra Anholt side 16-23. Hasselbalch. 1956. Sørensen, Villy: Digtere og dæmoner side

41-83. Gyldendal 59. Ehrencron-Kidde,Astrid: Hvem kalder?- Fra mine erindringers Lønkammer. Gyldendal 60. Jensen,Niels: Modellen til Kiddes Helten. Aalborg Stiftstidende Kronikken Side 6-7, 22.4.1961. Thomsen,

Otto Asmus: Flugten til den øde ø. Berlingske Tidende Kronik side 16-17, 23.11.1968. Thomsen,Otto Asmus

Helten og hans ø. Danske Studier side 112-123, Akademisk Forlag 1970. http://danskestudier.dk/materiale/1

970.pdf    Kock,Christian: Meningen med Helten. Danske Studier side 49-75. Akademisk Forlag 1976. ISSN

0106 4525. https://danskestudier.dk/tidligere-aargange/1976.pdf  Kofoed,Niels: Den nostalgiske dimension.

Akademisk Forlag 1980.  ISBN 87 500 1902 3.  https://books.google.dk/booksid=L_0jDwAAQBAJ&pg=PT185

&lpg=PT185&dq=paludan+litter%C3%A6rt+selskab+anholt&source=bl&ots=UqSTjzQlAt&sig=mNj0CRjkt30X

WfymrMB-VCmnhrU&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwiI7_-VpZvZAhVFhSwKHdQmDgAQ6AEIMjAD#v=onepage

&q=paludan%20litter%C3%A6rt%20selskab%20anholt&f=false  Niels Houkjær: At tolke livet og døden. Kriste

lig Dagblads Kronik side 5-6, 14.8.78. Niels Houkjær: Det hele menneske. Kristeligt Dagblad side 6, 5.6.1980.

Pælen i kødet. Klaus Rifbjergs klassikerlæsning. Berlingske Tidende 2. sektion, 22.2.1997. Tjalve,Lars og kre

diteret foto: Sælsomt spejl af verden. Kristeligt Dagblad side 9, 6.8.1998. Doris Ottesen: En skæbne, der bi-

der sig fast i sindet. Kristeligt Dagblad side 8, 28.7.2007.

Kidde,Harald: Mødet Nytaarsnat. En Krønike fra Anholt. Tilskueren Januar 1912. 3 genudgivelser: Harald Kid-

de: Parabler. Hasselbalchs Kulturbibliotek nr. 68 1948.  Horsens Folkeblad Julenummer Side 15 med illustra-

tion af Kai Olsen, 20.12.1957   og Bo Nielsen: Fortællinger fra Anholt 3. Eget forlag 1979?  ISSN 0109 1786.

Kidde,Harald: Et Forfatterpar. Helten. Bogvennen Side 4, September 1912.

Pontoppidan,Henrik: De Dødes Rige.Torben og Jytte, Side 215-216. Gyldendalske Boghandel 1912. http://ww

w.henrikpontoppidan.dk/text/spoerg/anholt.html

 

1915

Skjoldborg,Johan: Ned gennem Kattegat. Vendsyssel Tidende Nyt og Nips Side 1, 23.3.1915. http://www2.s

tatsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad42ec1b0-eb74-4ced-9fcd-2a1

2c7493e4e/query/anholt%20kattegat%20

Hedin,Niels: Naturstemning fra Fjorden, Maj 1915. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 30.5.1915. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae80

0dc86-eb08-4775-ad68-706a988cf741/query/anholt%20kattegat%20

Ehrencron-Kidde,Astrid: Et Ungdomsliv i Värmland. Gyldendals Boghandel Nordisk Forlag Kjøbenhavn 1915.

1 anmeldelse: J.C. En Vagabonds Roman. Berlingske Politiske og Avertissementstidende Aften Side 4, 24.9.

1915

 

1918

Den gamle Sømand. Folkets Avis Side 1, 6.1.1918. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search

/anholt/date/1918-01-06%2C1918-01-06

 

1920

Kidde,Harald: Vandringer. Efterskrift ved Chr. Rimestad Side 178. Aschehoug & Co. 1920.

 

1921

Rønne,Jørgen Falk: Omkring Gadekæret. Hagerup 1921. 1 anmeldelse: Nye Bøger. Nationaltidende Side 5,

21.12.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeea96

20e-e517-4ade-986c-90131d4e1ed5/query/Anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad077fdd1-de3c-46f

4-bea9-a01b27fc0e18  

Ærbødigst og ukrediteret vignet: I Forbigaaende. B.T. Side12, 9.2.1921. http://www2.statsbiblioteket.dk/medi

estream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af43a6ec0-9acf-434a-b088-1c51998baac8/query/Anholt

Ehrencron-Kidde,Astrid: De sporløse Veje. Fortællingen "Stormen". Gyldendal. 1 anmelselse: Nye Bøger.A.V.

Fyens Stiftstidende Side 9, 20 12.1921  https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_avis

er_page%3Auuid%3Ab7afa272-f342-47f0-80db-2d347163ec23/query/Anholt

 

1922

Brix,Hans og foto af Jens Lunds byste af Harald Kidde i Statens Museum for Kunst: Den danske Ø i Litteratu-

ren. Dagens Nyheder-Kallundborg side 9-10, 4.5.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/re

cord/doms_aviser_page%3Auuid%3A7ab3b2f3-6cdc-477b-9520-cf4062b817cf/query/Anholt/page/doms_av

iser_page%3Auuid%3Acdcf3600-f893-4c8a-9a60-c3ead523740d

Hoffmann,Eline: Den sidste Rejse. Bind III i trilogi: Familien Vendel !917 og  Kongsgaard 1918. H. Aschehoug

& Co.s  Forlag 1922. 2 anmeldelser: F.Q. Ekstra Bladet Side 5, 30.10.1922 og  Ny Literatur Demokraten Side

5, 19.11.1922. https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae52

48ccd-80db-400a-9bd7-ed8d4363d604/query/Anholt


1924

Lagoni,Otto: Var det en Tilfældighed. Vor Novelle. Kaptajn i Marinen afgiver Beretning om det sælsomste, der er hændt ham paa Søen i hans Liv. Dagbladet(København) Side 9-10, 5.11.1924.


1926

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Dagens Vers. Anholt til Auktion. Aarhus Amtstidende Side 2, 1.11.1926.

 

1928

Gram,Karen: Anholtoptegnelser. Håndskrevet af forfatteren. Efterladte Papirer 1928. Kopi i Anholt Museum hvorfra Historien om "Victoria"s Forlis. Anholt-Posten med ukrediterede fotos side 23, #112, årg.35. oktober

2012. Anholt Borgerforening.

Kidde,Harald: Artikler og Breve Side 18, 151 og 158. Redaktion Jens Marius Jensen. Woel 1928.

Dyekjær,B.: Anholt. Vor Litterære Ø og dens Berømmelse. Verden og Vi. Populærvidenskabeligt Tidsskrift

Side 9-10, Aarg.18 Nr.11, 16.3.1928.

Ærbædigst & JUS(vignet): Digt. Dagens Børn. "Det støjende København". Dagbladet(København) Side 15, 15.1.1928.


1929

Ærbødigst & JUS(vignet): Digt. Dagens Børn. Mel.: Der var engang en tapper Mand. Anholtboerne anmoder om at faa svensk Brød fra de svenske Flyvere, da den danske Proviant ikke kan holde til at blive kastet ned. Dagbladet(København) Side 8, 10.3.1929.

Ærbødigst & JUS(vignet): Digt. Dagens Børn. Cook arrangerer Fællesrejser for engelske Fiskere til Tunfiske-

ripladsen ved Sjællands Odde. Dagbladet(København) Side 9, 18.6.1929. 


 

1930

Olrik,H.G. Det litterære Anholt. Kronik. Nationaltidende Side 8 og 11, 12.12.1930.

Løkken,Th.Olesen & Søren Josva Christensen(Illustration): Den store Gevinst, Novelle. Aalborg Stiftstidende Side 7, 25.12.1930.

 

1931

Christmas-Dirckinck-Holmfeld,Walter Edmund & Holger Larsen(tegning): Dødt Skib. Novelle. Vendsyssel Ti-

dende Side 10, 15.12.1931. Udgivet i bogform: se Smaa Helte 1907.

 

1933

Biering,Gustav: Vi Mennesker!  Novelle. Hjemme og Ude Ugetillæg til Kristeligt Dagblad Nr.100. Børnenes Verden Åarg.10, Nr.4  Side 6-7,  26.1.1933.

Lund,Harald H.: Hilsen til Anholtboen. Digt. Aftenbladet(København) Side 6, 19.2.1933.

Hansen,Chr.: Strandvaskeren paa Anholt. En Skildring. Helsingør Avis Side 1-2, 4.3.1933.

  

1934

Harde,Jens & Jens R. Hedegaard(tegninger): Kongelig Majestæts Jægermester. Historisk Fortælling. Brugs-

forenings-Bladet Side 298-299 og 301. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Juni 1934. http://cla

ssic.samvirke.dk/magasin-artikel/kongelig-majestaets-jaegermester


1935

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Dagens Vers. Sidste antropologiske Hypotese: Indbyggerne paa Anholt er Jøder!  Aarhus Amtstidende Side 5, 24.11.1935

 

1936

Wallis,John(pseudonym for I.Nylén): Hemligheten på Anholt. Detektivroman. Serie Detektivmagasinet årg.3 nr.2. Göteborg Romanförlaget Elander 1936. ISSN 99 2069666 8

Wiinblad,Robert og ukrediterede vignetter: Anholt. Digt. Hjemmets Søndag, Demokraten Side 9, 27.9.1936.


1937

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Dagens Vers. Samtidig med Storstrømsbroens Indvielse fremsættes Planer om en Bro over Østersøen. Dagspressen. Aarhus Amtstidende Side 8, 28.11.1937.


1938

Pontoppidan,Henrik: Arv og Gæld, Side 98. Gyldendalske Boghandel 1938.

 

1940

Brun,Jørgen (pseudonym for Inger Bentzon). Omslag Axel Mathiesen: Paa egen Haand. Gyldendal 1940.

 

1945

Rindholt, Jørgen: Sorrig og Glæde. En Mosaik. Omslagstegning Henrik Hansen. Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck Kjøbenhavn 1945. 1 anmeldelse: Sven Gundel Jyllands-Posten Side 4, 8.9.1945.

 

1946

Anonym. (Møller, Peter Evald Knudsen): Anholt. Digte. Eget Forlag 1946.

 

1948

Z.N.Edith: Apropos Nudismen paa Anholt. Digt. Aalborg Stiftstidende  Side 8, 24.11.1948.


1952

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Geodæterne undersøger Anholt. Reversen. Aarhus Amtstidende Side 8,13.8.1952.

 

1953

Juul,Ole: Det tossede paradis. Omslag Des Asmussen. Thaning & Appel 1953. 2 anmeldelser: Vagn Riisager:

Såkaldt god tone idag. Kristeligt Dagblad side 5, 28.9. og Emil Frederiksen: Uartig Humor og politisk Satire.

Berlingske Tidende Side 12, 3.11.1953. 2 foromtaler af bogens fimatisering: ambro: "Uanstændig morsom" roman filmatiseres. Ekstra Bladet side 9, 10.5.1961 og jas & ukrediteret foto: Anholt skal måske danne ramme om ny dansk film. Randers Dagblad og Folketidende side 7, 19.10.1961.

-ib.(digt) & Leif Gram (Satiretegning): Fuldt stop på Anholt. Vordingborg Dagblad side 8, 9.11.1953.

 

1954

Juul,Ole:  Profeten går i land. Omslag Des Asmussen.Thaning & Appel 1954. 1 anmeldelse: Werner Thierry:

Er Danmark blevet så kedeligt? Land og Folk side 2, 4.10.1954.

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Grønlands Plads paa Danmarkskortet. Reversen. Aarhus Amtsti-

dende Side 10, 12.4.1954.

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Anholt i Farezonen. Reversen. Aarhus Amtstidende Side 10, 8.6.1954.


1955

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Issituationen skærpes. Reversen. Aarhus Amtstidende Side10, 24.2.1955.

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Mælk til Anholt. Reversen. Aarhus Amtstidende Side 8, 7.3.1955.

 

1956

Dykkeren og ukrediteret foto: Monument til 40 kr. Digt af Knud Sørensen. Politiken side 20, 3.7.1956.


1957

Rimus = Axel Hansen (digt): Sjældent Besøg. Satire Aarhuus Stifts-Tidende Side 14, 2.4.1957.

 

1960

Larson,Lorentz & Olle Snismarck(illustrationer): Segla sakta. Albert Bonnier 1960. Strandet på Anholt. 2 forskellige danske udgaver, begge Hernov 1962/1968. Illustrationer Kaj Nordstrøm/Karl Tornby. 2 anmeldel-

ser: mia nielsen: Lidt af hvert. Kristeligt Dagblad side 7, 2.3.1962  og Information side 5, 15.10.1968

Cavling,Ib Henrik: Jeg løb hornene af mig. Chr. Erichsens Forlag. 1960.


1963

Matabele(Christian Stub-Jørgensen): Digt. Koen paa Anholt. Anholts eneste ko er blevet slagtet paa grund af fodermangel. Aarhus Amtstidende Side 12,18.3.1963.


1967

Rifbjerg,Klaus: Fædrelandssange. Danmark, trofast; side 7-9, Gyldendal 1967.

PSM: Digterbesøg på Anholt med 174 års mellemrum: Malthe Conrad Brun: Da jeg saae Anholts Fyhr og Knud Holst: Visitats. B.T. Kulturen side 4, 10.6.1967.

Per Nilen: Travlhed i trafikken. Digt. Frederiksborg Amts Avis side 20, 20.10.1967.


1968

Bombastus (digt) & Hugo Mølvig (satiretegning) : Lynkarriere på Anholt.  Sjællands Tidende Syd side 24, 14.5.1968.


1969

Rimus = Axel Hansen (digt) & PEP = Poul Erik Poulsen (satiretegning):  Animositet mod Anholt. Jyllands-Posten side 10, 27.6.1969.


1970

Rimus = Axel Hansen (digt) &  PEP = Poul Erik Poulsen (satiretegning) : Anholts ærgrelser.  Kommentarer. Morgenavisen Jyllands-Posten side 12, 2.10.1970.

 

1971

Brenting,J.B & Lars Horve(illustrationer): Mord på en tirsdag. Winthers forlag 1971. ISBN 87 18 00302 8. 1.e-

bogsudgave:  Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 2017. ISBN 978 87 11665 48 1.

Rimus = Axel Hansen (digt) og Svend Aagaard Hansen (satiretegning): Anholts første student.  Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 18.6.1971.


1975

Rasmussen,Harry Vilhelm.A.: Vinterrejse til Anholt. Et 30-Aars  Minde. 30. Januar - 14. Februar 1945. Eget forlag 1975.


1978

Lundbye,Vagn: Tilbage til Anholt 1978. ISBN 87 418 4815 2. Hvalfisken 1980. ISBN 87 418 2952 2. Den store

by 1982. ISBN 87 418 1118 6. Omslag Torben Skov. Borgen. Samlet udgave: Anholttrilogien. Borgen 1991.

ISBN 87 418 6049 7.  

6 anmeldelser af Tilbage til Anholt: Jens Kistrup: Tilbage til begyndelsen. Berlingske Tidende 2.sektion side 2,

28.8. og Torben Brostrøm: Tilbage til naturen. Information side 6, 28.8. og Poul Borum: Vend hjem til naturen og tæl dine får. Ekstra Bladet side 10, 28.8. og Claus Rude: Dage på en ø. Aktuelt side 27, 29.8 og Bo Hakon Jørgensen: Natur og menneske. Kristeligt Dagblad side 8, 14.9. og ras og ukrediteret foto: Nærbillede af An-

holt i bog om savnet morfar. Djursland side 13, 28.8. alle 1978. 1 Henvisning til "lille udklip" om "Creto"s forlis side 107-108: Druknede. Social-Demokraten Side 2, 25.8.1903. 1 oplæsning: Torkild Bjørnvig og Erik Weder-

søe DR P1 23:00-23:15 19.9.1978   2 anmeldelser af Hvalfisken: Poul Borum: Forandre verden eller sig selv. Ekstra Bladet side 16, 5.9. og  ras: Fåreholdet på Anholt placeret litterært. Djursland side 29, 6.9. begge 1980

1 anmeldelse af Den store by: Niels Houkjær: Duerne er ord der bor oppe i himlen. Kristeligt Dagblad side 6, 20.3.1982. 2 anmeldelser af Anholt-trilogien: Bo Tao Michaëlis & Anne-Marie Steen Petersen(tegning): Littera-

turens sidste mohikaner. Politiken 2.sektion side 6, 26.3.1991. Tortzen,Niels-Jørgen: Den utrolige historie om øen Anholt. Vendsyssel Tidende side 9, 13.7.1991.

Lundbye,Vagn og ukrediterede fotos: Herligheder, gåder og undere på Anholt. Kristeligt Dagblad side 8,18.2.

1982.

Frem til Anholt. Om den danske provins og Den 4. verden. Om myter, politik og forskellige slags sprog. Om na

turen og fortiden. Om sammenhænge og det sammenhængsløse. Jørgen Johansen i samtale med forfatteren Vagn Lundbye i forlængelse af hans "Jonas"-trilogi. DR P1 11:05-11:50, 9.5.1982.

Erik A. Nielsen: Jonas, Kristus og mig. Kristeligt Dagblads Kronik side 7-8, 11.9.1982.

 

1979

Boesdal,Nis & Karen Tang Olesen(illustrationer): Gennem landet. Husets forlag 1979. ISBN 87 87582 92 9.

3 anmeldelser: ras: Digt-reportage om Anholt. Djursland side 25, 17.1. og Jannick Storm: Livskvalitet på An- holt. Lands-avisen Aktuelt side 27, 16.7. og Erik Skyum-Nielsen: Symbolsk provins. Information side 7, 30.5.

alle 3 1980.

Krarup,Søren: Verden var: Erindring og refleksion. Lindhardt og Ringhof 1979. ISBN 87 7560 337 3. 2 anmel-

delser: Tage Taaning:  Berlingske Tidende side 18, 23.8.1979 og Mogens Müller: Krarups virkelighed. Erin-

dringer om de gode, gamle dage. Kristeligt Dagblad side 6, 1.9.1979.

Hansen,Thorkild & Bo Bonfils(vignetter): Bådfolket. Digt. Politiken 2. sektion side 3, 14.7.1979.

 

1980

ras og ukrediterede fotos.: Anholt i litteraturen – litteraturen om Anholt.  Djursland side 12,,14.1.1980.

Neutzsky-Wulff,Erwin: Indsigtens sted. Roman. Borgen 1980. ISBN 87 418 2901 8.

Hjorth,Hans: Sandholm. Breve fra en dansk ø Anholt. Forfatterens fotos. Grenaa Egnsarkiv og Lokalhistorisk

Arkiv Ålborg. Forlaget Holm Grenå 1980. ISBN 87 88013 00 6. https://fabech-holm.dk/onewebmedia/sandho

ld%20-%20breve%20ra%20en%20dansk%20%C3%B8.pdf   1 anmeldelse: Tidsbilleder fra Anholt fra århun-

dredeskiftet. Ukrediterede fotos. Djursland side 23, 13.12.1980.

Seeberg,Staffan: Grönlandsskogen. Nordstedts 1980. ISBN 91 18011 82 9. Dansk udgave oversat af Inge Rifbjerg: Grønlandsskoven. Gyldendal 1981. ISBN 87 0065672 0. 2 anmeldelser: Torben Brostrøm: Industri

og kærlighed. Information side 6, 19.9.1981 og Hvor havet begynder. Information side 5, 13.5.1983.

 

1982

Tafdrup,Pia: Intetfang. Borgen 1982. ISBN 87 418 1141 0.

Rimus = Axel Hansen (digt) og PEP = Poul Erik Poulsen (satiretegning): Hjælp til indefrosne øer. Morgenavi-

sen Jyllands-Posten side 2, 19.1.1982.

 

1983

Langkow,Knud & Thormod Kidde(omslag): Anholt på vrangen. Holms Tryk Grenå 1983. ISBN 87 981530 0 5.

http://fabech-holm.dk/onewebmedia/2017_anholt_p%C3%A5_vrangen.pdf  Anmeldelse: ras & Thormod Kidde

(illustration fra bogen): På heksejagt på Anholt. Djursland side 19, 24.12.1983.

 

1984

Larsen,Jens: Den grå tristhed. Novelle. Information side 7, 16.-17.6.1984.

 

1985

Johannsen,Jacob & Jacob Sneum/Lisa Høyrup Pedersen(forsideillustration/omslag): Under horisonten.

Forlaget Folia ApS.(Sejl og Motors Forlag) 1985. ISBN 87 88 156 44 3. 2 anmeldelser: L.: Sørøverroman fra de hjemlige farvande. Morgenavisen Jyllands-Posten side 17, 25.6.1985 og Jens Kistrup: Både, kokain og

sex. Berlingske Tidende side 17, 5.6.1985.

 

1986

Bier,Susanne: De saliges ø. Afgangsfilm Den Danske Filmskole 1986. Grundoplysninger Det Danske Filminstitut. http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/31119.aspx?id=31119

Børnebogsmåned september 1985. Heri Anna Liebst Dagbog fra Anholt. Nørresundby Bibliotek 1985-1986.

Thomsen,Poul & Per Illum(vignetter): Alene i ørkenen. En fortælling: Hanne og Poul Thomsen: Med dyrehil-

sen. Søndags-B.T. Nr. 50 side 66-67,10.12. &  nr. 51 side 54-55,17.12. & nr. 52 side 68-69, 22.12.1986.

 

1987

Rasmussen,Rasmus P.(Ras Potter): De to Gamles Juleaften. Anholt-Posten side 1-8, #21  årg.10, Julenum-

mer 1987 og Anholt-Posten side 29-35, # 153 årg. 44, december 2022. Anholt Borgerforening.

 

1988

Lars Thunberg: En ordriders notater- teologiske digte i udvalg, heri:  Anholt- en ø-suite (Trang står økredsen). Forlaget Anis 1987. ISBN 87 7457 064 1. 1 anmeldelse: Lars Tjalve og ukrediteret foto af forfatter: Hønens vinge og trøsten. Kristeligt Dagblad side 5, 18.4.1988.

Johansson,Lars med digte af Pia Tafdrup: Anholt - stedet, rejsen. Medvirkende: Anne Jensen, Svend Rasmus-

sen, Carla Stephsen, Peter Møller, Anna Thomsen, Finn Ottendahl, Elis Sørensen, Ejner Boisen og Johnny Carlsen. Videofilm. Det Danske Filmværksted 1988.  Pjece. Statens Filmcentral 1988. https://filmcentralen.dk/

museum/danmark-paa-film/film/anholt-stedet-rejse  og  http://video.dfi.dk/Nationalfilmografien/6126/Publikat

ioner/Anholt%20-%20stedet,%20rejsen_6126_Publikationer.pdf   Foromtale: Claudi: Anholt filmes for 800 000.

Ukrediteret foto. Djursland side 1 og 25, 13.6.1987. 5 anmeldelser: Niels Houkjær: Anholt-en myte der lever. Berlingske Tidende side 29, 29.8.1988  og  Nina Davidsen: Med døden på ryggen. Stedet er Anholt, men kun-

ne være en hvilken som helst isolation. Information side 7, 31.8.1988 og Stryhn,Lisbeth & Lars Johansson & Søren Pagter(foto): Et år på Anholt for at lave film. Reportage. Djursland side 25, 3.9.1988 og Nina Davidsen: Livet er så kort og man er så længe død. Information 7.10.1988 og Christian Bundegaard og ukrediteret foto: Stedet Anholt. Film om et liv i isolation, tæt på naturen og døden. Land og Folk side 11, 8.9.1988.

 

1989

Steenberg,Etly & Hansen,Birthe Schou: Anholt. Eget forlag 1989.

Schmidt,Morten: Dæmonen. Tegneserie. Bogfabrikken 1989. ISBN 87 7297 176 2.  2 anmeldelser: Jakob Ste-

gelmann: Dystre dæmoner. Berlingske Tidende side 52, 15.2.1989 og  Steffen Larsen: Tigerspring. Det fri ak-

tuelt side 24, 21.2.1989.

 

1990

Hylinger,Claes: Den stora sammankomsten. Bonniers 1990. ISBN 91 0 055134 1.

Bolinder,Jean: Dödisgropen-roman om ett mord. Stockholm Carlsson 1990. Dansk udgave oversat af Kurt

Strandberg: Dødishullet. Hekla 1992. ISBN 87 7474 220 5.

Bruun, Ulla: Odins øje, en skabelsesfortælling om Anholt. Anholt-Posten side 6-9, #27, årg.13, maj 1990.

Anholt Borgerforening. Udgivet som bog på eget forlag 2006.

Lautrop,Peter(tekst og tegninger): Lautrup på Anholt - en ø i Europa. Information side 1 og Moderne Tider side 5, 1.6.1990.

 

1991

Boesdal,Nis & Ulla Brodersen(omslag): Alene Lærke alene. CDR-65 1991. ISBN 87 88483 57 6.

Jürgensen,Dennis: Kadavermarch. Tellerup 1991. ISBN 87 89600 40 1. 1 anmeldelse: Steffen Larsen:  Stor,

flot og ulækker. Det fri aktuelt side 22, 2.1.1992.

Jørgensen,Bjarne: I det flygtige: digte. Heri:  På Casablanca, Anholt.  Skovsbostrand. ISBN 87 88768 22 8.

 

1995

Einspor,Henrik: Vragfiskerens hemmelighed. Gyldendal 1995. ISBN 87 00 23196 7.

 

1996

Neutzsky-Wulff,Erwin: Døden. Roman. Borgen 1996. ISBN 87 21 00506 0. 1 anmeldelse: Flemming Andesen:

Et kors i vort flag. Information side 9, 4.10.1996.

Haller,Ben & Mads Stage(illustrationer): Lille Lucifer. Høst & Søn 1996. ISBN 87 14 19390 6.  2 Anmeldelser:

Steffen Larsen. Bøger for unge. Lander rundt. Det fri aktuelt  2. sektion side 4, 5.6.1996 og  Anne Mørch-Han-

sen & Tom Wikborg(tegning): Må børnelitteratur også være moderne?. Berlingske Tidende Kronikken 2. sek-

tion side 4, 29.4.1997.

 

1997

Rifbjerg,Klaus og ukrediteret foto: Ankomst til stilheden. Rejsebrev. Vist var det Anholt jeg sad på, men det var

også et punkt i uendeligheden, ---. Weekendavisen Kultur side 8, 4.9.1997

Seeberg,Staffan: Lauras ansikte. Bonnier Alba 1997. ISBN 978 91 34518 37 7. Lauras ansigt oversat af Anne

Marie Bjerg. Rosinante 1999. ISBN 978 87 7357 618 2. 1 anmeldelse: Torben Brostrøm: Kærlighed på Kullen.

Information side 10, 21.10.1999.

Lundbye,Vagn: Færgen vi ikke nåede. Feature side 12, 29-30.3.1997. =  Gid vi sad på Sprogøe, som indgår som Vagn Lundbyes bidrag i samlingen: Sidste tur over Storebælt. Lamberth Forlag. ISBN 978 87 780227 6 9.

Jensen,Jens Henrik: Wiener Ringen. Holkenfeldt 3 1997. ISBN 87 90368 15 0. 2 anmeldelser: Hans Larsen:

Spændende debut. Ekstra Bladet side 52, 23.3.1997 og Arne Vollertsen: Kors for en stinker. Fyens Stiftstiden-

de side 13, 5.5.1997.

 

1999

Mikkelsen,Kirsten Ruth Bjerre: Baronen på Læsø eller Drømme og forlis. Klim 1999. ISBN 978 87 7357 885 6.

Som føljeton i Nordjyske Stiftstidende 2000. Historisk Arkiv Hjørring.

Grønhøj,Poul: Danmark kort. Anholt i litteraturen. Mange af vore største digtere og forfattere er blevet inspire-

ret og tiltrukket af den fjerne ø. DR P1 7:55-8:10, 1.3.1999. Genudsendt siden som: Danmark Kort (Classic).

https://www.dr.dk/radio/p1/danmark-kort/danmark-kort-classic-200#

 

2000

Skyum-Nielsen,Erik: Isolerede eksistenser. Ø romaner. Information Format side 5, 25.7.2020.  http://www.in

formation.dk/48975.

Eriksen,Jens-Martin: Jonatan Svidts forbrydelse. Nye beretninger. Rosinante 2000. ISBN 87 621 0033 5.

1 anmeldelse: Erik Skyum-Nielsen: Lyden fra evigheden. Information side 6, 14.11.2000.

Anholt-Kattegats oase. Videofilm. Bidrag: Kaare Øster og Henrik Fink Isaksen. Alfamedia og Anholt Turist 2000.

 

2001

Bluitgen,Kåre & Dorte Karrebæk: Peder Paars frit efter Ludvig Holberg. Agertoft 2001. ISBN 87 7878 066 7.

2 anmeldelser: Eva Glistrup: En skæg historie. Berlingske Tidende 6. sektion Børnebøger side 16, 5.5.2001

og Henning Mørch Sørensen: At miste og at få. Information side 19, 6.7.2001.

 

2002

Holsting,Stig: Djursland på vers. Forlaget Indtryk 2002. ISBN 87 87 634 58 9.

 

2003

Winge,Mette og Michaelis,Bo Tao: Forfatternes Danmark. Anholt side 83. Politikens Forlag A/S 2003. ISBN 87 567 6760 9.

 

2004

Poulsen,Jytte: Fjumsebogen. Forlaget newSport 2004. ISBN 87 98 8473 1 7.

Kaaber,Lars: Den ryggesløse. http://www.larskaaber.dk/Manuskripter/DenRyggesloese/DenRyggesloese.html

 

2005

Sex på Anholt. Team Workers aps.  28.3.2005. http://www.sexdating.dk/sexnoveller/sex_pa_anholt.html

 

2006

Fjeldstad,Sverre Martin. Mitt liv i villmarka. Side 128: Har set "haredansen" i fullt dagslys på den vesle øya Anholt i Kattegat. Schibsted 2006. ISBN 978 82825 403 6 0.

Jürgensen,Dennis: Kadaverjagt. Tellerup 2006. ISBN 87 58 8077 1 3.

 

2007

Tulle(Hans Jørgen Tholstrup) En anderledes tur til fyret. En fortælling i 4 afsnit. Med akvareller af forfatteren.

Anholt-Posten side 20, # 84, årg.29, oktober 2005/ side 7-8, # 87, årg.30, juni 2006/ side 18-19, # 89, årg.30, december 2006/ side 32-33, #91, årg.31, juni 2007. Anholt Borgerforening.

Danmark kort. Anholt i litteraturen. DR P1 22:55-23:00, 18.11.2007.

 

2008

Haller,Bent og Mads Stage(illustrationer): Lille Lucifer. Høst 2008. ISBN 978 87 638099 7 9.

Bresson,Lene Rikke: Midtjydske Fortællinger. Hertugen af Midtjylland side 225-236. Hald Hovedgaard 2008. ISBN 87 98 1766 7 6. Forfatterens forord 20.10.2008: http://www.bresson.dk/lenerikke/midtjyske-fort%C3%

A6llinger/

 

2009

Kellerman,Martin: Rocky del 4:  På ferie, side 130. Oversat af Nikolaj Scherfig, som har flyttet Öland til Anholt.

Forlaget politisk revy 2009. ISBN 978 87 7378 311 5.

Fyrmester Arildsøe & Ole Jørgensen(foto): Ø-sang fra Anholt. Familie Journalen 16.7.2009. ISSN 0906 6977. http://www.familiejournal.dk/livshistorier/mennesker-imellem/anholt-oe

 

2010

Andersen,Lars Erik & Allan Lundgren(foto): Øen, et yndet motiv i den danske litteratur. Kristeligt Dagblad side 11, 28.10.2010. http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/%C3%B8en-er-et-yndet-motiv-i-den-danske-litteratur

 

2011

Høeg,Peter: Elefantpassernes børn. Rosinante 2010. ISBN 978 87 638 1467 6.

Helle Helle: Dette burde skrives i nutid. Samleren 2011. ISBN 978 87 638 1785 1.

Aust,Kurt: Når døde hvisker. Aschehoug 2011. ISBN 978 82 03 19824 3.

Rørbæk,Maria: Godnathistorier til dit barn: Slaget på Anholt. Sørøverskatten på Anholt. Bennys første flyvetur. DD-Drengedetektiverne. TryllePelle.  Hjemmeside 2011

http://www.godnathistoriertilditbarn.blogspot.com/2011/07/slaget-pa-anholt.html

http://www.godnathistoriertilditbarn.blogspot.com/2011/07/srverskatten-pa-anholt.html

http://www.godnathistoriertilditbarn.blogspot.com/2011/07/bennys-frste-flyvetur.html

http://www.godnathistoriertilditbarn.blogspot.com/2011/07/dd-drengedetektiverne.html

http://godnathistoriertilditbarn.blogspot.com/2011/08/trylle-pelle.html

 

2012

Bolt,Nina: Dværgkrukken. Tiderne Skifter 2012. ISBN 978 87 7973 471 5. 2 anmeldelser: Kristine Kabel og hboltj.(foto): Anholt anno 1964. Kristeligt Dagblad side 7, 23.2.2012  og  Anne Randbo Back. Morgenavisen

Jyllands-Posten 11.3.2012.

Sievert,Karsten Frank: Peer-Davids Reise mit den wilden Gösseln. Tredition Sep 12. ISBN 978 38491 1852 5.

Larsen,Rune Engelbreth: Cirklen og tangenten. Digte. Polifilo 2012. http://www.polifilo.dk/digte/anholt.php

 

2013

Eckardt,Peter B.: Mågeprædikanten. Forlaget mellemgaard 2013. ISBN 978 87 93025 45 5.

Lehmann,Mogens: Forkølelsen, der dræbte. Allehånde 2013. ISBN 978 87 4043 320 3.

Berthelsen,Thorvald: Hulens år: haiku digte. Vor natur-eller Libanon på Anholt. Ravnerock 2013. ISBN 978

87 92625 39 7.

Kort Classic. Anholt i Litteraturen. DR P1 23:55-0:00, 7.5.2013.

 

2014

Bruun,Ulla: Syvmiledrømmen. Hovedland 2014. ISBN 978 87 7070 412 0.

1 anmeldelse: Aarhuus Stifts-Tidende 3.8.2014: Hendes ungdom var som en kinesisk drage. https://stiften.d

k/aarhus/Hendes-ungdom-var-som-en-kinesisk-drage-/artikel/216072

Mølle,Lone Wolsing & Vera Sianna Hartvig(illustrationer): Sælsomme historier fra  Anholt. Forlaget Mølle 2014. ISBN 978 87 88496 62 8.

De Ukendte For Historien. Gyserfilm optaget af Anholt Skole med elever som medvirkende. Helene Hennings & Johannes Lyngsøe (vejledere). YouTube 2.4.2014. https://www.youtube.com/watch?v=VeQfzhOu0OE

 

2015

Rørbæk,Maria: Hævn mig nu. Serien Læselyst. Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan 2015. ISBN 978 87 89

793 90 0. 1 anmeldelse: Lars Norman Thomsen Grenå Lokalavisen: http://grenaa.lokalavisen.dk/kultur-voks

enkrimi-foregaar-paa-anholt-/20150929/artikler/150928919/1976

 

2016

Anholt Litteraturfestival. Program 26.8-28.8.2016. Aarhus Litteraturcenter. http://www.litteraturen.nu/begiven

hed/anholt-litteraturfestival/

Brandt,Torben & Klint,Celine: Eventyr,forlis og mågeæg. Radiofortællinger. DR P1 11:03-11:30 13.10.2016.

http://www.dr.dk/p1/radiofortaellinger/radiofortaellinger-2016-10-13

 

2017

Jørgensen,Helga Waage og Stefan Lægaard(illustrationer): Røverhistorier fra Roskilde. Forlaget mellemgaard

ISBN 87 7190 792 6. https://www.bookfinder.top/?p=R%C3%B8verhistorier+fra+Roskilde&ln=dk


2021

Exil-Anholterne. Sang. Musik: Nuller. Tekst: Exil-Anholterne. Hans-Jørgen "Nuller" Brændsgaars: mandolin, 

Lars Tækker: bas og Jon Brændsgaard Toft: trommer. Alle 3: sang. Kristian Danielsen: mix og mastering. You-

tube 2020-2021. https://www.youtube.com/watch?v=YCGhr_3Oihk

Bjørnholt,Kim et al.: Satankulten på Anholt. En tegneserie-antologi. Til ære for Knud Lankow. Forlaget Afkom 2021. ISBN 978 87 93857 53 7. https://www.kickstarter.com/projects/afkom/satankulten-pa-anholt


2022

Eckardt,Peter B. Fulton og Kirstine Vedel(fotos): Ørkenvindens Hvisken. Et sandfærdigt vidnesbyrd om øen

Anholts natur og historie. Forlaget Nordstrand 1922.

Michaelsen,Kim Fleischer(fotos),Teddy Petersen(tekster) og Lone Halkjær(design): Anholt. Ted Publishing 2022.  ISBN 978 87 971703-6-6


2023

Romer,Knud: Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift og andre fortællinger. Sommer for altid.

Lindhardt og Ringhof Forlag 2023. ISBN 974 87 11 55306 0. . 


ANHOLTS BILLEDKUNSTNERE  (TEGNERE & MALERE, BILLEDHUGGERE B OG FOTOGRAFER F)


Nicolai Abildgaard (1743-1809)

Johann Friderich Clemens (1749-1831)

Richard Turnbull (? -1824)

Anders Ludvig Grentzmann F (1810-1901)

Christian Andreas Schleissner (1810-1882)

Jens Christian Bøgh (1816-1878)

Johan Carl Neumann (1833-1891)

Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)

Andreas Riis Carstensen (1845-1906)

Viggo Johansen (1851-1935)

Karl Madsen (1855-1938)

Louis Moe (1857-1945)

Esther von der Maase (1857-1917)

Peter Elias Petersen (1859-1950)

Johan Jens Neumann (1860-1940)

Knud Søeborg (1861-1906)

Vilhelm Carl Ferdinand Arnesen (1865-1948)

Emil Nolde (1867-1956)

Johannes Larsen (1867-1961)

Johan Carl Bonnesen B (1868 - 1933)

Acton Friis (1871-1939)

Axel Emil Krause (1871-1945)

Johannes Nørretranders (1871-1957)

Aage Exner (1876-1951)

Carl Swenn (1888-1973)

Harald Hans Vilhelm Hansen ( (1890-1967)

Axel Bentzen (1893-1952)

Kirsten Kjær (1893-1982)

Christian Victor Kragballe Haagen-Müller (!894-1959)

Poul Rytter (1895-1965)

Axel Skjelborg (1895-1970)

Henning Schou Schiøler (1898-1966)

Helge Daner Jensen (1899-1986)

Aage Fredslund Andersen (1904-1976)

Arne Johannessen(1908-1998)

Erling Frederiksen (1910-1944)

Des Asmussen (1913-2004)

Lili Ege(1913-2004)

Hans Christian Ege (1917-2003)

Preben Axel Siiger (1918-1995)

Ole Berg (1920-1981)

Ruth Falk (1923-2017)

Karl Gustav Hansen (1925-2017)

Pierre Alechinsky (1927-)

Poul Aage Exner (1929-)

Arne Tipsmark (1930-2013)

Tormod Olesen (1930-2019)

Jens Nicolaus Holten Lützhøft (1930-1994)

Maud Sinclar (1931-2002)

Henrik Bloch (1931-)

Mona Brostrøm (1932-)

Carl Christian Gram (1933-2000)

Ernst Svensson (1936-)

Holger Wolsing (1936-)

Jytte Poulsen (1940-2009)

Hans Arén (1940-)

Per Sloth Carlsen (1941-)

Michael Kutzer (1941-)

Ketty Steffensen (1941-)

Bodil Damgaard (1942-)

Helle Thomsen (1943-2008)

Ursula Reutzel (1943-)

Ole Kragh-Sørensen F (1943-)

Hans Jørgen Tholstrup (1945-)

Jens Larsen (1945-)

Per Baagøe (1946-)

Marianne Toftum (1947-)

Alice Benkier (1948-)

Kim Fleischer Michaelsen F (1948-)

Hans Krull (1952-)

Tine Hind (1953-)

Jäger Arén F (1962-)

Christina Sofia Jansson Capetillo F (1964-)

Nana Bryder (1970-)

Helene Hennings F(1972-)

Sara Trier (1975-)

Jesper Tønning F(1977-)

Anna Hjorth Helmers(1980-)

Martin Neumann(?-) F

Jens Alfred Raahauge(1990-)