Folkeminder

FOLKLORE, KUNST OG MUSIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1843

Thiele,Just Mathias: Danmarks Folkesagn Bd.1, Kapitel II, Kirker og Klostre Rørvig Kirke, Side 194-195. C.A.Reitzels Forlag 1843.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?q1=anholt;id=inu.30000118519523;view=image;start=1;sz=10;page=root;size=100;seq=214;num=194

 

1861

Skuespiller Smith's Beretning om Anholterne. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 3, 2.3.1861.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A077ed43e-63a9-4673-bf09-c95690fef265/query/anholt

 

1875

Lorenzen, Marcus: Folkesagn og Folketro for störste delen samlede i Nørre Herred ved Grenå. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, V. Bind Side 193-206. Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab. Forlaget af Marinus M. Schultz, Aalborg 1874-1875.

https://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_V_bind_1874-75.pdf

 

1892

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1892. Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1977.

http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf 4 anmeldelser: K.H.S.: Jyllandsposten,Litteratur Side 1, 22.8.1892 og Palle Lauring: Tang Kristensens Anholt-bog. Politiken 2.sektion side 7, 29.6.1977 og Leif Varmark: Information side 7, 2-3.7.1977 og H.R.S.: Anholt-folke

minder fra mesterens hånd. Kristeligt Dagblad side 6, 27.7.1977.

 

1895

Kristensen,Evald Tang: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder.

Tredje Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Silkeborg. I Kommission hos Gyldendal 1895.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b9a11402e0b0c1560619f4cf4b0728e2?index=1115#0

 

1899

Christian Sørensen. Nekrolog. Kristeligt Dagblad Side 2, 13.2.1899.

 

1904

Mackeprang, M.: Anholt för Per Pårs. Side 218-219, Danske Studier. Det Schubotheske Forlag 1904.

http://danskestudier.dk/materiale/1904.pdf

 

1906

Knudsen,Fr.: Den gamle islandske boldleg og dens forhold til nutidens lege. Anholt Side 84. Danske Studier.

Det Schubotheske Forlag 1906. http://danskestudier.dk/materiale/1906.pdf

 

1908

Steensby,Hans Peder: Racestudier i Danmark. Geografisk Tidsskrift Bind 19, 1907-1908.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/39372/75944

 

1910

Nolde, Emil: Bewegte See Maleri ca.1910.

http://www.christies.com/lotfinder/paintings/emil-nolde-bewegte-see-i-5334970-details.aspx

Jensen, Johannes V. & Johannes Larsen(tegninger): Dansk Natur. Om H.P.Steenbys forsøg på at påvise,

at der på Anholt findes levende efterkommere af neandertaltypen. Dagbladet Riget. Julenummer December 1910.

 

1911

Steensby,Hans Peder: Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi.

Særtryk af Meddelelser fra den antropologiske Kommite I, Side 85-172. København 1907-1911.

 

1916

Folkedans. Foreningen til Folkedansens Fremme. Dansk Folkemindesamling. Jyllandsposten Side 4, 25.2.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9a660ad-78d0-4488-9c18-d2cd201a812d/query/anholt

 

1918

Feilberg, Henning Frederik: Nissens Historie. Det Schønbergske Forlag 1918. http://herthoni.dk/NissenFejlberg.pdf

 

1924

Grüner-Nielsen, Hakon Harald: Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildringer fra trykte og utrykte Kilder.

Schønbergske Forlag 1924. Anmeldt af C.K.: Fra Læsø. Jyllandsposten Side 5, 29.11.1924.

 

1926

Schmidt, August F.: Det rindende Vand eller Det rendende Vand. Danmarks Helligkilder Side 3-4, 58 og 68.

Det Schønbergske Forlag 1926.

Schmidt, August F.: Døberkilden paa Anholt. Danmarks Helligkilder side 144. Det Schønbergske Forlag 1926.

 

1927

St.Hans Urter. Aarhuus Stiftstidende Side 6, 22.6.1927.

 

1932

Rasmussen,Louise: Hunden. Varsel fra Anholt. Kristeligt Dagblad Side 6, 30.4.1932.

 

1933

Knudsen, Frederik: Træk af Boldspillets Historie, Side 64-75 og 82. Gyldendal 1933.

Møller, Jens Schou: Fester og Højtider i gamle Dage. P.Haase og Søn 1928-1933.

1 anmeldelse: Henrik Ussing i Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 14.11.1933.

 

1934

Nolde, Emil: Jahre der Kämpfe. Anholt 1906 eller 1908? Side 96-97. Rembrandt Verlag Berlin 1934.

Lars Rostrup Boyesen: Landskaber. Reklamefolder Novo Industries A/S. Thejls 1970

Emil Nolde: Katalogtekst: Ein Hauptmotiv in seiner Kunst ist das Meer in all seinen vielfältigen Erscheinungen.

Grisebach side 44, 5/2014. http://www.grisebach.com/fileadmin/downloads/Katalog_PDFs/2014/GRISEBACH_225.pdf

 

1935

Var Anholt-Boernes Forfædre jødiske Slaver? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.11.1935.

Herlev,Th.: Mærkelige Vikinger paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6, 26.11.1935.

Er Anholtøyas beboere rester af Nordens urbefolkning? Sarpsborgs Arbeiderblad side 6, 27.11.1935.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f5ce0fcd82debcf19abebb68a1d09e5e?index=389

 

1936

Karl Anholter(Karl Karlsen): Den synske Ole paa Anholt og hans Spaadomme. Gaar den sidste af disse nu i Opfyldelse? - Skatten paa det vidunderskønne Sønderbjerg. Vendsyssel Tidende Side 9, 7.3.1936.

Karl Anholter og ukrediteret foto: Anholt den skønne Ø i Kattegat. Lidt om Øens Historie og Natur og de gamle Skikke, der er ved at for-svinde. Demokraten Side 7-8, 10.5.1936.

 

1937

Nordenstreng,Rolf: Hvad er en Race? Side 4-5,14.3.1937. Menneskeracerne i Europa Side 11-12, 21.3.1937.

En Raceforskers Indtryk af Jyderne, Side 11-12, 28.3.1937. Jyllands-Postens Søndags-Tillæg.

 

!938

Hvor Anholtboerne drager paa Bryllupsrejse. Ukrediteret foto af "Strandbaden" ved Falkenberg. Politiken Side 6, 6.7.1938.

Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent Svend Christian Felumb. Statsradiofonien 19.30, 28.7.1938.

Frib. & ukrediteret foto: Rarest ikke at staa i Baas-!- siger Haagen-Müller. Glad for Anholt. Ekstra Bladet Side 4, 24.10.1938.

 

1939

Danske Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launi Grøndahl.

Statsradiofonien 15.20, 16.5.1939.

Danse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launy Grøndahl. Statsradiofonien 14.00, 2.9.1939.

 

1941

Hele Anholt til Bryllupsfest. Politiken Side 3, 25.10.1941.

 

1943

Madsen,Arenth: Snapstorsdag paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 28.1.1943.

Anholts egen Domstol. Kristeligt Dagblad Side 4, 3.2.1943.

Øboen: Anholtrevyen 1943 fik stor sukces. Vendsyssel Tidende Side 3, 24.2.1943.

Kemp,Tage: Folk og Race i Danmark. Politikens Kronik Side 10-11, 9.3.1943.

Jørgensen-Brøndegaard,Vagn: Palmesøndags-Skikke. Om en piletræsbevokset Strækning paa Anholt, kaldet "Palmerne".

Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 18.4.1943.

Kunstudstilling med Karl Madsens Malerier fra Skagen og Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 5, 23.6.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. I 100 Aar var Øens Præst ogsaa Lærer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 20.10.1943.

Paa Anholt bestemmer Vejrguderne om der kan høres noget paa Telefonen. Øens jubilerende Landpost, Karl Karlsen, har kun Ekspedition seks Gange om Maaneden. Vendsyssel Tidende Side 8, 10.11.1943.

 

1944

Grundtvig,Svend: Dværgfolkene paa Anholt Side 144-145. Dværgkonens Forløsning Side 281. Gaardboen paa Anholt Side 299-300. Danske Folkesagn 1839-1883 Bd.1. Danmarks Folkeminder Nr. 53. Ejnar Munksgaard 1944.

Øboeren: Julefester paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 7.1.1944.

Øboeren: Anholterne fejrede i Aar Snapstorsdag paa en Søndag. Vendsyssel Tidende Side10, 27.1.1944.

Kjær,Kirsten: Swing paa Anholt. Berlingske Aftenavis 8.8.1944.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Alvor paa Søen, Fest i Land. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 3.12.1944.

 

1945

Karlsen,Karl("Karl Anholter") & P.G.K. Bentzon(fotos): Anholtboerne. Tidsskriftet Danmark Side 174-177, Nr.7-8 Aarg.5, Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945.

Karlsen,Karl: Maskinskrevet manuskript fra Aarene omkring 1945:

1. Del: Anholt, den lille Ø udi Kattegat Side 2-8. Sælhundefangst Side 8-9. Tjærebrænding m.m. Side 9-29. Kirkelivet Side 29-30. Flora Side 30-31. Afslutning Side 31-37.

2. Del: Fyrenes Historie, Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23. Begge dele i kopi Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 6 kapitler. Maskinskrevet Manuskript ved J.A.Nielsen 1976.

Anholt Side 1-5. Landbruget paa Anholt Side 1-3. Juleberetning Side 1-2. Fyrenes Historie Side 1-3. Vandring paa Anholt Side 1-2. Havis ved Anholt og meget andet Side 1-5.. Grenaa Egnsarkiv Arkivnummer A 438. Kopi Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. Maskinskrevet Manuskript fra omgring 1945. Angiveligt beregnet som historisk indlæg til Randers Amts Aarbog. Kapitlerne: Fiskeri, Landbrug, Strandinger, Sælhundejagt, Tjærebrænding, "Skatten", Fortjenester ved stranding, Skatter og orden, Snapstorsdag; Fogedens pligter. Vrag, Husenes indretning, Overtro, Bryllup, Morbærtræer, A-typen, Dialekt, Pest, Synsk mand, Anholt i litteraturen, Tur til Grenaa, Postbåde, Stednavne, De underjordiske, Flere stednavne, Kirkelivet, Englænderne, Flora, Ørkenens skønhed.

Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23. Kopi Anholt Museum.

 

1948

Karl Anholter: Snapstorsdag paa Anholt. Efterladt Skitse af afdøde Karl Karlsen, Anholt. De Unges Søndag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 18, 4.1.1948.

 

1949

Gansing,Gunhild og Ellinor Petersen(Illustrationer): Danske Nationalretter. Tidens Kvinders Haandbøger. Forlagskompagniet 1949.

 

1952

Jensen,Erik Aalbæk: Døberkilden på Anholt I og II. Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 11 og 12.2.1952.

 

1954

Dagens Billede. Malerinden Emma Svedman. Horsens Folkeblad Side 3, 20.3.1954.

 

1955

Fødselsdagsinterview med Maleren Victor Haagen-Müller: Studér de gamle Mestre, dem er der Bund i.

Vendsyssel Tidende Side 4, 29.10.1955.

K.F.: Haagen-Müller, en Lysseer i vor Malerkunst. Berlingske Tidende Side 6, 20.11.1955.

 

1956

Silvanus(Bavngaard, Knud): En Ø-Befolknings Særpræg kan sidde i saa meget. Jyllands-Posten Side 6, 21.7.1956.

 

1957

Svenstrup,Carl og ukrediteret foto: Grenaa Bys Historie I-III. Anholterne side 125. Eget forlag 1933-1957.

 

1958

Mentze,Ernst: Victor Haagen-Müller, lysets mester i dansk kunst, udstiller i Aarhus. Berlingske Tidende side 13, 5.10.1958.

 

1959

Victor Haagen-Müller er død. Nekrolog Berlingske Tidende side 2, 25.10.1959.

 

1960

Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Anholt side 366-68. Carit Andersens Forlag 1960.

 

1963

Dahlgren,Peder Steffen.: Snapstinget. År til år. Politiken side 37, 1.1.1963.

Jensen, Sv. Gram: ”Snapsting”-mysteriet. Dag til dag Politiken side 13, 3.1.1963.

Storm truer romantikken på¨Anholt. Elly Carlsen og Leif Skjødts bryllup. Berlingske Aften Weekend Weekendavisen side 2, 22.11.1963.

 

1965

Lav dog en udstilling, mand! Ukrediteret foto. Politiken side 22, 13.7.1965.

 

1967

van.(Villy Andersen?) & ukrediterede fotos: Skatten i Sandet. Sørøverskatten på Anholt er godt skjult og farlig at hæve.

Om overtro på Anholt og interview med øens "historiker" Ras Høker (Rasmus Pedersen).

Randers Amtsavis side 7-8,16.12.1967.

 

1968

Hvidsminde,C.C.: Enebærgrene i et kosteskaft var Anholts første juletræ. Familie Journalen Julehæfte, nr.49 årg.92, 3.12.1968.

 

1969

Spillemænd spil lystigt op. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.4.1969.

 

1970

Æggetrilning på Anholt. Dagliglivets kultur. Dansk Folkemindesamling. DFS b.nr. 08145. http://www.dagligliv.dk/wm142772

Sagn fra Djursland(Anholt). Djursland 11.8.1970.

 

1971

Pedersen,Rasmus: Fortællinger fra Anholt. Folkeminder, hæfte 15. Foreningen Danmarks Folkeminder.

Akademisk Forlag 1971. ISSN 0105 1024.

id: Anholts folkemusiker. Aarhuus Stifts-Tidende side 66, 5.12.1971.

Reich, Ebbe Kløvedal: På vor lysegrønne ø, et syngespil. Fiolteatret.

3 anmeldelser: Claus Rude. Aktuelt side 22, 21.3.1971 og Thomas Bredsdorff: Politiken side 13, 21.3.1971 og Helge Rasmussen & Frits Bruzelius(vignet): Ørkenvandring på en lysegrøn ø. Kristeligt Dagblad side 5, 22.3.1971.

Kammerherreindens rose. En børneglad kammerherreinde på Anholt lærte børnene at lave juleklip og holdt juletræsfest for dem på kammerherregården. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 22.12.1971.

 

 

1972

Historieskriveren på Anholt død. Rasmus Pedersen (Ras Høker) Nekrolog. Amtsavisen-Randers side 6, 28.2.1972.

id:Triller æg på Bollen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 1.4.1972.

Gammel Dansk. En rapsodi over folkedanse, spillemandsmusik og sange fra 1800-tallet. Tilrettelæggelse Mogens Kilde og Sten Jørgensen. Medvirkende bl.a. Ejnar Boisen, Anholt. DR TV 20:45-21:20, 15.4.1972.

Foromtale: Folke-show uden forloren romantik. Ekstra Bladet side 43, 15.4.1972.

Daugaard, Ingrid & Asger Muchitsch(vignet): Øboers folketro er ikke overtro. Aarhuus Stifts-Tidende side 64-65, 30.7.1972.

Skjelborg, Åge: Folkelig brugsmusik på Djursland og Anholt side 165-167 og Brugsmusik i subkultur side 95-112. Folk og Kultur.

Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1972. ISSN 0105 1024.

Brandt, Margit: Bryllup og giftermål på Anholt. Folk og Kultur side 179. 1972. ISSN 0105 1024.

 

1973

Bent Klougart skriver. Miks musik. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 4.3.1973.

Anholt-forskning giver LP-plader. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 20.7.1973.

jørn.: Upoleret folkelighed. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 22.7.1973.

Thomsen,Steen & Klaus Møller(foto): Stens nye musikalske venner. Se og Hør side 28, nr.40 årg.34, 5.10.1973. ISSN 0901 9545.

Brandt,Margit: Nu er det igen ved at være slut med nissen. Aarhuus Stifts-Tidendes kronik side 36-37, 31.12.1973.

Brandt,Margit: Fest og Samfund. Bryllupsproblematik på Anholt 1870-1970. Magisterkonferansafhandling. København Universitet 1973.

 

1974

Brandt,Margit: Vintergæk og sommernar. Samvirke side 10-11, FDB februar 1974.

Folk og musik på Anholt/1. Erik Svensson harmonika, Åge Skjelborg violin, William Christensen violin, Benny Rehder guitar.

LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1974.

Alver, Bente Gullveig: Blæsten om Anholt. Særtryk af Tradisjon Nr.4, Tidsskrift for Folkeminnevitskap.

Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 1974. ISSN 0332 599.

Klougart,Bent: Scanfolk. Aarhuus Stifts-Tidende klumme side 25, 31.3.1974.

Havgaard, Hasse & Erik Friis(foto): Folkeplader fra hvilehjemmet. Politiken side 38, 7.4.1974.

Bramsen, Sten & Henrik Heger(filmfotograf): En mand på en ø. Et møde med spille- og arbejdsmand Erik "Mik" Svensson på Anholt. DR TV 20:00-20:45, 11.6.1974. Genudsendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:54, 17.7.2000.

Foromtale: Livet på Anholt Politiken side 12 og Portræt af en spillemand Kristeligt Dagblad side 9, begge 11.6.1974.

3 anmeldelser: Anders Bodelsen: Sådan taler vi også. Politiken side 11 og Ths. Lautrop: Ikke alle blev reddet. Dagbladet side 2 og Knud Schønberg: Revuen har det godt. Ekstra Bladet side 37, alle fra 12.6.1974

og Harald P. Madsen: Fejldispositioner. Kristeligt Dagblad side 7, 15.6.1974.

Paulsen,Knud: Til "ligvendingsfest" på Anholt. Læserbrev Aarhuus Stifts-Tidende side 20, 14.11.1974.

 

1975

Hein,Marianne & Niels Højager(foto): Musik er nøglen til ø-problemerne. Fyens Amts Avis 8.2.1975.

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt. Laboratorium for folkloristisk samfundsforskning. Ry 1975. ISBN 978 87 891 6006 1. http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_115_116.pdf

Grymer,Claus:Midtjysk folkemusik. Kristeligt Dagblad side 6, 16.8.1975.

Garde, C.F.: Musik til at smide i hovedet på politikerne. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 19.10.1975.

 

1976

Spillemænd på Anholt. Ukrediteret foto. Aarhuus Stifts-Tidende. Rundt om Århus side 23, 18.6.1976.

Brund,Erik: Om folk og folkemusik. Musik og miljø. Tlrettelæggelse Claus Jacobsen. DR P2 10:05-11:00, 17.9.1976.

Havsprøjt & fattigmandstrøst. Erik Svensson harmonica, Åge Skjelborg fiol. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1976.

 

1977

Løvstad, S.: Anholt fotografen. Nordisk Fotohistorisk Journal I, side 3-10, juni 1977. ISSN 0332 5873.

 

1978

Nissen, J. V.: Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre Herred optegnede 1889. Nørre Djurs Egnsarkiv 1978.

 

1979

Petersen, Elias: En tur til Anholt 1886, side 164-170. Gilleleje Museum 1929-1979. 1979.

 

1980

jonn.: Brand-dyre billeder. Anholt vil gå over i kunsthistorien men næppe i krigshistorien. Politiken 2. sektion side 7, 14.2.1980.

Sanghefte. Anholt Borgerforening 1980.

Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. Rosenkilde og Bagger 1978-80. ISBN 87 423 0487 3.

Fotografisk optryk 1987.

 

1981

Jensen,Benny G.: Den gale uge- begynder med fastelavn. DR P3 11:05-12:02, 1.3.1981.

ras.: På Anholt slår man manden af tønden. Djursland side 9, 3.3.1981.

Fisker-Sørensen,Sv. Åge: Anholt i ord og musik. En reportage om øens særpræg og dens maritime musikkultur.

"Mik" Svensson og Ejner Boisen. DR P2 21:00-21:45, 11.10.1981. Båndoptagelse Anholt Museum.

Flou,Bjarne: Økonomi og slægtskabsstrukturer på Anholt. Fællesnordisk Kattegat-Skagerrak projekt. Aalborg Universitetscenter 1981. Udgivet Djurslands Museum 1982.

 

1982

Krog-Meyer,Monica & Nørmark,Lone: Verden vender på hovedet. DR P1 20:00-22:50, 20.2.1982.

 

1983

Elisabeth Momme arbejder med en udendørs skulptur. Berlingske Tidende side 14, 17.6.1983.

Sommerjazz på Anholt. Saratoga jazzband underholder sommergæster på café Lanternen på Anholt Havn. Producer Søren Hvid. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR TV 23:25-23:45, 30.7.1983. Foromtale Ekstra Bladet side 35, 30.7.1983.

 

1984

Svane,Siegfred: Døberkilden på Anholt. Danske helligkilder og lægedomskilder side 209. Finn Jacobsens Forlag.

ISSN 87 88646 03 3.

Flou, Bjarne: Det tabte paradis og den nye verdensorden. Kattegat-Skagerak Projektet, meddelelse 5, 1984. ISSN 0280 8463.

Genudgivet med fotos i: Sommerglæder. Arv og Eje side 277-288. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings Årbog 1985.

ISBN 87 88019 03 9.

Mona Brostrøm: Bryllup i Anholt Kirke. Olie på lærred. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 15.3.1984.

Karlsen,Karl: Enhver der kender Anholt. Anholt-Posten side 3, #12 årg.7, 1984. Anholt Borgerforening.

 

1986

Brøndegaard, V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi I-III. Rosenkilde og Bagger 1985-1986.

Andresen, Gudrun: Danmarks folkelige broderier. Dansk tekstilhistorisk forening 1986. ISBN 87 989296 1 5.

A. Møller Madsen Lysbilledserie. Tekst side 45.

 

1987

Flou,Bjarne: Ferieøen og fiskerlandsbyen. Kulturbevaring og dagligt liv side 73-76. Fortidsminderådet og Statens Museumsnævn 1987.

 

1988

Lützhøft,Jens: Ved Anholt er hav og himmel ikke blåt. Anholt-Posten side 1, # årg.2, 11, 25.9.1988. Anholt Borgerforening.

 

1989

Steenberg,Etly: Jul i gamle dage på Anholt.. Anholt-Posten side 2-4, # 27 12 årg., december 1989. Anholt Borgerforening.

 

1991

Reimers,Bodil & Hans Østergaard(foto): Musikalsk ø-krydstogt. Fyens Stiftstidende side 28, 13.1.1991.

søren: Anholt får besøg af skib med musik. Djursland side 13, 13.6.1991.

 

1992

Arne Tipsmark. Indtryk fra Anholt 13.8.1988. Dobbeltside med grafisk tryk. Grenaa Bladet 17.11.1992

 

1994

Arén, Jäger: Skugga 17+1. Fotografier. Text Claes Hyllinger. Eget forlag 1994.

Jens Nicolaus Holten Lützhøft. Nekrolog. Morgenavisen Fyens Stiftstidende side 32, 25.5.1994.

Nisserne på Anholt. Den gamle nar. Anholt-Posten side 8-9, # 42 18. årg., december 1994. Anholt Borgerforening.

 

1995

Baagøe, Per: Månedens kunstner, november 1995. Kunstklubben nr. 120.

Anholtrevyen 1995 13-15 juli. Husk lige cykellygten. Program.

Rosenberg,William: Ørkenvandring. Illustration af forfatteren. Morgenposten Fyens Stiftsttidende Søndag 2. del side 3. 30.7.1995.

Blå Time på Anholt med Peter Laugesen,Naja Maria Aidt,Per Baagøe,Poul Ehlers,Tom Christensen,Rasmus Henriksen.

Fra 25.7-12.8.1995. Århus Stiftstidende 22.7.1995.

 

1996

Anders Ludvig Grentzmanns historiske Anholt-billeder. Udstilling 30.8.-27.10,1996. Danmarks Fotomuseum Herning 1996.

Omtale: Det sker. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8 , 30.8.1996 og vib: Svundne tider.

Herning Folkeblad side 7, 3. 9.1996 .

 

1997

Jensenius Katrine: Anholtvisen. Vokalsolister: Katrine Jensenius, Frede Nordbrink, Dodo Gad og Jens Rud. Titanic 1997.

Europæer med danske forbindelser. Samvirke side 84-85, FDB februar 1997.

 

1998

Arén, Jäger: Strandad. Fotografier. Text Håkan Engler. Eget forlag. 1998.

 

1999

Hans Arén: "I fyrassistentens trädgård". Farvetrykl i "Akvarellen", Medlemstidning för Nordiska Akvarellsälskabet #2 1999.

 

2002

Petersen,Henrik Helmer & Søren Hytting(foto): Vreden malede jeg væk. Hjemmet side 8-9, nr.48, 25.11.2002.

ISSN 0108 531X.

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Læserbrev. Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 22.7.2002.

 

2003

Folk & musik på Anholt. Erik Svensson accordion, Åge Skjelborg violin. CD. ScanFolk 2003

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt. Maj 2003. http://scanfolk.com/havmus2.htm

 

2004

Arén, Jäger: 1416 Anholt. Text Vagn Lundbye, Jäger Arén og Liselotte Arentz Sørensen. Journal 2004. ISBN 91 974 894 1 7.

Anmeldt af Dick Schyberg: Vardag långt bortom turistbroschyren. Fotografisk Tidsskrift. Svenska Fotografers Förbund 2004.

ISSN 0284 7035 http://www.sfoto.se/f/recensioner/1416-anholt og Torben Weirup: Bag virkeligheden. Berlingske Tidende 16.12.2004. http://www.b.dk/kultur/bag-virkeligheden

 

2005

Koudal, Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur. Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv. 2005.

http://www.kb.dk/dafos/guiden/PDF/folkeminder_og_dagliglivets_kultur.pdf

Hansen,Søren: Anhholtformen og andre mennesketyper: Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det danske folk.

Fortid og Nutid. Kvartalstidsskrift, årgang 91 hæfte2, side 103-115, Dansk Historisk Fællesråd 2005. ISSN 0106 4797.

https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/viewFile/49789/92317

1 anmeldelse:Morten Petersen: Rent blod på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 13.7.2005.

Hansen, Søren: Anholtformen og andre mennesketyper. Fortid og nutid. Hæfte 2 side 103-115, 2005. ISSN 0106 4797.

https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/download/49789/92317.

 

2006

Lyng,Mogens: Den sidste østjyske plakat er fra Anholt. Randers Amtsavis sektion 1 side 16,18.7,2006.

 

2007

Meedom,Peter: Kirsten Kjær på Anholt. Anholt-Posten side 16, # 90 årg. 31, marts 2007. Anholt Borgerforening.

 

2009

Frobenius,Jens: Mindeord til Jytte Poulsen. Politiken 2. sektion side 9, 9.2.2009.

Thomsen,Lars Norman: Billeder i Redningshuset. Lokalavisen 29.7.2009.

http://norddjurs.lokalavisen.dk/billeder-i-redningshuset-/20090729/artikler/762133230

 

2011

Rasmus Stenholm m. flere: Cordoba. Indeholder Anholt Rag. CD. LongLife LLR 1104 2011. http://gaffa.dk/anmeldelse/52583

Schatz-Jakobsen, Claus: Jeg fandt. Øen dér, ene midt i Havet: Anholt som udkant og midtpunkt. Nordica bd.28.

Syddansk Universitetsforlag 2011. ISSN 978 87 7674 639 1.

D-A-D bragede igennem på Anholt. Djurslandsposten Din by side 12, 26.7.2011.

 

2012

Christensen, Sanne Nyland: De begraver selv deres døde på Anholt. DR Nyheder, 27.3.2012. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/03/27/094951.htm

Dale, Inor & Dieter Betz(foto): Anholt begraver selv sine beboere. Kristeligt Dagblad 29.3.2012.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/anholt-begraver-selv-sine-beboere

 

1913

Hansen, Søren: Fremmede kroppe. Urdansk autencitet. Anholtformen (kap. 6.2).

PhD afhandling. Amsterdams Universitet 2013. http://dare.uva.nl/document/2/119015

Neumann, Martin: Home. Eget forlag 2013. http://issuu.com/mnphotography/docs/anholt_issuu/90

 

2014

Norddjurs udendørs mindesmærker, skulpturer og udsmykninger. Grenaa Egnsarkiv. http://norddjursarkiver.dk/formidling-2/ss/

Andersen, Morten Skou: Digressioner. Indeholder "Fyret på Anholt". CD. Egen udgivelse 2014. http://gaffa.dk/anmeldelse/85519

 

2015

Langt ude på Anholt. Performance Art. 27.7.-7.8.2015. https://www.facebook.com/langtudeAnholt/timeline?ref=page_internal

Anholt Kirkegård. Her kan du søge på afdøde. Fotos maj 2015. DK-gravsten. http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Anholt.php

 

2016

Tønning,Jesper: Portfolios: Island of Anholt og Coastal Dunes. Jesper Tønning Photography 2016. http://www.jespertonning.com/

 

Uden År

Sanghefte. Anholt United. U.å.

 

 

KUNSTNERE PÅ ANHOLT (MALERE, BILLEDHUGGERE B OG FOTOGRAFER F)

 

Richard Turnbull (1811)

Anders Ludvig Grentzmann F (1810-1901)

Christian Andreas Schleissner (1810-1882)

Christian Bøgh (1816-1878)

Johan Carl Neumann (1833-1891)

Carl Rasmussen (1841-1893)

Andreas Riis Carstensen (1845-1906)

Viggo Johansen (1851-1935)

Karl Madsen (1855-1938)

Peter Elias Petersen (1859-1950)

Johan Jens Neumann (1860-1940)

Knud Søeborg (1861-1906)

Emil Nolde (1867-1956)

Johannes Larsen (1867-1961)

Johan Carl Bonnesen B (1868 1933)

Acton Friis (1871-1939)

Emil Krause (1871-1945)

Johannes Nørretranders (1871-1957)

Aage Exner (1876-1951)

Carl Swenn (1888-1973)

Harald Hans Vilhelm Hansen ( (1890-1967)

Axel Bentzen (1893-1952)

Kirsten Kjær (1893-1982)

Christian Victor Kragballe Haagen-Müller (!894-1959)

Poul Rytter (1895-1965)

Axel Skjelborg (1895-1970)

Helge Daner Jensen (1899-1986)

Aage Fredslund Andersen (1904-1976)

Erling Frederiksen (1910-1944)

Des Asmussen (1913-2004)

Preben Siiger (1918-1995)

Ole Berg (1920-1981)

Ruth Falk (1923-)

Karl Gustav Hansen (1925-)

Arne Tipsmark (1930-2013)

Mona Brostrøm (1930-)

Tormod Olesen (1930-)

Maud Sinclar (1931-2002)

Henrik Bloch (1931-)

Carl Christian Gram (1933-2000)

Jens Nicolaus Holten Lützhøft (1930-1994)

Ernst Svensson (1936-)

Holger Wolsing (1936-)

Jytte Poulsen (1940-2009)

Hans Arén (1940-)

Per Sloth Carlsen (1941-)

Michael Kutzer (1941-)

Ketty Steffensen (1941-)

Bodil Damgaard (1942-)

Helle Thomsen (1943-2008)

Ursula Reutzel (1943-)

Ole Kragh-Sørensen F (1943-)

Hans Jørgen Tholstrup (1945-)

Jens Larsen (1945-)

Per Baagøe (1946-)

Jäger Arén F (1946-)

Marianne Toftum (1947-)

Alice Benkier (1948-)

Kim Fleischer Michaelsen F (1948-)

Hans Krull (1952-)

Tine Hind (1953-)

Nana Bryder (1970-)

Helene Hennings F(1972-)

Sara Trier (1975-)

Jesper Tønning F(1977-)

Martin Neumann F

Anholtboerne fik i starten af 1900-tallet målt deres kra- nie-form og -størrelse af en antropolog og blev udnævnt til bærere af en særlig urdansk autenticitet. Det havde de nok ikke regnet med. Folkeviddet antydede dog, at de nok snarere var afkom af strandede portugisere eller hensatte jødiske fanger. Men deres skikke og sagn, de- res musik og danse, deres husflid og klædedragt står til troende. Når de slår "Manden af Tønden" til Fastelavn

eller "triller æg" fra Bollen Påskedag, er de deres egne. Studs over Ligvendingsfesten og Snapstorsdag. Og Det Rindende Vand, Døberkilden og Dværgkrukken. Eller se et udvalg af billedkunstnere, som har skildret øen i deres værk. Emil Nolde skrev mellemfornøjet om et besøg på øen og henført om Anholts Hav, selvom han under bortrejsen i stormvejret måtte surre Ada fast til fiskekutterens mast. Bewegte See!