Naturviden

NATURVIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1656

Berntsen, Arennt, Bergen kaldet: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, Side 168-169. 1656.

Faksimile ved Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie 1971.

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10361219_00027.html

 

1775

Ved Fr. af 27 Decemb.1770, blev det tilladt Sødskende og Næstsødskende=Børn at indlade sig i Egteskab med hinanden og forundt adskillige Øe-beboere paa Anholt, Endelauge og Hiarnøe. Applications-Udtog af de Kongelige Forordninger, Placater, Rescripter etc.

Andet Hæfte. Side 558-560 Kiøbenhavn 1775. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021591158_bw.pdf

 

1801

Bynch, Lorentz: Om Sælhunde-Fangsten paa Anholt. Iris og Hebe. Maanedsskrift Bind 2 Side 1-23.

Hofboghandler Simon Poulsen 1801.

Se: Sælfangsten paa Anholt I. Slagelse-Posten Side 2, 4.5.1882.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae2119e34-eb01-4403-8bcb-330b098113c8/query/s%C3%A6lfangsten og

Sælfangsten paa Anholt II. Slagelse-Posten Side 2, 6.5.1882.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A675df7b9-de51-4f78-a1a6-7e80b627d2d8/query/s%C3%A6lfangsten

Bynch, Lorentz: Om Anholts naturlige Beskaffenhed. Iris og Hebe. Maanedsskrift Bd. 4 Side 1-66,

Hofboghandler Simon Poulsen 1801.

 

1834

Melchior,Hans Bochman: Den danske Stats og Norges Pattedyr. Langsnudesælen(Ph. grypus) Side 219-224.

Gyldendalske Boghandlings Forlag 1834.

 

1840

Om Sælhundefangsten III. Paa Anholt 1. Dagen Side 1, 3.3.1840. 1840.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A69b0470c-5796-48c3-a39f-77e74edcc9a4/query/anholt

 

1861

Andresen, Carl Christian: Om Klitformationen og Klittens Behandling og Bestyrelse Side 244-245. P.G.Philipsen Kjøbenhavn 1861.

 

1866

Meddelelse om Rødspættefiskeriet ved Anholt. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 17.4.1866.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0d36c07d-3ab0-46d8-9f1c-f281d301fa5d/query/anholt

 

1871

Østersbankerne i Kattegattet. Fyens Stiftstidende Side 1, 8.9.1871.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac4307b19-7c73-48bf-a8dd-049792a9291d/query/anholt

 

1872

Branth, Jacob Severin Deichmann: Fyrreskovens Undergang paa Lesø. Botanisk Tidsskrift

Side 169-76, Bind 3. Dansk Botanisk Forening 1871-1872.

Om Hummerfiskeriet. Jyllandsposten Side 2, 13.7.1872. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae6a73a23-0261-41bf-a0ad-04aacf4012dd/query/anholt

 

1875

Aarets Fiskeri paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 16.1.1875.

Meteorologiske Fænomener i Marts paa Anholt . Dagbladet København Side 2, 1.5.1875.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A08de3125-7e67-49d2-8ea3-c4fcf3c211a6/query/anholt

 

1877

B.: Fiskeri under Anholt. Husvennen. Billedugeblad for Menigmand for Morskabslæsning Oplysning og Husflid Side 398-399, 9.9.1877. N.C. Roms Forlag 1877.

 

1878

Hartkornet. Vejle Amts Folkeblad Side 1, 12.1.1878.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A36afd91a-6518-411e-9a82-aba79a844702/query/anholt

Friele,Herman: Montecuta substriata Side 27. Molusca III. Zoologi. Den norske Nordhavs-Expedition 1876-1878.

http://www.nb.no/nbsok/nb/850dca4c3f94575281327e1de286ad37?index=1363#0

 

1880

Jacobsen, J.P.: Fortegnelse over de paa Læsø og Anholt i 1870 fundne Planter. Botanisk Tidsskrift Side 88-113, Bind 11.

Dansk Botanisk Forening 1879-1880.

 

1883

Hartkornsskatterne. Bornholms Tidende Side 1, 18.12.1883.

 

1885

Jensen,C.V.: Om Betydningen af Havn ved Anholt for Fiskeriet i Kattegat. Nationaltidende Side 1, 1.6.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac0596263-44b7-4a2d-b523-1e28cc83cc72/query/anholt

 

1887

B-n.: Ægteskab mellem Slægtninge. En Undersøgelse paa Øen Anholt viser, at Indbyggerne i Aarhundreder har været henvist til dem selv og kun i ringe Grad har modtaget Blodfornyelse andetsteds fra. Christian den Femtes Danske Lov indeholder et kategorisk Forbud mod Ægteskaber mellem Nærbeslægtede, men allerede i 1680 blev det ophævet for Anholts Vedkommende.

Politiken Side 2, 3.1.1887.

Stor Hummer. Københavns Amts Avis Lyngby Avis Side 2, 4.7.1887. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acad0e5f1-7d59-4112-a3e1-4b7b6750a1fa/query/anholt

 

1888

Fiskeriet paa Udstilling. Politiken Side 2, 12.8.1888.

Fersk Fisk paa Udstilling. Politiken Side 2, 19.9.1888.

Pilrokke fanget under Anholt. Politiken Side 2, 19.9.1888.

Svenske Fiskere i Knibe. Kallundborg Avis Side2, 22.9.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A19420baf-ab70-4424-84f3-5740ec29a037/query/anholt

 

1889

Smukt Træk. Roskilde Avis Side 2, 16.3.1889.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3056fd7c-893d-415c-a943-d80d8ae116e8/query/anholt

 

1891

Bergsøe, Vilh.: Oldenborreskaden i Danmark. Jyllandsposten Side 1, 27.2.1891.

Indbringende Makrelfiskeri omkring Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 9.7.1891.

Danmarks største Morbærtræ. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 15.10.1891.

 

1892

Tauber,Peter August Møller: Hvirveldyr: Pattedyr paa Anholt: Ringsæl, Graasæl Side 72-76, Brun Rotte, Markmus og Snehare.

Kjøbenhavn 1878-1892. http://www.nb.no/nbsok/nb/63324edae1a66cac9647aad621dba290?index=1116#315

Videnskabelige Undersøgelser i Kattegattet. Udbyttet af Kanonbaaden "Hauch"s Togter i de danske Have inden for Skagen i Aarene 1883-1886. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 10.2.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Addb0d796-bd6e-4e8a-bccf-72f1fce7b05e/query/videnskabelige%20kattegattet

Borries,Herman: Iagttagelser over Fuglene m.m. paa Anholt 1892-. Manuskript Anholt Museum.

Uddrag Anholt-Posten side 4-5, # 55 årg.22, juni 1998. Anholt Borgerforening.

N.N.: Paa Sildefiskeri. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 12.9.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A35a427cf-aff0-4a32-8697-799dc3b804dd/query/silde

 

1893

En usædvanlig stor Hai, en saakaldt Blaahai, fanget under Anholt. Nationaltidende Side 2, 2.12.1893.

 

1894

Fra Anholt skrives til os: Fredag observeredes et prægtigt Nordlys--- Nationaltidende Side 2, 5.4.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A75536909-7de7-4d6f-9301-cd208f675fad/query/Anholt

C.B.: Forsøg paa nyt Fiskeri. Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis Side 1, 10.7.1894. Se svar i avisen 4.10.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac487fccb-17d9-4bc4-a998-221cd62df0f4/query/anholt

Fra Anholt til Hawaii.Hornfisk med grønne Ben. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 31.7.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A339d2868-d9c0-4c49-8488-5841a5b5cab7/query/anholt

Fiskeritraktat mellem Sverige og Danmark. Politiken Side 2, 29.8.1894.

For mange Spurve paa Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 8.9.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5a90acc6-a88f-4258-9f60-035a4feefa04/query/anholt%20for%20mange%20spurve

Forsøg paa et nyt Fiskeri. Frederiksborg Amts Tidende og Adresseavis Side 2, 4.10.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bac5541-0c97-47c0-b9b1-ac746c1e6321/query/anholt

 

1895

Nye Plantager under Hedeselskabet. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.6.1895.

En Sildehaj fangen under Anholt. Politiken Side 2, 3.12.1895.

Gave fra Kammerherreinde W. v.d. Maase: En nyctea nivea fra Anholt. Mineralogisk Museum. Aarbog for Københavns Universitet Side 539 1895. https://tidsskrift.dk/index.php/kuaarbog/article/viewFile/43983/83548

 

1896

Steenstrup, K.J.V.: Om Fyrreskovens Forsvinden paa Anholt. Tidsskrift for Skovvæsen Side 82-89, Bind 8,1896.

Et rigt fiskeri ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 28.1.1896.

Fædrenes Synd. Hvorfor er Anholt ufrugtbar? Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 18.7.1896.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abf763117-fae0-4700-8eff-2520aadea2c0/query/anholt

Beyer,Georg.: Fiskeriet under Anholt. Jyllandsposten Side 1, 8.9.1896.

 

1897

Schrøder, Ludvig.: Sælhunde og Marsvin. Danmarks Hjælpekilder og Næringsveje. Udvalget for Folkeoplysningens Fremme.

G.E.C. Gads Forlag 1897.

 

1898

Paulsen,Ove og L.Grentzmann(foto): Om Vegetationen paa Anholt. Botanisk Tidsskrift Side 264-286, Bd. 21.

Dansk Botanisk Forening 1897-1898.

En levende Delfin. Dagens Nyheder Side 1, 2.2.1898. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0c6e301b-061d-4f98-8752-edc5efe4d6fd/query/anholt

Jagt paa Anholt. Mange Høns og Harer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 17.11.1898.

 

1899

Schiøtt, Julius: Den Danske Stat. Danmarks Natur i Skildringer af danske Videnskabsmænd Side 147-148. Tryk Nielsen og Lydiche.

Det Nordiske Forlag 1899.

r.: Tyske Damptrawlere ved Anholt I. Isefjordsposten 24.2.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf157d8f-4e5d-429c-9da4-90b8305a4b80/query/anholt og

r.: Tyske Damptrawlere ved Anholt II. Isefjordsposten Side 1, 28.2.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5240ebea-ded0-418f-b93e-4b2d83b3de1a/query/anholt

r.: Tyske Trawldampere ved Anholt III. Isefjordsposten Side 2, 5.3.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A84249fcc-8042-4efd-8d46-66a5f13ca253/query/anholt

r.: Fiskeriet ved Anholt. Isefjordsposten Side4, 5.4.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8d77ee57-c4ec-4a69-abbe-14e804db0894/query/anholt

Rigt Sildefiskeri ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 21.9.1899.

Et Slaraffenland for Jægere. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 29.11.1899.

 

1900

En "Menneskeæder" fanget ved Anholt. Randers Amtsavis Adressecontoirs Efterretninger Side 1, 20.11.1900.

Jensen, Carl: Jagtminder fra Anholt. Dansk Jagttidende Side 116-119, Nr.8 Aarg.16, Dansk Jagtforening 1899-1900.

 

1901

En "Havkat" af en halv Alens Længde fanget under Anholt. Frederiksborg Amts Avis Side 1, 26.5.1901.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae96b91af-72a0-4504-9ac2-33e3d5fb5cb0/query/anholt

En farlig Fisk er Fjæsingen---Skive Avis Side 2, 19.7.1901.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A79395f8b-4ba4-4f1a-8342-83c232db4a5e/query/anholt

 

1902

Morbærtræerne paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 31.10.1902.

Den store Orkan. Kolding Social-Demokrat Side 1, 30.12.1902.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A15af9d36-7d2c-44cf-ac85-63b615452452/query/anholt%20havn%20stormskade

 

1903

Et Sildesalteri. Til Regeringen er der indgaaet et Andragende, støttet af Fiskere paa Halsnæs, om Statstilskud til Oprettelsen af et Sildesalteri paa Anholt... Kristeligt Dagblad Side 2, 6.3.1903.

 

1906

Ravn, Fr. Kölpin: Plantesygdomme paa nogle af Øerne i Kattegat. Tidsskrift for Landbrugets Planteavl Bd. 13, Side 116-124, 1906.

 

1907

Knutzen,Balder: Silden er kommen. Politiken Side 7, 27.9.1907.

 

1909

Warming,Eugenius: Dansk Plantevækst. Bind 2, Klitterne. Gyldendal 1907-09.

 

1910

Hedin,N.: Fra Anholt. DOFT Side 21-23, Årg.4 Hæfte1, Dansk Ornithologisk Forening 1909-10.

 

1912

Sildens vandringer. Stavanger Aftenblad side 10, 20.1.1912.

http://www.nb.no/nbsok/nb/5c74ee76dc4d5d61477fa767d3d87b68?index=1

Larsen, Chr. Hansen: Vinter-Sildefiskeriet ved Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 1, 20.12.1912.

 

1913

Plantager, Vandings- og Afvandingsanlæg i Jylland 1913, indsat Læsø og Anholt. Det danske Hedeselskab.

 

1914

Heide,Fr.: De forsvundne Fyrreskove paa Læsø og Anholt. Fra Naturens Værksted 3(12), Side 362-68 1914.

Petersen,Sofie: Hvad fortæller Geologien os om Menneskets Udvikling? Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 3.4.1914.

Den svenske Sildeflaade. Skagen Avis. By og Egn Side 2, 17.12.1914.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5b2cf36d-65ed-4f65-a0c5-f8e1961ffc55/query/krigsskibe%20anholt

 

1915

Vestkystfiskere i Kattegat. Jyllandsposten Side 4, 15.1.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af97de62f-e9bc-42f0-bae1-b10cfaaddb33/query/anholt%20kattegat%20

Svendsen,Einer & ukrediterede fotos: Plantager paa Anholt. Hedeselskabets Tidsskrift Side 294-97, 36. Aargang Nr. 9 1915.

Tyske Fiskere i Kattegat. Vejle Amts Folkeblad Side 2,8.2.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af231c42d-8928-44f8-aa90-46a19de74905/query/anholt%20kattegat%20

Utenlandske fiskerier. Trondhjems Flad side 1, 16.5.1915. http://www.nb.no/nbsok/nb/a4b740c3df3893c454f359cfb5fac9f0#pgId=1

Stor Sildefangst i Pakhusbugten ved Anholt. Jyllandsposten Side 4, 31.10.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad9219e61-4b48-4274-bc4e-733cfb9b1169/query/anholt

 

1917

-th: Fra Naturvidenskabens Verden. Hvor bliver Storkene af? Jyllandsposten Side 4, 18.10.1917.

En Rødspætte paa 22 Tommer fanget syd for Anholt. Kallundborg Avis Side 1, 28.7.1917.

 

1918

Priser og Publikum. Kjøbenhavns Forsyning med Fisk. Hornfisken. Politiken side 2, 30.5.1918.

Venner ser paa Danmarks Kort. Ukrediteret danmarkskort. Horsens Folkeblad Side 1, 29.7.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9518a8ee-46d5-4759-afa5-bbed7685ba68/query/anholt

Rigt drivgarnsfiske i Kattegat. Social-Demokraten Oslo side 2, 16.9.18.

http://www.nb.no/nbsok/nb/62c74d41d216fc442932ccfff26e38b9#pgId=2

Chr.H.L.: Rigt Sildefiskeri. Det er Svenskerne, der tager Fortjenesten. Vendsyssel Tidende Side 1, 18.9.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A88072c02-a61c-4194-a023-683bf7b5b552/query/anholt

Stor Sildefangst. Skagen Avis Side 2, 8.10.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af05899c2-9b4c-4385-92ef-74a6444ae365/query/anholt

 

1921

Den voldsomme Efteraarsorkan fortsatte i Gaar sine Ødelæggelser. Politiken Side 1, 3.11.1921.

 

1924

Heide,Fr.: De forsvundne Fyrreskove paa Læsø og Anholt.I "Naturens Værksted"H. 12. 1924.

 

1925

Steensby, Hans Peder & Storgaard, Ejnar: Om de danske Øers geografiske Udvikling i senglacial Tid.

Geografiska Annaler Vol. VII Side 23-80, Svenska Sällskabet för Antropologi och Geografi 1925.

Dalhoff,N: Nogle af Danmarks smaa Øer. Et Stykke Danmarksgeografi. Forfatterens? foto af Krybende sanddpil ("Palme").

Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, 2.Aarg.Nr.24, Side 11, 19.6.1925.

 

1926

Fiskeriet. Paa Anholt. Jyllandsposten Side 5, 2.3.1926.

Svenskerne under Anholt. En ny Klage over Fiskeriinspektionen. Politiken Side 16, 29.4.1926.

Vore Skove. Tegning Vicar. Hjemme og Ude. Ugetillæg til Kristeligt Dagblad, 3.Aarg.Nr.30, Side 11, 30.7.1926.

 

1927

Plantager i Jylland 1927. Læsø og Anholt indsat. Det danske Hedeselskab.

Camping-Udstilling i Zoologisk Have. Kammerjunker von der Maase har stillet Anholt til Disposition for enhver,

der har Lyst til at prøve Telt- og Nomadelivets Velsignelse. Politiken Side 4, 23.7.1925.

 

1928

En enkelt Lystfisker fangede 62 blaafinnede Tun ved Anholt. Danmarks Fiskeriundersøgelser.

http://danmarksportalerne.dk/hobbies/fisk/1.text/tuna-fangst-dk.htm

Weekend-Flyvning til Anholt. En Jagtudflugt. Politiken Side 10, 17.12.1928.

 

1929

Troels-Lund,Troels Frederik: Dagligt Liv i Norden. Bind I. Øernes Skovvækst Side 29.

Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1929-1931.

Garcon: Polarvinter-dage paa Anholt. Aarhus Amtsavis Side 1, 18.5.1929

Kattegat vrimler med Tunfisk. Politiken Side 5, 23.8.1929.

Karl Anholter(Karl Karlsen): Ogsaa Anholterne driver Tunfiskeri. Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 3, 26.8.1929.

Paa Togt med Danmarks første Luftpoliti. Anholt er det ulovlige Fiskeris Eldorado. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 27.9.1929.

Ekstramanden: Assurandør-jagt paa Anholt. Ekstra Bladet Side 6, 2.10.1929.

Paa forbudt Territorium. Aarhuus Stifts-Tidende Side 12, 17.10.1929.

Det danske Søterritoriums Bevogtning. Jyllandsposten Side 5, 9.11.1929.

Karl Anholter: Paa Notfiskeri ved Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 20.11.1929.

 

1930

Karl Anholter. Brev fra Anholt. Sommeren er kommen. Vendsyssel Tidende Side 7, 26.6.1930.

Brev fra Anholt (Karl Anholter?): Snurrevaadsfiskeriet har ikke givet et særligt godt Udbytte. Vendsyssel Tidende Side 8, 16.7.1930.

Rasmussen,Louise: Sneppen. Landmandstidende Nr. 246 Tillæg til Kristeligt Dagblad Side 13, 22.7.1930.

Karlsen,Karl: Brev fra Anholt. Den stærke Varme- og Tørkeperiode blev afløst af nogle Dage med megen Regn og tildels Blæst. Vendsyssel Tidende Side 2, 30.7.1930.

Lysttur-Tunfiskeri. Til den idylliske og skønne Ø Anholt. Annonce Politiken Side 11, 25.8.1930.

K.K.(Karl Karlsen): Anholt i September. Høstsildens Tid er inde - Fiskernes natlige Færd - Et drøjt Arbejde - Danske Husmødre bør selv salte Sild. Vendsyssel Tidende Side 2, 11.9.1930.

K.K.(Karl Karlsen): Brev fra Anholt. Nogenlunde Torskefiskeri, men daarligt Rødspætte- og Sildefiskeri.

Vendsyssel Tidende Side 7, 22.10.1930.

L.R.: Evighedsblomster. Kvinden og Hjemmet Kristeligt Dagblad Side 8, 28.10.1930.

 

1931

Grøntved, Johs.: Bidrag til Anholts Flora. Botanisk Tidsskrift, Bd. 41, Side 310-316, Dansk Botanisk Forening 1931.

Bang, Hans Olaf: Kattegats Fugleliv. Foredrag. Statsradiofonien fra Aalborg Studiet 17:50-18:20, 8.1.1931.

Fuglefaldet ved Fyrene. Politiken Side 12, 9.5.1931.

 

1932

Sæl-Plagen. Jyllandsposten Side 7, 19.1.1932.

Sestoft, Ingolf: Foraarsvejret. Jyllandsposten Side 3, 30.3.1932.

Steenberg,Jacob: Fra Anholt. Fugletrækket over Anholt. Årlige indlæg, både af forårs- og efterårstrækket.

Dansk Jagttidende 1927-1932.

 

1933

Hansen,Hans: Med nordsjællandske Fiskere på Anholtfiskeri. Nordsjællands Venstreblad Side 1, 13.1.1933.

 

1934

Muldvarpens Udbredelse paa de danske Øer. Bornholms Tidende Side 4, 28.3.1934.

Holten,Just: Rævens Udbredelse. Morsø Folkeblad Side 6, 18.9.1934.

Fisker trukket uden Bords af Kæmpetunfisk! Politiken Side 1, 19.9.1934.

 

1935

Fuglefaldet ved Fyrene. Morsø Folkeblad Side 4, 25.5.1935.

 

1936

En Kobber Ø paa Anholt? Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 5, 12.2.1936.

Vidi.: Findes der et Kobberbjerg paa Anholt? Politiken Side 10, 12.2.1936.

Den Interesserede & Axel Nygaard(vignet): Dagens Billede. Det skulle vel ikke være Tin? Politiken Side 9, 13.2.1936.

"Gullfeber" har grepet beboerne på Anholt. En mengde metallsøkende kommet. Beboerne vogter på hverandre.

Sarpsborg Arbeiderblad side 2, 19.3.1936. http://www.nb.no/nbsok/nb/4b465b7ff67c66c83bc236dbbbdfe6a2?index=1

Finn.:Manden der rejste Fyrre-Skove paa Vestkysten. Anholts Skove blev brændt paa Fyret. Politiken Side12, 26.4.1936.

Anholt drukner i Regn. Vendsyssel Tidende Side 5, 17.7.1936.

Øen med 24 Kilometer Badestrand. Ukrediterede fotos. Nationaltidende Side 14, 22.7.1936.

Karl Anholter: Sommer paa Anholt. Vendsyssels Tidende Side 3, 28.7.1936.

Hørring,R.: Ornitologiske Iagttagelser på Anholt. DOFT Side 214-220, Aarg.30 Hæfte 3,. Dansk Ornithologisk Forening 1936.

Jøker, Astrid: Fund af Hymenopterer paa Anholt. Flora og Fauna årg.42/3 Side 88-89, Naturhistorisk Forening for Jylland 1936.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1936-3.pdf

 

1937

Kemner,N.A.: Insekter från ön Anholt. Innehåller en artslistata omfattande skinbaggar, fjärilar, skallbaggar och tvåvingar.

Opuscula entomologica Bd. 2, Side 148-150, 1937.

Ander,Kjell: Odonater och Orthopterer från ön Anholt. Opuscula entomologica Bd. 2, Side 160-163, 1937.

Hanström, Bertil: Anteckningar om vertebratfaunan på Anholt. Fauna og Flora Side 241, nr.32 48. Årg. 1937.

78,000 HL Vand over Anholt. Ekstra Bladet Side 5, 11.8.1937.

Finsing,Anders og ukrediterede fotos: Vi fanger sjældne Fisk og besøger Ørkenens Ø. To Lerkutlinger gik i vort Vod ved Anholt. Øen

med de 113 Trappetrin fra Havnen til Højlandet og de skjulte Grave i den graa Sandørken. Berlingske Aftenavis Side 9-10, 13.9.1937.

Karl Anholter: Efteraaret kommer til Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 9.11.1937.

Notfiskerne stævner mod Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 27.11.1937.

 

1938

Hørring,R. & Madsen,H.: Fortsatte ornitologiske Iagttagelser paa Anholt. DOFT Side 96-98, Aarg.32 Hefte 2,

Dansk Ornithologisk Forening 1938.

K.-M.S.: Den danske Sommer. Øen - der har tre Naturer. Berlingske Tidende Side 6, 26.7.1938.

Anholts "Ørken" skal fredes. Ethvert Indgreb forbydes. Politiken Side 8, 4.11.1938.

Danmarks Skove. Dansk Skovforening. Schultz Forlag 1938.

1 anmeldelse: C. Wesenberg-Lund. Politikens Kronik Side 15-16, 8.11.1938.

 

1939

Ussing,Hj.: Danmarks mindste Hvirveldyr. Ulkekutlingen ved Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 9, 15.5 1939.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening. Aarsskrift 1938-39, Anholt Side 31 og 132-33.

 

1940

Farbror & Sv.Aa.Christensen(Tegning): Lidt Sælsnak. Aalborg Stiftstidende Side 3, 7.4.1940.

 

1941

71 mm Nedbør paa Anholt. Horsens Folkeblad Side 2, 18.7.1941.

En Ræv over Isen til Anholt. Jyllands-Posten Side 8, 7.8.1941.

 

1942

Jensen,Svend Aa.(Tegninger af Forfatteren): Danske Maare. Aalborg Stiftstidende Side 9 og 11, 30.8.1942.

semper: Dyrearterne skrives nu i Mandtal og man er begyndt med Maagerne. Sildemågen i den anden Koloni paa Anholt er der nogle Hundrede Par. Kristeligt Dagblad Side 6, 21.10.1942

15 000 Hummer fanget paa en Nat af 6 Anholtbaade i den store Rende ved Anholt. Politiken Side 11, 24.10.1942.

dix.: 3 smaa Øer skal nærmere udforskes. Danmarks Geologiske Undersøgelser. Jyllands-Posten Side 1-2, 30.12.1942.

 

1943

Hoffmeier, Skat: Sommerfugle paa Anholt. Flora og Fauna årg.49/1-2-3, Side 26-27 og 47, Naturhistorisk Forening for Jylland 1943.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1943-1-2-3.pdf

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Der bores efter Værdier i Øens Undergrund. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 13.6.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Øen fik Ræve over Isen. Plyndrer alle Edderfuglereder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 17.6.1943.

Jensen,Svend Aa.(Tegning af Forfatteren): Sælerne omkring Danmark. Kristeligt Dagblad Side 9, 20.6.1943.

Øboeren: Undergrundsboringerne paa Anholt. Vendsyssel Tidende Lokalt Side 8, 17.7.1943.

Karl Anholter: Boringer i Undergrunden 220 Meter ned. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 1.9.1943.

Cavling, Ib & Gitz-Johansen(dobbelsidet grafik): Sælhundejagt paa Anholt. De kulørte Sider.

Berlingske Søndagsmagasin Side 7-8, 5.9.1943.

Anholtkutteren "Venus" 5000 Pund Torsk i et Træk. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 28.9.1943.

Øboeren: Uheldige Sildefiskere paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 6, 8.12.1943

 

1944

Rødspætte paa over 6 Kilo. Sjælden Fangst ved Anholt. Vendsyssel Tidende Side 1, 23.3.1944.

Madsen,Arenth: Paa Jagt efter Maage=Æg paa Anholt. Æggene er en herlig Spise, men ikke helt lette at finde. Har De nogensinde smagt et Maageæg? Vendsyssel Tidende Side 9, 26.5.1944.

Øboeren: Ildebrand paa Anholt for første Gang i 50 Aar. Vendsyssel Tidende Side 5, 7.7.1944.

Karl Anholter & Asger Muchitsch(vignetter): Sommerbrev fra Anholt. Nu blomstrer selv Ørkenen.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 5-6, 28.7.1944.

Øboeren: Feriebrev til Vendsyssel Tidende. Sommer paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 19.8.1944.

Madsen,Arenth: Landbruget paa Anholt ved at dø ud. Vendsyssel Tidende Side 5, 30.8.1944.

Øboeren: Til Rævejagt paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 2, 14.11.1944.

Fiskeri og landbrug på Anholt 1943. Filmklip ved P.G.K. Bentzon. Dansk Kulturarv.

http://www.danskkulturarv.dk/dr/midt-og-østjylland-anholt-1943/

https://www.youtube.com/watch?v=uegEWRb5p6Y

 

 

1945

Hanström,Bertil & Rosén,Nils: Alverdens Dyr. Chr. Erichsens Forlag 1945.

Hans Hvass har redigeret og tilføjet et afsnit om Anholts Ørken til bind IV i Det vildas värld I-V, Natur och Kultur Stockholm 1942.

Broholm, H.C. & Nordisk Pressefoto, A.Jessen, U.Ortmann,Danmarks Geologiske Undersøgelser, R.B.Jacobsen og Jonals (fotos): Anholt. Turistforeningens Aarbog. Djursland og Mols 1. Del, Side 99-111. Egmont H. Petertsens Kgl. Hof-Bogtrykkeri 1945.

Paa Botanisertur paa Anholt. Lycopodium fundet. Aalborg Stiftstidende Side 2, 18.5.1945.

Farlig Plantagebrand paa Anholt. Nationaltidende Side 1, 19.7.1945.

Jordskælv ved Anholt rystede Djursland. Fyret paa Anholt svajede. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1,19.8.1945.

Hansen,Henrik Juul og ukrediterede tegninger: Storm og Sø former vort Land. Brugsforenings-Bladet Samvirke Side 1-2,

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 18. Aarg. Nr. 10, Oktober 1945.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/samvirke-265

Løppenthin,Bernt med Forfatterens Fotos: Fuglelivet paa Anholt. Tidsskriftet Danmark Side 168-173, Aargang 5 Nr.7-8

Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945.

 

1946

Hemmingsen, Axel M.: Fugleiagttagelser paa Anholt i Efteraaret 1946. DOFT Side 235-243, Aarg.40 Hæfte 4,

Dansk Ornithologisk Forening 1946.

 

1947

Hobolt, E.A.: Sommer paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 4, 6.8.1947

 

1948

Henriques, Ib: Ornithologiske Iagttagelser paa Anholt 1947. DOFT Side 1-4, Aarg.42 Hæfte 1. Dansk Ornithologisk Forening 1948.

Thyssen,A.: Skovdyrkning paa Anholt Side 4-6, Skov og Folk, Aarg.8, 1948.

 

1949

Kul under Læsø og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 9.10.1949.

Anholt skal flyttes lidt. Paa Kortet. Berlingske Tidende Side 7, 9.10.1949.

 

1950

Boesgaard,Erik: Et tilsvinet Kludetæppe i Spekulanternes Hænder. Interview med Erick Struckmann.

Berlingske Tidende Side 9-10, 8.1.1950.

Hoffmeyer, Skat: Sommerfugle på Anholt. Flora og Fauna årg.56/3-4-5, side 97-98, Naturhistorisk Forening for Jylland 1950.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1950-3-4-5.pdf

Mentze, Ernst & Struckmann, Eric & Gemzøe, K.O.J.(fotos).: Det Fredede Danmark. Berlingske Forlag 1950.

høy: Skybrud paa Anholt gav 50mm Regn. Information Side 1, 22.6.1950.

1951

Klefbeck, Einar: Insects and other terrestrial arthopoda from Anholt. Opuscula entomologica bd. 16, side 17-26.

4000 Tunfisk fanget i Kattegat i Oktober. Berlingske Tidende Side 4, 18.11.1951.

 

1952

vico: Tre Mænd jager Sælhunde paa Anholt. Randers Amtsavis side 1 og 6, 23.7.1952.

ATO: Hvor sæler fanges med de bare næver. B.T. side11, 1.8.1952.

 

1953

Bukkebruse: Omø og Anholt slaar Saharas varmerekord. Ekstra Bladet side 5, 2.7.1953.

 

1954

p.: Tyrkerduens optræden i Danmark undersøgt. Jyllands-Posten Side 14, 15.6.1954.

 

1955

En Brugde-Haj paa 1500 Kilo strandet paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 30.11.1955.

 

1956

Rovdyrbesøg (Lækat) paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 15.6.1956.

Høeg-Guldberg, Ove & Jeppesen,G.Dam(Gjedved): Om Anholt, og specielt om sommerfuglene dér.

Flora og Fauna årg. 62/2, side 33-42,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1956. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1956-2.pdf

Lehmann, I.: Danske jordskælv. Bulletin of the Danish Geological Society Bind 13 side 96. 1956.

http://2dgf.dk/xpdf/bull-1956-13-2-88-103.pdf

 

1957

Lindemann,Kelvin & Mads Stage(vignet): En sømand vender hjem. Samvirke side 27, FDB november 1957.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/en-somand-vender-hjem

Anholt deklarationer. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.03. Overfredningsnævnet 20.12.1957. http://www2.blst.dk/nfr/00626.03.pdf

 

1958

Hansen Alfred & Sandermann-Olsen S. E.: Nye Planter for Anholt 1931-1957. Botanisk Tidsskrift 54: side 65-68.

Dansk Botanisk Forening 1958.

Anholt. Fredning. Jyllands Posten Side 2, 2.7.1958.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Aarsskrift 1958. Anholt side 21 og 85.

 

1959

Knudsen, Harry: Om Land- og Ferskvandssnegle på Læsø og Anholt. Flora og Fauna årg.65/3, side 103-110,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1959. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1959-3.pdf

Sønderbjærg paa Anholt nu fredet. Berlingske Tidende Side 3, 9.7.1959.

Drikkevandet paa Anholt er sundhedsfarligt. Jyllands- Posten Side 3, 29.10.1959.

 

1960

Kryger,Christian: Ødelægger Hedeselskabet Danmarks natur? Samtale med Frederik Heick og Harald Tandrup.

DR P2 20:35-21:15, 17.4.1960.

Fredning af Sønderbjerg. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.01. Overfredningsnævnet 16.12.1960. http://www2.blst.dk/nfr/00626.01.pdf

Kontrol og beplantning. Selvbyggeri førte til fredningskendelse på Anholt. Politiken side 13, 30.12.1960.

 

1961

Kaulberg,Svend & Strit Peronard(vignetter): Uden for vej og sti. Vandringer i dansk natur, side 85-88. C.F.C. Gad 1961.

Vedel,H.: Fortegnelse over træer og buske på Anholt. Dansk Dendrologisk Årsskrift 1: side 541-54.

Dansk Dendrologisk Forening 1961. http://www.dendron.dk/aarsskrift/docs/1961.pdf

Vedel,H.: Natural Regeneration in Juniper. Proceedings B.S.B.I. vol. 4, side 146-148, 1961.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1961. Anholt side 82-84

jm: Dansk verdenscenter for plankton-undersøgelser. Kristeligt Dagblad side 4, 18.5.1961.

Fiske-eventyr ved Anholt. Tobisfangst op til 50 tons pr. døgn. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 2.6.1961.

 

1962

Tusinde oliesmurte fugle drevet i land på Anholt. Aarhuus Stifts -Tidende Side 7, 19.2.1962.

Hansen,Alfred: Nye bidrag til Anholts flora. Botanisk Tidsskrift 58: side 124-129. Dansk Botanisk Forening 1962.

Danmarks vildtbestand kortlagt. Råvildt findes ikke på Anholt og Ærø. Vildtgeografisk Oversigt.

Berlingske Tidende side 12, 5.10.1962.

Rapport om indsamling af mågeæg og andre sommertegn på Anholt. Tilrettelæggelse Christian Kryger.

Regionalprogram Midtjylland DR P2 19:00-19:45, 28.5.1962.

Bagge, O. & Hans Arne Hansen(producer): Med biologen på togt. DR TV 20:20- 20:40, 16.11.1962.

Dahl, Knud: Strejftog gennem fredede egne i Jylland. P. Haase & Søns Forlag 1962.

 

1963

Skove og tørvemoser på havets bund. Ukrediterede tegninger. Samvirke side 6-7, FDB august 1963.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/skove-og-torvemoser-pa-havets-bund

Pedersen, Anfred.: Alchemilla glomerulans, nøglebladet løvefod, ny for Danmark. Botanisk Tidsskrift bind 59, side 257-259.

Dansk Botanisk Forening 1963.

http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/projekter/redlist/data.asp?ID=10390&gruppeID=67

Stære i tusindvis på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 10, 19.9.1963.

 

1965

Horn af vandbøffel fundet ved Anholt. Politiken side 6, 22.2.1965.

Kæmpe fugleaflivning efter olieforurening. Aktuelt side 3, 7.3.1965.

Erol & Holger Worm(tegning): Giften ud af 15 000 fisk. Disputats om fjæsing. Politiken side 24, 9.4.1965.

Thierry, Werner & Johannes Larsen(tegning): Naturfredning og menneskerettigheder. Information side 4, 21.7.1965.

 

1966

Andersen, John: Islom og hvidnæbbet lom ved Anholt. Mindre meddelelse DOFT side 198, årg. 60 hæfte 4,

Dansk Ornithologisk Forening 1966.

 

1967

Arentz, Jan & Henrik Heger(filmfotograf): Netop nu-i juli. "Ørkenen" på Anholt er målet for månedens naturmagasin.

TV-holdet har kørt ørkenen igennem, og man skal se sjældne planter og mærkelige fugle. DR TV 17:25-17:50, 1.7.1967.

Gammel mose på bunden af Kattegat. Fundet er gjort et sted, Anholts befolkning kalder "Tørvegraven". Politiken side 5, 13.7.1967.

100 000 stære ribbede Anholt for æbler og pærer. Randers Amtsavis side 1, 21.10.1967.

 

1968

Nørgaard, Jens: Der skal ikke bygges sommerbyer på Danmarks øer. Politiken side 37, 17.3.1968.

ove.: Store sommerhusområder og fredning planlægges på Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 3.7.1968.

Kirk, Bjarne: Haver midt i Kattegat. Besøg på Anholt. DR P1 16:15-16:35, 17.7.1968.

Grundfjeldet under Kattegat er nu kortlagt. Randers Amtsavis side 15, 23.8.1968.

Jagtforening under dannelse på Anholt. Jagtlejerne har indkøbt kronvildt i Finland til udsættelse på øen.

Randers-Amtsavis side 11, 11.10.1968.

 

1969

Anholt vil af med sine rådyr. Aktuelt side 4, 15.5.1969.

Bijob på Anholt. Førstelærer Ejner Boisen om enlige bier. S.Fisker-Sørensen. Regionalprogram Midtjylland

DR P1 19:00-19:45, 14.7.1969.

Besværlige kronhjorte på Anholt. Ukrediteret foto fra tilbagesendelse med vognmand og færge.

Amtsavisen-Randers side 1, 2.9.1969.

Schou,A.: Kystudligningen. Kyst, klit og marsk. Danmarks natur vol 4. Politikens Forlag 1969. ISBN 87 567 3309 7.

 

1970

Christiansen,Tage: Enebær i fare. Aftenavisen 19.1.1970.

Privatmand protesterer mod den nye naturfredningslov. Lukker hel ø af for turisterne. Søndags Aktuelt side 20, 10.5.1970.

Eriksen,Sigurd & Klaus Møller(foto): Kongen af Anholt proklamerer: ”Så er der lukket for det varme vand OG stranden”.

Se og Hør side 42-44, nr.22 årg.31, 29.5.1970.

Godsejer Fr. von der Maase oplyser bl.a., at han på Anholt beregner et kort ophold til en halv time.

DR TV-avisen 19:30-20:00, 7.7.1970.

Adgangstegn til Anholts herligheder... Den nye naturfredningslov har nødvendiggjort ændringer i reglerne for ophold på det 3300 trd. land store område på Anholt, som ejes af godsejer civilingeniør Frederik von der Maase. Der må ikke længere opkræves badeafgift.

Amtsavisen Randers side 7, 17.7.1970.

Må bygge hotel på Anholt - men ikke opkræve badeafgifter af turister. Amtsavisen-Randers side 4, 20.11.1970.

Lodsejer kræver fredning af naturområde omstødt, ellers fælder han træerne. Jyllands-Posten Fra kyst til kyst, side 8,19.11.1970.

Hansen, Alfred: Forsommer ekskursion til Anholt 21.-22. juni 1969.

Botanisk Tidsskrift 65: side 399-400. Dansk Botanisk Forening 1970.

Danmarks små øer. Ministeriet for Kulturelle Anliggender. 1970. ISBN 87 503 0946 3.

1 anmeldelse: pf: Øget turisme kan redde vore mindre øer og deres miljøer. Kristeligt Dagblad side 3, 15.5.1970.

 

1971

Susanne Jagd: Hugorme på Anholt. Ekstra Bladet Sommerekstra side 23, 14.6.1971.

ry-: Her ved man ikke hvad forurening er. Sjællands Posten Aktuelt side 4, 16.6.1971.

Ryefelt,Erik og Svend Aagaard Hansen (vignetter): Forundring over hotelplan og losseplads på Anholt.

Morgenavisen Jyllands-Posten Idé og debat side 9, 4.8.1971.

Københavner vil redde ø. Arkitekt bygger feriehotel på Anholt. Berlingske Tidende side 3, 18.9.1971.

Redningsplanke til Anholt? Redegørelse for planen om et storhotel på øen. S. Fisker-Sørensen.

Regionalprogram Midtjylland DR P1 19:00-19:45, 27.9.1971.

Anholt må ikke ligne øen Sild. Aarhuus Stifts-Tidende side18, 6.10.1971.

 

1972

Crumlin-Petersen, Ole m.fl.: Et dyk i fortiden. Dansk Sportsdykker-Forbund 1971. ISBN 987 87 85180 05 6.

Kanstrup,Per: Tusindvis af vildænder døde af olie i Kattegat. Ekstra Bladet side 8, 22.3.1972.

Forårstegn på Anholt. Sang- og vinddrosler i store flokke, og hærfuglen. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 30.3.1972.

Garner,Holger H.: Anholt. Brochure udgivet af Fredningsplanudvalget for Århus Amt.juni 1972.

Fredning af Nordbjerg og Vesterklitområderne. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.02. Overfrednings- nævnet 20.11.1972. http://www2.blst.dk/nfr/00626.02.pdf

Persson, Margit & Andersson, Lars: Dags att fiska jungfruhummer på Anholt. Hallands Nyheter side 11, 2.8.1972.

ras: Anholts græs udnyttes ikke. Djursland 4.8.1972.

Andersson,Lars & Persson,Margit & Nygren,Inger: Anholtfiskare betalar hamnavgift efter två procent på sina fångster.

Hallands Nyheter side 14, 7.8.1972.

Beboerne på Anholt skal høres om sommerhus-plan. Aarhuus Stifts-Tidende side 40, 30.8.1972.

Troense,Bente: Planer om udstykning af Nordbjerg.Tilrettelæggelse Palle Skov-Petersen.

Regionalradioen Midtjylland DR P1 19:00-19:45, 30.10.1972. (Århus FM1 og Vestjylland FM1).

Flagspætten har invaderet Anholt. Djursland 14.11.1972.

 

1973

Joensen, Anders Holm: Edderfuglen som ynglefugl i Danmark. Danske Vildtundersøgelser, Hefte 20. Vildtbiologisk Station Kalø Rønde 1973. http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/ePublikationer/DanskeVildt20.pdf

Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1973. Anholt side 134-35.

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Om mågekolonierne på Anholt. Søravnen årg.1/1, side 10-13, Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Østjylland 1973. ISSN 2245 6066. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1973-1.pdf

Erol & Jørgen Saabye(vignet): Farlige dyr, skovflåt og fjæsing. Politikens sommservice side 2, 4.7.1973.

Petersen, Niels Ole Søndergård & Weismann, Carl: Hos de danske sæler. Reportage fra sælernes tilholdssted på Anholts nordøstre odde. DR P1 20:30-21:00, 1.9.1973.

Tørnqvist, Palle: Københavns luftlag titusinde gange så svovlforurenet som luften over Anholt. Berlingske Tidende 28.12.1973.

Med svar af H. Steen Larsen 23.1.1974.

 

1974

Leif: Luftrummet renest over Anholt. Politiken side 4, 3.1.1974.

FN på Anholt, som er udvalgt som station for langtidsmålinger af luftforurening. Morsø Folkeblad side 6, 19.3.1974.

I naturen med Nils Dahlbeck. SVT2 19:00-19:30, 30.3.1974.

ras: Ung landmand etablerer stor fårefarm på Anholt. Djursland 6.8.1974.

 

1975

Nielsen.Ebbe Schmidt og egne fotos: Anholts naturforhold - en oversigt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 1.

Flora og Fauna årg 81/2, side 21-29, Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-2.pdf

Lomholdt, Ole: Bemærkninger til faunaen af gravehvepse på Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 2. Flora og Fauna, årg. 81/2, side 31-34,Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-2.pdf

Skøtt ,Chr.: Myrefaunaen på Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 3. Flora og Fauna årg. 81/ 3, side 50,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-3.pdf

ras: Selen-mangel et problem for fåreholdet på Anholt. Djursland 26.7.1975.

Arentz, Jan & Oksbjerg, Erik: Den truede natur. DR TV 20:30-20:55, 14.8.1975.

Foromtale: Hasse: Den truede og ødelagte natur. Politiken 2. sektion side 8, 14.8.1975.

Arentz, Jan & Hald-Mortensen, Poul: Den truede natur. DR TV 20:30-20:55, 11.10.1975. Foromtale: Ølh: Anholt som en Mallorca-parodi? Politiken 2. sektion side 12, 11.10.1975 og Naturen sommergæsterne og de danske øer. Ekstra Bladet side 38, 4.10.1977

(fra genudsendelse).

jen-: Ønsker afklaring om Anholt-problemerne. Miljøstyrelsen, fredningsplanmyndigheder og amt til møde i Grenå.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 14.11.1975.

Enghoff, Henrik: Anholts fauna af tusindben (diplopoda) og skolopendre (chilopoda). Faunistiske undersøgelser på Anholt 4.

Flora og Fauna årg 81/3, side 59-60, Naturhistorisk Forening for Jylland 1975. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1975-3.pdf

Holst, Knud Th.: Naturparker og reservater i Danmark. Forum 1975. ISBN 87 553 0385 4.

Højrup,O: Hedens udnyttelse. Hede, overdrev og eng, side 73-106. Danmarks natur vol. 7. Politikens Forlag 1975.

ISBN 87 567 3309 7.

 

1976

Schrøder,Niels & Øbro,Hans: Groundwater Model for the Island of Anholt, Denmark. Hydrology Research Vol.7 side 281-292, 1976.

Nielsen,Ebbe Schmidt: Neuroptera fra Anholt, med omtale af 3 for landet nye arter. Faunistiske undersøgelser på Anholt 5.

Flora og Fauna årg.82/1, side 3-10, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-1.pdf

Johnsen,Palle: Kakerlakker(Blattoidea), græshopper(Orthoptera) og ørentviste(Dermaptera) på Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 6. Flora og Fauna, årg. 82/2, side 48-50, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-2.pdf

Michelsen, Verner: Scatophagidae, Anthomyiidae, Fanniidae og Muscidae fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 7.

Flora og Fauna årg. 82/3-4, side 71-72, Naturhistorisk Forening for Jylland 1976. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1976-3-4.pdf

Odel,Helge: Mildere kurs om sivebrønde. Politiken 2. sektion side 3, 28.1.1976.

Stigende forurening af Anholts vandværk. Aarhuus Stifts-Tidende 26.5.1976.

ras.: Fåreavleren vil forlade Anholt. To tørre somre og selenmangel har været med til at gøre eksperimentet til en fiasko.

Djursland side 6, 27.8.1976.

Nu slut med teltning på Anholt Sønderstrand. Amtsavisen-Randers side 22, 11.9.1976.

Skrider ind mod telte på Anholt Sønderstrand. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 12.9.1976.

Anholt skal have ny campingplads. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 15.9.1976.

Saueskandale på den danske øye Anholt. NRK P1 Aktuelt 16:30, 12.10.1976.

http://www.nb.no/nbsok/nb/d17f1a67f85be31e9a8d141f0a2d2b61#pgId=32

Kristensen,Axel & Holger Bundgaard(foto): EF-projekt endte i kaos. 600 får vader rundt i roser og stauder på Anholt side 11 og leder

"EF-fårene" side 1, Ekstra Bladet 12.10.1976.

Kristensen,Axel og ukrediteret foto: Ingen vil have ansvar for Anholt-fårene.Ekstra Bladet side 6, 13.10.1976.

600 får er ved at drive Anholt-beboere til vanvid. Holger Bundgaard(foto). Sjællands Tidende 13.10.1976.

Thomsen,Jens & Aage Sørensen(foto): Stak af fra statsgæld og 600 sultne får, som nu terroriserer hel ø, 1. sektion side 1 og 22.

Drømmen, der blev et mareridt, 3. sektion side 5. Berglinske Tidende 17.10.1976.

ras: Enebuske og bjergfyr breder sig på Anholt, når fårene er væk. Djursland side 11, 30.10.1976.

Jørgensen,Bent & Meulengracht,Jens: Lexicon, et naturvidenskabeligt spørgeprogram: vokser der arktiske planter på Anholt?

DR P1 14:00-14:30, 20.11.1976.

 

1977

Aagaard, Niels & Michael Anker(foto): Ringmærkning på Anholt. Søravnen årg.5/2, side 53-54,

Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Østjylland 1977. ISSN 2245 6066.

http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1977-2.pdf

Landskabsanalyse for Århus Amt. Naturvidenskabelige, forhistoriske, historiske og undervisningsmæssige interesser.

Fredningsplanudvalget for Århus Amt 1977.

Olsen,Lars-Henrik & Hanne Rode(tegninger) & Fred Bruemmer(foto): Sælerne. Naturens Verdens Dyrebibliotek. Rhodos 1977

Toft, Søren: Spindlere (Arachnida) fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 8. Flora og Fauna årg. 83/1, side 19-21,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1977. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1977-1.pdf

Reservat kan redde sælerne på Anholt. Amtsavisen-Randers side 1, 5.1.1977.

 

1978

Lange,J: Ør-vass-lyng, terræn og plantenavne. Urt 78/2, side 45-50. Botanisk Forening 1978. ISSN 0105 3795.

Hansen, Alfred: Nyt om floraen på Anholt. Urt 78/ side 56-59. Dansk Botanisk Forening 1978. ISSN 0105 3795.

Sønnichsen,Torben: Crustace-faunaen i Anholts indvande. Eksamensopgave.

Institut for sammenlignende Anatomi. Københavns Universitet 1978.

Rald,Erik: Syrphidae(Diptera) fra Anholt. Faunistiske undersøgelser på Anholt 9. Flora og Fauna Årg. 84/4, side 67-72,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1978. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1978-4.pdf

Rald, Erik: Stratiomyidae, rhagionidae, tabanidae, acroceridae, bombyliidae, therevidae og asilidae (diptera) fra Anholt.

Faunistiske undersøgelser på Anholt 10. Flora og Fauna 84/1 side 35-38,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1978. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1978-1-2.pdf

Heide-Jørgensen, Mads-Peter: Natur og turisme på Anholt. Søravnen årg.6/ 2, side 52-55.

Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Østjylland 1978. ISSN 2245 6066.

http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1978-2.pdf

Det ny Samfund bag sommerlejr på Anholt. Grenå Kommune har fået klage over teltlejr på areal ved Sønderstrand.

Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 13.7.1978.

Lundemose,Gudrun(læserbrev) og ukrediteret foto: Han ejer Anholt. Og campingpladfsen. Aarhuus Stifts-Tidende side 24, 17.7.1978.

Skrider ind mod telte på Anholt Sønderstrand. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 12.9.1978.

Månedens naturvandring på Danmarks mest isolerede ø - Anholt. Deltagere Margrethe Eli (tilrettelæggelse),

Mads-Peter Heide-Jørgensen, Ejner Boisen og Ebbe Schmidt Nielsen. DR P1 20:45-21:30, 23.9.1978.

Foromtale: Naturvandring med ukrediteret foto. Jyllands-Posten 22.9.1978. Anmeldelse: ras.: Anholt, et varmt og tørt område om sommeren. Djursland side 8, 25.9.1978.

 

1979

Heide-Jørgensen, Mads-Peter: Status over ynglefugle og oversomrende fugle på Anholt 1971-1978.

Faunistiske undersøgelser på Anholt 11. Flora og Fauna 85/2, side 37-44.

Naturhistorisk Forening for Jylland 1979. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1979-2.pdf

Heide-Jørgensen, Mads-Peter: Spættet sæl på Anholt 1971-1978. Danske sælundersøgelser i Kattegat 1.

Flora og Fauna 85/3-4, side 59-70 Naturhistorisk Forening for Jylland 1979. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1979-3-4.pdf

van: Anholts drikkevand truet af olieforurening. Amtsavisen-Randers side 1, 15.1.1979.

orb:. Anholt: Ingen camping ved Nordbjerg. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 16.2.1979.

Johannsen, Jakob: Vore egne sæler. Berlingske Tidende 22.3.1979.

van.: Myggen hersker for tiden på Anholt. Amtsavisen-Randers side 11, 12.6.1979.

Fri-. & Jens-Kristian Søgaard(foto): Nu kan alle på Anholt se sæler. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 3.7.1979.

Thomsen,Bertel & Palle Hedemann(foto): De vil redde sidste danske sælunger fra en pinefuld død. BT 3.7.1979.

Hansen, Ebbe Bøgebjerg: Sælerne på Anholt får deres reservat. Amtsavisen-Randers side 4, 5.7.1979

Thomsen, Bertel: Sælerne får fred til at sole sig. BT side 10, 5.7.1979.

Ras. og ukrediteret foto og landkort: Sælaktionen på Anholt er nu meldt til politiet. Ejeren af Anholt indgav i går politianmeldelse mod lederen af miljøgruppen "Pugnax". Djursland side 14, 10.7.1979.

van.: Kun en plads på Anholt. De bedste udsigtertil en ny campingplads i kommunalt regi på Anholt i 1980. Djursland side 14, 10.7.

Sælreservat på Anholt. Amtsavisen-Randers side 1, 16.7.1979.

Selvsåede nåletræer i Anholts ørken har haft en gunstig sommer iår. Djursland side 13, 21.7.1979.

ras. og ukrediterede fotos: Anholt Borgerforening ønsker campingplads ved "Ankeret". Djursland side 16, 9.8.1979.

Ny campingplads på Anholt. Rundt om Århus. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 11.11.1979.

-up.: Truede sæler skal reddes af reservat på Anholt. Amtsavisen-Randers side 5, 29.12.1979.

 

1980

Regionplanlægning i Århus Amt 16. Regionplan Århus Amtskommune 1980.

Fredning af Ørkenen. Afgørelser. Reg.nr.: 00626.00. Overfredningsnævnet 29.8.1980. http://www2.blst.dk/nfr/00626.00.pdf

Heide-Jørgensen,Mads-Peter: Iagttagelser af gråsæl på Anholt 1976-79. Danske sælundersøgelser i Kattegat 2.

Flora og Fauna 86/2, side 43-72 Naturhistorisk Forening for Jylland 1979. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1980-2.pdf

Snart licitation over campingplads på Anholt. Amtsavisen-Randers side 10, 20.2.1980

Ny fredning skal hindre campering på Anholt-strand. Sagen skal dog endeligt godkendes af Overfredningsnævnet af hensyn til erstatningsafgørelserne. Aarhuus Stifts-Tidende side 12, 9.3.1980.

-up: En krigserklæring om campingplads på Anholt. Djursland side 16, 14.3.1980.

Hurtigt i gang på Anhollt Campingplads. Aarhuus Stifts-Tidende side 15, 27.3.1980.

ras.: Anholt Campingplads i sommersol. Djursland side 7, 14.8.1980.

ras: Spidsen af Fornæs. Om ammekøer og landskabspleje i Anholts Ørken. Djursland side 9, 25.8.1980.

Slut med camping på Anholt uden for den officielle campingplads. Erstatningerne ved fredning forhøjes.

Aarhuus Stifts-Tidende side 33, 3.9.1980.

ras.: Mange selvsåede træer i Anholts ørken ryddet. Djursland side 7, 4.11.1980.

 

1981

Møller,Poul: 100 000 havfugle dræbt af olien. Berlingske Tidende side 1, 5.1.1981.

ras+p-m: Kun få olie-skadede fugle ud for Anholt. Amtsavisen-Randers side 1, 6.1.1981.

Svendsen, Kaj Robert: Uro gør sæler syge. Politiken 2. sektion side 2, 7.2.1981.

Kaulberg,Sv.: Sjældne biædere gæstede Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 24, 12.6.1981.

Løjtnant, Bernt & Wessberg, Erik: Anholts flora. Med noter om naturens bæreevne og følsomhed.

Eget forlag. Århus 1981. http://dbfadm.112c.dk/oeflora/01%20anholt.pdf

 

1982

Pedersen,Ernst Torp & Sven Wiggers(foto): Flere syrphidae (diptera) fra Anholt. Flora og fauna årg.88/1, side 15-17,

Naturhistorisk Forening for Jylland 1982. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1982-1.pdf

Karsten, Hans Christian: Anholts vegetation - en monografi. Botanisk Institut. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1982.

Vestergaard,Torben Anders: Anholt - en udviklingshistorie. Fra kombinationserhverv til fiskeri. Symposium 1982:4.

 

1983

Anholt oplever i disse dage ejendommelige luftspejlinger over øen mod nord øst. Fra Ostebakken kan man se den svenske by

Varberg stå og flimre i luften, sommetider på hovedet. Berlingske Tidende side 14, 11.3.1983.

Anholt. Godsjagt. 3000 tønder land bestående af skove, søer, hede og "ørken" bliver ledig 1. juli 1983.

Annonce i Morgenavisen Jyllands-Posten side 14, 19.2.1983.

Rasmussen,Kurt W.: Nu skal der pustes liv i de mindre ø-samfund. Plan om åle-opdræt på Anholt.

Morgenavisen Jyllands-Posten side 12-13, 3.8.1983.

 

1984

Anholt i Påsken. Tegning Lene Borg Pedersen. Søravnen årg.12/2, side 22-24, Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdeling for Århus Amt 1984. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1984-2.pdf

Hannerup,Marion & Peer Lauritzen(korttegning): Havet æder Anholts kyst. Berlingske Tidende side 14, 1.4.1984.

pe: Anholt truet af ralophentning. Aarhuus Stifts-Tidende side 8, 9.4.1984.

Familiespejlet. Natur på Anholt- en vandring med lærer Ejner Boisen. Tilrettlæggelse Vibeke Herbert. DR P1 15:00-15:30, 28.9.1984.

Danmarks større nationale naturområder. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen. 1984. ISBN 87 503 423 7.

Langebæk, Michael: Wilhelminelyst plantage, Anholt. Fussingø Statsskovdistrikt 1984.

Vestergaard,Torben Anders: Notfiskeriet og den nye tid på Anholt. Kattegat-Skagerak Projektet 1984. ISSN 0280 8463.

 

1985

Jordskælv med epicenter i havet nord for Gilleleje kunne mærkes på Anholt. 15.6.1985. http://da.wikipedia.org/wiki/Tornquistzonen

Laursen, Arne Ullum: Dansk jordskælv fik huse til at ryste kraftigt. Berlingske Tidende side 20,16.6.1985.

Nielsen, P.-H.: Sæler og fly. Politiken læserbrev 3.sektion side 8, 28.7.1985.

Goddag til gråsælen. Politiken sektion 2 side 2, 12.10.1985.

Nielsen, Bo: Anholts sæler. Fortællinger fra Anholt 9. Eget forlag 1985. ISSN 0109 1786.

Fredning af Kærlighedsstien. Afgørelse. Reg.nr.: 00626.04. Overfredningsnævnet 17.6.1985. http://www2.blst.dk/nfr/00626.04.pdf

 

1986

Skovmand, Kaare: Jordskælv i Danmark. Politiken side 1, 2.4.1986.

Claudi og ukrediteret foto: Go' weekend. Anholts sæler reddet fra udryddelse. Djursland side 7, 19.7.1986.

Claudi & Fl. Højer Nielsen(fotos): Anholt tur-retur. Kartoffeleventyr på Anholt. Ingen troede på dem. Djursland side 21, 19.7.1986.

Vedel, Helge: Om fredninger, flora og færdselsslid på Anholt side 10-14, Urt 86:1. Dansk Botanisk Forening 1986. ISSN 0105 3795.

Degelius, Gunnar: The Lichen of the Island of Anholt .Kungl. Vetenskapssamhället Göteborg 1986. ISBN 91 85252 39 5.

Fredningsstyrelsens havbundsundersøgelse. Aktiviteter 1985. Fredningsstyrelsen 1986. ISBN 87 503 6169 4.

Det derude. Provinsafdelingens naturprogram. Turen går til ferieparadiset Anholt. Tilrettelæggelse H.P.Møller Andersen og Leif Hjortshøj. DR TV 20:00-20:45, 26.6.1986. 1 anmeldelse Henning Prins Ekstra Bladet side 48, 27.6.1986.

Salvig,Jacob & Jens Gregersen(tegning): Rovfugletrækket over Anholt. Søravnen årg.14/4, side19, Tidsskrift for Dansk Ornitologisk Forening. Lokalafdeling for Århus amt 1986. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1986-4.pdf

 

1987

-bo.: Lossepladsen på Anholt rt ulovlig. Djursland side 13 og 15, 1.12.1987.

Særudstilling om Anholt. Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum Grenå.

Aarhuus Stifts-Tidende Den lokale side 12, 21.12.1987.

Fugle i Århus amt udgivet som Lokalrapporten siden 1972, som Fugle i Århus amt siden 1987 og som Fugle i Østjylland siden 2007.

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 1987. http://dofoj.dk/lokalrapporten/arkiv/

 

1988

Gotlev, Fusser: Sæl-død ved Anholt alvorligere end frygtet. Morgenavisen Jyllands-Posten side 4, 15.5.1988.

Bech-Danielsen, Anne: De døde sæler slår alarm. Det fri aktuelt side 2. sektion 16-17, 15.5.1988.

Funch, Søren: Sælerne slår alarm. Politiken 2. sektion side 1, 19.5.1988.

anne: Når sælerne dør. Det fri Aktuelt side 1 og 20, 16.6.1988.

Sørensen, Flemming: Fjæsinger og ørred ved Anholt. Politiken. Bil, båd og fritid side 2, 27.8.1988.

Iltsvindet breder sig op mod Anholt. Berlingske Tidende side 4, 23.9.1988.

Nørretranders,Tor: Sælhundesygen. Weekendavisen side 20, 21.10.1988.

Fugle i tusindtal dør i olie. Politiken side 10, 13.12.1988.

 

1989

Knudsen,Jørgen: Den amerikanske knivmusling ensis americanus Gould,1870, er nyindvandret i de danske farvande.

Fundet mellem Anholt og Læsø. Flora og Fauna årg.95/1, side 17-18, Naturhistorisk Forening for Jylland 1989. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1989-1.pdf

oleg & Flemming Højer(foto): Anholt er knastør. Djursland side 9, 7.7.1989.

oleg & Flemming Højer(foto): Birace reddes på Anholt i forsøget på at begrænse udbredelsen af varroamiden. Anholt-genbank for raske bier. Djursland side 1 og 22, 8.7.1989.

oleg & Flemming Højer(foto): Anholt centrum for million-undersøgelse af luftforurening. Djursland side 11, 1.8.19889.

Nielsen,Jørgen Steen: Da den spættede sæl døde. Information side 9, 4-5.9.1989.

 

1990

Lykke-Andersen, Anne-Lise: Foraminiferal stratigraphy. Danmarks Geologiske Undersøgelser 1990. ISBN 87 88640 56 6.

Samarbejde om havmiljø: Skagex. Politiken side 5, 29.1.1990.

Andersen, Ellen Ø.: Sære fisk i danske farvande. Politiken side 2, 15.12.1990.

 

1991

Nielsen, Ole Bjørslev: Lithologi, lithostratigrafi og aflejringsmiljø i anholtboringen side 67-72.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-67-72.pdf

Koppelhus, Eva Bundgaard: Palynologisk undersøgelse af nedre jurassiske sedimenter i Anholt-4-boringen side 73-78.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-73-78.pdf

Ravn-Sørensen, Helle: En palynologisk undersøgelse af intervallet 232m.u.t.-105m.u.t. i anholtboringen side 79-80.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-79-79.pdf

Seidenkrantz, Marit-Solveig: Nye oplysninger om kvartær stratigrafi - baseret på foraminiferer fra en ny boring på Anholt. side 81-88.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-81-88.pdf

Lykke-Andersen, Holger Massebevægelser i Vendsyssels og Kattegats kvartære aflejringer side 93-98.http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-93-97.pdf

Vangkilde-Pedersen, Thomas & Gyldenholm, Kelvin Georg: De geologiske forhold i farvandet mellem Anholt og Sverige side 99-103.

http://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1990-91-99-103.pdf

Ovenstående 6 artikler er fra: Dansk Geologisk Forenings Årsskrift for 1990-1991. ISSN 0008 7769.

Kaulberg,Svend: Den frække fjordterne. Fra naturens Verden, Familiejournalen 3.6.1991.

Petersen,Søren Ryge: Et løg på Læsø. Politiken 4. sektion Husnøglen side 1, 22.8.1991.

Bech-Danielsen,Anne: Fiskene savner ilt i Kattegat. Politiken side 9, 20.9.1991.

Sildedød. Op mod 10 procent af sildene i det sydøstlige Kattegat syd for Anholt ramt af den dødelige snyltersvamp.

Kristeligt Dagblad side 2, 30.10.1991.

Weitze,Hans Jørgen & Clausen,Ole B. & Børge Egelund(foto): Naturlandskaber. Østjylland. Dafolo 1991. ISBN 87 73204 9 9.

Holm,Poul: Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerak ca. 1550-1914. Fællesskabet på Anholt side 219-243.

Fiskeri- og Søfartsmuseet 1991. ISBN 87 87453 52 5. https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/viewFile/34177/66083.

 

1992

lyng: Nu skal tilgroningen af Anholts Ørken stoppes. Djursland side 9, 22.1.1992.

Nielsen,Bo: Anholts Ørken. Fortællinger fra Anholt 16. Eget forlag 1992. ISSN 0109 178.

kvart: Ekko. Århus Amt vil nu give naturen en hånd med. Kristeligt Dagblad side 12, 11.3.1992.

Kaptain,Lars & Erik Jepsen(fotos): Operation ørkenstorm på Anholt. Berlingske Tidende. Magasinet side 1, 13.3.1992.

lyng: Lossepladsen på Anholt bør kun være til kompost. Djursland side 21, 4.4.1992.

mich: Minedrift i havet ud for Anholt. Djursland side 1 og 19, 18.4.1992.

Ørkenen på Anholt - 18 af øens 22 kvadratkilometer er ørken, men ørkenen har det skidt. Regional TV.

TV2 Østjylland 19:30-20:00, 23.4.1992.

Hansen,Jens Morten: Grønt falskspil. Politikens Kronik. 2.sektion side 7-8, 28.5.1992.

lyng: Overfredningsnævnet sætter stopper for Anholt-lossepladsen. Djursland side 11, 24.6.1992.

Mervild,Ulla: Langsomt på vej mod en ny istid. Forskeren Karen Luise Knudsen. Kristeligt Dagblad side 7, 7.7.1992.

 

1993

Kaptain,Lars: Anholts ørken får lov at vokse til. Berlingske Tidende side 5, 1.1.1993.

Eriksen,Orla Hylleberg: Dendrokronologiske undersøgelser af træ fra kanoner fundet ved Anholt. Nationamuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, rapport nr.10, 1993.

https://www.yumpu.com/da/document/view/30433479/dendrokronologisk-undersagelse-af-tra-fra-kanoner-fundet-ved-anholt

Rekordhummer fångad i Kattegatt - 5,1 kg. och nära 1 meter- antennerna inräknade. Dagens Nyheter side 5, 26.2.1993.

Rekordhummer gick till Riksmuseet i Stockholm, som hade bråttom att lägga beslag på den. Svenska Dagbladet side 7, 26.2.1993.

Rekordhummern är inte störst. Den verkliga väger 5,3 kilo. Ukrediteret foto. Dagens Nyheter side 1, 27.2.1993.

Petersen, Søren Ryge: Mandtal over fuglene. Politiken 4. sektion side 1, 20.3.1993.

Petersen, Jens H.: Mykologisk lejr Anholt 1991. Low Budget Publishing. ISBN 87 984481 2 9.

http://www.mycokey.com/MycokeyDK/DKkeysPDFs/Anholt.pdf

 

1994

Kaptain, Lars & Jepsen, Erik: Operation ørkenstorm på Anholt. Berlingske Tidende. Magasinet side 1, 13.3.1992.

Ørkenen på Anholt. TV2 Østjylland 19:30-20:00, 23.4.1992.

Rasmussen, Henrik Ask: Uvejr. Anholt isoleret af lyn-nedslag. Amtsavisen-Randers side 1, 27.6.1994..1994.

Lyng,Mogens: Anholt plejes for millioner. Djursland side 11, 5.7.1994.

Michaelsen,Jørgen: Hvor islommen kalder. Midtjyllands Avis side 24, 26.8.1994.

Hansen, Jens Muff: Retablering af lichen- og klithede i anholtørkenen. Århus Amt 1994.

Kjærgaard, Thorkild: The Danish revolution 1500-1800: an ecohistorical interpretation.

Cambridge University Press 1994. ISBN 978 0 521 44267 1.

Larsen, Gunnar og Kronborg, Christian: Geologisk set. Det mellemste Jylland. Geografforlaget 1994. ISBN 87 7702 132 0.

 

1995

Rasmussen,Henrik Ask: 8 kilometer strand olieforurenet. Djursland side 1 og 13, 9.1.1995.

Aktion ørkenredning. Det fri aktuelt side 8, 16.2.1995.

Trolle,Bo: Danmark i kamp for sin ørken. Politiken side 5, 16.2.1995.

Kjeldgaard,Steffen: Pas på poplerne. Anholt-Posten side 7-8, # 44 årg 19, juni 1995. Anholt Borgerforening.

Hansen, Per Henrik: Økologien står til søs. Information side 5, 30.6.1995.

Lyng,Mogens: Affald på Anholt - et kæmpe problem. Djursland side 1 og 11, 26.7.1995.

Lyng,Mogens & Strunk,Svenn: Fortsat uløst problem med affald på Anholt. Djursland side 11, 17.8.1995.

Lyng,Mogens: Grenaa vil fremme hotelplan på Anholt. Djursland side 20, 23.9.1995.

Jordskælv på Anholt iaftes kl.21.55 fra Halland. Djursland side 1, 5.10.1995.

Elle,Jesper: Jeg er en selskabspapegøje fra Anholt. Berlingske Tidende side 3, 10.12.1995.

Fodgaard,S: Ørkenen skal bevares. Skoven Naturpleje side 150-151, 4/9 Dansk Skovforening 1995. ISSN 0106 8539.

Abrahamsen, Niels: Paleomagnetism from Quaternary sediments from Anholt side 96-104,

Bulletin of the Geological Society of Denmark vol.42, part 1, 1995.

EF-Fuglebeskyttelses- og ramsarområder: Danmark. Skov- og Naturstyrelsen 1995.

Jørgensen, Povl: Tucuman. Amazone på Anholt. Dansk Fuglehold nr. 10 1995.

Abrahamsen,Niels: Paleomagnetism of Quaternary Sediments from Anholt.

Bulletin of the Geological Society of Denmark Vol. 42, part 1 1995.

Fugle i Århus amt. Udgivet af DOF, Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 1995.

 

1996

Thystrup, Poul Erik & Lærke, Frank: Ørkenpleje på Anholt. Skoven 9/96. side 410-13, Dansk Skovforening 1996. ISSN 0106 8539

Sprøjtegifte flyver til Danmark med vinden. Information side 2, 3.1.1996.

Stort nummer i hummer. Politiken side 2, 28.4.1996.

Dänemarks einzige Wüste gerettet. Der Nordschleswiger side 13, 4.9.1996.

Strunk,Svenn: Alpetræets retræte fra lichen-heden. Djursland side 13,16.9.1996.

Ettrup,Henning: Papegøjen på Anholt. Søravnen årg.24 /4, side 24-25, Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdeling for Århus amt 1996. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-1996-4.pdf

 

1997

Johnsen,Ib: Hederne på Anholt-botaniske undersøgelser 1995-1996. Rapport fra Københavns Universitet 1997.

Naturpleje i anholtørkenen. Afsluttende rapport marts 1997. Århus Amt Natur og Miljø.

Smed, Per: De 949 skuresten i Lindødokkerne. Anholtblokke el. Anholtskifer. Geologisk Nyt 3/97 s. 22-25.

http://geocenter.dk/geologisknyt/fileadmin/user_upload/GeologiskNyt/Artikler/1997/3/De_949_skuresten_i_Lindoedokkerne.pdf

Strunk,Svenn og ukrediterede fotos: En sej svamp fra havets bund. Djursland side 12, 17.7.1997.

Madsen,Bent Søby: Alger og poesi. Dansk Botanisk Forening beklagede at J.P.Jacobsen valgte fiktionen.

Kristeligt Dagblad side 7, 10.11.1997.

En losseplads på Anholt er anlagt ulovligt, fastslog Højesteret i går. Kristeligt Dagblad side 3, 29.11.1997.

 

1998

Auken,Svend: Oliesvineriet til havs skal stoppes. Politiken 2. sektion side 6, 25.3.1998.

Polsk oliesynder afsløret. Politiken side 2, 26.3.1998

Paaske, Claus: 200 naturområder under beskyttelse. Politiken side 4, 15.7.1998.

Arentoft, Hanne: Skraldekrigen på Anholt. Berlingske Tidende side 8, 9.8.1998.

 

1999

Garner, Holger N.: Ferskvandssnegle på Anholt. Flora og Fauna årg.105/2, side 45-48, Naturhistorisk Forening for Jylland 1999. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna1999-2.pdf

Johnsen, Ib: Hederne og likénhederne på Anholt. Hedens kultur og natur side 16-21. Rhodos 1999. ISBN 978 87 7245 7430 0.

http://www1.bio.ku.dk/forskning/oe/medlemmer/?pure=da%2Fpublications%2Fhederne-og-likenhederne-paa-anholt

(e65457d0-74c8-11db-bee9-02004c4f4f50).html

 

2000

Ulnits, Steen: Djursland. Fiskepladser. Anholt. www.angling-eastjutland.dk 2000.

Larsen,Rasmus & Ursula Burmann(tegninger): Anholt-lejren - en begivenhed uden sidestykke. Søravnen årg.28 /4, side 26-29.

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 2000. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2000-4.pdf

Pedersen,Rasmus(Ras Høker): Fiskeriets Udvikling igennem Tiden omkring Anholt.

Anholt-Posten side 4-5, # 65 årg.24, december 2000. Anholt Borgerforening.

Pedersen,Rasmus: Marehalmshøsten. Anholt-Posten side 6, # 64 årg.24, oktober 2000. Anholt Borgerforening.

 

2001

Seidenkrantz, M.S. & Nagy, J.: Nedre jurassiske foraminiferer fra marginalmarine aflejringer på Anholt.

Geologisk Institut Århus. 2001.

Christensen, Steen N. & Johnsen, Ib: The lichen-rich costal heath vegetation on the isle of Anholt.

Journal of Costal Conservation 7:1-12.

Botanisk Museum. Københavns Universitet. 2001. ISSN 1400 0350.

http://spicosa.databases.eucc-d.de/files/documents/00000425_C7.001-12.pdf

Abildstrøm, Lotte: Anholt. Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.2001. http://www.dn.dk/Files/Filer/Oplev_naturen/www_fredninger_dk/Anholt.pdf

Fugle i Århus Amt. Dansk Ornitologisk Forening 2001. ISSN 0904 1346. http://dofoj.dk/pdf/Fugle_Aarhus_Amt_2001.pdf

Dybbro,Tommy: Europamester i Klitheder. Frederiksborgs Amts Avis side 6, 23.10.2001.

 

2002

Botanikeren er ved at gå til i mos. Helsingør Dagblad side 18, 9.1.2002.

Sældød tager voldsomt til. Politiken side 4, 6.7.2002. http://politiken.dk/indland/ECE23235/botaniker-er-overvaeldet-af-mosbreve/

Tolsgaard Søren: Insektundersøgelser på Anholt. Bladloppen side 5-8. Nr. 20, oktober, 2002. ISSN 0904 1389.

https://www.entoweb.dk/def/bladloppen/bl_20.pdf

Johnsen, Ib: Anholt in Kattegat. History, Ecology and Challenges. Littoral 2002, The Changing Coast.

6th International Symposion Proceedings 2002, vol.2, pp. 31-35. ISBN 972 8558 09 0. http://www.vliz.be/en/imis?refid=28749

Rasmussen,Anders: Markpiber på Anholt. Søravnen årg.30/4, side 14.

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 2002. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2002-4.pdf

 

 

2003

Dietz, Rune et al.: Sældøden i Danmark 2002. Arbejdsrapport nr. 177. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljøministeriet 14.2.2003. ISSN 1399 9346. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR177.pdf

En sildemåge fra Anholt. Politiken Indland side 2, 11.9.2003.

Bjørnsen, Mette & Clemmensen, Lars B.: De røde miler på Anholt. Varv # 1, 2003. ISSN 0105 6301.

Hansen, Tine Sussi & Wedfeldt, Rikke & Thomas Secher Jensen: Husmusens (mus musculus) habitatvalg på Anholt.

Flora og Fauna årg.109/3-4, side 101-106. Naturhistorisk Forening for Jylland. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2003-3-4.pdf

Tolsgaard, Søren: Anholts leddyrsfauna (arthropoda) side 131-138. Flora og fauna årg.109/3-4. side 131-138,

Naturhistorisk Forening for Jylland 2003. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2003-3-4.pdf

Tønning,Jesper(foto): Et fredet landskab. Natur og Miljø #3 Danmarks Natufredningsforening 1.11. 2003. ISSN 1600 0048

Nielsen, Ole B. et al.: The Lower-Middle Jurassic of the Anholt borehole.

Geological Survey of Denmark and Greenland 1, page 585-609.

GEUS 2003. ISSN 1603 9769. http://www.geus.dk/publications/bull/nr1_p585-609.pdf

 

2004

Buhl, Peter Neerup: Oxyserphus Masner. Entomologiske Meddelelser. Bind 72, hæfte 2, 2004. ISSN 0013 8851.

Olsen,Finn: Gartner i en ørken. Aarhuus Stifts-Tidende side 25, 3.7.2004.

Bech-Danielsen, Anne & Morten D.D.Hansen(foto): Husk filter, når du suger edderkopper. Politiken side 3, 2.8.2004.

Huseby, S. Eystein: Kattegat-Jordskælvet i 1759. Varv # 2, 2004, side 16-19. ISSN 0105 6301.

http://geologi.snm.ku.dk/museumsbutik/varv/register/stor/20042s.pdf

Den ældste sildemåge død. Politiken side 4, 23.12.2004.

http://politiken.dk/indland/ECE102516/danmarks-aeldste-sildemaage-doed-paa-anholt/

Buhl,Peter Neerup: Oxyserphus Masner, 1961 represented in West Palaearctis by a new Species: Hymenoptera Proctotrupidae.

Entomologiske meddelelser Bd. 72, hft.2 2004.

 

2005

Bruun, Lars Dyhrberg: Edderkoppefaunaen på Anholt (arachnida: araneae). Flora og fauna årg.111/3,

Naturhistorisk Forening for Jylland 2005. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2005-3.pdf

Frederiksen, Jesper & Skriver, Claus: FHM 4648. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Moesgårds Museum 2005. http://www.hum.au.dk/moesgaard/documents/1/rapporter/marinarkaeologi/anholt_2005.pdf

Lumby,Elisabeth: Kattegats eget koralrev. Berlingske Tidende side 1 og 8, 25.1.2005.

Anholt ramt af voldsomt stormvejr. TV2 Vejret 8.1.2005.

http://vejret.tv2.dk/artikel/id-72313597:tv-2vejret-fulgte-stormen--time-for-time.html.

Fagerström,Anders: Sälarna stortrivs längst ute på udden. Sydsvenskan 2.7.2005.

http://www.sydsvenskan.se/resor/salarna-stortrivs-langst-ute-pa-udden/

Rätzelhafte Ölpest im Kattegat. NDR KL Schleswig Holstein Magazin 19:30-20:00, 30.10.2005.

Ebbensgaard, Ida: Anholts ænder smurt ind i olie. Politiken side 10, 31.10.2005.

Færre fugle olieramt. Politiken side 6, 1.11.2005.

Dietz,Rune & Teilmann,Jonas & Abildstrøm,Morten og ukrediterede fotos: Satellitmærkning af sæler på Anholt.

Anholt-Posten side 4-6, # 84 årg.29, december 2005. Anholt Borgerforening.

Andersen, Jens Møller, redaktør: Vandmiljøindsatsen. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljøministeriet. Hovedland 2005. ISBN 87 7739 795 9. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_miljobib/rapporter/mb09.pdf.

 

2006

Rasmussen,Anders: Anholt 2005. Søravnen årg.34/1, side 14, Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Århus amt 2006.

ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2006-1.pdf

Tønning,Jesper(foto): Mos og sten. Istid. Natur og Miljø #1 Danmarks Naturfredningsforening 1.3.2006. ISSN 1600 0048.

Winding,Andreas & Frank Svensson(foto): Fugle og olie. Søravnen årg. 34/2, side 28. Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdeling for Århus amt 2006. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2006-2.pdf

Aagaard,Lars Henrik: Kan det ske i Danmark? Berlingske Tidende Viden side 10, 28.5.2006.

Se også: samme forfatter: Når jorden går amok: Faglitteratur 2006.

Ikke flere olie-fugle på Anholt. Berlingske Tidende, 13.2.2006. http://www.b.dk/danmark/ikke-flere-olie-fugle-paa-anholt

Tønning, Jesper(foto): Kattegat-øen Anholt: Natur og Miljø # 3 Danmarks Naturfredningsforening 1.9. 2006. ISSN 1600 0048.

Vandfugle aflives ved Anholt. Politiken side 2, 10.12.2006.

Havkat. Kim Fleischer Michaelsen(foto). Politiken 5. sektion Livsstil Vinduet side 4, 10.12.2006.

 

2007

Stormen åd en stor bid af Anholt. Midtjyllands Avis side 5, 15.1.2007.

Stormen åd Anholt. Kristeligt Dagblad side 3, 16.1.2007. http://www.kristeligt-dagblad.dk/seneste-nyt/stormen-%C3%A5d-af-anholt

Frausing, Holger: Havet æder Anholt. Århus Stiftstidende side 13, 16.1.2007.

Natura 2000-Basisanalyse. H 42 Anholt. Århus Amt 2007. http://naturstyrelsen.dk/media/nst/72335/46Anholt-anholt-basis-H42.pdf

Anholts sæler har pest. Århus Stiftstidende 24.6.2007.

Seehundesterben durch Staupe auf der dänischen Insel Anholt. NDR KL Schleswig Holstein Magazin 19.30-20.00, 25.6.2007.

Lumby,Elisabeth: Unikt boblerev i Kattegat. Berlingske Tidende side 4, 6.9.2007.

Lyng,Mogens & Flemming Højer(foto): Anholtfredninger skal udvides. Randers Amtsavis 2. sektion side 16, 27.10.2007.

Fredning skal stoppe golfbane og sommerhuse på Anholt. BT 29.10.2007.

http://www.bt.dk/danmark/fredning-skal-stoppe-golfbane-og-sommerhuse-paa-anholt

Stoltze, Michael & Jørn Villumsen(tegning): Naturkanon. Politiken 3.sektion side 6, 24.11.2007.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fredning-skal-stoppe-golfbane-og-sommerhuse-p%C3%A5-anholt

Clemmensen, Lars B. & Bjørnsen, Mette & Murray, Andrew & Pedersen Karsten: Formation of aeolian dunes on Anholt since AD 1560. Sedimentary Geology 199, 3-4, side 171-187, 2007. ISSN 0037 0738. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073807000486

Kjeldgaard, Steffen & Landt, Mikael & Meedom, Peter: Anholts Flora. 2007 Forlaget Anholt. ISBN 978 87 91772 03 0.

1 anmeldelse: Jon Feilberg: Flora og Fauna årg.113/2, side 29. Naturhistorisk Forening for Jylland 2007. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2007-2.pdf

 

 

2008

Hansen,Erling & DMU(foto) : Tæt på Anholts sæler. Århus Stiftstidende sektion 2 Østjylland side 10,15.7.2008.

Hvilsom,Frank & Anders Birch(foto): Her er vejret altid godt. På toppen af Anholt. Politiken 4. sektion side 2, 27.7.2008.

Anholt fik over 110 mm. regn.TV2 Vejret 4.8.2008. http://vejret.tv2.dk/article.php/id-13871563.html

Staffe,Aage: Isvintre før og nu. Kap. 2. Forlaget Ådalen 2008. http://www.aage-staffe.dk/isvintre.htm

m.s .: Tropenætter på Anholt. Grenaa Bladet, 5.8.2008.

Rothenborg,Michael: Ekstremregn på Anholt. Politiken side 3, 9.8.2008.

Hansen,Erling: En måneds regn på et døgn. Djurslandsposten 12.8.2008.

Larsen,Troels Romby: Ørkenjagt. Jæger nr. 2 . Danmarks Jægerforbund februar 2008. ISSN 0906 415X.

Kjeldgaard,Steffen: De 10 plager? & Naturpleje og ”invasive arter” på Anholt.

Anholt-Posten side 23-27, # 95 årg.32, juni 2008. Anholt Borgerforening.

Karsholt,Ole & Bygebjerg,Rune & Meedom,Peter & Kjeldgaard,Steffen: Anholts sommerfugle (lepidoptera).

Entomologiske meddelelser bind 76, hæfte 1, side 3-39, 2008. ISSN 0013 8851.

http://docplayer.dk/6967232-Anholts-sommerfugle-lepidoptera.html

Elmedal,Ingrid: Følg Anholts sæler på nettet. Danmarks Miljøundersøgelser. Aarhus Universitet 6.8.2008.

http://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/dmunyt/2008/14/saeler_anholt/.

Damgaard,Christian & Nygaard,Bettina & Nielsen,Knud Erik: Danske kystklitter- vegetation og jordbundskemi. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 2008. ISBN 978 87 7073 032 7. http://www2.dmu.dk/pub/fr658.pdf

Jordbävningen i Skåne 16.12.2008. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordb%C3%A4vningen_i_Sk%C3%A5ne_2008

Larsen,Henrik & Andersen,Morten Garly & Jacob Ehrbahn(fotos): Danmark oplevede i går det voldsomste jordskælv i 100 år.

Politiken side 4-5, 17.12.2008.

Vestergaard,Peter & Alstrup,Vagn & Adsersen,Henning & Jens Steffensen(foto): Regeneration af nordjysk klithede efer brand.

Flora og Fauna årg.114/2,side 33-42, Naturhistorisk Forening for Jylland 2008. ISSN 0971 6920.

http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2008-2.pdf

 

2009

la Cour,Cathrine: Jagten på undermålere. Information Paradoks side 18, 6.2.2009.

https://www.information.dk/kultur/2009/02/jagten-paa-undermaalerne

Arven efter Darwin. Dokumentar 1:2. DR2 21:50-22:30, 8.2.2009.

https://www.dr.dk/tv/se/arven-efter-darwin/-/arven-efter-darwin-2-2

Hansen,Morten DD: Musvågen på himlen. Fredericia Dagblad side 14, 24.3.2009.

Wiberg-Larsen,Peter & Mogensen,Bent: Vårfluefaunaen (trichoptera) på Anholt. Flora og fauna årg.115/2-3, side 61-68.

Naturhistorisk Forening for Jylland 2009. ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2009-2-3.pdf

Petersen, Søren Ryge & Thomas Borberg(foto): Tjek på fuglene, før møllerne snurrer. Politiken 4. sektion side 3, 14.6.2009.

Leth, Jørgen O. & Novak, Bernhard: Late Quaternary geology of a potential Windfarm in the Kattegat side 31-34,

Review of survey activities 2009. http://www.geus.dk/publications/bull/nr20/nr20_p031-034.pdf

Clemmensen,Lars B. & Nielsen,Lars: Internal arch of a raised beach ridge system on Anholt.

Sedimentary Geology, 223, 3-4, side 281-290, 2009. ISSN 0037 0738. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073807000486

Geisling,Peter Qvortrup: Fjæsingen er havets hugorm. DR Nyheder, 16.7.2009.

http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/Sommer/Sommerraad/2009/0630104252_1_1.htm

null: Kæmpehummer fanget i Kattegat. Morgenavisen Jyllands-Posten 17.7.2009.

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE4175837/kaempehummer-fanget-i-kattegat/

Sjælden haj fanget ved Anholt. Kristeligt Dagblad 28.8.2009.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/test/sj%C3%A6lden-haj-fanget-ved-anholt

Dietz,Rune & Olesen,Jens: Strandliggere på Anholt. Natursyn. DR P1 9:07-9:45, 12.9.2009.

http://www.dr.dk/arkivP1/Natursyn/Udsendelser/2009/09/10134220.htm

Abildstrøm,Morten & Olesen,Jens: Udflugt i dansk ørken. Natursyn. DR P1 9:07-9:45, 19.9.2009.

http://www.dr.dk/CMS/ArkivP1/default2.drxml?*ur=natursyn/udsendelser/2009/09/21115753.htmtrace=rt3

Thomsen, Lars Norman: Anholt og Mols Bjerge i Naturkanon. Rudersdal Lokalavisen. 9.10.2009.

http://rudersdal.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/ARTIKLER/910099880/&template=printart

 

2010

Danmarks Naturfredningsforenings forslag til placering af marine nationalparker. Marts 2010.

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Natur/Vand/Marin_nat_park_kort_ny_stor.jpg

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Anholt og havet nord for. Miljøministeriet 2010. SBN 978 87 7091 151 1 .

http://www2.blst.dk/publikationer/naturplanforslag/46_Anholt.pdf

Habitatbeskrivelser årgang 2010. Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 typer)

Danmarks Miljø Undersøgelser. http://naturstyrelsen.dk/media/134976/bilag-8-nsts-marine-habitatfortolkningsmanual.pdf

Stoltze, Michael: Danmarks Nationalparker. Lindhardt og Ringhof 2010. ISBN 13 978 87 11 43432 1. http://dansknatur.wordpress.com/tag/anholt/

Dolmer, Henrik: Vandværket deltager i Dansk Vand Grand Prix. Djurslandsposten 7.9.2010.

Lyng, Mogens: Anholt Camping vil flytte væk fra havet. Djurslandsposten 14.12.2010.

2011

Natur og fugle på Anholt. Dansk Ornitologisk Forening 2011.

http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=809

Clemmensen, Lars B. et al.: Costal Evolution of a Cuspate Foreland (Flakket, Anholt, Denmark) between 2006 and 2010.

Bulletin of the Geological Society of Denmark 2011 ISSN 0011 6297 http://2dgf.dk/xpdf/bull59-37-44.pdf.

Larsen,Rune Engelbreth: Fotoserier fra den danske natur. Anholt. Danarige 2011.

http://www.danarige.dk/fotoserier/anholt1.php http://danarige.dk/anholt/

Jørgensen,Bent Yde & Semler,Pernille: Anholt. Kysten og Ørkenen. 2 undervisningsfilm for gymnasiet.

Anholt Fuglestation. Oprettet af Frank Svensson og Kent Olsen 29.5.2011. http://anholtfuglestation.blogspot.dk/

Chilbal Film i samarbejde med Institut for Geografi og Geologi. Københavns Universitet 2011. 2.8.2011.

Keldgaard,Steffen: Hvilken ildelugtende svamp? Danmarks Fugle og Natur 29.7.2011.

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=647918&ForumID=21

Ugens fugl. Sildemåge. Information side 20, 22.8.2011.

Anholt og havet nordfor. Natura 2000-område nr. 46. Naturstyrelsen. Miljøministeriet 2011. SBN 978 87 7091 151 1.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/68784/046Plan.pdf

Kok,Lene: Anholt er skrumpet under stormen. Nyheder. DR P4 Østjylland, 28.11.2011.

http://www.dr.dk/arkivP4/Aarhus/Nyheder/Aarhus/2011/11/28/065727.htm

Diekema,Susanne: Vej skyllet i havet. Nyheder. TV2 Østjylland 10:12.2011.http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/10?video_id=24091&autoplay=1

Astrup,Søren: Anholt hårdt ramt af storm. Politiken 2. sektion side 4, 11.12.2011.

Hjælp påkrævet. TV2 Østjylland 14.12.2011. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/12/14?video_id=24162&autoplay=1

 

2012

Larsen,Arne Bo & Kent Olsen(foto): 40 år med hedelærke i Østjylland. Søravnen årg. 40/1, side 27-29. Dansk ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Østjylland 2012. ISSN 0900 1832. http://dofoj.dk/pdf/soravnen-2012-1.pdf

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune: Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Danmarks Naturfredningsforening 2008 og 2012.

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FNatur%2FFredning%2FFredningssager_

2012%2Fanholt_2012_fredningsforslag.pdf

Fredningskort: http://www.dn.dk/media/24582/fredningskort_nordbjerg_vesterklit_soenderbjerg_anholt_lav.jpg

Clemmensen,Lars & Nielsen,Lars & Konnerup-Madsen,Jens: Geoviden, Anholts geologi. Geocenter Danmark 2012.

ISSN 1604 6935. http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2012.pdf

Jordskælv i Kattegat. Danmarks meteorologiske Institut. http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2012/jordskaelv-i-kattegat/

Rohde-Brøndum,Jacob: Jordskælv i nat: Anholt er der endnu. Ekstra Bladet 6.8.2012.http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4018832.ece

Hårdhedsgrader Grenaa Anholt Vandværk 2012. http://www.ga-vandforsyning.dk/side1216.html

Holm,Eigil: Danmarks naturkanon. Eget forlag 2011-2012. ISBN 978 87 89446 37 0.

Petersen,Jens H.: Svamperiget. Århus Universitetsforlag 1995. ISBN 87 7288 65 9 5.

Samme: Græsland og overdrevskrat side 156-158. 2. oplag 3. udgave Gyldendal 2012. ISBN 978 87 02102 99 4.

http://www.danmarks-svampe.dk/DKText/Svamperiget/Svamperiget156-158.pdf

Hvordan er Anholt opstået? Videnskabet ved Statens naturhistoriske Museum. Weekendavisen 20.1.2012.

Abildstrøm,Lotte & Morten: Fredelig naturlighed. Den korte avis 29.2.2012. http://denkorteavis.dk/2012/fredelig-naturlighed/

Møller,Jørgen Lund: Sælerne i Kattegat. Djurslandsposten side 2, 12.6.2012.

Kyst, Hav og Øer. Danskernes Akademi ser på skabelsen af bl. a. Fur, Skagens Odde og Anholt. DR2, 13:10-15:10, 29.10.2012.

http://www.dr.dk/tv/se/danskernes-akademi-tv/oerkenen-i-kattegat/ Afsnittet om Anholt sendes 13:55-14:25 og hedder:

Ørkenen i Kattegat og er en sammensætning af de to Chilbal-undervisningsfilm om Anholt: Kysten og Ørkenen 2.8.2011 (se disse).

Også udsendt som dokumentarfilm DK4 17:30-18:10, 21.7.2013. Trailer: https://vimeo.com/ondemand/oerkenenikattegat

 

2013

Heide-Jørgensen,Henning S.: Anholt- en naturperle i Kattegat. Landskabs- og vegetationsændringer i nyere tid. Hjemmeside 20.1.2.1913. http://www.viscum.dk/abstracts/text/anholt_naturperle.pdf

Vestergaard,Villy: Politikere: Fredning forhindrer udvikling. DR P4 Østjylland, 16.5.2013.

http://www.dr.dk/arkivP4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2013/05/16/171511.htm

Fiskeriet er bedst om natten ved Anholt. Fiskeritidende 1.10.2013 http://fiskeritidende.dk/fiskeriet-er-bedst-om-natten-ved-anholt/.

Nielsen,Erland: Anholt lavtur. Danmarks Fugle og natur 1913.

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=921756&ForumID=41

Garner, Holger N.: Ferskvandssnegle (gastropoda) på Anholt 2012. Flora og fauna årg.118/3-4, side 68-69.

Naturhistorisk Forening for Jylland 2013.ISSN 0971 6920. http://jydsknaturhistorisk.dk/Florafauna/FloraogFauna2012-3-4.pdf

Natura 2000- Basisanalyse 2016-2021 for Anholt og havet nord for. Naturstyrelsen. Miljøministeriet 2013. ISBN 978 87 7091 073 6.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/90417/N046_basisanalyse16-21.pdf

Binder, Nicolaj Grundtvig: Anholts hurtige harer. Jægernes Magasin 9.8.2013.

http://jaegernesmagasin.dk/jagthistorier/anholts-hurtige-harer

Brandt, Anders: Anholt- ramt af voldsomt stormvejr. TV2 Vejret 28.10.2013.

http://vejret.tv2.dk/artikel/id-72313597:tv-2vejret-fulgte-stormen--time-for-time.html

Hjorth, Henrik: Flyvende jernplader og væltede træer. TV2 Østjylland 29.10.2013.

http://www.tv2oj.dk/artikel/186252:Norddjurs--Anholt-slap-naadigt

Kystfodring og sandresourcer. Fodring med oprenset materiale. Anholt Havn. Kystdirektoratet 2013.

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/04_Tegning05-01-05-37.pdf

Kystbeskyttelse ved Nordstrand. Norddjurs Kommune/cowi november 2013.

http://polweb.norddjurs.dk/open/%C3%98konomiudvalget%20(%C3%85ben)/2013/03-122013/Referat%20(%C3%85ben)/%C3%98K-03-12-2013%20-%20Bilag%2014.03%20Kystbeskyttelse%20p%C3%A5%20Nordstrand%20-%20Anholt.pdf

Bech, Gustav: Anholt får måske mere ørken. OrganicToday.dk 3.12.2013.http://www.organictoday.dk/anholt-far-maske-mere-orken/

Toft,Rasmus Scharling: Stormen Bodil var hård ved Anholt.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/anholt-blev-haardt-ramt-af-bodil

Cappelen, Jon: Den danske stormliste. Bodil og det beskidte dusin. DMI 12.12.2013.

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2013/12/bodil-og-det-beskidte-dusin/

Weekendjagt på Anholt. Glud-Skjold Jagtforening af 1928. 2013.

http://www.glud-skjold-jagtforening.dk/fotogalleri/arkiv/2013/weekendjagt-paa-anholt/

 

2014

Jensen, Henrik S.: Link til Anholt-Skifer og Katholmblokke. Stenhuggeren. Medlemsblad for Jysk Stenklub

Nr. 144, Årgang 40 nr. 2, side 20-24, april 2014. ISSN 0933 8632.

http://www.jyskstenklub.dk/pdf-filer/2014%20april%20Stenhuggeren.pdf

Tybjerg, Jonathan Baagø: Lodser frygter for miljøkatastrofer. Information side 12, 17.3.2014.

Johnsen, Ib & Christensen, Niels Steen & Riis-Nielsen, Torben: Nitrogen limitation in the coastal health of Anholt, side 360-382.

Journal of coastal Conservation, 18,4. Springer 2014. ISSN 1400 0350.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11852-014-0323-2#page-1

Stoltze, Michael: Landbrug og natur kan godt være i harmoni. Politikens kronik sektion 2 side 7-8, 18.6.2014.

Hansen, Gitte: Mistanke om sælpest på Anholt. DR Nyheder,15.7.2014.

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/07/15/051910.htm

Steenbeck, Christina: Naturen åbner sig for besøgende på Anholt. Danmarks Naturfredningsforening 12.9.2014.

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=42402

Sebastian, Nils: Anholt 23. Svampe uden for sæsonen. Youtube 15.10. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=wM2chlgxvFI

Chriél,Mariann: Sæler fra flere områder i Danmark smittet med Influenza (H10N7). DTU Veterinærinstituttet. 15.10.2014.

http://www.vet.dtu.dk/Nyheder/2014/10/influenza?id=47cf30be-7e8f-427a-aaf7-dff51f13c47d

Sebastian, Nils: Naturbeskyttelse eller konservering. Kortfilm 16.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=Jdxyywz7Gwg

Sebastian,Nils: Anholt 3 landskabstyper. Kortfilm 16.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=aUXWYUx0zgg

Back, Ronni Rix & Jacobsen, Jan Steen & Byskov, Søren: Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

1920-1960.Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag 2014.ISBN 978 87 90982 74 4. http://www.fimus.dk/ny-bog-dansk-tunfiskeri-1920-1960

Groth, Lars: Danske naturrekorder. Meloni 2014. ISBN 978 87 7150 019 6.

Skov, Søren: Jysk natur. Gyldendal 2014. ISBN 978 87 02137 96 5.

 

2015

Kjølby,Rikke: Vej skyllet bort af storm. Nyheder. TV2 Østjylland 12.1.2015.

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2015/01/12?video_id=53919&autoplay=1

Havgaard, Linda & Mortensen, Peter: Anholtblokke/Wealdenblokke/Sedimenter/Bjergarter. Den Danske Mineral

og Fossil Database, opdateret 25.1.2015. http://www.davindestenmuseum.dk/database/database.html

Pleje af sjælden natur på Anholt. Norddjurs Kommune 29.1.2015.

http://www.norddjurs.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/jan/pleje-af-sjaelden-natur-paa-anholt

Skovens Dag på Anholt. DR Ramasjang 7:15-7:30, 9.5.2015.

Kriblekrable Safari i naturen. I Ørkenen på Anholt. DR Ramasjang 17:55-18:00, 26.5.2015

https://www.dr.dk/tv/se/kriblekrable-safari/kriblekrable-safari-om-natten

Ny influenza (virus HTN7) tog livet af hver fjerde danske sæl. Kristeligt Dagblad 23.8.2015.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-influenza-tog-livet-af-hver-fjerde-danske-sael

Vejret på Anholt. Mit rejsevejr 2015. http://www.mitrejsevejr.dk/l/danmark/vejret-anholt-vejrudsigt-temperatur-klima.php

Fredninger. Anholt. Danmarks Naturfredningsforening. 1.9.2015. http://www.fredninger.dk/fredning/oerkenen/

Schrøder,Niels: The Kattegat Island of Anholt: Sea-Level Changes and Groundwater Formation on an Island.

The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies Vol.14 No.1 side 27-49, September 2015. ISSN 1602 2297.

http://journal-tes.dk/vol_14_no_1_page24/No_3_Anholt_16000_years_%28Press%29.pdf

Jensen, K.A.: Menneskets oprindelse og udvikling. Gyldendal 1996. 3. udgave 2005. ISBN 978 87 020413 3 6.

http://mennesketsoprindelse.dk/beroemte-lokaliteter/europa/tyskland/neanderdalen

Bakalus,Silla: Kæmpehaj fanget ved Anholt. BT 24.11.2015.

http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/fiskeekspert-kan-ikke-faa-armene-ned-over-mega-fangst-ved-kattegat-har-

Lauridsen,Jan Bjerre: Verdens næststørste haj, en brugde, i nettet. BT 24.11.2015.

http://www.bt.dk/danmark/hummerfisker-spaerrede-oejnene-op-verdens-naeststoerste-haj-gik-i-nettet-i-kattega

Atlas Flora Danica. Dansk Botanisk Forening. Gyldendal 2015. ISBN 978 87 02152 99 9.

Anmeldt af Emil Bergløv: 23 år senere: Danmarks planter kortlagt. Politiken 2. sektion side 1, 18.12.2015.

https://politiken.dk/magasinet/art5603201/Efter-23-%C3%A5r-med-snuden-i-mulden-Danmarks-planter-er-kortlagt

 

2016

Skov-Hansen,Peter Svith: Vej raseret af Urd. Ligner marengs der er gået i stykker. TV2 Østjylland 27.12.2016.

http://www.tv2oj.dk/artikel/urd-raserer-vej-paa-anholt-oeboere-efterlyser-kystsikring

 

2017

Kok,Lene & Elkjær,Sarah Friis: Anholts indsamling til at kystsikre øen er kommet godt fra start. DR Østjylland 11:10, 6.1.2017.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kystsikring-venner-og-udenlandske-virksomheder-donerer-penge-til

Top,Søren Rathlou & Thomas Emil Sørensen(foto): Danske småøer på vej under vand. Kristeligt Dagblad 5.7.2017.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/danske-smaaoeer-paa-vej-under-vand

Top,Søren Rathlou & Thomas Emil Sørensen(fotos): Mens systemet tøver, smuldrer Anholts kyst. Kristeligt Dagblad Danmark.

Serie: Øer under vand side 2, 17.7.2017. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/mens-systemet-toever-smuldrer-anholts-kyst

Greve,Maria & Andreas Bang(foto): Rollemodel. Gro samler pantflasker for at sikre Anholts kyst. Lime Netto side 65-68,

november 2017 nr. 170. Aller Client Publishing. ISSN 1904 1985. https://lime.dk/laes-magasinet-lime/

 

2018

Ravn,Alexander:Jubel på Anholt: Nu er der fundet penge til kystsikring. TV2 Østjylland 09:39, 3.2.2018.

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/jubel-paa-anholt-nu-bliver-der-sat-penge-af-til-kystsikring

Anholt i gang med kystsikringsprojekt. Klimatilpasning 16.8.2018.

https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2018/august/anholt-i-gang-med-kystsikringsprojekt/

Weekendvejret. Dagens Tema: Ø-vejr. Morten Abildstrøm og Ellen Nybo Hansson: Anholts Ørken. TV2 21:50-22:05 15.9.2018.

Gøttler,Sofie Øgaard og Per Folkver(fotos): Anholt forbigået i naturkanon. Anholt blev ikke optaget på listen over de mest naturskønne områder i det danske land. Jyllands-Posten 20.11.2018.

https://jyllands-posten.dk/aarhus/norddjurs/ECE11018460/anholt-forbigaaet-i-naturkanon/

Luftmålestation: Anholt. Institut for miljøvidenskab Aarhus Universitet. 13.12.2018.

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/maaling/stationer/anholt/

 

 

Anholt er et af de få steder i Danmark, som er forholdsvis uberørt af menneskelig adfærd, måske en af årsagerne til den store artsrigdom i både flora og fauna. Især er fuglelivet overdådigt, både for træk- og for standfugle. Siden 1962 har strandfuglebestanden imidlertid 9 gange været stærkt redu- ceret af olieudslip fra forbisejlende fragtskibe. Kun een gang er det lykkedes at identificere synderen. At der mangler et par dyr på Anholt har aldrig givet anledning til misnøje. Det drejer sig nemlig om brun rotte, ræv, hugorm og ulv. Skovflåtbestanden er til gengæld i rivende udvikling.

Engang blev der som forsøg indført kronvildt, som ikke blev nogen succes, fordi hjortene - der var 2 - ribbede alle byens køkkenhaver. Landbrug er ophørt forlængst og blev ikke drevet med kemi. Fiskebestanden omkring øen er rig og titrækker både erhvervs- og lystfiskere. Der snakkes endnu om en lystfisker, som i eet hug landede 62 blåfinnede tun. Sælbestanden er stor og kappes med fiskerne om bid. Heldigvis spiser sæler ikke hummer eller "hummerhaler". Sældøden har påkaldt sig international omtale, men er ifølge fagvidenskaben udtryk for naturlig selektion.