Folkeminder

FOLKLORE, STEDNAVNE, KUNST OG MUSIK.

 

 

Anholterne har navngivet stederne på deres ø med stor opfindsomhed og rund hånd. Achton Friis anfører 1928, "at intet Land, han har betraadt, er i den Grad dækket med Stednavne". Knapt 500 kendes idag. Flere stednavne er medtaget her, selvom den klit, som bar navnet, blev fjernet af sandflugten, ligesom de navngivne punkter i kysttoningen er medtaget, selvom de ikke længere gør gavn som pejlemærker for skibsfarten.

Se et udvalg af billedkunstnere, som har skildret øen i deres værk. Emil Nolde skrev mellemfornøjet om et besøg på øen og henført om Anholts Hav, selv om han under bortrejsen i stormen måtte surre Ada fast til fiskekutterens mast. Bewegte See!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1843

Thiele,Just Mathias: Danmarks Folkesagn Bd.1, Kapitel II, Kirker og Klostre Rørvig Kirke, Side 194-195. C.A.Reitzels Forlag 1843.

https://babel.hathitrust.org/cgi/ptq1=anholt;id=inu.30000118519523;view=image;sta1;sz=10;page=root;size=100;seq=214;num=194

 

1861

Skuespiller Smith's Beretning om Anholterne. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 3, 2.3.1861.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A077ed43e-63a9-4673-bf09-c95690fef265/query/anholt

 

1875

Lorenzen, Marcus: Folkesagn og Folketro for störste delen samlede i Nørre Herred ved Grenå. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, V. Bind Side 193-206. Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab. Forlaget af Marinus M. Schultz, Aalborg 1874-1875.

https://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_V_bind_1874-75.pdf

 

1885

Riis-Carstensen,Andreas Christian: Lidt fra Anholt. Morgenbladet Side 2-3, 31.5.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adacbb4c7-5eb9-4d73-9f85-6b89e4ee4ccf/query/Anholt og Sluttet, Morgenbladet Side 3-4, 1.6.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A52bf7871-9f41-4ba9-951f-3c93d51dcc2c/query/anholt

 

1887

Nielsen, Oluf: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Sprog.

Universitets-Jubilæets danske Samfund 2. København 1881-87.

 

1891

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1977.

8 anmeldelser:

Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Tillæg Side 5,11.3.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4e2fce6d-5964-4cb2-b812-a3ed8d7333d1/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad79caf88-8e76-489c-8f7c-0c17884782b2 og

Dagbladet Side 1, 14.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A30a54d9f-6055-40d1-8f2e-085dd7de85c7/query/anholt%20 og

R.: Fra svundne Tider. Morgenbladet Side 1, 13.5.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3452b916-60be-40ac-99a7-0781b33fbfe5/query/anholt og

Randers Dagblad og Folketidende Side 1, 17.6.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae80cb10f-0421-46dd-b685-a5e0f4e1a032/query/anholt og

K.H.S.: Litteratur. Jyllandsposten Side 1, 22.8.1892

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe4fc432-ab7a-4b0a-99ab-d7dbc7391ff1/query/anholt og

Palle Lauring: Tang Kristensens Anholt-bog. Politiken 2.sektion side 7, 29.6.1977 og

Leif Varmark: Information side 7, 2-3.7.1977 og

H.R.S.: Anholt-folkeminder fra mesterens hånd. Kristeligt Dagblad side 6, 27.7.1977.

 

1894

Feilberg,Henning Frederik: Et Kapitel af Folkets Sjæletro. Aarbog for dansk Culturhistorie 1894.

Poul Bjerre. Jydsk Forlagsforretning Aarhuus 1894.

1 anmeldelse: Historisk Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 12.10.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48ea5528-cbaf-4e16-8f06-c3bd8ac7338b/query/anholt%20

 

1895

Kristensen,Evald Tang: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder.

Tredje Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Silkeborg. I Kommission hos Gyldendal 1895.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b9a11402e0b0c1560619f4cf4b0728e2?index=1115#0

 

1899

Christian Sørensen. Nekrolog. Gaardfæster og fisker og beretter for Evald Tang Kristensen om Anholt.

Kristeligt Dagblad Side 2, 13.2.1899.

 

1904

Mackeprang, M.: Anholt för Per Pårs. Side 218-219, Danske Studier. Det Schubotheske Forlag 1904.

http://danskestudier.dk/materiale/1904.pdf

 

1906

Knudsen,Fr.: Den gamle islandske boldleg og dens forhold til nutidens lege. Anholt Side 84. Danske Studier.

Det Schubotheske Forlag 1906. http://danskestudier.dk/materiale/1906.pdf

 

1908

Steensby,Hans Peder: Racestudier i Danmark. Geografisk Tidsskrift Bind 19, 1907-1908.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/39372/75944

 

1910

Nolde, Emil: Bewegte See Maleri ca.1910.

http://www.christies.com/lotfinder/paintings/emil-nolde-bewegte-see-i-5334970-details.aspx

Jensen, Johannes V. & Johannes Larsen(tegninger): Dansk Natur. Om H.P.Steenbys forsøg på at påvise,

at der på Anholt findes levende efterkommere af neandertaltypen. Dagbladet Riget. Julenummer December 1910.

 

1911

Steensby,Hans Peder: Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi.

Særtryk af Meddelelser fra den antropologiske Kommite I, Side 85-172. København 1907-1911.

 

1916

Folkedans. Foreningen til Folkedansens Fremme. Dansk Folkemindesamling. Jyllandsposten Side 4, 25.2.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9a660ad-78d0-4488-9c18-d2cd201a812d/query/anholt

 

1918

Feilberg, Henning Frederik: Nissens Historie. Det Schønbergske Forlag 1918. http://herthoni.dk/NissenFejlberg.pdf

 

1924

Grüner-Nielsen, Hakon Harald: Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildringer fra trykte og utrykte Kilder.

Schønbergske Forlag 1924. Anmeldt af C.K.: Fra Læsø. Jyllandsposten Side 5, 29.11.1924.

 

1926

Schmidt, August F.: Det rindende Vand eller Det rendende Vand. Danmarks Helligkilder Side 3-4, 58 og 68.

Det Schønbergske Forlag 1926.

Schmidt, August F.: Døberkilden paa Anholt. Danmarks Helligkilder side 144. Det Schønbergske Forlag 1926.

 

1927

St.Hans Urter. Aarhuus Stiftstidende Side 6, 22.6.1927.

 

1932

Hansen,Frede og ukrediterede fotos: Om Øen Anholt. Rødding Højskoles Aarsskrift, Side 42-53, 1932.

1 anmeldelse: Anholt, et mærkeligt Stykke Danmark midt i Vandet. En Idyl, hvortil Tidens Tempo ikke er naaet.

Vendsyssel Tidende Side 8, 12.1.1933

Rasmussen,Louise: Hunden. Varsel fra Anholt: Naar en Hund tuder om Aftenen i Nærheden af et fremmed Hus,

hvor man ellers aldrig er vant til at høre Hundeglam, sagde Folk, at det var et Varsel om, at der snart ville ske Stranding.

Kristeligt Dagblad Side 6, 30.4.1932.

 

1933

Knudsen, Frederik: Træk af Boldspillets Historie, Side 64-75 og 82. Gyldendal 1933.

Møller, Jens Schou: Fester og Højtider i gamle Dage. P.Haase og Søn 1928-1933.

1 anmeldelse: Henrik Ussing i Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 14.11.1933.

 

1934

Nolde, Emil: Jahre der Kämpfe. Anholt 1906 eller 1908? Side 96-97. Rembrandt Verlag Berlin 1934.

Lars Rostrup Boyesen: Landskaber. Reklamefolder Novo Industries A/S. Thejls 1970

Emil Nolde: Katalogtekst: Ein Hauptmotiv in seiner Kunst ist das Meer in all seinen vielfältigen Erscheinungen.

Grisebach side 44, 5/2014. http://www.grisebach.com/fileadmin/downloads/Katalog_PDFs/2014/GRISEBACH_225.pdf

 

1935

Var Anholt-Boernes Forfædre jødiske Slaver? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.11.1935.

Herlev,Th.: Mærkelige Vikinger paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6, 26.11.1935.

Er Anholtøyas beboere rester af Nordens urbefolkning? Sarpsborgs Arbeiderblad side 6, 27.11.1935.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f5ce0fcd82debcf19abebb68a1d09e5e?index=389

 

1936

Karl Anholter(Karl Karlsen): Den synske Ole paa Anholt og hans Spaadomme. Gaar den sidste af disse nu i Opfyldelse? -

Skatten paa det vidunderskønne Sønderbjerg. Vendsyssel Tidende Side 9, 7.3.1936.

Karl Anholter og ukrediteret foto: Anholt den skønne Ø i Kattegat. Lidt om Øens Historie og Natur og de gamle Skikke,

der er ved at forsvinde. Demokraten Side 7-8, 10.5.1936.

 

1937

Nordenstreng,Rolf: Hvad er en Race? Side 4-5,14.3.1937. Menneskeracerne i Europa Side 11-12, 21.3.1937.

En Raceforskers Indtryk af Jyderne, Side 11-12, 28.3.1937. Jyllands-Postens Søndags-Tillæg.

 

!938

Hvor Anholtboerne drager paa Bryllupsrejse. Ukrediteret foto af "Strandbaden" ved Falkenberg. Politiken Side 6, 6.7.1938.

Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent Svend Christian Felumb. Statsradiofonien 19.30, 28.7.1938.

Frib. & ukrediteret foto: Rarest ikke at staa i Baas-!- siger Haagen-Müller. Glad for Anholt. Ekstra Bladet Side 4, 24.10.1938.

 

1939

Danske Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launi Grøndahl.

Statsradiofonien 15.20, 16.5.1939.

Danse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launy Grøndahl. Statsradiofonien 14.00, 2.9.1939.

 

1941

Hele Anholt til Bryllupsfest. En Bryllupsfest af usædvanlige Dimensioner fejres imorgen paa Anholt, hvor Frøken Petrea Larsen

vies til Fiske- eksportør Carl Christensen, Anholt. Til Middagen er inviteret 110 Gæster og om Aftenen er hele Øens Befolkning inviteret til Gilde i Forsamlings- huset. Man regner med ca. 225 Deltagere kommer til Stede og lokale Musikanter vil spille op til Dans. Politiken Side 3, 25.10.1941.

 

1943

Madsen,Arenth: Snapstorsdag paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 28.1.1943.

Anholts egen Domstol. Første Torsdag efter Helligtrekonger samles Sogneraadet, Kammerjunkeren, der ejer en Del af Øen

og Øens ledende Mænd for at afgøre alle foreliggende Tvistspørgsmaal for hele det foregaaende Kalenderaar...

Kristeligt Dagblad Side 4, 3.2.1943.

Øboeren: Anholtrevyen 1943 fik stor sukces. Vendsyssel Tidende Side 3, 24.2.1943.

Kemp,Tage: Folk og Race i Danmark. Politikens Kronik Side 10-11, 9.3.1943.

Øboeren: Gammel Fastelavnsskik paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.3.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Hveranden Anholter læser 23 Bøger om Aaret - Skatteprocenten daler.

Vendsyssel Tidende Side 3, 6.4.1943.

Jørgensen-Brøndegaard,Vagn: Palmesøndags-Skikke. Om en piletræsbevokset Strækning paa Anholt, kaldet "Palmerne".

Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 18.4.1943.

Kunstudstilling med Karl Madsens Malerier fra Skagen og Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 5, 23.6.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. I 100 Aar var Øens Præst ogsaa Lærer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 20.10.1943.

Paa Anholt bestemmer Vejrguderne om der kan høres noget paa Telefonen. Øens jubilerende Landpost, Karl Karlsen, har kun Ekspedition seks Gange om Maaneden. Vendsyssel Tidende Side 8, 10.11.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Kun 15 Elever i Aftenskolen i Aar. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.11.1943.

 

1944

Grundtvig,Svend: Dværgfolkene paa Anholt Side 144-145. Dværgkonens Forløsning Side 281. Gaardboen paa Anholt

Side 299-300. Danske Folkesagn 1839-1883 Bd.1. Danmarks Folkeminder Nr. 53. Ejnar Munksgaard 1944.

E.F.H.: Nytaar og Helligtrekonger i dansk Folketro og Folkeskik. Paa Anholt maatte man heller ikke se ud paa Nytaarsnyet

under Tagskægget. For saa fik man daarlige Øjne. Nej, man skulle gaa ud med et Stykke Brød i Haanden og sige...

Kristeligt Dagblad Side 9, 2.1.1944.

Øboeren: Julefester paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 7.1.1944.

Øboeren: Anholterne fejrede i Aar Snapstorsdag paa en Søndag. Vendsyssel Tidende Side10, 27.1.1944.

Kjær,Kirsten (med billeder af forfatter) : Swing paa Anholt. Berlingske Aftenavis 8.8.1944.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Alvor paa Søen, Fest i Land. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 3.12.1944.

 

1945

Karlsen,Karl("Karl Anholter") & P.G.K. Bentzon(fotos): Anholtboerne. Tidsskriftet Danmark Side 174-177, Nr.7-8 Aarg.5,

Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945.

Karlsen,Karl: Optegnelser om Anholt m.m.:

1. Del: Anholt, den lille Ø udi Kattegat Side 2-8. Sælhundefangst Side 8-9. Tjærebrænding m.m. Side 9-29.

Kirkelivet Side 29-30. Flora Side 30-31. Afslutning Side 31-37. 2. Del: Fyrenes Historie.

Maskinskrevet manuskript fra Aarene omkring 1945. Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 6 kapitler:

Anholt Side 1-5. Landbruget paa Anholt Side 1-3. Juleberetning Side 1-2. Fyrenes Historie Side 1-3.

Vandring paa Anholt Side 1-2. Havis ved Anholt og meget andet Side 1-5.

Håndskrevet manuskript omkring 1945 maskinskrevet af J.A.Nielsen 1976. Grenaa Egnsarkiv Arkivnummer A 438 og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. Kapitlerne: Indledning. Fiskeriet, Landbruget, Strandinger, Sælhundejagt, Tjærebrænding, "Skatten", Fortjenester ved stranding, Skatter og orden, Snapstorsdag; Fogedens pligter. Vrag, Husenes indretning, Overtro, Bryllup, Morbærtræer, A-typen, Dialekt, Pest, Synsk mand, Anholt i litteraturen, Tur til Grenaa, Postbåde, Stednavne, De underjordiske, Flere stednavne, Kirkelivet, Englænderne, Flora, Ørkenens skønhed.

Maskinskrevet Manuskript fra omkring 1945. Angiveligt beregnet som historisk indlæg til Randers Amts Aarbog.

Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 44 sider. Oldsager 2. Fiskeri 3. Fiskeri og haardt Kvindearbejde 4. Ostebakkefyret, Svenskerne ansaas for at være trold- kyndige 5. Landbrug, Pløjning, elendige Heste 6. Kvægavl, Hyrdeliv og Marehalmshøst 7. Marehalmshøst og Hestenes Mængde 8. Land brugets Tilbage- gang 9. Sælhundefangst, Rømning, Flytning til Sejerø 10. Sælfangst, Tjærebrænding, svensk Togt efter Skat 11. Røvertogt, Rester af Skov 12. Fortjeneste ved Strandinger 13. Strandinger 14. Skatter og Orden 15. Præstens og Fogedens Fjendskab 16, Stranding 1788 17. Vrags Redning 18. Strandvagt 19. Husenes Indretning 20. Overtro, Bryllup 21. Bryllup Mad Dans 22. Morbærtræer 23. Haver, F-Typen 24. Dialekt, Pestsagen 25.Synsk Mand foudser Stranding 26. Synsk ser forlis af Dannevirkes Rømning 27. Synsk ser ny Præst. Skattesagen 28. Anholt i Litteraturen, Redninger 29. Tur ti Grenaa 30. Postbaade Forlis 31. Postbaade 32. Nye Postbaade 33. Stednavne 34-38. Kirken, Kirkegang i Sverige, Kloster 39.Kirke, Kamp med Englænderne 40. Flora 41. Øens Skønhed 42. Anholternes Kærlighed til Øen.

Maskinskrevet manuskript fra omkring 1945. Dansk Folkemindesamling 1906/023, top.1999.

 

 

1948

Karl Anholter: Snapstorsdag paa Anholt. Efterladt Skitse af afdøde Karl Karlsen, Anholt. De Unges Søndag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 18, 4.1.1948.

 

1949

Gansing,Gunhild og Ellinor Petersen(Illustrationer): Danske Nationalretter. Tidens Kvinders Haandbøger. Forlagskompagniet 1949.

 

1950

Hald,Kristian: Vore Stednavne, Anholt side 188 og 200. Udgivet af Folkeoplysningens Fremme. Gads Forlag 1950.

 

1952

Jensen,Erik Aalbæk: Døberkilden på Anholt I og II. Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 11 og 12.2.1952.

 

1954

Dagens Billede. Malerinden Emma Svedman. Horsens Folkeblad Side 3, 20.3.1954.

 

1955

Pedersen,Rasmus. Gamle Navne paa Anholt. Håndskrevet Stednavnefortegnelse dateret 20.9.1955.

Center for Navneforskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Univeritet

Fødselsdagsinterview med Maleren Victor Haagen-Müller: Studér de gamle Mestre, dem er der Bund i.

Vendsyssel Tidende Side 4, 29.10.1955.

K.F.: Haagen-Müller, en Lysseer i vor Malerkunst. Berlingske Tidende Side 6, 20.11.1955.

 

1956

Silvanus(Bavngaard, Knud): En Ø-Befolknings Særpræg kan sidde i saa meget. Jyllands-Posten Side 6, 21.7.1956.

 

1957

Svenstrup,Carl og ukrediteret foto: Grenaa Bys Historie I-III. Anholterne side 125. Eget forlag 1933-1957.

 

1958

Mentze,Ernst: Victor Haagen-Müller, lysets mester i dansk kunst, udstiller i Aarhus. Berlingske Tidende side 13, 5.10.1958.

 

1959

Victor Haagen-Müller er død. Nekrolog Berlingske Tidende side 2, 25.10.1959.

 

1960

Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Anholt side 366-68. Carit Andersens Forlag 1960.

 

1963

Dahlgren,Peder Steffen.: Snapstinget. År til år. Politiken side 37, 1.1.1963.

Jensen, Sv. Gram: ”Snapsting”-mysteriet. Dag til dag Politiken side 13, 3.1.1963.

Okker Gokker og Ole Bole--- i videnskabens søgelys. Irgens vignetter. Samvirke side 30-31, FDB april 1963.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/okker-gokker-og-ole-bole-i-videnskabens-sogelys

Storm truer romantikken på¨Anholt. Elly Carlsen og Leif Skjødts bryllup. Berlingske Aften Weekend

Weekendavisen side 2, 22.11.1963.

 

1965

Lav dog en udstilling, mand! Ukrediteret foto. Politiken side 22, 13.7.1965.

 

1967

van.(Villy Andersen?) & ukrediterede fotos: Skatten i Sandet. Sørøverskatten på Anholt er godt skjult og farlig at hæve.

Om overtro på Anholt og interview med øens "historiker" Ras Høker (Rasmus Pedersen).

Randers Amtsavis side 7-8,16.12.1967.

 

1968

Hvidsminde,C.C.: Enebærgrene i et kosteskaft var Anholts første juletræ. Familie Journalen Julehæfte, nr.49 årg.92, 3.12.1968.

 

1969

Spillemænd spil lystigt op. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.4.1969.

 

1970

Æggetrilning på Anholt. Dagliglivets kultur. Dansk Folkemindesamling. DFS b.nr. 08145. http://www.dagligliv.dk/wm142772

Sagn fra Djursland(Anholt). Djursland 11.8.1970.

 

1971

Pedersen,Rasmus: Fortællinger fra Anholt. Folkeminder, hæfte 15. Foreningen Danmarks Folkeminder.

Akademisk Forlag 1971. ISSN 0105 1024.

id: Anholts folkemusiker. Aarhuus Stifts-Tidende side 66, 5.12.1971.

Reich, Ebbe Kløvedal: På vor lysegrønne ø, et syngespil. Fiolteatret.

3 anmeldelser: Claus Rude. Aktuelt side 22, 21.3.1971 og Thomas Bredsdorff: Politiken side 13, 21.3.1971

og Helge Rasmussen & Frits Bruzelius(vignet): Ørkenvandring på en lysegrøn ø. Kristeligt Dagblad side 5, 22.3.1971.

Kammerherreindens rose. En børneglad kammerherreinde på Anholt lærte børnene at lave juleklip og holdt juletræsfest

for dem på kammerherregården. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 22.12.1971.

 

 

1972

ref.: Snapsefesten på Anholt - en ubetinget succes. Amtsavisen-Randers side 1, 10.1.1972.

Historieskriveren på Anholt død. Rasmus Pedersen (Ras Høker) Nekrolog. Amtsavisen-Randers side 6, 28.2.1972.

id:Triller æg på Bollen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 1.4.1972.

Gammel Dansk. En rapsodi over folkedanse, spillemandsmusik og sange fra 1800-tallet. Tilrettelæggelse Mogens Kilde og Sten Jørgensen. Medvirkende bl.a. Ejnar Boisen, Anholt. DR TV 20:45-21:20, 15.4.1972.

Foromtale: Folke-show uden forloren romantik. Ekstra Bladet side 43, 15.4.1972.

Daugaard, Ingrid & Asger Muchitsch(vignet): Øboers folketro er ikke overtro. Aarhuus Stifts-Tidende side 64-65, 30.7.1972.

Skjelborg, Åge: Folkelig brugsmusik på Djursland og Anholt side 165-167 og Brugsmusik i subkultur side 95-112. Folk og Kultur.

Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1972. ISSN 0105 1024.

Brandt, Margit: Bryllup og giftermål på Anholt. Folk og Kultur side 179. 1972. ISSN 0105 1024.

 

1973

Bent Klougart skriver. Miks musik. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 4.3.1973.

Anholt-forskning giver LP-plader. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 20.7.1973.

jørn.: Upoleret folkelighed. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 22.7.1973.

Thomsen,Steen & Klaus Møller(foto): Stens nye musikalske venner. Se og Hør side 28, nr.40 årg.34, 5.10.1973. ISSN 0901 9545.

Brandt,Margit: Nu er det igen ved at være slut med nissen. Aarhuus Stifts-Tidendes kronik side 36-37, 31.12.1973.

Brandt,Margit: Fest og Samfund. Bryllupsproblematik på Anholt 1870-1970. Magisterkonferansafhandling.

København Universitet 1973.

 

1974

Brandt,Margit og illustrationer fra forfatterens samling: Vintergæk og sommernar. Samvirke side 10-11, FDB februar 1974.

http://classic.samvirke.dk/node/286092

Folk og musik på Anholt/1. Erik Svensson harmonika, Åge Skjelborg violin, William Christensen violin, Benny Rehder guitar.

LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1974.

Alver, Bente Gullveig: Blæsten om Anholt. Særtryk af Tradisjon Nr.4, Tidsskrift for Folkeminnevitskap.

Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 1974. ISSN 0332 599.

Klougart,Bent: Scanfolk. Aarhuus Stifts-Tidende klumme side 25, 31.3.1974.

Havgaard, Hasse & Erik Friis(foto): Folkeplader fra hvilehjemmet. Politiken side 38, 7.4.1974.

Bramsen, Sten & Henrik Heger(filmfotograf): En mand på en ø. Et møde med spille- og arbejdsmand Erik "Mik" Svensson på Anholt. DR TV 20:00-20:45, 11.6.1974. Genudsendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:54, 17.7.2000.

Foromtale: Livet på Anholt Politiken side 12 og Portræt af en spillemand Kristeligt Dagblad side 9, begge 11.6.1974.

3 anmeldelser: Anders Bodelsen: Sådan taler vi også. Politiken side 11 og Ths. Lautrop: Ikke alle blev reddet.

Dagbladet side 2 og Knud Schønberg: Revuen har det godt. Ekstra Bladet side 37, alle fra 12.6.1974

og Harald P. Madsen: Fejldispositioner. Kristeligt Dagblad side 7, 15.6.1974.

Paulsen,Knud: Til "ligvendingsfest" på Anholt. Læserbrev Aarhuus Stifts-Tidende side 20, 14.11.1974.

 

1975

Hein,Marianne & Niels Højager(foto): Musik er nøglen til ø-problemerne. Fyens Amts Avis 8.2.1975.

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt. Laboratorium for folkloristisk samfundsforskning. Ry 1975. ISBN 978 87 891 6006 1. http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_115_116.pdf

Grymer,Claus:Midtjysk folkemusik. Kristeligt Dagblad side 6, 16.8.1975.

Garde, C.F.: Musik til at smide i hovedet på politikerne. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 19.10.1975.

biro og ukrediteret foto: En meget mystisk historie om "kæmpe-gryler" på Anholt. Jyllands-Posten side 18, 3.11.1975.

Gittenberg,Jæder og PEP(Poul Erik Poulsen) vignet: Tempelhorn mod onde ånder der huserer på Anholt....

Jyllands-Posten side 30, 8.11.1975.

 

1976

Spillemænd på Anholt. Ukrediteret foto. Aarhuus Stifts-Tidende. Rundt om Århus side 23, 18.6.1976.

Brund,Erik: Om folk og folkemusik. Musik og miljø. Tlrettelæggelse Claus Jacobsen. DR P2 10:05-11:00, 17.9.1976.

Havsprøjt & fattigmandstrøst. Erik Svensson harmonica, Åge Skjelborg fiol. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1976.

 

1977

Løvstad, S.: Anholt fotografen. Nordisk Fotohistorisk Journal I, side 3-10, juni 1977. ISSN 0332 5873.

 

1978

Nissen, J. V.: Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre Herred optegnede 1889. Nørre Djurs Egnsarkiv 1978.

 

1979

Petersen, Elias: En tur til Anholt 1886, side 164-170. Gilleleje Museum 1929-1979. 1979.

 

1980

jonn.: Brand-dyre billeder. Anholt vil gå over i kunsthistorien men næppe i krigshistorien. Politiken 2. sektion side 7, 14.2.1980.

Sanghefte. Anholt Borgerforening 1980.

Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. Rosenkilde og Bagger 1978-80. ISBN 87 423 0487 3.

Fotografisk optryk 1987.

 

1981

Jensen,Benny G.: Den gale uge- begynder med fastelavn. DR P3 11:05-12:02, 1.3.1981.

ras.: På Anholt slår man manden af tønden. Djursland side 9, 3.3.1981.

Fisker-Sørensen,Sv. Åge: Anholt i ord og musik. En reportage om øens særpræg og dens maritime musikkultur.

"Mik" Svensson og Ejner Boisen. DR P2 21:00-21:45, 11.10.1981. Båndoptagelse ALMA.

Flou,Bjarne: Økonomi og slægtskabsstrukturer på Anholt. Fællesnordisk Kattegat-Skagerrak projekt.

Aalborg Universitetscenter 1981. Udgivet Djurslands Museum 1982.

 

1982

Krog-Meyer,Monica & Nørmark,Lone: Verden vender på hovedet. DR P1 20:00-22:50, 20.2.1982.

 

1983

Elisabeth Momme arbejder med en udendørs skulptur. Berlingske Tidende side 14, 17.6.1983.

Sommerjazz på Anholt. Saratoga jazzband underholder sommergæster på café Lanternen på Anholt Havn. Producer Søren Hvid. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR TV 23:25-23:45, 30.7.1983. Foromtale Ekstra Bladet side 35, 30.7.1983.

 

1984

Vandring på Anholt med Karl Karlsen. Om Stednavnene. Anholt-Posten side 2, # 8, 1982/ side 13, # 9, 1983/ side 3, #10 ,

1983/ side 4, #11 1984. Anholt Borgerforening.

Svane,Siegfred: Døberkilden på Anholt. Danske helligkilder og lægedomskilder side 209. Finn Jacobsens Forlag.

ISSN 87 88646 03 3.

Flou, Bjarne: Det tabte paradis og den nye verdensorden. Kattegat-Skagerak Projektet, meddelelse 5, 1984. ISSN 0280 8463.

Genudgivet med fotos i: Sommerglæder. Arv og Eje side 277-288. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings Årbog 1985.

ISBN 87 88019 03 9.

Mona Brostrøm: Bryllup i Anholt Kirke. Olie på lærred. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 15.3.1984.

Karlsen,Karl: Enhver der kender Anholt. Anholt-Posten side 3, #12 årg.7, 1984. Anholt Borgerforening.

 

1986

Brøndegaard, V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi I-III. Rosenkilde og Bagger 1985-1986.

Andresen, Gudrun: Danmarks folkelige broderier. Dansk tekstilhistorisk forening 1986. ISBN 87 989296 1 5.

A. Møller Madsen Lysbilledserie. Tekst side 45.

 

1987

Flou,Bjarne: Ferieøen og fiskerlandsbyen. Kulturbevaring og dagligt liv side 73-76.

Fortidsminderådet og Statens Museumsnævn 1987.

 

1988

Lützhøft,Jens: Ved Anholt er hav og himmel ikke blåt. Anholt-Posten side 1, # 23 årg.11, 25.9.1988. Anholt Borgerforening.

 

1989

Steenberg,Etly: Jul i gamle dage på Anholt.. Anholt-Posten side 2-4, # 27 årg.12 ., december 1989. Anholt Borgerforening.

 

1991

Reimers,Bodil & Hans Østergaard(foto): Musikalsk ø-krydstogt. Fyens Stiftstidende side 28, 13.1.1991.

søren: Anholt får besøg af skib med musik. Djursland side 13, 13.6.1991.

 

1992

Arne Tipsmark. Indtryk fra Anholt 13.8.1988. Dobbeltside med grafisk tryk. Grenaa Bladet 17.11.1992

 

1994

Arén, Jäger: Skugga 17+1. Fotografier. Text Claes Hyllinger. Eget forlag 1994.

Jens Nicolaus Holten Lützhøft. Nekrolog. Morgenavisen Fyens Stiftstidende side 32, 25.5.1994.

Nisserne på Anholt. Den gamle nar. Anholt-Posten side 8-9, # 42 årg.17, december 1994. Anholt Borgerforening.

 

1995

Baagøe, Per: Månedens kunstner, november 1995. Kunstklubben nr. 120.

Anholtrevyen 1995 13-15 juli. Husk lige cykellygten. Program.

Rosenberg,William: Ørkenvandring. Illustration af forfatteren. Morgenposten Fyens Stiftsttidende Søndag 2. del side 3. 30.7.1995.

Blå Time på Anholt med Peter Laugesen,Naja Maria Aidt,Per Baagøe,Poul Ehlers,Tom Christensen,Rasmus Henriksen.

Fra 25.7-12.8.1995. Århus Stiftstidende 22.7.1995.

 

1996

Anders Ludvig Grentzmanns historiske Anholt-billeder. Udstilling 30.8.-27.10,1996. Danmarks Fotomuseum Herning 1996.

Omtale: Det sker. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8 , 30.8.1996 og vib: Svundne tider.

Herning Folkeblad side 7, 3. 9.1996 .

 

1997

Jensenius Katrine: Anholtvisen. Vokalsolister: Katrine Jensenius, Frede Nordbrink, Dodo Gad og Jens Rud. Titanic 1997.

Europæer med danske forbindelser. Pierre Alechinsky. Samvirke side 84-85, FDB februar 1997.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/europaeer-med-dansk-forbindelse

 

1998

Arén, Jäger: Strandad. Fotografier. Text Håkan Engler. Eget forlag. 1998.

 

1999

Hans Arén: "I fyrassistentens trädgård". Farvetrykl i "Akvarellen", Medlemstidning för Nordiska Akvarellsälskabet #2 1999.

 

2002

Petersen,Henrik Helmer & Søren Hytting(foto): Vreden malede jeg væk.

Hjemmet side 8-9, nr.48, 25.11.2002. ISSN 0108 531X.

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Læserbrev. Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 22.7.2002.

 

2003

Folk & musik på Anholt. Erik Svensson accordion, Åge Skjelborg violin. CD. ScanFolk 2003

Skjelborg,Åge: Folk og musik på Anholt. Maj 2003. http://scanfolk.com/havmus2.htm

 

2004

Arén,Jäger: 1416 Anholt. Text Vagn Lundbye, Jäger Arén og Liselotte Arentz Sørensen. Journal 2004. ISBN 91 974 894 1 7.

Anmeldt af Dick Schyberg: Vardag långt bortom turistbroschyren. Fotografisk Tidsskrift. Svenska Fotografers Förbund 2004.

ISSN 0284 7035 http://www.sfoto.se/f/recensioner/1416-anholt og Torben Weirup: Bag virkeligheden.

Berlingske Tidende 16.12.2004. http://www.b.dk/kultur/bag-virkeligheden

 

2005

Koudal,Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur. Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv. 2005.

http://www.kb.dk/dafos/guiden/PDF/folkeminder_og_dagliglivets_kultur.pdf

Hansen,Søren: Anhholtformen og andre mennesketyper: Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det danske folk.

Fortid og Nutid. Kvartalstidsskrift, årgang 91 hæfte2, side 103-115, Dansk Historisk Fællesråd 2005. ISSN 0106 4797.

https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/viewFile/49789/92317

1 anmeldelse:Morten Petersen: Rent blod på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 13.7.2005.

Hansen,Søren: Anholtformen og andre mennesketyper. Fortid og nutid. Hæfte 2 side 103-115, 2005. ISSN 0106 4797.

https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/download/49789/92317.

 

2006

Eggert,Birgit: Danske stednavne på -holt. Ph.d-afhandling. Afdeling for Navneforskning. Nordisk Forskningsinstitut.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet 2006.

Lyng,Mogens: Den sidste østjyske plakat er fra Anholt. Randers Amtsavis sektion 1 side 16,18.7,2006.

 

2007

Meedom,Peter: Kirsten Kjær på Anholt. Anholt-Posten side 16, # 90 årg. 31, marts 2007. Anholt Borgerforening.

 

2009

Frobenius,Jens: Mindeord til Jytte Poulsen. Politiken 2. sektion side 9, 9.2.2009.

Thomsen,Lars Norman: Billeder i Redningshuset. Lokalavisen 29.7.2009.

http://norddjurs.lokalavisen.dk/billeder-i-redningshuset-/20090729/artikler/762133230

 

2011

Rasmus Stenholm m. flere: Cordoba. Indeholder Anholt Rag. CD. LongLife LLR 1104 2011. http://gaffa.dk/anmeldelse/52583

Schatz-Jakobsen,Claus: "Jeg fandt ... Øen dér, ene midt i Havet". Anholt som udkant og midtpunkt. Nordica.

Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Bind 28. Syddansk Universitetsforlag 2011. ISSN 978 87 7674 639 1.

D-A-D bragede igennem på Anholt. Djurslandsposten Din by side 12, 26.7.2011.

 

2012

Christensen, Sanne Nyland: De begraver selv deres døde på Anholt. DR Nyheder, 27.3.2012. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/03/27/094951.htm

Dale, Inor & Dieter Betz(foto): Anholt begraver selv sine beboere. Kristeligt Dagblad 29.3.2012.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/anholt-begraver-selv-sine-beboere

 

1913

Hansen, Søren: Fremmede kroppe. Urdansk autencitet. Anholtformen (kap. 6.2).

PhD afhandling. Amsterdams Universitet 2013. http://dare.uva.nl/document/2/119015

Neumann, Martin: Home. Eget forlag 2013. http://issuu.com/mnphotography/docs/anholt_issuu/90

 

2014

Norddjurs udendørs mindesmærker, skulpturer og udsmykninger. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/formidling-2/ss/

Andersen, Morten Skou: Digressioner. Indeholder "Fyret på Anholt". CD. Egen udgivelse 2014. http://gaffa.dk/anmeldelse/85519

 

2015

Langt ude på Anholt. Performance Art. 27.7.-7.8.2015. https://www.facebook.com/langtudeAnholt/timeline?ref=page_internal

Anholt Kirkegård. Her kan du søge på afdøde. Fotos maj 2015. DK-gravsten. http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Anholt.php

 

2016

Tønning,Jesper: Portfolios: Island of Anholt og Coastal Dunes. Jesper Tønning Photography 2016. http://www.jespertonning.com/

 

Uden År

Sanghefte. Anholt United. U.å.

 

 

 

ANHOLTS STEDNAVNE

 

Anund(1231). Anaol(1482). Aholt((1508). Aneut(1550). Anout(1570). Aenhout(1584). An(d)ø(?). Anholt*(1584)G

 

Nordstrand(1836) Nøre Strand (1708). Nordhav(1867). Fra vest mod øst:

Kufkrogen(1924). Flakket(1924)G Flaget(1867). Nordvestrevet(1708). Landløsen(1708) Landesen(1891). Slusen*(1968)G. Rønneløb (1907)G. Studebakkerne(1924). Refskrogen(1924). Pikkerhusknold(1957)G Pikethuset(1924). Anders Peters Stævn(1924). Elsewig (1708). Lejet (1948). Svanen(1924). Vinskibet(1924). Kallens Hage(1924). Pælebakke(1867)G. Trebakke(1867). Blåbjerg*(1907)G Blaahøj(1867). Nordhagen(1867). Stenbrummen (1924). Hestebakke(1867). Spregterknold(1891). Kallehofuet(1708). Halvejsbakken. Mælkebakke(1867). Nordbakke (1957) G. Store Hage(1948). Traps Hus(1948). Lille Hage(1948). Korset(1708). Hagen(1867). Spiren (1708). Sønden Fyret. Knud Bugge(1708). Fyr Taarnet(1776) Fyret(1708). Inspecteurens Bolig(1836) Fyrmesterbolig(1935)G Fyrgården. Totten*(1867) Odden(1836). Østerrevet(1907) Ren (1891). Kobbergrunden(1866). Spannerhagen(1945). Halvejsgrunden(1945). Knoben (1776) Knubben(1708).

 

Det indre af Ørkenen*G Sandflugten(1867) Hewen=Højen(1891). Fra vest mod øst:

Nassin(1955)=Nordsiden. Husmandsbakke(1867)G. Husmandsskåret(1955). Mågehøj(1867). Rathulen(1896)G. Rathunen(1955) Rathorn (1867). Anholt Flyveplads(1974)G. Rendkuglernes Bakke(1955). Langsand(1867) med Fævejen(1924) til Rendkrogen og Bassen. Bagstikkeren(1867)G. Salbehøje(1867)G. Rummel Bakke(1836). Storhøj(1867)G. Pengehullet(1891). Jordemoderbakkerne (1924). Ostebakke(1924)G Osthøj med Fyr(1867). Slange Bakke(1867). Slette Veje(1924). Det lange Stræde(1836). Bedstefars Bakke (1948). Nordhøjbakke(1867). Store Høje (1867). Nordbagen(1867). Sandrevlerne (1866). Lille Høje. Ras Hennens Bakke (1955). Ras Hennens Kælder(1955). Jon Nilens Bakke(1948). Rendekulen(1867). Sneppen Trange(1924). Rattornen(1924). Flintebjen(1924). Flintesteens Dyssen(1867). Degnens Bakke(1867). Seje Aks(1955). Bassen (1867)G. Stenranglerne(1945). Oste Høj(1867). Dværgkrukken(1867)G. De Seje Okser(1867). Keglebakken(1924). Vandsiget(1955). Rommelude(1955) Rummelud(1924). Gammel Rendekrog(1979)G Rendkrogen(1945) Rønkrogen(1924) Randkrogen(1887) Renkrog(1867). Palmerne(1945). Det gale Stræde(1924). Nordre og Søndre Høje(1924). Skibet(1708). Frederiksværk og Kristiansværk(1955). Sælhøje*(1867)G. Buus(1708). Overende Tangen(1708).

 

Sønder Strand(1836) og Pakhusbugten*(1867)G Sydkysten. Sønderhav(1867). Fra vest mod øst.

Øret(1708). Ørehage* Ørets Hage(1867)G. Stenøre(1776). Store og Lille Kistehøj(1948) Kisthøjene(1891)G. Raymonds Kors. Gyden (1708). Gydes Havbakke(1948). Søndersten(1924). Jon Hector(1955). Hammelstangen(1867)G. Kragebakken(1867)G. Andehullet (1867). Skeyenæs(1708). Skejnæs Hage*(1891)G Skeienæs Hage(1708). Skeyenes Hoy(1708). Skejnæsgab(1955). Hermannsgave (1946)G. Den Brændte Bakke (1836). Redningsstation(1957)G. Anker Bakke(1836). Voksgyden(1957)G (Voxe Skydi(1708) Vox Gydens Bakke (1867). Stenhagen (1867). Svante Pirens Pold(1891). Bars Stente(1924). Brodden Sand(1955) Brøden Sand(1708). Kuffen "Karl Johan"(1924). Pramstedet(1955). Pak Huus (1776) Pakhuslejet(1955). Pakhuslyst. Skrolds Gyde (1708). Stenrevlerne(1867). Gammel Anker (1867). Jung Pier(1955) Jon Pitters Pold(1924). Vandsiget (1955). Første Sandmille (1836) Første Sandbanke(1867). Golde Sandbanker kaldet Sællehøje(1867). Anden Sandmille(1836). Unge Pers Pold (1948). Skjellerbakke(1891). Danske Kirkegård(1836). Skibets Sællehøj (1867). PorsemosenG. Jammerbakkes Sællehøj(1891)G. Hjallerbakkes Sællehøj (1948)G. Musekrogen(1836) G. Ny Rendekrog (1979)G. Vandhullerne(1708). Skougabbet(1708). Fyrets Sællehøj (1982). Tottebakken (1891). Kobberhullet(1708). Sønden Fyret(1924). Mågebakken(1948).

 

Nordbjerg(1896)G Nord Berg(1708). Nordstrand Klit*(1896)G Nord Klint(1867). Nordmarken(1924). Fra nord mod syd:

Idal(1867). Hovedet(1867). Hedeles Graver(1924) Helvedes Grave(1867). Nordstrands Snude(1924). Paaskehalm(1867). Dværghøj (1867). Jydens Kilde(1867). Tangvejen(1948). Nørre Aas(1946) med 1. 2. og 3. Rende(1924). Stenvaangen(1867) med Gl. Flyvelan- dingplads. Tottingbakken(1924). Kokkedal(1982). Cementbakken(1982). Skifterhøj(1867)G. Tordenstenen(1948). Humlelykke(1867)G. Klagedal (1867). Bakkebo(1948)G. Sanatoriestykket(1948). Askebrændet(1867). Præstedallet(1955). Højmøllevang(1891) med Høje Mølle(1891). Højmilsrenden(1948) Højmølles Rende(1924). Stenkisten (1896)G. Kærlighedsstien (1982) Narós Vej(1955). Vesterled (1948). Den ny Jord(1924). Kroget Jord(1867). Løbekilde (1891) Læbbekilde(1867).

 

Kæret(1867) og Engene(1924). Fra nord mod sydøst:

Birkemose(1867). Nordre Kær(1948) Narkjær(1955). Langvandsted(1867). Brostykket(1867). Tyreengen(1955)G og Gåseengen (1867). Kalveboderne(1948). Avl=skiftet(1867) Abildskiftet(1891). Abildsskiftets Vej(1955) Vester Avid. Vinterengen(1924). Skittet (1955). Hvidkrogen(1867). Kalle Fredriksens Tørvemose. Spansksø(1867). Gåsepølen(1924). Kongsenge(1924) omfatter Gartneriet (1955) Søndre Mose(1924) Beden(e)(1924) og Søndre Enge(1955). Lang Enge(1867) omfatter Bredeeng(1867) Gartneriet(1955) og Sønderenge(1955). Indre Mose. Vestre Mose(1924). Nordre Mose (1924). Lange Vandsti(1924). Engelsmandens Have(1955). Lyngen (1955)

 

Vesterlandet(1891). Wester Strand(1708). Vesterhav(1861). Fra nord mod syd:

Stenkleppen(1708) Søndre og Nordre, som Havnens nordre mole er anlagt på. Stenhagen(1945) Stenhøjen(1867). Howt Twarwarp (1891). Det Rindende Vand(1924). Nordre Sandflugt(1867). Nordre Sandflugts Bugt(1924). Løvenskjolds Allé (Holbækstien). Wilhelminelyst(1935)G Wilhelminelund(1955) Plantagen. Brændevinlunden. Horsedallet(1955). Huggene(1867). Mellem Huggene (1948). Klaatens Klet(1955) Klojens Klet(1946) Klodens Klit(1867). Krebshullet(1948). Tennisbanen(1948). Forpagtergården(1948)G Viberhøj(1924). Nordre Gærde(1924). Lutholme(1867). Stisholm (1867)G. Nargjorde(1867). Hulvejen (1955). Vester Afvej(1867). Dræthøj(1867)G. Renden(1867) Hovedgrøften. Seje Ager(1955). Brægeholm(1867) eller Hestepolden(1955). Karisholm(1896)G Carresholm(1867). Søndre og Nordre Hesselspjeld(1924) Hestespjæld(1955) Hasselspjæld. Vesterklit (1896)G. Neden Klitten(1948). Tippen(1948). Hvidkrogens Høj og Tange(1924). Præstens Knude(1924). Kragehøj (1867). Suedal(1867). Snoghøj (1924) Snogekrogen. Hedehøj (1867). Sønderstænge (1867)G. Skydebanen. Søndre Sandflugt(1924). Godager(1924) Gaardager(1891) Garager(1867).

 

Sønderbjerg*(1867)G. Synder Berg(1708). Nordfra:

Tværengen(1948). Tværager(1924). Havfruesten(1982). Brændeboe(1867) Brænde bro(1891). Brændebo Rende(1948). Dybe Dal (1867). Ganges Bakke(1948) Gandes Bakke(1924) Ganis Bakke(1867). Galgebakke(1867). Lindalshøj(1891) Lindens Høj (1867). Døberkilden (1867). Danske Fadhoye(1708). Kannebjerre(1924). Poldalshul(1924). Borresen(1792). Kammene(1948) Kaanebjen(1955). Mellem Kammene(1948). Kringhøjene(1867)G. Kringhøjs Krog(1955). Spanskhøj(1955) eller Fogedkonens Høj(1924). Hulgaden(1867). Knuden (1955). Solholt (1955). Lerrenden(1924). Søndre Ås(1924).

 

Anholt By* Byen(1708). Nordfra:

Nord Tofte med Store Lyng(1867). Lille Lyng(1955). Brændte Lyng(1955) Brænde-Lyng(1891). Koe Bakke(1867). Nordre Have(1924). Bagerens Træer(1955). Ageren (1924). Neden Ageren(1955). Volleskåret(1924). Haglskåret(1924). Bordal(1924). Elverhøj(1891) Ellehøj(1867). Smidten(1924). Kirkebjerg*(1896). Nordre Kirkebjerg(1924)G Kirkebakke(1867). Stejlebakken. Tungen(1867). Skunkerne (1955). Jegbakke(1948) Jæjjbakke(1891). Boleskrog(1867). Bollen(1867)G Bolden(1891). Sønder Tofte(1867) med Brændebjerg(1867). Skinhool(1955). Listes Bakke(1924). Bybakken(1934)G Byens bakke(1924) Bjærget(1867). Persende(1924) Bjærgsende(1891) Pisende (1867) Biesende. Persendes Rende(1955). Knopstykket(1948). Samseskaarets Rende(1924). Jordmoderpladsen. Byhaverne(1924). Kaalgaardene(1955). Sønderhave(1924). Møllebakken(1948). Lille Mølle(1891).

 

Byens navngivne Huse nordfra: Kroen. Boisens. Baasch'es. Smedie(1896). Lægebolig(1935). Anders Høkers. Blæsenborg. Steffen Smeds. Jacob Skomagers, tidligere Posthus. Georgs. Ras Høkers. Anes. Peter Potters. Alberts. Skole(1935) og Biblioteket. Præstegaarden(1866). Forsamlinghuset "Christiansens Minde"(1935). Ras Potters. Frederiks. Gl. Lægebolig(1896) nu Anholt Lokalhisto- riske Arkiv og Museum. Brandstation. El- og Vand- værk. Redningsstation(1935) nu galleri. Sognefogedens. Gl.Skole(1866) nu Menighedsrådets kontor. Anders Koks. Carlsens, tidligere Posthus. Karl Velbys. Svend Koks. Hender Janens. Peter Larsens. Fogedgaarden nu Kammerherregården og Rullestuen. Jacob Grås. Kirken. Degnens. Tante Toves. Ras Jensens(Giselas). Sørens. Post Peters (Vort Hjem). Marens. Anders Svintes. Havely med Annekset. Ottendals. Hotel Peder Pårs nu LokalBrugsen. Jacob Svendsens. Ras Møllers. Ras Smeds.

 

Havnens navngivne bygninger nordfra:

Redningshuset. Færge- og Turistkontor. Fiskernes Fællessalg. Bødenålen. Ishuset. Casablanca, nu Hostel. Radarstationen. Skibsproviantering og Sømandshjem nu Pakhuset med LokalBrugsens HavneBrugsen og Molevitten. Havnekontor & Sailor House. 4. Maj Huset. Gl. Posthus (Karen Grentzmanns). Gl. Havnemesterbolig. Gl. Havnebetjentbolig.

 

Listen indeholder ud over de mange egennavne på anholtske lokaliteter (landområder, landskabselementer, bebyggelser og marker) også enkelte navne på allestedsværende virksomheder eks. Færge- og Turistkontor og LokalBrugsen. Stednavne skrevet af efter anholtermål er kun anvendt, hvor et rigsdansk navn ikke anvendes eller foreligger eks. Howt Twarwarp.

Et årstal i parentes efter stednavnet henviser til dets første omtale i de anførte kilder - et G at det er optaget i geodætiske kort og derved blevet et officielt stednavn - en asterisk * at det er autoriseret af Kulturministeriets Stednavneudvalg.

 

Kilder:

Juel,Rasmus: Karte af Anholdt med Dessen Grunde samt dend Anno 1708 opsatte Fyer Bagge.

Det Kongelige Søkortarkiv. Kopi Anholt Museum.

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024830.jpg.info

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024831.jpg.info

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776. Det kongelige Bibliotek.

http://images.kb.dk/present?id=dk007324

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt. Videnskabernes Selskabs 1792. Det Kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67208/da/

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=2247&elav=null

Both,L. & Bull,Adolph Chr.: Jylland med dertil hørende Øer. Bikort Anholt. !857-1866. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kopi i Anholt Museum 1867.

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Højt Maalebordsblad f22 og g22 (Anholt 1:20000) maalt 1887, udgivet 1896. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=15694

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

Friis, Achton: Anholt med sognefoged H.C.Andersens stednavneangivelser. De danskes Øer Bind III Side 405 og 434-436. 1924.

http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html

Karlsen,Karl: Manuskript omkring 1945. Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23,

Grenaa Egnsarkiv arkivfond A903 og Anholt Museum.

Hobolt, E.A. & P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid Side 89-92. Gyldendal 1946.

Ukendt indsamler af Anholts stednavne tilføjede Lavt Målebordsblad 1623 (Anholt 1:20 000) målt 1887, rettet 1934, udgivet 1948.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=8980 Geodætisk Institut. Original Anholt Museum.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948.

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering og nummerering af Anholts stednavne 1955 tilføjet Målebordsblad 1623 udgivet 1952.

Center for Navneforskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet og Anholt Museum.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod: Anholt. Bilag med stednavne. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982. Genudgivet 1988.

 

 

 

KUNSTNERE PÅ ANHOLT (MALERE, BILLEDHUGGERE B OG FOTOGRAFER F)

 

Richard Turnbull (1811)

Anders Ludvig Grentzmann F (1810-1901)

Christian Andreas Schleissner (1810-1882)

Christian Bøgh (1816-1878)

Johan Carl Neumann (1833-1891)

Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)

Andreas Riis Carstensen (1845-1906)

Viggo Johansen (1851-1935)

Karl Madsen (1855-1938)

Esther von der Maase (1857-1917)

Peter Elias Petersen (1859-1950)

Johan Jens Neumann (1860-1940)

Knud Søeborg (1861-1906)

Vilhelm Carl Ferdinand Arnesen (1865-1948)

Emil Nolde (1867-1956)

Johannes Larsen (1867-1961)

Johan Carl Bonnesen B (1868 1933)

Acton Friis (1871-1939)

Axel Emil Krause (1871-1945)

Johannes Nørretranders (1871-1957)

Aage Exner (1876-1951)

Carl Swenn (1888-1973)

Harald Hans Vilhelm Hansen ( (1890-1967)

Axel Bentzen (1893-1952)

Kirsten Kjær (1893-1982)

Christian Victor Kragballe Haagen-Müller (!894-1959)

Poul Rytter (1895-1965)

Axel Skjelborg (1895-1970)

Henning Schou Schiøler (1898-1966)

Helge Daner Jensen (1899-1986)

Aage Fredslund Andersen (1904-1976)

Erling Frederiksen (1910-1944)

Des Asmussen (1913-2004)

Lili Ege (1913-2004)

Preben Siiger (1918-1995)

Ole Berg (1920-1981)

Ruth Falk (1923-2017)

Karl Gustav Hansen (1925-2017)

Pierre Alechinsky (1927-)

Arne Tipsmark (1930-2013)

Mona Brostrøm (1930-)

Tormod Olesen (1930-)

Maud Sinclar (1931-2002)

Henrik Bloch (1931-)

Carl Christian Gram (1933-2000)

Jens Nicolaus Holten Lützhøft (1930-1994)

Ernst Svensson (1936-)

Holger Wolsing (1936-)

Jytte Poulsen (1940-2009)

Hans Arén (1940-)

Per Sloth Carlsen (1941-)

Michael Kutzer (1941-)

Ketty Steffensen (1941-)

Bodil Damgaard (1942-)

Helle Thomsen (1943-2008)

Ursula Reutzel (1943-)

Ole Kragh-Sørensen F (1943-)

Hans Jørgen Tholstrup (1945-)

Jens Larsen (1945-)

Per Baagøe (1946-)

Jäger Arén F (1946-)

Marianne Toftum (1947-)

Alice Benkier (1948-)

Kim Fleischer Michaelsen F (1948-)

Hans Krull (1952-)

Tine Hind (1953-)

Nana Bryder (1970-)

Helene Hennings F(1972-)

Sara Trier (1975-)

Jesper Tønning F(1977-)

Martin Neumann F

Jens Alfred Raahauge(1990-)

 

Anøboerne fik i starten af 1900-tallet målt deres kranie- form og -størrelse af en antropolog og blev udnævnt til bærere af en særlig urdansk autenticitet. Det havde de nok ikke regnet med. Folkeviddet antydede dog, at de snarere var afkom af strandede portugisere eller hen- satte jødiske flygtninge. Men deres skikke og sagn, deres musik og danse, deres husflid og klædedragt var deres egen. Til Fastelavn slår de "Manden af Tønden" og Påskedag "trilles æg" fra Bollen . Studs over Ligvendingsfesten, Snapstorsdag og helligkilderne Det Rindende Vand og Døberklden. Kringhøjene og Kistehøjene var samlingssted for Dværgene. Herfra sås engang en dværgbrudeskare bevæge sig mod Dværgkrukkerne.