Fagartikler

FAGBØGER OG FAGTIDSSKRIFTER

Anholts kontur og udstrækning, også den under vandet, har ændret sig meget lidt gennem de sidste 2-3 tusinde år.  Sø- kort fra før 1800 kunne give det indtryk.  Gode kort kræver

et  tæt samarbejde mellem flere videnskabelige fagområder.  Dette lykkedes først sent i forlisenes langvarige rædselshi- storie samtidigt med oprettelsen af et lodsvæsen og et mo- derne fyr- og vagervæsen. Næsten 100 år senere tilkom et professionelt redningsvæsen, som banede vejen for anlæg-  gelse af en rigtig havn. Egentlig færgefart kunne nu opret- tes.  Det registrerede antal af totalforlis faldt fra mindst 70 mellem 1858-1900 til godt 30 mellem 1900-1960.

Omkring 1950 fik øen langt om længe eletricitet med et 40 år

gammelt nedlagt jævnstrømsværk fra omegnen af Horsens, som leverede strøm i 30 år, inden Grenå Storkommune eta- blerede et moderne dieselværk. Idag bidrager Anholt Hav- mølle Park til elforsyningen.

Grenå Kommune overtog samtidig det udslidte  I/S Anholt Vandværk fra 1960  og optimerede vandforsyningens kvali- tet og kapacitet. Sidst i 1950erne blev en flyveplads anlagt, en livline for anholtboerne.

Find her Chr. Bruuns levnedsbeskrivelse om Frederik Rost-

gaard og  ø-erindringer af præsten Niels Christian Christen- sen og af læreren Holger Wolsing. Og highlights af Achton Friis, E.A. Hobolt, Peter Linde og Erik Aalbæk Jensen.


 

 

1231

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136.

Udgivet af O.Nielsen G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a_1407_ocr.pdf

 

1427

Swart,Claudius Claussøn(Claudius Clavus): Ældste kendte speciakort over Norden kopieret efter Claudius Clavus.

Stadsbiblioteket Nancy. Se Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 30, fig.15.

 

1482

Nicolaus Germanus(Donis): Tabulae modernae extra Ptolemaeum. Anholt angivet som Anaol på kortet. Ulm 1482.

Det kongelige Bibliotek. Se Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 32, fig.16 og 17.

 

1508

Swenheym,Conrad: Tabula moderna Prussie, Livonie, Norvegie et Gottie. Anholt angivet som Anaol på kortet. Roma 1507-1508.

raremaps. https://www.raremaps.com/gallery/detail/39291se/tabula-moderna-prussie-livonie-norvegie-et-gottie-ptolemy

 

1539

Magnus,Olaus: Carta marina. udgivet i Venedig. Anholt angivet som Aholt. Statsbiblioteket München. 

https://www.redbubble.com/people/paulrommer/works/24357158-carta-marina-map-of-scandinavia-by-olaus-magnus-1539?finish=semi_gloss&p=poster&size=small&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g.pla+notset&country_code=

DK&gclid=EAIaIQobChMIls_KnfP-3wIVjOiaCh3u1waEEAYYASABEgIMBPD_BwE  

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 38, fig. 23.

 

1550

Anthoniszoon,Cornelis: Caerte van Oostlant. Anholt angivet som Aneut på kortet. Jan Ewonts Amsterdam 1543.

http://www.wikiwand.com/de/Cornelis_Anthonisz.  Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 43, fig. 28.

Se også A.W.Lang 1955 (her på siden): De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster.

 

1558

Tramezini,Michaelis: Kort over de nordiske farvande. Venedig 1558 . Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66882/en/ Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 46, fig.31.

 

 

1560

Kancelliets Brevbøger 1551-1560. Navneregister. Rigsarkivet. Kildesamlinger.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/28/17098347/17287769

 

1568

Benedicht,Laurentz: Søkartet offuer Øster oc Vester Søen. Prentet i Kiøbenhaffn aff Laurentz Benedicht 1568.

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Benedict_1568/benedicht.htm

se også 1914-1915 Johannes Knudsen.

 

1570

Ortelius,Abraham: Theatrum orbis terrarum. Anholt angivet som Anout på kortet. Amsterdam 1570. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65929/da/  

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 56, fig. 39.

 

1584

Waghenaer,Lucas Janzoon: Spieghel der zeevaerdt. Anholt angivet som Aenhout og Trif van Aenhout(Anholt Østerrev) på kortet.

Christoffel Plantijn, Leiden 1584. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79140/da/

 

1585

Jordan,Marcus: Danmarkskort 1585. Anholt angivet på kortet med sit nuværende navn.

Braun & Hogenberg: Civitates orbis terrarum IV. Köln. Det kongelige Bibliotek.  http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object69770/da/

 

1595

Jordan,Marcus: Cimbriae Chersonesi nunc Ivtiae. Anholt angivet som Anout. Holland 1595. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66253/da/

 

1595

Mercator,Gerard: Danmarkskort Duisburg 1595. Anholt angivet med sit nuværende navn. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79360/en/  

Se Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 64, fig. 52 og side 89, fig. 78.

 

1626

Speed,John: Danmarkskort. Anholt angivet som Anout og Anouter Rif. London 1627. Det kongeliuge Bibliotek.

https://www.researchgate.net/figure/Figur-4-John-Speeds-kort-

The-Kingdome-of-Denemake-fra-1626-udgivet-i-atlasset-A_fig4_304462128

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 76, fig. 62 og side 87, fig. 75.

 

1629

Hansen,Stephanius: De regno Daniae et Norwegiae insulisque adiacentibus. Anholt side 217. Lugduni Batavorum(Leiden) 1629.

http://www.nb.no/nbsok/nb/1214d29a385f142777761b6d581506b7?index=1573#0

 

1647

Janssonius,Jan; Danmarkskort. Amsterdam 1647. Anholt angivet som Anout og Anout Rif. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65956/da/  

Se Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 86, fig. 74 og side 87, fig. 75.

 

1650

Hoffmann,Gottfried: Daniae et Norwegiae Tabula. Ad Regis Friderici III. Kattegat. Anholt med Noerbiergsbaey 1650.

Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80272/da/

 

1676

Borch,Ole: Silices Anholdini triangulares. Th. Bartholini Acta medica et philosofica Hafniensia Vol. IV pars1, side 177.

Hafniæ, sumptibus Petri Haubold Acad. Bibl. 1676. Oversættelse: se Boye: Anholt 1877, side 55.

https://books.google.dk/books?id=7LZfAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false


1692

Hydrographisk växande gradcharta af Östersiön och Kattigatt i lijten form sammandragen af 

W. von Rosenfeldt & P. Gedda A:o 1692. Se Kejlbo,Ib: Historisk Kartografi side 38.

Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger 2. reviderede oplag 1972. ISBN 87 7423 001 8.

https://dis-danmark.dk/bibliotek/908045.pdf

 

1695

General hydrographisk chartbook öfwer Ôstersiön och Katte-Gatt. Werner von Rosenfelt og Petter Gedda. Amsterdam 1695.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_Gedda

 

1696

Cordier R. & Erik Dahlberg(tegning): Generalkort af Danmark refererende til 1660. Nürnberg 1696. Anholt angivet som Anhout.

Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65961/da/

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 97, fig. 86.

 

 

1700

Sørensen,Jens. Kattegat. 1700. Anholt angivet med nuværende navn. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object73958/da/

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 93, fig. 83.

 

1701

Judicæer,E.O. Equipagemester & Günther,Andr. Konduktør & Cornelsen,Isbrandt Pælebukkemester

Rapport om Anholt Knob med bilag,  6.7.1701.  Se Knudsen,Johannes: Anholt Knob. 1922 i Tema Fyrvæsen.

 

1708

Juel,Rasmus: Carte af Anholdt med Dessen omliggende Grunde samt dend Nye, Anno 1708, opsatte FyerBagge og

Waanehuus. Målestok ca. 1:24000. Det Kongelige Søkortarkiv.

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024830.jpg.info

 

1729

Pontoppidan,Erich & Samuel Joachim(kobberstik): Nova Daniæ Regni tabula 1729. Anholt angivet med nuværende navn.

Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66001/da/ 

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 123, fig. 110.

 

1742

Dauw,Frederik Johan Valentin Hansen: Anholt Øe Beskrivelse (i brev 27. Aug. 1742 til Hr. Jessen som svar på begæring

om en øbeskrivelse).

Den Kallske Manuskriptsamling Nr. 379. Det Kongelige Bibliotek. En renskrift af dokumentet:

Grenaa og omegn - før og nu side 80-81, 1978 og Peter Linde Anholt Side 8-16, Erik Myrdals Bogtrykkeri 1948

 

1753

Richardson, Jacob: Hallandia Antiqua et Hodierna, Thet Är: Hallands Historiska-beskrifning Ifrån Älsta In Till Wåra Tider,

Side 92. Lars Salvius Stockholm 1752-1753. Udgivet som faksimile 1987. https://books.google.dk/booksid=47cOAAAAQAAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=jacob+richardson+hallandia&source=bl&ots=

bLJrSGWaJK&sig=3VuZQzkRgd8j8KVFzZsi5vTsvRk&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwify4G9lKTUAhUwb5oKHQSBT0Q6AE

IVTAH#v=onepage&q=jacob%20richardson%20hallandia&f=false


1768

Efterretning om Anholt. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger. Forsiden, 31.5.1768.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1768-05-31%2C1768-05-31

 

1776

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776. Det kongelige Bibliotek.

http://images.kb.dk/present?id=dk007324

 

1777

Jonge, Nikolai de: Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. Femte Deel

(Kongeriget Danmarks chorografiske Beskrivelse). Johan Rudolph Thiele Kiøbenhavn 1777. http://www.nb.no/nbsok/nb/cced9bc1e1b4ecbb9927bf2f807cb5fe?index=1608#0

Se også Bo Bramsen Gamle Danmarkskort 1952 side 148, fig. 137.

 

1778

Holk, Hans: Anholt Side 25-27. Provincial=Lexikon. M. Hallager. Kiøbenhavn. 1778.

http://www.nb.no/nbsok/nb/95c4e90baaddd2f4819cf8c3d15f22bf?index=1484#31

 

1781

Pontoppidan,Erich: Den Danske Atlas-Eller Kongeriget Dannemark. Med dets naturlige Egenskaber,

Elementer,Indbyggere,Væxter. Bogtrykker Andreas Hartvig Godiche, Skinder-Gaden, Kiøbenhavn. Tomus I-VII 1763-1781.

Tomus I, Bog II, Cap.III  P. 47.  Om adskillige Steen-Arter. Særdeles Art af Flintesteen paa Anholt 1769.

Tomus IV, Cap. VIII P. 51-52, Aarhuus Stift, Kaløe Amt. Øer. Anholt og Hjælm 1764.

Fotolitografisk faksimile:  Rosenkilde og Bagger 1969-1972.  http://chr4.dk/index.php/dda

 

1783

Janssen,J.: Situations Kaart over Øen Anholt. Det kongelige bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object68956/da/

 

1785

Janssen,Joh.: Land=Cart over Öen Anholt. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object68947/da/


1787

Bonne,André Rigobert & Desmarest,M.:Anholt Isle au Fanal. Atlas Encyclopédique Side 45 og 113 (Kort #9). Hotel de Thou.

Paris 1787. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66044/da/

 

1790

Lous,Christian Carl og N.Angelo(stik) : Pass Kaart over Kattegat. 1790.  Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72730/en/

 

1791

Harboe,Hr. Capt. Lieut. F.C.L.: Speciel Misvisende Kaart over Øen Anholt med omliggende Grunde. Optaget Aar 1791.

Søkortarkivet. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/pilotbog/bog012.html

Den af Skipper Grøn fra Laurvigen nyopdagede farlige Grund, beliggende imellem Anholt og Warbierg,

hvorpaa nu er befunden ei at være mere end 19 Fod med store Stene. Ligeledes er ved nøjagtige Observationer

befunden, at hele Anholt med sit Rev ligger meest imod 1 Miil östligere paa samme Brede, end det ligger i Kattegats-Kaartet

af 1790.   A. Lous,  Contre-Admiral og Oberlods.

Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 19.10.1791.

 

1792

Harboe,Frederik Carl Ludvig.: Kort over den sydlige Del af Kattegat. 1792. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72731/da/

Bugge,Thomas: Ved nogle af Hr. Captainlieutenant Harboe i afvigte Sommer foretagne Søeopmaalinger---

Kiøbenhavns Kongeligt alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 22.2.1792.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9cf59c82-6522-4fc0-b3b9-

0fac42ae7a59/query/anholt

Nyheder. Efter Hs. Maiestæts allerhøieste Approbation er Skipper Jens Grøn af Lauervigen til Belønning for en af ham

opdagen farlig Grund mellem Anholt og Sverrig allernaadigst skienket en af de Guld-Medailler, som er bestemt til Belønning

for udmærkede Fortienester. Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 1, 1.10.1792.

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt 1:40 000. Under det Kongelige

Videnskabernes Selskabs Bestyrelse 1792.  Det Kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67208/da/

Genoptrykt sidst i kobber 1943 og 1956 i offset.

Af Videnskabernes Selskabs Kort over Danmark faas Øen Anholt for 1 Rbd. Annonce fra forlaget  J.H. Schubothe.

Børsen Nr. 9. Københavns Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Efterretninger Side 2, 13.8.1825.

 

1793

Bugge, Thomas : Om den rette Længde og Bredde af Øen Anholt.

Ny Samling af Videnskabeligt Selskabs Skrifter IV Side 529-536, 1793.

 

1794

Odense, den 30te Maj. Det fra Helsingøer til Nordsøen afseilede engelske Krigsskib, Squirl, har havt det Vanheld

at blive siddende fast--- Fabers Fyenske Avertissements-Tidende Side 1, 30.5.1794.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/anholt/date/1794-05-30%2C1794-05-30

Placat fra Rentekammeret angaaende Amternes Inddeling for Eftertiden dat. 21. Junii 1794 er Inddelingen for Jylland

følgende: I Henseende til Danmarks mindre Øer er allernaadigst befalet: at Øerne Læssøe, Anholt og Samsøe skulle

henlægges, den første under Hiørring, den anden under Randers og den tredie under Holbek Amt.

Kongeligt allernaadigst privilegerede Aahuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender 2.8.1794.

 

1800

de Lövenörn,Poul: Anviisning for de Seilende i Kattegattet, som indeholder Beskrivelse over Grundene, Bankerne

og Lodskuddene etc. Fotografisk optryk af 1905 udgaven Rosenkilde og Bagger 1972. ISBN 87 423 0085 1.

 

1805

Befordring. Skibspræst Joachim Wilhelm Bech er under 1ste d.M. af Hs. Majestæt allernaadigst beskikket til Sognepræst

paa Øen Anholt. Kongelig allernaadigst privilegeret Aarhuus Stifts Adresse=Contoirs Tidender Side 2, 13.11.1805.

Klint,Gustaf Akrel: Karte øfver den østre delen af Kattegat. 1805. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72714/da/

 

1806

Wedel,L.M.: L.M.Wedels Rejse. Igennem de betydeligste og skjønneste Egne af den danske Provinds i Aarene 1799-1804.

Anholt Side 107-108. G.Hempel Odense 1806. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021858030_bw.pdf

 

1807

Plakat, hvorved det befales Beboerne paa Anholt at udlægge den ved Knoben værende Vager. 16. Jan. 1807.

 

1812

Blandt Oldsager som Museet paa Universitets Biblioteket er beriget med: en 4 Alen lang antique Svingbasse af Jern

funden i Stranden ved Anholt.

Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side 1, 27.3.1812.

 

1816

Lille Middelgrund. Handels- og Søfartsmuseets kortsamling. Løbenr. 3286, 3782, 3294 og 3303. 1800-1816. 

http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/kort/kort3303.html

 

1818

Mandagen d. 3die August. Licitation paa en nye Kirke ---

Aarhuus Stifts Kongelig alene privilegerede Adresse=Contoirs Tidener som forsendes med Brevposten Side 4, 28.7.1818. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A63c12e6f-15de-4aed-81c5-6e4c6bcc8696/query/anholt

 

1819

Bexell,Sven Petter: Hallands Historia och Beskrivning I- III. Morups Pastorat Side 321-329. Göteborg 1817-1819.

Nyt oplag i 2 bind: Thulin & Ohlsson Göteborg 1925. 

http://runeberg.org/hallhist/

 

1820

Tegning over den imellem Anholt og Warbierg beliggende 16 Fods Grund Lille Middelgrund 1820. Det Kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72720/da/

 

1829

Magnusen, Finn: Den første November og Den første  August. To historisk-kalendariske Undersøgelser Side 181.

Det Kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. Kjöbenhavn 1829.

 

1830

von Schlieben,W.E.A. & O. Hermann(lithografi): Tysk topografisk kort . Anholt indsat uden for kortrammen. 1825-1830.

Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72225/da/

Jensen, Chr. B.: Provincial-Lexikon over Danmark. Første Deel Side 19. Hempel 1830.

 

1835

Bexell, Sven Petter & Justus Gabriel: Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne, Side 167. Sam. Norberg 1835.

 

1836

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122812

 

1840

Baggesen, August: Den danske Stat. Forfatterens Forlag 1840.

 

1841

Becker,T.A .: Nogle Bidrag til Øen Anholts Historie. Orion. Historisk-geographisk Maanedsskrift  Side 258- 293, 

4. Bind 1841. Kopi Anholt Museum. http://runeberg.org/btorion/4/0266.html

 

1843

Mansa,J.H.: Kort over Nørrejylland. Anholt indsat. Med angivelse af krigskirkegårde. !843. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66276/da/

Den Danske Havnelods. Anholt Side 106-09. Udgivet og forlagt af Det Kongelige Søkoortarchiv F/I 17538.

Første Udgave 1843. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/pilotbog/ddl.html

Communalvæsen. Under 15de Marts er allernaadigst resolveret ---   Dagen Side 1, 6.5.1843. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe3668ab-12c0-41a0-9b40-38b1d291649f/query/anholt

 

1845

Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. J.V. Cappelens Forlag .Christiania 1844-1845.

 

1847

Paa forrige Larsens Plads ses i denne Tid en Mærkelighed, nemlig 8 Jernkanoner som ved Grosserer Switzers Dykkere

ere opfiskede under Anholt...  Ålborg Stiftstidende Side 1, 26.6.1847.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad53c6469-984b-4dcb-82f2-b65d2ea32155/query/anholt

Ved den i Kattegattet beliggende Ø Anholt er i Sommerens Løb, ved Hjælp af Dykkerapparater,

fra Havet bjerget følgende Sager...  Kongelig privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende Side 5,  6.11.1847.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1847-11-06%2C1847-11-06

 

1852

Steenalderfund Anholt. Antiquarisk Tidsskrift Side 107 og 213. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab 1949-1951. 

Brd. Berling Kjøbenhavn 1852. 

https://ia800203.us.archive.org/35/items/antiquarisktidss1849kong/antiquarisktidss1849kong.pdf

 

1855

Flamand, Ludvig Joseph: Fyen, Jylland og Slesvig med tilliggende Øer Side 129-130. J.G.Salomon Kjøbenhavn 1855.

 

1860

Trap,J.P.: Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. G.E.C. Gads Forlag 1. udgave 1858-1860.

https://da.wikipedia.org/wiki/Statistisk-topografisk_Beskrivelse_af_Kongeriget_Danmark

6. udgave, bind 9: Randers, Norddjurs og Syddjurs. Afsnit om Anholts ørken og om øens strategiske placering.

Trap Danmark 2018. https://trap.dk/bind/randers-norddjurs-syddjurs/

 

1866

Mansa,L.H.: Generalkort over Nörrejylland, indsat Anholt. 1866. Det kongelige Bibliotek. http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object66297/da/

Both,L. & Bull,Adolph Chr.: Jylland med dertil hørende Øer. Bikort Anholt. !857-1866. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Postbaad frygtes forlist. Fædrelandet Side 2, 12.11.1866. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8b72a029-dfea-4328-82f5-165d69a41932/query/anholt%20postb%C3%A5d

Anholts Postbaad forlist. Svendborg Amtstidende Side 3, 15.11.1866.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A909c989d-0151-4b8f-af36-71163c026e18/query/anholt%20historier

 

1867

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kopi i Anholt Museum. 1867.

 

1868

Welhaven, J.S.: Samlede Skrifter Bind VI Side 161, Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) 1867-1868.  http://runeberg.org/jswsaml/6/0172.html

Madsen,Andreas Peter: Fund paa Øen Anholt. Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker. Bind I Stenalderen.

Side 19-20.  Gyldendal 1868.

Engelhardt,Conrad: Anholtfund fra Ældre Stenalder 1863-1867. Aarbøger for Nordisk Oldkundskab og Historie 1868,

Andet Hæfte Side 93-95. Thieles Bogtrykkeri 1868. http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439100_color.pdf

 

1869

Fortegnelse over Resultatet af de til Randers Amt for November 1868 afgivne Vota til Capitelstaxtens Sættelse.

Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende, Side 7, 2.1.1869.

Boye, Vilhelm Christian: Les atéliers pour la fabrication des instruments de silex, découverts dans l’île d’Anholt.

Matériaux d’Archéologie & d´Histoire Nr. II. Châlon s.S. février 1869. Se desuden V.C.Boye Anholt 1877, side 47.

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021439021_color.pdf

 

1870

Bruun, Christian: Frederik Rostgaards Liv og Levned. Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri 1870. http://www.nb.no/nbsok/nb/c7e4ef3fad8fc956ec036e82c73edfa7?index=349#8

Anmeldelse: Litteratur. Dagbladet(København) Side 2, 11.5.1870.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Anholt/date/1870-05-11%2C1870-05-11

Museet for de nordiske Oldsager har fra Anholt modtaget Gjenstande fra Steenalderen og en Grønsteens Øxhammer.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Tillæg Side 11,  1.12.1970.

 

1871

Jørgensen, A.D.: Fr. Rostgaards uforgribelige Underretning om Anholt 1716. For Ide og Virkelighed Bd.1 Side 188-190, 1871.

Kong Christian IX besøger Anholt 14.8.1871. Trap Danmark 3. Udgave: Anholt Sogn.

 

1872

En Samling af Flintredskaber funden paa Anholt 1865-1872. Inventarnr. 950-1427c. Aarhus Museum.

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:qQSYiBT2FqMJ:

https://www.kulturarv.dk/mussam/VisGenstand.action%3FgenstandId%3D6411782+&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk

Both, Ludvig Frederik: Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Anden Deel. Anholt Sogn, Side 352-354.

Fr. Wøldikes forlag 1872.

 

1874

Strandinger paa Anholt. Jyllandsposten Side 1-2, 22.2.1874.

m.m.: skriver 1. April fra Skagen: Havn ved Anholt eller ved Skagen? Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter

privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2, 10.4.1874

 

1875

Andragende om Telegraphforbindelse mellem Fastlandet og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 2.5.1875.

 

1877

Boye,Vilhelm Christian: Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze. Samlinger til jydsk Historie og Topografi VI Bind 1876-1877, 

Side 39-58. Det jydske topografiske Selskab. Forlagt af Marinus  M. Schultz  Aalborg 1877. Kopi Anholt Museum.

http://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_VI_bind_1876-77.pdf

Anholt Sogn. Præster tilknyttet sognet 1551-1877. http://www.danskeaner.dk/wiki/index.php/Anholt_Sogn

 

1878

Nyt Lovforslag om at der paa Anholt oprettes en med Redningsbaad og Raketkasteapparat forsynet Redningsstation.

Landstinget 7. Marts. Jyllandsposten Side 2, 8.3.1878.

Oprettelsen af Redningsstation paa Anholt vedtaget i Rigsdagen 20. Marts. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 21.3.1878.

Redningsvæsnet paa Anholt. Jyllandsposten Side 1, 24.11.1878.

 

1880

Gad,Marius: Folketællingen i Danmark 1. Februar 1880. Geografisk Tidsskrift Bind 4 Side 67 1880.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/38675/74550.

 

1881

Nyt Telegrafkabel. Fra Beboerne paa Øen Anholt og et stort An1882. Kopi fal Skibsførere vil der blive indgivet Andragende

herom til Indenrigsministeren. Svendborg Avis Side 1, 9.11.1881

 

1882

Tauber,P.: Fra et Ophold paa Anholt. Geografisk Tidsskrift Bind 6  Side 66-71, 1882. Kopi Anholt Museum.

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/38795/74790

Den alm. danske Skibsførerforening af 1874 anbefaler:  Andragende fra Anholt til Indenrigsministeriet

om Anlæggelse af Telegraf paa nævnte Ø. Jyllandsposten Side 1, 3.2.1882.

 

1885

Bekjendtgørelse fra Postinspektørerne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 17.7.1885. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa8b29900-9e64-40dc-9424-d06e4a13129c/query/anholt%20postforbindelse

 

1886

Petersen,Magnus: Indberetning til Nationalmuseet om antikvariske Undersøgelser i Nørre Herred. 1886.

Værkstedfund. Fund af Anholt'er fra Oldtiden. Jyllandsposten  Side 1, 9.8.1886.

 

1887

Riis-Carstensen, Andreas Christian med Billeder af Forfatteren og O. Hermansen: Danmark i Skildringer og Billeder.

Anholt.  Første Bind  Side 274-281. Thieles Bogtrykkeri. P.G. Philipsens Forlag 1887.

Værket udkommet forinden i hæfteform. 1 anmeldelse: Af Livet paa Anholt. Lolland-Falsters Stifts-Tidende Side 2, 27.3.1886.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2f0c52b0-afa9-446e-9317-7d0d7981e31d/query/anholt

Telegraflinie til Anholt. Finanslovsbetænkning. Jyllandsposten Side 2, 8.1.1887.

Et nyt Telegrafkabelvil i denne Uge blive nedlagt i Kattegattet... Slagelse-Posten Side 2, 21.7.1887.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abe71d023-bcc9-4c98-a8f3-c52e1d3ab700/query/anholt%20telegrafkabel

Telefonledning fra Stationen Anholt til Fyret. Jyllandsposten Side 1, 5.10.1887.

Strandinger ved de danske Kyster 1858-1889. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1887.

Telegrafanlægget til Anholt nu tilendebragt--- Kallundborg Avis Side 2, 29.10.1887.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A770a40b7-c066-460a-8c5d-43ef2a06cc8b/query/anholt

 

1888

C.U.: Strandingen ved Anholt. Morgenbladet Side 1-2, 10.1.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A59dd338c-c00c-4177-8d18-5ba20fe40a5e/query/strandingen/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A6117d176-a8f8-4ee4-b33a-013890a88a8b

Thierry,A: Hvor er den rette Plads for en dansk Fiskerihavn? Nationaltidende Side 1-2, 2.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A89fec6b7-1f1d-4c71-b58b-e4ce91df0e54/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A697c89e6-f672-4b8c-afdd-049577e49519

X.Y.Z.: Hvor er den rette Plads for en dansk Fiskerihavn? Nationaltidende Side 2, 7.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2339f367-cb56-4619-bf07-c6f73c74dff1/query/anholt%20

Thierry,A: Hvor bør der absolut og snarest anlægges en Fiskerihavn? Nationaltidende Side 1, 31.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61512647-5dd8-4f99-9161-3f8b4589e8f8/query/anholt%20

Anholt. De ordinære Skibsafgifter have i 1887 indbragt---  Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede

Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 2-3, 6.8.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A03bce790-1cf3-44f9-8813-478324eb978e/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Acfa8585e-b8a1-4da8-bce0-097f384e61b4

 

1889

Strandinger paa  Jyllands Vestkyst. Jyllandsposten Side 1, 5.2.1889.

 

1890

Th.J.: Anholt Kirkes Udsmykning. Aarhuus Stifts-Tidende Side 3, 16.7.1890.

Bugge, Sophus: Ønavnet Anholt forfattet 30.9.1889. Bidrag til nordiske Navnes Historie.

Arkiv for Nordisk Filologi, Bd. 6, Ny Serie II Side 244-245. Lund og Leipzig 1890. http://runeberg.org/anf/1890/0248.html

 

1891

Fire nye Redningsbaade til Spirbakken, Thorsminde, Anholt og Læsø. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 14.5.1891.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3

Afccf22e0-0275-45b7-945f-fa3fbc35929d/query/Anholt

Bang,Vilhelm: Præstegaardsliv i Danmark og Norge. Fra Reformationen til Det 17. Aarhundredes Slutning.

Anholt omtalt side 287. Gad Kjøbenhavn 1891. 

http://www.nb.no/nbsok/nb/5dba15d11f23174b5090615087892c44?index=1391#0

 

1892

Finansudvalgets Betænkning. Fiskerihavn ved Dræthøj. Jyllandsposten Side 1, 9.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A74de2b43-f2ef-4603-a02e-b1c543ed22cd/query/dr%C3%A6th%C3%B8j%20anholt

Rigsdagen. Havnen paa Anholt. Politiken Side 1, 16.1.1892.

Rigsdagen. Finansbehandlingen. Diskussionen om Fiskerihavne. Aftenbladet Side 2, 17.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae3154e77-d199-40be-a4f0-b47640ac7554/query/havn%20anholt

Fra Rigsdagen. Mødet d.15  Januar. Folketinget. Finansloven. Bornholms Tidende Side 1, 18.1.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad1c95249-b4b3-4586-8952-58a9fc1d3cee/query/havn%20anholt

Strandinger 1891. Jyllandsposten Side 1, 1.2.1892.

Janssen,Børge: En mærkelig Ø. Om Læsø. Jylland, Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Samfundsspørgsmaal. Side 165-172.

Red. Franz v. Jessen. Bayers Forlag Aarhus 1892. 1 anmeldelse: Demokraten Aarhus Side 2, 25.3.1892.

 

1893

Zinck,L.: Til Oplysning om den "Trekantede Øxe" fra Anholt Side 22-23 Nordisk Archæologi. Stenalderstudier II.

J.Frimodts Forlag 1893.  http://www.nb.no/nbsok/nb/5f38408a7b7900a9e38e94e5e5bd7bfd#0

 

1895

Beyer,G.: En Fiskerihavn paa Anholt. Aarhus Amtstidende Side 1-2, 29.3.1895. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae60524f7-6fa4-47b7-a90c-ac8839a56e23/query/anholt

Misfornøjede Fiskere protesterer - En Havn ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 19.11.1895.

Grenaa modarbejder en Havn paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.12.1895.

 

1897

Jessen,Axel: Beskrivelse til geologisk Kort over Danmark.  Kortbladene Læsø og Anholt . D.G.U.  1.Række Nr. 4.

I Kommission: C.A. Reitzels Forlag Kjøbenhavn 1897. Kopi Anholt Museum.

En Anholtgjæst: Stemmer fra Publikum. Post- og Passagerbefordringen til og fra Anholt.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 1-2, 31.5.1897. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A76fb100d-b92d-48e0-a265-

fbcec9b9f0ab/query/anholt

Fiskerihavn ved Anholt. Jyllandsposten Side 2, 6.10.1897.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7d622f13-2d44-4e5e-84ca-a893d2db1918/query/anholt

Anholt Havn. Isefjordsposten Side 1, 3.11.1897.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac838368b-cd98-46d8-aa14-82568b0404eb/query/anholt

 

1898

Andersen, Anthon.: Uddrag af Beretningerne om Redningsvæsenets Virksomhed i Jylland

indbefattet Fanø, Læsø og Anholt. 1898.

To nye Fiskerihavne ved Anholt og Esbjerg. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 7.1.1898.

Byg Fiskerihavne. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 12.3.1898.

Traveller: Postforbindelsen med Anholt før og nu. Jyllandsposten Side 1, 11.5.1898. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af752b8eb-9626-4b91-a2f4-5e2fb45ea8c1/query/postforbindelsen%20anholt

En ny Postbaad til Anholt. Jyllandsposten Side 1, 18.8.1898.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A58f9e83f-595f-4403-a650-da9d1afee339/query/postb%C3%A5d%20anholt

 

1899

Rigsdagens Forhandlinger vedrørende Beslutningen om Anlæg af en Havn på Anholt 13. Marts 1899  Spalte 4495.

Rigsdagens Forhandlinger 1898-1899.

Fiskerihavnen ved Anholt. Ingeniøren Nr. 22, Side 169-172 1899.

En Sejlads, der minder om Peder Paars' Tider--- Aalborg Stiftstidende Side 2, 21.2.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4000fbce-b891-4b92-af2c-7bbe3590dbd1/query/anholt

Hvem skal bygge Anholt Fiskerihavn? Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 26.5.1899. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1db47762-31e2-4523-94e6-990806e481bf/query/anholt

Havneanlægget paa Anholt. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og

Avertissementstidende Side 3, 5.7.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A11b0497e-d508-4622-9f01-03afd0e43bfe/query/anholt

Havnen paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 21.9.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A45a856d8-58a7-4c6e-90f0-804fbd89be49/query/anholt

Jernbane paa Anholt. Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 9.10.1899.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf11a202-b664-444e-839b-5dc96ee6365a/query/anholt

 

1900

Statistisk oversigt over de i Aaret 1898 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske

Farvande indtrufne Søulykker. Kjøbenhavn Bianco Lunos Hof-Bogtrykkeri(F.Dreyer)

http://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1898.pdf

Anholt. Havnen. Fra 1. Marts skal der med fuld Kraft tages fat paa Havneanlæget ved Anholt. Der er antaget en Arbejds-

styrke paa 150 Mand, saa Anholts Befolkning i Sommer bliver omtrent fordoblet. Kristeligt Dagblad Side 1, 17.2.1900.

En affolket Havneby. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 26.4.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9a91282a-51e6-418e-bb62-f03f71439b90/query/anholt

Omordningen af Kystvagttjenesten. Nordjyllands Arbejderblad Side 2, 4.8.1900. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6d66386a-fe8b-4053-a076-7eb784f48c87/query/anholt

Ny Redningsbaad til Skagen, hvorefter Skagens nuværende Redningsbaad bugseres ti Anholt og stationeres der.

Aalborg Stiftstidende Side 2, 10.12.1900.

 

1901

Clausen C.C. og Nielsen J.J.: Danske Stat. Danmarks Land i Skildringer Spalte 251. 

Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1901.

Strejke paa Anholt. Arbejderne paatvinges en Slavekontrakt. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 6.5.1901.

Arbejdsløse søge til Havneanlægget paa Anholt men maa i de fleste Tilfælde vende tilbage med uforrettet Sag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 29.6.1901.

Lærerinde søges til Anholt Præstegaard. Der fordres Præliminærexamen (Fransk) og Musik. Nærmere skriftlig.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. Side 3, 26.7.1901.

 

1902

Nu bliver der Motorbaad mellem Grenaa og Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 30.1.1902.

Redningsvæsnet. En Oversigt. Politiken side 2, 3.2.1902.

Skagenhavnen. Tilsandingen er begyndt i Anholt Havn. Nationaltidende Side 2, 9.3.1902.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0156b1e9-ab01-4df3-9b43-c7fbbe6262f5/query/anholt%20havn

Den ny Anholt Havn. Ingen Tilsanding. Randers Arbejderblad Side 2, 1.4.1902.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A73d4484f-b11d-4425-97f4-e61506b3410a/query/anholt%20havn

Fund af Oldsager paa Anholt. Jyllandsposten Side 2-3, 23.7.1902.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa9abce03-0a1d-48d9-820b-86b2487326b7/query/anholt

Anholt Havn overleveret. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 22.8.1902.

Lidt fra Anholt. Havnemester paa Anholt. 300 Ansøgninger.

Randers Amtsavis og Adressecontoirs Efterretninger Side 2, 23.8.1902.

Maskineriet sprang paa Anholtpostbaaden. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 23.10.1902.

 

1903

Et Redningsvæsen, der jubilerer. Vestjyllands Social-Demokrat-Esbjerg Side 2, 1.9.1903.

Kattegat. Ved Anholt Havn forandres Belysningen---  Nationaltidende Side 4, 30.10.1903. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A896b7151-8e1b-4555-ace6-446f48d8e6fc/query/Anholt

Thierry, August: Øen Anholt som Rekonvalescenthjem. Smaa Meddelelser fra Videnskab og Praksis.

Ugeskrift for Læger, Side 982, 1903.

 

1904

Ønske om Assistentskirkegaard. Sundhedskommissionens Skrivelse til Anholt Menihedsraad 8.3.1904.

Anholt-Posten side 9, #105 årg.33, december 2010. Anholt Borgerforening.

Anholt Præstegaard modtager i Pension Mænd og Kvinder, der trænger til Fred og Ensomhed.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Side 13, 1.6.1904.

 

1905

En kvindelig Alkoholist optages i Anholt Præstegaard. Annonce i Kristeligt Dagblad Side 3, 7.9.1905.

Fra Havsens Bund. Dagbladet Oslo side 1, 4.11.1905.

http://www.nb.no/nbsok/nb/bd6e66fab941d56c31e0a047157251ac#pgId=1

 

1906

laCour, J.C.B: Danske Gaarde. Danske Gaardes Forlag 1906-08.

Brammer sen. & jun.: Ny Dampskibslinie København-Anholt. Adresse-Avisen Side 1, 11.1.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1097f502-89d8-4725-b21f-df638b723610/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Indlæg fra Anholt Sogneraad, Havn og Fiskeriforening.

Nationaltidende Side 7,27.1.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3a1a9af7-778b-4360-a62f-91d435db8413/query/anholt

Dampskibsforbindelse København-Anholt og omvendt. Chr. Hansen Grenaa Fiskeriforening.

Nationaltidende Side 7, 17.2.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab007693a-bf79-46af-b30b-00899fbbe81a/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab007693a-bf79-46af-b30b-00899fbbe81a

Christensen,I.I.: Bør Anholt skæres bort fra Grenaa? Nationaltidende Side 3-4, 25.2.1906.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa0acb67b-ae91-457c-b979-b2be77d7148a/query/anholt

Fund ved Anholt. Vraget af Linieskibet "Christian d. 7." der i Slutningen af det 18. Aarhundrede sank ved Øen.

Kristeligt Dagblad Side 2, 18.8.1906.

 

1907

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

 

1908

Dampskibet ”Grenen”. Ny Damper paa Ruten Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Politiken Side 4, 17.10.1908.

Statstelegrafvæsenet. Fra Nytaar aabnes der paa Anholt en Stats-Landtelefon, der benævnes "Anholt Havn".

Telegrafstationen paa Anholt betegnes fra samme Tid "Anholt By". Kristeligt Dagblad Side 2, 31.12.1908.

 

1909

Postforbindelsen med Anholt. Morgenbladet Adresse-Avisen Side 2, 20.1.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9a944145-99e4-455b-96b2-f05e81ad3488/query/anholt  og Side 2, 21.1.1909

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6739516e-747d-4a1c-94d1-e9cb21add98a/query/anholt

 

1910

Cavling, Henrik: Nogle Avisartikler. "Hesselø og Anholt" Side 139-149. Langkjærs Bogtrykkeri 1910.  Genudgivet: Ajour 2000.

ISBN 13 978 87 89235 39 4. Kapitlet er et omskrevet rejsebrev signeret Ignotus i Politiken side 1, 23.5.1903.

https://books.google.dk/booksid=bAuuixwFZU4C&pg=PA109&lpg=PA109&dq=henrik+cavling+hesselC3B8+og+anholt&source

=bl&ots=EPIkmcZn8o&sig=MNMFp_HolG_d74vkUZ3J_ev1GG8&hl=da&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI9aPswOTVxwIV

Ct0sCh0ETgC3#v=onepage&q=henrik%20cavling%20hessel%C3%B8%20og%20anholt&f=false

Genudgivet: Ajour 2000. ISBN 13 978 87 89235 39 4.

1 anmeldelse: Poul Pilgaard Johnsen: Stoffet ligger lige i luften. Weekendavisen Bøger side 10, 5.11.2001

Redningsbaaden. Ukrediteret foto. De raske Fiskere paa Anholt har anskaffet sig en ny Redningsbaad af allernyeste Type

(engelsk Model), som de har døbt med Øens Navn. Folkets Avis København Side 1, 30.6.1910

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4427924b-6f82-4cf8-

8ef3-deec0091b6a1/query/anholt

K.H.(Kristian Hansen) og ukrediterede fotos: Anholt og dens Postbaad. Et  25aars Jubilæum. Aarhus Amtstidende 7.8.1910.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe7267ae-f19c-4b16-b9d7-7ee7070ad812/query/anholt

H.H.:Vragfiskeri ved Anholt. Havet skjuler mange mærkelige Ting. Kronik Aalborg Stiftstidende Side 1-2, 22.12.1910.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A47c26bbd-fc1e-4630-8a0b-81522aceb49c/query/anholt/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Adf3bf0e9-1d6f-4989-b675-fe28c907dea7

 

1911

Oldtidsfund paa Anholt. Jyllandsposten Side 3, 2.9.1911.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A364df588-e2b8-468e-91fb-0b766e040a18/query/anholt

Sprængt Telegrafkabel. Det mellem Hesselø og Anholt liggende Telegrafkabel er sprængt omtrent midt mellem Øerne.

Korsør Avis Side 3, 19.10.1911.  http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3

Auuid%3A1c12631e-6235-434a-8ef5-6024be58abf2/query/anholt%20telegrafkabel

 

1912

"Guldborgsund" og indefrosne Fiskere paa Anholt. Nordjyllands Social-Demokrat Side 2, 16.2.1912.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A33b48a94-9480-45a5-ac1d-f14e1383d4ce/query/anholt

Kjøbenhavn-Anholt-Skagen. Dampskibet ”Union”.  Politiken Side 12, 16.7.1912.

Postforbindelsen med Anholt. Jyllandsposten Side 3, 18.7.1912.

 

1913

Slægten Rostgaard von der Maase: Vaabenafbildning i farver og udførlig stamtavle.

Se Dansk Adelskalender bind XXX side 392,1913 og bind LX side 272, 1943 og bind LXXIII side 37 (rettelser), 1956.

Dansk Adels Forening.

Telegrafkablet mellem Rørvig og Hesselø sprængt ... Kallundborg Avis Side 2, 2.1.1913.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab76263c0-526e-4d09-a226-d4a9ddf6d7a2/query/anholt%20telegrafkabel

Tilsanding af Havnemundingen til Anholt Havn. Politiken Side 11, 4.2.1913.

Postdamperen til Anholt solgt. Jyllandsposten Side 4, 23.2.1913.

Anholt-Ruten. DFDS overtager Postbesørgelsen. Jyllandsposten Side 3, 13.3.1913.

 

1914

Knudsen,Johannes: De caert van der Zee. Tillæg: Søkartet ouffuer Øster- og Vester-Søen. Tidsskrift for Søvæsen Side 234,

Aarg. 85, Marinehistorisk Selskab 1914.

Oprettelse af Motorbaadsrute Skagen-Anholt-København. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 28.11.1914.

 

1915

Knudsen,Johannes: Søcartet 1568. Tillæg: Indledning og Oplysning til Søkartet 1568.   

Tidsskrift for Søvæsen Side 340, Aarg. 86,  Marinehistorisk Selskab 1915.

Dybden i Anholt Havn. Nationaltidende Side 6, 23.3.1915.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac5b93924-ef26-44d4-9ef6-6fea80fe5695/query/anholt%20havn

 

1916

Knudsen,Johannes: Danske Søkort af Jens Sørensen 1643-1723.

Tidsskrift for Søvæsen Side 401, Aarg. 87, Marinehistorisk Selskab 1916.

K.K.: Anholt. Forældet Redningsmateriale. En berettiget Klage. Demokraten Aarhus Side 1, 16.3.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1fd015f3-e7ee-41f0-bfa5-

dbbd8ca056d2/query/anholt

 

1917

Anholt Havn sander til ... Fyens Stiftstidende Side 1, 19.11.1917.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9e738772-91b4-4b3d-803c-f466975449bf/query/anholt

 

1918

Dødsfald. Chr. Jakob Christensen, en af de mest kendte Redningsmænd pa Anholt er afgaaet ved Døden.

Da Redningsstationen paa Anholt i 1879 blev oprettet, fik han Ansættelse ved denne. I over 36 Aar har han været

med til at redde flere Hundrede Mennesker. Da han i 1915 tog sin Afsked, fik han Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Kristeligt Dagblad Side 2, 30.7.1918.Det danske Redningsvæsen i Aaret 1916-17. Vendsyssel Tidende Side 1, 14.3.1918.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A83ac7b88-74ad-46a4-9b8f-ffb41e473e82/query/anholt

 

1919

Ulk. og ukrediterede fotos: Anholt. Under Dannebrog,  Maanedsskrift  Side 65-66, 6. Aarg. Hæfte X,

Marineforeningens Medlemsblad 1919. http://marineforeningen.dk/mtud/bladarkiv/1919/Nr.%2010_1919.pdf

 

1920

Mackeprang,Carl Mouritz Cold: Vore Landsbykirker, en Oversigt. Andreas Frederik Høst & Søn København 1920.

Revideret Genudgivelse 1944.

Anholt Avis. Mystifistisk-Latter- og Urovækkende Organ. 2. Aargang Nr. 2, Mandag den 16. Februar 1920.

Bilag til Anholt-Posten # 96 årg.32, oktober 2008. Anholt Borgerforening.

 

1921

De fleste af Danmarks Øer er ukendte. Malerne Achton Friis og Knud Kyhn skal paa Statsstøtte foretage

en skildring af de næsten 500 Øer. Ekstra Bladet Side 7, 11.1.1921.

Anholt Havn er en Fælde for nødhavnssøgende Skibe. Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 8.11.1921.

Ingen ny Lægebolig paa Anholt. Demokraten Aarhus Side 6, 5.12.1921.

Stormen. Under den stærke Storm er ca. 40 Meter af Anholt Havns nordre Mole blevet ødelagt.

Kristeligt Dagblad Side 3, 22.12.1921.

 

1922

Efter Jævndøgnsstormen. Afbrudt Telegrafkabel Nykøbing Sjælland - Hesselø - Anholt. Isefjordsposten Side 1, 22.9.1922.

Den nye Anholtrute. Aarhuus Stifts-Tidende Side 2, 5.10.1922.

Anholt-Damperen Neville med Knækket Rorkæde. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 28.10.1922.

 

1923

Gravlund,Thorkild: Øsagnet. Gyldendal 1923.

Hver lever christeligt af Vrag. Anholt-Præstens Strandings-Indtægter. Jyllandsposten Side 4, 17.5.1922.

Noe-Nygaard,Søren: Anholt - og - Ræbild Bakker. Bavnen.

Ugeskrift for fri Skole og fri Kirke  Side 23-30, 20. Aarg. Nr.2 , 11.1.1923.

Havneindløbet til Anholt Havn. Jyllandsposten Side 9, 24.11. og Side 8, 1.12,1923.

 

1924

Ekspeditionen til de danske Øer. I Gaar paabegyndte Malerne Achton Friiis og Johannes Larsen det afsluttende Tog..

Kristeligt Dagblad Side 1, 16.6.1924.

Redningsbaaden fra Anholt skal præsenteres i London. Jyllandsposten Side 6, 17.6.1924.

Det danske Redningsvæsen berømmes. Politiken Side 6, 11.7.1924.

 

1926

Captain.: Det danske Redningsvæsen. Politiken. Hav til Hav Side 13, 7.8.1926.

 

1927

Brøndum-Nielsen, Johannes: Dialekter og Dialektforskning. J.H.Schultz Forlag 1927.

Eisenreich, C.P.: Det nørrejydske Redningsvæsen: Dets Tilblivelse, Organisation og Historie. Jespersen 1927.

 

1928

Friis, Achton: De danskes Øer med Illustrationer af Johannes Larsen og Forfatteren Bind I-III.

Gyldendalske Boghandei Nordisk Forlag 1926-1928.  Anholt: Bind III, Side 400-446

http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html      

4 anmeldelser: Aage Spodsbjerg: De danskes Øer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 19.9.1927, De danskes Øer.

Nationaltidende Side Side 3, 8.10.1926.  Nye graverende Klager mod Achton Friis' Bog. Kristeligt Dagblad Side 5, 2.3.1928.

Uffe Andersen: Hvor er de reaktionære landskaber? Information 8.1.2004.

https://www.information.dk/debat/2004/01/reaktionaere-landskaber

Trådløs Station paa Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende Side 6, 6.2.1928.

Det danske Redningsvæsen. En Beretning. Hav til Hav Politiken Side 14, 11.7.1928.

I Flyvningens Tidsalder. Aarhuus Stifts-Tidende Side 11, 14.12.1928.

Weekend-Flyvning til Anholt. Politiken Side 10, 17.12.1928.

 

1929

Albertsen,Rasmus Laurits og ukrediteret foto(postkort: "Isvinter Anholt 1929"):

Rapport over M/S Veras Rejse fra København til Grenaa over Anholt 4.2.1929.

Anholt-Posten side 1 og 3, # 51 årg. 21, juni 1997. Anholt Borgerforening.

5 Postflyvere startede i Dag. Aarhuus Stiftst-Tidende Side 10, 13.2.1929.

Redningsmændene belønnes af den tyske Regering, Politiken Side 15, 24.10.1929.

 

1930

Aliqvis: En Rekorddag for dansk Lufttrafik. Politiken Side 3, 27.2.1930.Aliqvis: En Rekorddag for dansk Lufttrafik.

Politiken Side 3, 27.2.1930.

Karl Anholter og ukrediteret foto af Anholt Havn: Anholt - Fiskeriet. Demokraten Side 3, 14.12,1930.

Gun.: Skal Redningsstationerne forsynes med Radio? Politiken Side 3, 23.12.1930.

 

1931

Krantz,Claes(text och fotos): Flygsandens och skeppsbrottens ö. Teckningar Författeren.

Jorden Runt, Side 427-434, 3. Årg. Bd. 2, 1931.

 

1933

Ford V-8 erobrer Anholt. Ukrediterede fotos og tegning. Ford Nyt Side 10-11 Nr.11-12,.November-December 1933.

 

1934

Thierry, Gaston: Dr. Thierry og Hustrus Lægehjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 3, Side 9-40.  O. Lohse 1934.

1 anmeldelse: Bartholdy,Georg: Hjemliv 0g Trosliv. Kristeligt Dagblad Side 2, 13.9.1934.

De svenske Fiskeres Fangst. Jyllandsposten Side 7, 5.1.1934.

Roar: Stabelafløbning paa Skibsværftet. Rederiselskabet "Anholt"s Paket "Anø". Svendborg Avis Side 6, 3.3.1934.

2 anmeldelser: Jyllandsposten Side 4 og Kristeligt Dagblad Side 2, 13.10.1934.

Statshavnenes samfundsmæssige Betydning. Demokraten Side 10, 27.11.1934.

anøboen: Skal der ske en Katastrofe, før man gør noget? Social-Demokraten Side 13, 15.12.1934.

 

 

1935

Numelin,Ragnar: Danska dagar-kulturgeografiska skisser. Natur og Kultur. Stockholm 1935. Danmark i Sol og Blæst.

Strejflys over Land og Folk. H. Hagerups Forlag. 1936. Den danske udgave er udvidet med et nyt kapitel om Anholt:

Sandets og Vindenes Øer.

Bedre Forbindelse med Anholt. Jyllandsposten Side 2, 12.6.1935.

Pontoppidan,Henrik: Anholt et Forvisningssted. Brev til Harry Søiberg 8.8.1935. http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/breve/soeiberg/1935_08_08.html

 

1936

Brøndsted, fru  Frede: Sognepræst Peder Adolf Stricker og hans Hjem på Anholt. Hjemliv og Trosliv, bind 5, Side 11-66. 

O. Lohse 1936.

Passagerforbindelsen til Anholt. Fartplan Rederiet "Anholt". Annonce i Jyllandsposten Side 10, 27.6.1936.

Til Anholt. Et rederi starter en Weekend Tur. Ekstra Bladet Side 5, 17.6.1936.

1 anmeldelse: Jyllandsposten Side 6, 28.10.1936.

Krantz,Claes: Jylländska Strandhugg. Göteborg Elander 1936.

1 anmeldelse: -p: En Svensker i Jylland. Aarhuus Stifts-Tidende Side 7, 19.6.1936.

Pinholt,J.Gr. & Aksel Alrik(vignetter): Det danske Redningsvæsen. Kristeligt Dagblad Side 6-7, 6.11.1936.

Numelin,Ragnar og ukrediterede fotos: Två Kattegattöar. ”Terra”, Geografiska Sällskapets i Finland Tidskrift  48:3, 1936.

 

1937

En ”uopdaget” Ø i Danmark. Et interessant Besøg paa Anholt. Dansk Fiskeritidende Side 499-501, Aarg. 34 1937.

Enestaaende Vragfund ved Anholt. 3 Kanoner fra Dronning Margrethes Tid. Mærket med Aaret 1390.

Kristeligt Dagblad Side 4, 18.7.1937.

Lützhøft,Holten: Flyvende Ambulancer. Læserbrev. Berlingske Aftenavis Side 4, 29.10.1937.

Dahlgren,Peder Steffen & Vittusen,W.: Flyvende Ambulancer. Indlæg fra Sognefogeden og Kommunelægen paa Anholt.

Berlingske Tidende Side 4, 5.11.1937.

Ek.: Der er gode Muligheder for Landingsplads paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 9,6.11.1937.

Svendsen,Fr.: Ambulanceflyvning. Berlingske Aftenavis Side 6, 9.11.1937.

 

1938

mb-: Flyvende Ambulancer til de afsides Øer. En Udtalelse af Trafikministeren. Berlingske Tidende Side 4, 21.1.1938.

!600-Tals Kanonerne opfisket 1937 ved Anholt af Dykker Jensen fra Lynæs. Særudstilling Tøjhusmuseet.

Kristeligt Dagblad Side 6, 1.5.1938.

Rederiet under Broen. Rederiet "Anholt" har indrettet sig hyggeligt og praktisk under Knippelsbro. Ukrediteret foto.

Politiken Side 11, 20.7.1938.

Hanström, Bertil: Resa till Anholt. Side 55-62. Till Gustaf Carne på femtioårsdagen 21.10.1938. Malmö.

20 danske Amter har brug for flyvende Ambulancer. Jyllands-Posten Side 1, 26.10.1938.

Danmarks første Ambulance-Maskine. Fra Anholt til Grenaa paa 22 Minutter. Zonen foretager Prøvetur. Ukrediteret foto.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 6.11.1938.

Ek.:Staten indretter 3 Flyvemaskiner til Ambulancebrug. Ideens Fader, Direktør Holten Lützhøft, fortæller om de

foreløbige Resultater. Berlingske Tidende Side 7, 20.11.1938.

 

1939

Nu kommer den Flyvende Ambulance til de smaa Øer. Vestjyllands Social-Demokrat Esbjerg Side 4, 24.1.1939.

Ambulanceflyveren kommer til Marts. Jyllands-Posten Side 7, 31.1.1939.

Anholt skal have en Flyveplads. Jyllands-Posten Side 2, 8.6.1939.

Mundus-Pedersen,Poul: Apropos den flyvende Ambulance. Jyllands-posten Side 20, 11.6.1939.

I-rl og ukrediteret foto: Brev fra Ferieøen: Anholt er opdaget. Præst og Foged slaas ikke mere.

Postekspeditør Karl Karlsens Foredrag om Anholt overværet af mange kendte Navne blandt Tilhørerne.

Berlingske Aftenavis Side 4, 14.7.1939.

semper: Bibliotek til Anholt paa 350 Bind. Statens Gave til 8 mindre Øer. Kristeligt Dagblad Side 3, 17.9.1939.

Scap. og ukrediteret foto: Ambulance-Flyver nødlandet paa Vej til Anholt efter Vaadeskud. Politiken Side 3, 13.10.1939.

Randers Amt. Hjemstavnsbog 1939. Side 35-37,53,226,407-410.

Pedersen,Gunnar: Ultrakortbølge-Telefonforbindelsen med Anholt. Ingeniøren Årg. 48, 1939.

 

1940

Fiskerne og Præstens Løn. Vendsyssel Tidende Side 12, 22.11.1940

Colding, T.A.: Præstegaardsliv paa Anholt omkring 1850 Side 65-77. Fra Randers Amt Aarg. 34, 1940.

 

1941

Hvad en Sejlsportsmand beretter. Dansk Fiskeritidende, Side 190-191, Aarg. 38 1941.

Hold Ferie paa Anholt. A/S Rederiet Anholt. Fartplan. Turistbrochure på 8 sider med billeder. Hertz Annoncebureau 1941.

Rederiet Anholt. Sejlplan. Aarhuus Stifts-Tidende Side 16, 29.6.1941.

Ambulanceflyveren redder mange fra Dødens Favntag. Ukrediterede fotos.  Social-Demokraten Side 11,  2.11.1941.

 

1942

Gram,Laurids: Vita Johannis Grammii. Hans Grams Levned. Anholt omtalt side 98 afsnit 26. Gyldendal 1942.

Nørlund,Niels Erik: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling. Geodætisk Instituts Publikationer. Ejnar Munksgaard 1942.

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det andet Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger  Bind 3, Side 133-176, 1940-42.

Barfod, Halfdan: Vor Flaade i Fortid og Nutid. Nordiske Landes Bogforlag 1941-1942.

Post og Mad flyves til Kattegat-Øerne. Nationaltidende Side 5, 8.2.1942.

Græsk Krigsskib fra det 18. Aarhundrede fundet af Lynæs-Skipper Valdemar Jensen ved Anholt.

Kristeligt Dagblad Side 1 og 7, 29.5.1942.

 

1943

Nielsen,Frederik Vilhelm: Det tredie Anholtfund: ”En 1½ pundig Smedejerns Slange med løst Kammer i Stoklade”.

Tidsskrift for Søvæsen. Side 111-129,  Aarg.114, Marinehistorisk Selskab Marts 1943. Kopi Anholt Museum.

Herolds Yndlingselev Edith Oldrup Peddersen. Ukrediterede fotosI. Mønstertidende.llustreret Modejournal, 6.4.1943.

Ny Ambulanceflyver. Beretning om Zone-Redningskorpsets Flyve-Ambulance-Tjeneste for Aaret 1942.

Kristeligt Dagblad Side 2, 10.4.1943.

Den første Skonnert med Krydserdæk bygget i Danmark. Ærø Venstreblad Side 3, 8.5.1943.

Øboeren: Præsteindsættelsen paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 22.6.1943.

Festen i Anledning af Anøs Prøvesejlads i Gaar. Ærø Avis Side 2, 21.7.1943.

Øboeren: Rederiet "Anholt" får nyt Skib, som faar Navnet "Anø". Vendsyssel Tidende Side 3, 14.8.1943.

Madsen,Arenth: Skolen paa Anholt fejrer 100 Aars Jubilæum. En ejendommelig Undervisningsform,

der rummer baade Klasse- og Fælles- undervisning. Vendsyssel Tidende Side 4, 2.10.1943. 

Karlsen,Karl & Asger Muchitsch(vignetter): Kirke og Præster paa Anholt.

Aarhuus Stifts-Tidende Strejftog Side 1 og 11-12, 31.12.1943.

 

1944

I Aftes blev Zoneredningskorpsets nye Ambulanceflyvemaskine rekvireret af Lægen paa Anholt til en 9-aarig Dreng.

Det er den første Flyvning, der er gennemført til en af Danmarks Smaaøer. Kristeligt Dagblad Side 3, 10.8.1944.

Øboeren: Besøg af Ambulanceflyveren paa Anholt. Trist Afslutning paa Sommerferien.

Vendsyssel Tidende Side 3, 16.8.1944.

 

1945

Nielsen, Frederik Vilhelm: Det tredje Anholtfund. Vaabenhistoriske Aarbøger Side 48-61, 1945.

Fristrup,Børge & P.G.K.Bentzon og D.G.U.(Danmarks Geologiske Undersøgelser)fotos & ukrediterede korttegninger: Anholt .

Tidsskriftet Danmark  Side 160-167, Nr.7 Aarg.5, Forlaget Danmark v. Jørgen Banke 1945. Kopi Anholt Museum.

1 anmeldelse: Ekstra Bladet Side 4, 25.5.1945.

Anholt. Vanskelig Tur for Ambulanceflyveren. Maatte anvende Landingsprojektører paa Grund af Taage.

Øens Postmester fløjet til Rigshospitalet med Blindtarmsbetændelse.

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, Side 8, 16.2.1945.

Øboeren: Dødsfald paa Anholt. Fhv. Opsynsmand ved Anholt Redningsvæsen Stephen Peder Stephensen.

Nekrolog Vendsyssel Tidende Side 8, 9.6.1945.

 

1946

Hobolt, E.A. &  P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid. Gyldendal 1946.

Oplæsning: Christen Møller: E.A.Hobolt: Anholt i Fortid og Nutid. Statsradiofonien 17:00 -17:20, 24.1.1947.

4 anmeldelser: Anholt, Danmarks Ørkenø. Ny Tid(Aalborg) Side 5, 13.12.1946. Vandrefalken: Strejftog i Døgnet.

En bog om Anholt. Fyens Stiftstidende Side 14, 20.12.1946. t: Anholt. Vestkysten Esbjerg - Fanø Side 3, 31.1.1947.

C.K.-r: En Bog om Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 4.2.1947.

 

1947

Grandjean,Louis E. & v. Morgenstierne, B.: Skibsbruddets Saga, s. 30, 55, 59 og 89.

Søhistoriske Skrifter I. Handels- og Søfartsmuseets på Kronborg 1947.

Nielsen,Carsten og ukrediteret foto og korttegning: Turisthoteller og Flyveplads paa Anholt.

Berlingske Tidende Side 7, 7.12.1947.

 

1948

Anholt faar Ruteforbindelse med Hundested. Aalborg Stiftstidende Side 5, 18.2.1948.

ino: Anholt ikke stor nok til Flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 29.2.1948.

Dette Kort viser den danske Decca-Kædes Funktion. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 1, 16.10.1948.

Svenstrup, Carl: "En Lysttour fra Grenaae til Anholt" for 100 Aar siden. Grenaa Folketidendes Bogtrykkeri 1948.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948. 4 anmeldelser: Chr.K.-E.: En Bog om Anholt. Børsen Side 5, 15.2.1948 /

Schelde-Møller,E: Jorden rundt pr. Bog. Socialdemokraten Kronik Side 4-5, 26.4.1948 / Eric.: En Ø finder en Skildrer.

Berlingske Tidende Side 12, 5.7.1948 / Inkarneret Københavner rejser til øde Ø. Nationaltidende Side 4, 20.7.1948

 

1949

Schou,Axel: Atlas over Danmark. Landskabsformerne. Kysterne side 149.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. H.Hagerup 1949.

Travis,Arne & Otto Nielsen(tegning): 10 Aar paa Vingerne med dødssyge Patienter.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 6-7 og 11, 1.5.1949.

Marineministeriet laver nye Opmaalinger. Aalborg Stiftstidende Side 3, 17.7.1949.

Petroleumslampens dage er talte paa Anholt, siger folketingsmand efter besøg. Demokraten side 7, 15.9.1949.

Anholt ligger forkert paa Landkortet. Jyllands-Posten Side 8, 9.10.1949.

Baerlein,Henry: Landfalls and Farewell. Frederick Muller London 1949. 1 anmeldelse:

Berlingske Tidende Side 28, 23.10.1949.

 

1950

Elektrisk Lys paa Anholt. Anholt er i disse Dage rykket Civilisationen et Skridt nærmere, idet der i Anholt By og Kvarteret

ved Havnen er blevet installeret elektrisk Lys. Jyllands-Posten Side 3, 27.1.1950.

Anholts nye Eletrcitetsværk indviet. Randers Dagblad og Folketidende side 2, 17.2.1950.

Rask Mølle Elektricitetsværk fra 1915 nedlagt. Værkets Anlæg solgt til Anholt for 28,000 Kr.

Horsens Folkeblad Side 8, 17.5,1950.

4 flere hundrede aar gamle kanoner og en mængde kanonkugler og projektiler opfisket  fra Kattegats bund.

Politiken side 4, 9.8.1950.

 

1951

Elektrisk Lys paa Anholt. Sommergæsterne paa Anholt har besluttet at bidrage til, at Anholt By faar Elværk.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 21.7.1951.

Lysfesten paa Anholt til Fordel for Øens Elværk indbragte 1200 Kr. Aarhuus Stifts-Tidende Side 4, 24.7.1951.

Malling,Anders: En latterlig person. Et sympatisk? billede af Frederik Rostgaard. Kristeligt Dagblads Kronik side 5, 6.11.1951.

 

1952

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering af Anholts stednavne. Optegnelser med tilhørende Kort: Målebordsblad 1952.

Forefindes i Center for Navneforskning. Københavns Universitet. Det Humanistiske Fakultet.og Anholt Museum.

Brøndsted, Johannes: Oldtidsminder. Danmark før og nu. Side 101-134. Alfred G. Hassings Forlag 1952.

Bramsen,Bo: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770.

Politikens Forlag 1952.

Over 12 000 Mennesker reddet af danske Redningsmænd i 100 Aar. Information Side 7, 4.1.1952.

En af Museets ældste Kanoner er fisket op ved Anholt. Berlingske Tidende Side 14, 20.1.1952.

ATO: Statshavnen paa Anholt fylder 50 Aar og mangler stadig elektrisk Lys. B.T. side 11, 1.8.1952.

 

1953

Clausen,Viggo: Klassekammerater. En Radiofeature. Samlerens Forlag 1953. Foromtale Information Side 3, 28.1.1953.

 

1954

Stephensen, J.G.: Da Barken Romanoff af Tvede Strand strandede paa Anholts Østerrev.

Tidsskrift for Redningsvæsen Side 39-40, 21 Aargang, Nr. 4, 1.4.1954.

Eet er søkort at forstå. Ukrediterede fotos og tegning. Samvirke side 4-6, FDB 1.12.1954.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/eet-er-sokort-forsta

Kirken på Anholt genindviet efter restaurering. Kristeligt Dagblad side10, 22.12.1954

 

1955

hessel: Flyvningen har helt ændret det geografiske perspektiv. Da Anholt skulle flyttes. Kristeligt Dagblad side 5, 10.1.1955.

mr.law.: Travl dag med isflyvninger. Politiken side 12, 3.3.1954.

Lang,A.W.: De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster. Handels- og Søfartsmuseets Årbog side 50-78, 1955.

Cornelis Anthonisz' kysttoninger af Anholt side 60.

https://www.yumpu.com/da/document/view/14895632/de-aeldste-trykte-fremstillinger-af-de-danske-kyster-

 

1956

Hør : Dialekt fra Anholt. Optaget 1956. Institut for kultur og samfund. Aarhus Universitet.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-dialekt-fra-anholt-i-kattegat/?no_cache=1

Nilsen,Ulf: Luftfoto fra Indflyvning over Anholt Havn. Berlingske Tidende Side 1, 14.2.1956.

Issituationen forværres - . Zonen har travlt med undsætningsflyvninger. Post- og Telegrafvæsenet har sat et radiofyr op

på Anholt af hensyn til Zonens ambulanceflyvning, og samtidig påtænker sognerådet at udvide flyvepladsen,

så der skaffes bedre plads under natflyvninger. Kristeligt Dagblad side 1, 14.2.1956.

 

1957

Roussell, Aage: Kanon fra skibsvrag ved Anholt side 104-105, Danmarks Nationalmuseum 1957.

Anholt er ved at bukke under for den nye tid. En stor dieselmotor til drift af det ny radartårn på Nordbjerg og dermed el

til beboerne på Havnen??. Kristeligt Dagblad side 6, 17.5.1957.

Arbejdet i gang med anlæg af Anholt flyveplads, Grenaa Folkeblad 16.7.1957.

6000 årigt lerkar på Anholt. Politiken side 8, 28.7.1957.

 

1958

Hägge,Eric: Anholt. Jorden runt. Länder-Folk-Resor. Magasin för geografi och resor Side 245-246  maj 1958.

Natur och kultur Stockholm.

Pedersen, Rasmus: 1850-talets falkenbergsbor gifte sig gärna på Anholt. Hallands Nyheter 4.1.1958.

joe.: Det er med fare for vore liv, at vi sejler til fastlandet. Stærk Kritik af Forholdene omkring Passager-Sejladsen paa Anholt,

men Rederiet siger: Der er overhovedet ingen Fare. Jyllands-Posten side 6, 6.7.1958.

Kani. og ukrediteret foto af Langebro: Anholt i en Bropille. Politiken Side 18, 11.10.1958.

Bergh,Ole & ukrediterede fotos: "Vera" gaar langsomt - men vi naar det. Aalborg Stiftstidende Side 3-4, 1.12.1958.

 

1959

Ambulance-flyvning til Anholt. Et glimt af tidligere tiders primitive flyvninger oplevede Kaptajn Juncker, da han i nattens mulm

og mørke måtte finde frem til en interimistisk lyngklædt landingsbane, afmærket med flagermuslygter. Politiken side 9, 6.1.1959.

6 brønde kastes til paa Anholt grundet colibakterier. Randers Dagblad og Folketidende side 1, 10.1.1959.

Anholt faar en flyveplads. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 16.9.1959.

Strandfogeden og hans familie har anlagt enflyveplads. Bornholms Tidende Side 7, 3.10.1959.

Civis: Hvor dybe var i grunden den elskedes øjne. Vanddybderne i havet omkring os. Politiken side 26, 23.10.1959.

Sundhedsfarligt drikkevand på Anholt. Sogneraadet har nu vedtaget at opføre et vandværk. En medvirkende aarsag til

nyanlægget er ogsaa, at man ønsker brandvæsnet mere effektivt. Thisted Amts Tidende side 7, 29.10.1959.

Albeck-Larsen,Lorentz & Ib Withen(illustration): Anholt side 25-28. Ture til danske øer. Politikens Forlag 1959.

 

1960

Espegaard,Arne: Status over jydske Dialekter. Jyllands- Postens Kronik Side 11-12, 12.1.1960.

Vil skaffe Anholt Kreaturer- og Flyveforbindelser. Jyllands-Posten side 24, 6.3.1960.

Dramatisk flyvning. Politiken side 4, 7.3.1960.

Tov-vej på Anholt. En sandet, 600 meter lang vejstrækning er gjort farbar ved nedgravning af 12 tovværks-strenge,

som så er dækket med ler og sand. Ukrediteret foto. Samvirke Landet rundt side 3, FDB april 1960.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/landet-rundt-67

Endelig elektrisk lys paa Anholt Havn. i 58 aar har havnen haft belysning fra petroleumslamper.

Randers Amtsavis side 3, 20.4.1960.

Geologi og ikke pilekviste viser hvor der er vand. Netop i disse dage arbejdes med boring og oprettelse af Anholt Vandværk.

Randers Dagblad og Folketidende side 11, 29.6.1960.

I petroleumslampens skær. Vestkysten Esbjerg-Fanø side 2, 23.8.1960.

Venge,Børge & Bernhard Nielsen(fotos): Havets stjerner. vi arbejder ved vraget af et fragtskib syd for Anholt.

Demokraten Århus side 10, 11.9.1960.

Albertsen,O.: Sejladsen paa Anholt. Læserbrev. Jyllands-Posten Side 2, 6.10.1960.

Kühnel,Ole: Skibe- og deres mænd. Reportage fra Søfartens Museum i Torekov og anholternes gamle kirke på Hallandskysten.

DR P1 20:50-21:15, 2.11.1960.

 

1961

Felbo,Jørgen & Hakon Nielsen(foto): Postkassen tømmes torsdag. Berlingske Tidende side 7-8, 19.3.1961.

Jubel på Anholt. Flyveselskab søger fast koncession. B.T. side 19, 24.3.1961.

 

1962

Kutterne maa famle sig ind til Anholt. Jyllands Posten 2. del side 29, 6.1.1963.

Rutebaad fra Anholt strandet ved Grenaa. Jyllands-Posten Side 1, 27.2.1960.

jm og ukrediteret foto: Alle historiske skibsvrag i danske farvande fredes. Kristeligt Dagblad side 5, 21.3.1962.

jm og ukrediterede fotos: Tusinder af vrag i danske farvande skal fredes. Nationalmuseet vil oprette afdeling for

marinarkæologi. Kristeligt Dagblad side 8, 24.3.1962

-up og ukrediteret foto: Anholt er nu "luftfast" med Djursland og Sjælland. Randers Amtsavis side 9, 18.4.1962.

jm:Tusinder af vrag i danske farvande skal undersøges. Kristeligt Dagblad side 8, 24.3.1962.

Bendt-Nielsen,Børge & Jacobsen,Michael M.: Teknik og videnskab. Et Magasinprogram. Undersøiske transitorforstærkere på telefonforbindelsen mellem Læsø og Anholt. Interview med Schouboe-Madsen, Jysk Telefon. DR TV 20:20-20:45, 28.3.1962.

Anholt får nu fast flyforbindelse. Information side 6, 14-15.4.1962.

Det dyre fællesskab på Anholt. Sogneraadsformand Robert Rasmussen fortæller om vand, el, turister og fiskeri på.

Tilrettelæggelse Palle Skov Petersen. Det midtjydske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45, 4.6.1962. Foromtale: -ry.

og ukrediteret foto: Anholt i søgelyset. Nyt badehotel i ørkenen. Den private fly-rute giver øget turist-besøg på kattegat- øen.

Aarhuus Stifts-Tidende side 13, 4.6.1962.

På frømandsjagt i de danske farvande. Ukrediteret tegning og foto. Samvirke side 14-15, FDB juni 1962.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/pa-fromandsjagt-i-danske-farvande

En snak med havnefoged Vilhelm Grentzmann om Anholt Havn.

Det midtjydske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45, 18.6.1962.

Anholt Havn Danmarks mærkeligste arbejdsplads. Mens øens beboere nok har el-belysning, er der fortsat

petroleums-lamper i den lille statshavn. Erik Sørensens tegning fra Anholt Havn (fra Demokraten Århus side 10, 13.7.1958).

Ærø Avis side 5, 14.12.1962.

 

1963

Jørgensen,N. Balslev: H. Hoffmann & sønner, entreprenører gennem 100 år 1863-1963. Havnebyggeriet.

Anton M. Jensens Bogtrykkeri 1963.

Større bro til Anholt. Rederiet præsenterer det nye gode skiv "Anø".

Det midtjydske Regionalprogram DR P2 19:00-19:45, 15.7.1963.

eva jøns. og ukrediterede fotos: Vi klarer os nok paa Anholt. Robert Rasmussen og Johannes Carlsen i færd med at

rejse de nye el-master paa Anholt Havn. Randers Amtsavis side 5 og 7, 5.10.1963.

Sejlruten til Anholt. Berlingske Tidende side 30, 8.11.1963.

 

1964

per.: Fly måtte undsætte Feriegæster paa Anholt. Jyllands-Posten Side 7, 4.1.1964.

Det kommunale redderi begynder sejladsen til Anholt i næste uge. Aarhuus Stifts-Tidende Side 5, 4.1,1964.

Jansson,Bror: Tradition och verklighet om Lynga kapell i Morup. Hallands Nyheter 7.1.1964.

Pierre: Fjorten år gammel byggede han øens første el værk. Grenaa Folkeblad 7.3.1964.

Lund,C. O.: Sammenligning af kort over Anholts kyst. Manuskript 28.7.1964. Anholt Museum.

 

1965

Nedergaard,Paul: Dansk Præste- og Sognehistorie IX, Anholt side 332-39. 1965.

P.M. og ukrediterede fotos: Det klarer Ove. Anholts unge "Edison" skabte øens første Elværk af en gammel bilmotor.

Jyllands-Posten side 6, 8.2.1965.

Nyt kirkeskib til Anholt. Djursland 12.2.1965.

Flyveplads på Anholt. Luftfartsdirektoratet vil endnu en gang se på flyveplads-forholdene på øen Anholt.

Kristeligt Dagblad side 3, 23.3.1965.

axel-:Falkenberg-Anholt ruten er slået an. Randers Amtsavis side 13, 24.7.1965.

Barsk jul for Anholts redningsmænd. Djursland 16.12.1965.

 

1966

Rockwell,Thomas: Anholt i tekst og billeder. Eget forlag 1966.

Bøgh,Ole og ukrediterede fotos: Flyverhelten med de 20 liv. Ude og Hjemme side 2-6,  nr.13 årg.40, 1.4.1966.

Søger nyt skib til Anholt. Djursland 20.4.1966.

Læsø-færge ideel til Grenaa-Anholt ruten. Djursland 15.7.1966.

Venningbo,H.P.: Forholdene på Anholt. Læserbrev Ekstra Bladet side14, 7.9.1966.

N.B.N.: Lad os aldrig miste "Vera". Anholt-rutens trofaste fartøj blev hyldet i revyvise i 1925.

Afløses først nu efter 42 aar paa Kattegat. Djursland  4.11.1966.

Johansen,Knud V.: Færgen "Læsø" er det skib Anholt virkelig kan bruge. Aarhuus Stifts-Tidende side 29 og 32, 4.11.1966.

 

1967

Christiansen,Erik & Alex Secher(illustrationer): Kattegat rundt. Carit Andersens Forlag 1967.

1 anmeldelse: Carl Hermansen: Dejlig rundfart. Kristeligt Dagblad side 7, 5.1.1968

En julestranding paa Anholt. Tidsskrift for Redningsvæsen side 6-7, 1.1.1967.

Ole J.: Anholt-redningsmand med til at redde atten menneskeliv. Djursland 21.1.1967.

j.o.:Ny æra for Anholt-ruten. Aarhuus Stifts-Tidende Side 25, 22.2.1967.

Anholt sikret god færgeforbindelse. Folkebladet 17.3.1967.

"H-108 meldes savnet". Vi følger en søredningsaktion ved Anholt med Søværnets Operative Kommando og Eskadrille 722.

Tilrettelæggelse Flemming Adstofte og orlogskaptajn E. Sørensen, SOK. DR TV 17:30-18:00, 16.5.1967.

VAN og ukrediterede fotos: Blæsten, sandet og Anholt. Med korte mellemrum fyres der op under 62-årige "Sandsugeren"

for at gøre Statshavnen på Anholt farbar. Randers Amtsavis side 18, 25.11.1967.

 

1968

Lund,C.O.: Anholt - fortid og topografi. Udkast. 31.1.1968. Anholt Museum.

ove.: Ingeniør har undersøgt 250 forlis ved Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 53, 3.3.1968.

Vældige skatte på Kattegats bund--! Randers Amtsavis side 1, 20.7.1968.

ove.: Magnotometre fandt vrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 27.7.1968.

Wolsing,Holger og Keld Nielsen(fotos): Anholt, et billedværk om øen, dens befolkning og natur. Eget forlag 1968.

2 anmeldelser: høft: Billedværk om anholtere og øens spændende natur. Vendsyssel Tidende side 6, 18.8.1968.

Anholt fotografisk set. Kristeligt Dagblad side 9, 5.10.1968.

Hvis man bliver syg på Anholt. Sygeplejerske Gunnild Munk og læge Paul Gøtzsche i samtale med S.Fisker-Sørensen.

Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 4.11.1968.

Anholt-beboerne har ikke råd til færge-farten. Deputation til trafikministeren. Jyllands-Posten side 14, 17.12.1968.

Bennheden,Maj-Britt: Anholt. Hallandsbygd sida 40-45, årgång 9, 1967-1968. http://www.hallandsbygd.se/index.html.

 

1969

Flyrute fra Vendsyssel over Anholt til København. Politiken side 4, 7.1.1969.

jo.:Anholt får ny redningsbåd. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 19.4.1969.

ras. og ukrediteret foto: Brudepar druknede ved Morup - så fik Anholt sin kirke. En nordisk opgave til Anholt:

at forsyne øen med en TV-station. Djursland side10, 19.4.1969.

Anholt Kirke i halvtandet sekel. Sognepræst Arne Busk Madsen fortæller. Tilrettelæggelse S.Fisker-Sørensen.

Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45, 23.6.1969.

Nielsen,Leif: Bilfærgen går til Anholt. Motor, #16 årg.64, 2.8.1969. FDM.

Havgaard, Hasse og ukrediterede fotos: Det våde dramas kulturhistorie. Politiken side 39, 24.8.1969.

 

1970

Larsen,Knud: Frederik Rostgaard og bøgerne. Danmarks Biblioteksskoles Skrifter 3. G.E.C.Gads Forlag 1970.

1 anmeldelse: Hans Hertel: Bibliomani og et par dumheder. Information side 3, 18.3.1970.

Prisstigning på 11.000 pct. for lystbåde-ophold i Anholt Havn. Kristeligt Dagblad side 9, 4.7.1970.

Eriksen,Sigurd & Ole Andersen(foto): 60 frømænd-40 meter ned-efter 300 vrag. Nationalmuseet venter interesseret på,

hvad de kommer op med... Se og Hør side 16-17, nr.29 årg.31, 17.7.1970.

Skibskirkegården omkring Anholt. Ingeniør C.O.Lund fortæller om vrag fra flere århundreder.

Tilrettelæggelse S.Fisker-Sørensen. Det midtjydske Regionalprogram DR P1 19:00-19:45,  5.10.1970.

jen- og ukrediteret foto af I/S Anholt Elværk: Forbereder nyt el-værk på Anholt. Alle fastboende på øen har elektricitet idag,

men det leveres fra et gammelt jævnstrømsværk, som snart er ved at være helt udtjent.

Aarhuus Stifts-Tidende side 40, 29.9.1970.

van og ukrediteret foto: Vandbygningsvæsenet overvejer at forære Anholt Havn til Grenaae. Djursland side 1, 31.12.1970.

 

1971

En automatisk telefoncentral tages den 1. april i brug på Anholt. Kristeligt DAgblad side 6, 20.3.1971.

jm: Arkæologi på havbunden ved Samsø og Anholt. Nationalmuseet uddanner sportsdykkere til amatørarkæologer.

Kristeligt Dagblad side 5, 22.7.1971.

 

1972

Busch,Ebba & j.Kragelund(tegninger) & ukrediterede fotos: Tran til Anholts lamper.

Skalk nr. 1 side 10-15, 1972. ISSN 0560 1894.

Crumlin-Pedersen,Ole & Anders Boye & Ebbe Raft Nielsen(tegninger) & Lars Kann Rasmussen(foto): Et dyk i fortiden.

Dansk Sporfsdykker-Forbund 1972. ISBN 987 87 85180 05 6.

Kejlbo,Ib: Historisk Kartografi side 38. Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. 2. reviderede oplag 1972.

ISBN 87 7423 001 8. https://dis-danmark.dk/bibliotek/908045.pdf

Bülow,Kurt: Havets rutebiler kører på pumperne. Samvirke side 6-7, FDB november 1972.

http://classic.samvirke.dk/node/285273

Anmeldelse Magnus Jørgensen: Spændende ø og ditto maler. Kristeligt Dagblad side 9, 8.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt. I Anholt-rutens barndom. Demokraten Århus 24.12.1972.

Rasmussen,Robert: Anholt trafikalt. Den strenge isvinter på Anholt. Demokraten Århus 27.12.1972.

 

1973

Jernbane på Anholt. Jernbanebladet side 14-16, nr. 6, juni 1973. ISSN 0907 3043.

Wolsing,Holger: Anholt. Midtjylland fra Salling til Djurs side 321-326. Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 11.

Gyldendal 1973. ISBN 87 00 58041 4.

 

1974

Olesen,Tormod: Huse på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1974.

Crumlin-Pedersen,Ole: Undervandsarkæologi og vragbeskyttelse. Marinehistorisk Tidsskrift side 42-44, nr.1-2  årg.7, 1974.

ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1974-1-2-MHT.pdf

Biler virkede som landingslys. Politiken side 5, 13.7.1974.

Permanent taxafly til småøer. Politiken side 5, 25.10.1974.

 

1975

njor: Åbent for flyrute København-Anholt. Politiken side 6, 13.1.1975.

Brüel,Per V.: Anholt Flyveplads. Eget Forlag 1975.

van.:Giv dog Anholt vinger. Djursland side 18, 12.4.1975.

Dyb vrede på Anholt over planen "giv Anholt vinger". Djursland 17.4.1975.

Rasmussen,Harry Vilhelm. A.: Vinterrejse til Anholt 30. Januar - 14. Februar 1945. Eget forlag 1975.

Maja,Ilse & Olsen,Henrik: Satankult og heksetro, s. 13-14. Psykisk forlag 1975. ISBN 978 87 871 7204 6.

Wolsing,Holger: Anholt havns betydning for øsamfundet.

Statshavnsadministrationens Personaleblad Frederikshavn side 18-20, nr. 4 sept.1975.

 

1976

Brems,Mogens & Arne Gaarn Bak(kortskizzer): Anholt Havn. Danmark til søs III, side 177-180. NNF Arnold Busck 1976.

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1976. Halland, s. 235-36, 245 og 288. ISBN 978 91 975956 1 3.

Christiansen,Sofus: Topografisk Atlas Danmark. Anholt: 64, Side 142-143.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. C. A. Reitzel 1976.

Lindner,Bernhard: Lademanns Rejseleksikon. Bind 1-2. Lademann 1976. ISBN 978 87 15 07133 1.

1 anmeldelse: jes.A: Dansk attraktion af international klasse. Djursland side 10, 6.5.1976.

Garanterer vand til sommerhuse på Anholt. aarhuus Stifts-Tidende side 27, 24.5.1976.

Vil levere vand til sommerhuse i 2 områder på Anholt. Djursland side 7, 26.5.1976.

Marinen lodder dybden i havet omkring Anholt. Djursland side 9, 18.6.1976.

Her er Anholt-færgen "Fulvia" ved århundredeskiftet. Ukrediteret foto. Djursland side 8, 15.7.1976.

Anholt er Skandinaviens mest besøgte lystbådehavn med omkring 10 000 anløb årligt. Jyllands-Posten side 14, 18.7.1976.

elle.: Anholt-færgen får fast tilholdssted på øen. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 30.10.1976.

Plan om flyrute Anholt-Tirstrup. Aarhuus Stifts-Tidende side 3, 20.11.1976.

Flyruter til danske øer. Vestkysten Midt side 3, 21.12.1976.

 

1977

Grenå Byråd vil drøfte...et nyt vandværk på Anholt. Djursland side 15, 8.1.1977.

Anholt skal have nyt vandværk. Det eksisterende vandværk kan ikke klare vandforsyningen på øen,

specielt ikke i sommermånederne. Grenaa Kommune har derfor besluttet at overtage det nuværende vandværk og

inden 1980 at etablere et helt nyt vandværk. Morgenavisen Jyllands-Posten side 11, 16.1.1977.

van.: Fingeren på Kommunen. Interview med De kommunale Værkers formand om Anholts vandforsyning.

Djursland side 15, 19.2.1977.

Ikke tilskud til luftrute. Grenå Byråd vil ikke støtte økonomisk. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 23.3.1977.

Anholtfærgen skal udgå fra hjemhavn. Amtsavisen-Randers side 12, 7.6.1977.

Andersen Erik: Bedre trafikbetjening livssag for ø-samfund. Land og Folk side 6, 28.7.1977.

Ikke øget støtte til Anholt-færgen. Ingen basis for udvidelse af trafikken, siger amtsborgmesteren.

Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 16.8.1977.

Janting,Jørgen: Anholterne: Vi vil være med til at vælge ny færge. Morgenavisen Jyllands-Posten side 9, 28.8.1977.

Jacobsen,Claus & Harald Haugsted og Leif Stubkjær(foto): Da Østerrevet holdt liv i Anholt. Om redningsfolk og

skibsforlis på en Kattegatø - og en skovtur på havets bund. DR TV 20:00-20:30, 13.9.1977.

2 foromtaler: Jørn Rasmussen: DR TV under vandet filmer Anholts skibsvrag. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 2.7.1977

og 10 dages arbejde-7 minutters film. Aarhuus Stifts-Tidende side 6, 13.9.1977.

1 Anmeldelse Leif Blædel Information side 6, 15.9.1977.

Problemer med at komme til Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 8, 15.9.1977.

Forbedring af Anholts færgeforbindelse med en dobbelttur 2 fredage hver måned. Politiken side 1, 24.9.1977.

Anholt får nyt el- og vandværk. Aarhuus Stifts-Tidende Rundt om Århus side 11, 8.12.1977.

-glose: Nu lysner det for Anholt. Aarhuus Stifts-Tidende side 13, 20.12.1977.

Elgård,H.C.: Anholttur anno 1945. Vivild Ungdomsskole Elevskrift side 50-52, 1977.

Wolsing,Holger: Fører over Anholt. Eget forlag 1977.

 

1978

Helge Jørgensen undersøgte svenske søkort. Fandt ud af, at svenskerne havde placeret Anholt rigtigt.

Vendsyssel Tidende side 20, 20.8.1978.

Olesen,Tormod: Ostebakken på Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1978.

Anholt-Posten. 1. årgang, 1. nummer december 1978. Siden udsendt med 1-3 og siden 1996 med 4 numre årligt.

Anholt Borgerforening.

Fersling, Poul,: Mystikkens Verden (s. 179-81).  Politikens Håndbøger 1978.ISBN 87 567 4134 0

 

1979

Ebert,Jan & Torkild Balslev(foto): Anholt. Båden i dag side 38-39, nr. 11, 1979

Møller,Oluf: Anholt bilfri. Ø-Posten side ?, Nr.10, måned ? 1979. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

Olesen,Tormod: Fiskerihavnen ved Anholt. ”Julekort”, Tormod Olesens Tegnestue 1979.

Sestoft, Jørgen: Arbejdets bygninger. Gyldendal 1979. ISBN 87 0158 791 9.

Ser sort ud for Anholt Flyveplads. Landing kræver professionale piloter. Amtsavisen-Randers side 1, 18.4.1979.

Lægen tvinges bort fra Anholt. Han må ikke lande på flyvepladsen. Amtsavisen-Randers side 1, 26.4.1979.

Udkast til ny Anholt-færge. Aarhuus Stifts-Tidende side 7, 28.5.1979.

Peter og ukrediterede fotos: Energiproblemet løst. Om ikke i Danmark - så i hvert fald på Anholt.

Fyens Stiftstidende side 28, 6.6.1979.

van og ukrediteret foto: Flyveplads-konsortiet på Anholt skal vippes af pinden. Lene Svendsen har anstiftet oprør.

Djursland side 14, 7.7.1979.

ras: Stenalder-boplads udgraves på Anholt  Djursland side 10, 18.7.1979.

Ny statsdrevet færgeforbindelse med basishavn på Anholt forhandles mellem Miljøministeriet og Århus Amt.

Kristeligt Dagblad side 5,  1.11.1979.

El og vand til Anholt. Grenå Byråd har accepteret et licitationdtilbud på 3,5 millioner kr. for bygning af et nyt el- og vandværk.

Kristeligt Dagblad side 5, 13.12.1979.

 

1980

Olesen,Tormod: 2 gode steder på Anholt. ”Nytårshilsen”, Tormod Olesens Tegnestue 1980-81.

Bennheden, Maj-Britt: Förbindelserna mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd side 54-58, årgång 21, 1979-80.

ISSN 0440 1263. http://www.hallandsbygd.se/index.html

Nielsen,Bo: Anholt Havn. Fortællinger fra Anholt 4. Eget forlag 1980. ISSN 0109 1786.

1 anmeldelse: ras. og Kurt L. Jakobsen(foto): Færgefart og havn på Anholt gennem tiderne. Djursland side 30, 20.6.1981. 

Andersen,Jesper Winther & Ib Bjerregaard(tegning): Molebøffer, færøsk sildesalat og Anholt i sne.

Motor side 46-47, # 17 Årg.75, FDM 1980. ISSN 0047 8199.

Nielsen,J.A.: Anholt får el og vand. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 37-38, 1980.

van.: Flyselskab overtager nu Anholt Flyveplads. Amtsavisen-Randers side 1 og 4, 21.1.1980.

jen-: Ja fra amtet til ny færge Anholt-Grenå. Aarhuus Stifts-Tidende side 1, 13.2.1980.

Om malerne Elias Petersen og Viggo Helsted: En fisketur til Anholt 1886. Gilleleje Museums Skrifter bind 26.

1 anmeldelse: Niels Houkjær: Et museums egen historie. Kristeligt Dagblad side 6, 17.6.1980.

-up.:Nye Kattegat-målinger nord for Anholt. Djursland side 9, 2.7.1980.

Jensen, Sv. Aa.: Ambulancefly KZ 1V OY.DZU. Berlinske Tidende side 34, 2.11.1980.

 

1981

-alm: For store problemer med at vende Anholt-færgen side 133-134,

Medlemsblad for dansk Styrmandsforening. 75. årgang nr. 4, maj 1981.

Ryge,Peter: Utilstrækkelig elforsyning afløst af moderne dieselværk. El & energi side 5, årg.77 nr.24. 

Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Schou,Manfred: Kraftcentralen på Anholt er et lille, teknisk mesterværk. El og energi side 507-508, årg.77 nr.24.

Dansk Energi 1981. ISSN 0107 3931.

Kjær, Niels: Helten, løgneren og profeten. Særtryk af Højskolebladet 1980, nr. 45-47, 1981. ISSN 0018 3334.

Mandagsportrættet. Niels Kjær fortæller om Helten, løgneren og profeten.Tilrettelæggelse Bjarne Nielsen Brovst.

DR P1 14:00-14:15. 26.4.1982. Foromtale Kristeligt Dagblad side 13, 23.4.1982.

Nielsen, Bo: Anholts Færger. Fortællinger fra Anholt 5. Eget forlag 1981. ISSN 0109 1786.

1 anmeldelse: ras. og Kurt L. Jakobsen(foto): Færgefart og havn på Anholt gennem tiderne. Djursland side 30, 20.6.1981.

Wolsing, Holger: Anholt Kirke. Julemærker med 12 kirker i Grenaa Kommune. Lions Club Grenaa 1981.

http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_006.jpg

Nielsen, Bo: Anholt i skildringer og billeder. Holm Grenå 1981. ISBN 87 88013 01 4.

2 anmeldelser: Jensen,H.P.: Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 22.7.1981 og Niels Houkjær: Et pant på vores fælles fortid.

Kristeligt Dagblad side 6, 22.8.1981.

Lyman,Bent & Kjeld Brandt(tegninger): Anholt - magneten i Kattegat. En portrætskitse af den populære ø.

Sejl og Motor side 31-33, årg.42 # 50,17.12.1981. ISSN 0037 1130.

Anholt-færgen måtte indstille. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 31.1.1981.

Der er god mening i at vende Anholtfærgen. Anholt Borgerforening Bestyrelsen. Djursland side 7, 6.2.1881.

Egotrip i millionklasse. Tillidsmand Ejvind Thomsen tillidsmand på Anholtfærgen. Djursland side 7, 13.2.1981.

Anholt skal styrkes. Trafikminister Jens Risgaard Knudsen oplyser, at der er mange grunde til at færgen skal udgå fra Anholt,

bl.a. et ønske om at styrke Anholts erhvervsliv. Aktuelt side 12, 18.2.1981.

-up & Kurt Leth Jakobsen(foto): Anholts nye færge søsat helt uden festivitas. Amtsavisen-Randers side 1, 4.3.1981.

Navngivning af ny færge til I/S Grenå-Anholt Færgefart: M/S Anholt. Børsen 12.5.1981.

Vildt skænderi om færgefarten Grenå-Anholt- Aktuelt side 25, 13.6.1981.

Anholtfærgen befriet af politifolk. Morgenavisen Jyllands-Posten side 1-2, 13.6.1981.

van.: Den nye Anholtfærge ligger stille i Grenå. Djursland side 3, 16.6.1981.

Møller, Henning: Ny færge til 18 millioner kroner ligger stille efter strid. Sømænd vil ikke flytte til Anholt.

Politiken side 9,16.6.1981.

Færge hjem til Anholt efter langvarige forhandlinger mellem færgeselskabet og Sømændenes Forbund.

Politiken side 1, 22.8.1981.

 

1982

Anholt har fået landets mindste boligafdeling. Beboerbladet side 22-23, 20.årg.nr. 4, oktober kvartal 1982.

Nielsen, J.A.: En opdyrkningskoloni på Anholt. Grenaa og omegn før og nu, 1982. ISSN 0906 5849.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod (illustrationer og grafisk tilrettelæggelse):

Anholt. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982. ISBN 87 8013 05 7. Ny udgave, Anholt Brugs 1988. ISBN 87 88013 06 5.

http://fabech-holm.dk/onewebmedia/Anholt_2017.pdf

1 anmeldelse: ras: Ny litteratur om solens ø - Anholt. Amtsavisen Randers side 25, 5.6.1982.

 

1983

Post, Anders Høegh & Wadmanns Forlag(fotos): Kattegats dejlige og fredelige øer.

Bådnyt side 53-56, årg.13 nr.2, 1983. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholts flyvehistorie. Fortællinger fra Anholt 7. Eget forlag 1983. ISSN 0109 1786.

1 anmeldelse: Ø-Posten side 13, Nr. ? nov. 1983. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

tm: Anholtbeboere: "Elværk lige til rigsrevisionen". Øboerne foreslår Staten at trække milliontilskud tilbage og give

det til vindmøller istedet. Information side 10, 8.2.1983.

Groes-Petersen, Henrik: Sømændene truer med at lukke Anholt. Politiken side 7, 31.7.1983.

Poulsen,Peter: Det bliver værst for turisterne. Aarhuus Stifts-Tidende side 17, 3.8.1983.

Jacobsen,Claus: Reportage, Færgekonflikten. Torsdag Morgen. TV Østjylland 4.8.1983. Anmeldt Grenaabladet 9.8.1983.

Kyhn,Dorte Boss & Wilhelmsen,Knud og Johan Mikkelsen(foto): Trusler om strejke gør Anholt fattig.

Morgenavisen Jyllands-Posten, side 1, 4.8.1983.

Jersild,Jens Olaf: Anholt venter på færgen. Berlingske Tidende side 28, 4.9.1983.

Anholt - 5 uger uden færge. Ø-Pposten side 13, nov. 1983. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

Anholt. Pladsreservering jul/nytår 1983. Grenaa-Anholt Færgefart I/S Annonce. Politiken3.sektion side 16,11.12.1983.

 

1984

Nielsen,Bo: Svenskerne på Anholt-og anholterne i Sverige. Fortællinger fra Anholt 8. Eget forlag 1984. ISSN 0109 1786.

1 anmeldelse: Om Anholt og svenskerne. Djursland side side 20, 7.7.1984.

Hornbækefterretninger fra Anholt. Hornbækegnen #3 side 7-8, maj 1984.

 

1985

Jensen,Erik Aalbæk: Livet på øerne. Kattegat. Anholt side 258-292. Fotos forfatteren og Austin Grandjean.

Gyldendal 1985. ISBN 87 00 73061 0.  2 anmeldelser:  Bjarne Nielsen Brovst: Livet på øerne. Mandagsportrættet.

DR P1 14:00-14:15, 26.10.1981 og Ole Larsen Bog-ekko DR P1 11:00-11:10, 19.2.1986.

Ebert, Jan: Øerne under horisonten: Anholt og Hesselø. Sejl og Motor side 38-45, Årg. 47 # 2 1985. ISSN 0037 1130.

Lufthavn jubilerer. Fejrer 25 års jubilæum med Prins Henrik i spidsen. Politiken forsiden, 21.6.1985.

Schou, P.K. & Hanne Bartholin(vignet): Ind og ud af havnen. Morgenavisen Jyllands-Posten Fritid side 5, 13.7.1985.

 

1986

Hansen,Mogens Falkenberg & Larsen, Jan C.G.: Danmark under havet (1): Vi finder et skibsvrag nordøst for Anholt..

Vraget af SS Frederic, et svensk emigrantskib, som omkring århundredeskiftet forliste på sin sidste rejse til Amerika.

DR TV 20:00-20:15, 18.4.1986.

-bo. og ukrediteret foto: Anholt Havn er til salg. Djursland side 6, 5.8.1986.

Horup,Nick: Redningsbåd uden navigationsudstyr. Politiken side 1, 31.12.1986.

Søredning. Politiken. Leder 2.sektion side 4, 31.12.1986.

Lille Kistehøj.Enkeltfund Stenalder 1911-1986. Fund og Fortidsminder. Kulturministeriet. http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/42167/

Madsen,Arne Busk: Anholt Kirke.1986. Revideret 2010 af Søren Anker-Møller.

Nielsen,Bo: Anholts Kammerherregård og dens ejere. Fortællinger fra Anholt. Eget forlag 1986. ISSN 0109 1786.

Thomsen, Birger: Anholt – skibsvragenes ø. Marinarkæologisk rekognoscering 1984-85. Fredningsstyrelsen 1986.

 

1987

27 små øer. Nutid-fremtid. En analyse af udviklingsproblemer og -muligheder.

Geografisk Institut. Aarhus Universitet 1987.

Steen,Vagn: Østjylland. Gyldendal 1987. ISBN 87 01 58652 1. Udgivet som kasettebåndoptagelse 1992.

Post,Anders Høegh: Bag horisonten finder du vore særprægede og ensomme ferier.

Bådnyt side 32-35, årg 17 nr.2. 1987. ISSN 0280 4515.

Nielsen,Bo: Anholt Kirke. Fortællinger fra  Anholt 11. Eget forlag 1987. ISSN 0109 1786.

Wolsing,Holger: MF Anholt. Julemærke med Grenaa Kommunes færger. Grenaa Julemærket 1987.

Lions Club Grenaa 1987. http://grenaa.lions.dk/cmsimages/grenaa/grenaa_julemrket_19762001_012.jpg

Staffeldt, Erik: Redningsfolk vil ikke sejle. Politiken side 1, 1.1.1987.

Lardell, Allan: Undskyld til Anholt. Nye både i løbet af 8 år. Politiken side 1 og 2, 5.1.1987.

Lardell, Allan & Jacob Maarbjerg(foto): Livsfare til 70 kr. i timen. Politiken 2. sektion side 3, 6.1.1987.

Redningsstation Anholt svarer. Morgenavisen Jyllands-Posten side 10, 10.1.1987.

Svar til Redningsstation Anholt. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8, 13.1.1987.

Mogens Ladegaard(foto): Vognmand styrer lufthavnen. Berlingske Tidende side 14, 31.1.1987.

 

1988

Meesenburg, Horst: Anholt- en ø i Kattegat. Bygd. 19. årgang, nummer 3. 1988. ISSN 0007 7445.

Nielsen,Bo: Strandinger på Anholt. Fortællinger fra  Anholt 12. Eget forlag 1988. ISSN 0109 1786.

her side 24-25: Karl Anholter: En Julestranding 1915.

Rasmussen,Gotfred: Et dystert 100 års minde. Folk og minder fra Nordsjælland side 40-42, 1988

 

1989

Lyneborg,Elisabeth: Dæmoner. Holkenfeldt 1989. ISBN 87 7720 096 9.

1 anmeldelse: Ann Arne Christensen: Præsten kan mere end sit fadervor. Dagbladet Ringsted side 4, 28.2.1989.

Lækagen. Anholts bedste avis. Jubilæums Nummer # 200, juli 1989.

Frazer,Shirley & Cooper, Andy: Position 5642 N - 1133 E Anholt. Passport Canada no. 2 1989. ISSN 1531 0213.

Jensen,Ulrik & Karl Ravn(foto): De danske øers flyvende helt. Illustreret Familie Journal side 26-28, nr. 15, 10.4.1989.

ISSN 0906 6977.

Rasmussen,Ole: Ny redningsbåd. Politiken side 5, 4.7.1989.

Færgebyen Grenaa. Grenaas Handelsstandsforenings månedsavis nr.6, 28.11.1989.

 

1990

Post, Anders Høegh: Sejl til ørkenen midt i Kattegat. Bådnyt side 52-56, årg.20 nr.6, 1990. ISSN 0280 4515.

Steenberg, Etly: En præst og hans gave til menigheden. Historisk Aarbog fra Randers Amt, årg. 84, 1990.

ISSN 0108 4100.

27 små øer – et besøg værd. Miljøstyrelsen/ Planstyrelsen  marts 1990. ISBN 87 503 8299 3.

Ingen penge til ø-museum. Et flertal i byrådet i Grenå Kommune mener ikke, at det er realistisk at etablere et museum på

Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 21.4.1990.

cl.: De omvendte færger. Små Ø-avis maj 1990.

 

1991

Nielsen,Bo: Anholts monumenter. Fortællinger fra  Anholt 15. Eget forlag 1991. ISSN 0109 1786.

Andersen, Grete Tuxen: Faren ved Anholt. Grenaa og omegn før og nu side 67-72. 1991. ISSN 0906 5849.

 

1992

Sabroe,Morten & Saxgren, Henrik: Anholt til salg?  Danairmagasinet 5/92 side 18-24. DanairA/S 1992. ISSN 0906 7396.

de Laurent,Leo: Postforsendelse til Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 36, 1992.

 

1993

Sejl,Jesper: At ankre på Anholt. Havet omkring Danmark side 34.Tillæg til DSB magasinet Ud & Se, DSB april 1993.

ISSN 0106 7850.

Andersen, Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt side 7-41. Århus Stifts Årbøger Bd. 77. 1993.

Johannesen,Erik: Danmark rundt langs kysten. Lindhardt og Ringhof/Centrum 1993. ISBN 978 87 5830 650 6.

1 anmeldelse: Flemming Chr. Jensen Morgenavisen Jyllands-Posten side 40, 20.6.1993.

Strunk,Svenn: En skole med 19 elever fordelt på ni årgange. Djursland side 22, 3.7.1993.

 

1994

Whitta-Jørgensen,Asger: Ø-lægen på Anholt. Teori & terapi nr. 1 side 20-21. Astra Danmark A/S 1994. ISSN 0903 3696.

Glb: Øjeblikke på en ø. Her bliver man ikke ANHOLT. Danairmagasinet #4 side 35-37. Danair A/S 1994. ISSN 0906 7396.

Thomsen,Birger: Kanonerne ved Anholt. Marinehistorisk Tidsskrift side 105-114, nr.4  årg.27, 1994. ISSN 0106 5122. http://www.marinehist.dk/MHT/1994-4-MHT.pdf

Ferieaktiviteten på Anholt. Arbejdsmarkedets Feriefond side 46-47. Årsrapporten 1994. ISSN 1601 0256.

Andersen,Grete Tuxen: Redningsvæsenet på Anholt. Særtryk af Århus Stifts Årbog 1994. ISSN 0108 7940.

Enkeltfund 1910-1994. Stenalder. Anholt. Kulturstyrelsen.

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/138453/Udskriv/

Møller,Charlotte & Olsen; Johanna & Christensen, Leif P.: Anholt - har den en fremtid? Århus Universitet 1994.

ISBN 87 7785 051 3.

Hepper,David J.: British Warship Losses in the Age of Sail, 1650-1859. Rotherfield: Jean Boudriot. 1994.

ISBN 0 94 8864 30 3.

Olsen,Ole Kofoed: Törnführer Dänemark 3. Edition Maritim Hamburg, Gottmer Uitgever Groep 1994.

ISBN 978 3892 2527 6 4.

 

1995

Kleiminger,Ulrich: Anholt gennem tiderne. En historisk guide. Erhvervsafdelingen. Århus Amt 1995. ISBN 87 90099 03 6.

Kommuneatlas Grenaa. Bevaringsværdier. Anholt side 54-55. Miljø- og Energiministeriet. Skov-og Naturstyrelsen 1995.

ISBN 87 601 5632 5.

http://norddjurs.odeum.com/download/Byer_og_landsbyer/Kommuneatlas%20-%20Grenaa%20Kommune.pdf

Bång,Trygve: En onyttig bok. Danska äventyr med en odygdig gosse. Frivolt förlag 1995. ISBN 91 972691 0 7.

Anmeldelse: Anholt-Posten side 13, # 47 årg.20, juni 1996. Anholt Borgerforening.

 

1996.

Hvilsom,Frank: Børnene fra Anholt. Børn & unge, årg.27, nr. 1, 1996.

En Vinterstranding på Anholt (1886). Fortidsnyt på Halsnæs side 14-15, Årg. 4, nr.15.

Hundested lokalhistoriske forening 1996.

 

1997

Rysgaard,Thorsten: Hvem er Alice Mandragora?  Den nye dialog, nr. 68, 1997. ISSN 0900 1441.


1998

Dykkerne (3:8). Historien om piratskibet "Marie", som i 60 år har ligget på 38 meter vand ved Anholt.

Tilrettelæggelse Jan Witzel. DR1 20:00-20:30, 12.5.1998. Foromtale Ekstra Bladet side 51, 12.5 1998.

 

1999

Venningbo,Hans: Hjælpen kom fra luften. Forlaget IIII Four Stripes IIII 1999.ISBN 87 90168 03 8.

Bång,Trygve et al.: De lokale forhold. Texter om Anholt. Sydsvenskan 1999. ISBN 978 91977 143 1.

Jacobsen,Ole Steen: Anholts posthistorie side 64-70, Nordisk filatelistisk tidsskrift Årg. 106 nr. 2,  juni 1999.

Harritz,Poul Henrik : Danmarks småøer. Anholt side 29-33 under medvirken af Ejner Boisen og Henrik Gimbel.

Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 1999. ISBN 87 567-6065 7.

Steenberg,Etly: Lidt om navne (personnavne). Anholt-Posten side 7, # 33 årg.23, december 1999. Anholt Borgerforening.

Grønhøj,Poul: Danmark kort. Sommerkavalkade. Anholt kalder ambulancefly. DR P1 7:55-8:00, 29.4.1999.

 

2000

Nymann,Eva: Nordiska ortnamn på –und. Studier till en svensk ortnamsatlas  av Thorsten Andersson. 16. Uppsala 2000.

100 året for Hornbæk Fiskernes redningsaktion af Raymond Thierry på Anholt. Hornbækegnen # 61A, august 2000.

Matz,Erling & Carina Lernhagen: Anhalt Anholt. På kryss #5-6 side 12-19, 2000. ISSN 1404 9597.

Christiarnsen,Niels: Værd at se på danske småøer. Høst & Søn 2000. ISBN 87 14 29550 4.

Bång,Trygve & Åke Arenhill: Typiskt danskt - Uppptäcksresor på andra sidan Öresund. Förlag AB Gondolin 2000.

ISBN 91 8882092 0.

Cavling,Henrik & Kjær,Børge: Straffeanstalt på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 64, 2000.

Redningsstationer nedlægges. Andre moderniseres og får nye hurtigere redningsbåde som kompesation.

Kristeligt Dagblad side 2, 22.2.2000. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/redningsstationer-nedl%C3%A6gges

 

2001

Aalbæk-Nielsen,B.: Anholt Flyveplads. Copenhagen Airtaxi 40 år, side 15. Jubilæumsskrift 2001.

Fritzen,Ole: Gave fra redningsaktionen ved Anholt 1900. Hornbæk Havneforenings Museum 1.3.2001. http://www.3100.dk/hvnfor/museum/anholt.htm

Wallin,Ulla Britta: Krönikan från Anholt. Ett besök på sjörapportens Anholt 10.1. En liten ö mitt i Kattegatt 12.1.

En vinterdag vid Anholt fyr. UNT: Uppsala nya tidning 2001. ISSN 1104 0173.

Jensen,Niels: Kort og godt om danske færger. Aschehoug 2001. ISBN 87 11 16257 0.

 

2002

Rasmussen,Ib Krarup: Postforbindelsen til Anholt. Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2, 2002. ISSN 0903 2444.

Langkjer,Birger: Alice Mandragora-mysteriet er opklaret? Den nye dialog, nr. 89, 2002. ISSN 0900 1441.

Lind, Olaf: Arkitektur Guide Jylland. Arkitektens Forlag 2002. ISBN 87 7407 264 1.

 

2003

Mahler,Bent: Kuling og konkurser. Om sejladsen til Anholt. Færgefarten #1, maj.

Dansk Færgehistorisk Selskab 2003. ISSN 1600 1389.

Destination Anholt: "några stenar i havet". Pilotmagazinetside #60 side 44-50, 2003.

Fejrede tre begivenheder på én tur. Havne-og Erhvervsnyt # 50 2003.

Jacobsen, Claus: Kort og godt om 27 danske småøer. Aschehoug 2003. ISBN 87 11 16109 4.

Den nye Anholt-færge klar til dåb. Grenaa Bladet 25.2.2003.

Jonny: Anholt-EKAT. Nordvästra Skånes Flygklubb. Hjemmeside 29.7.2003  http://www.nsf.se/medlemmar/reseskildringar/documents/Anholt.pdf

Pakhusbugten er blandt 20 danske nødhavne udpeget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forsvars-,

Miljø- og Økonomi-og Erhvervsministerierne. Kristeligt Dagblad side 2, 18.11.2003.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flere-n%C3%B8dhavne-til-skibsfarten

 

2004

Mouritzen,Henning: Med ballonhjul og grøntkasser. Veterantidende nr. 337 juli 2004, side 12-17.

Dansk Veteranbil Klub 2004. ISSN 1600 8278.

Pors,Jens Krabbe: Rederiet Anholt. Anholt-Posten side 13-14, #80 årg 28, 2004. Anholt Borgerforening.

Rasmussen,Bent: Anholt Redningsstation. Anholt-Posten side 18-20, #81 årg.28, 2004. Anholt Borgerforening.

Petersen,Peter Vang: Jagten på Anholts ukendte ørkenfolk. Aktuel arkæologi, nr.6 årg 2, 2004. ISSN 1902 4959.

Bøgeskov,Lars og Nicky Bonne(foto): En ordbog, man kan gå ind i. Jysk Institut blev oprettet ved Aarhus Universitet i

1932. Formålet var at skrive en ordbog over jyske dialekter, inden de uddøde. Samvirke side 18-22, FDB marts 2004.

http://classic.samvirke.dk/node/301384

 

2005

Amor og Psyke. Brevkasse  Anholt. Bathos nr. 23, april 2005 side 38.

Harbo, Marianne & Kristian Brasen(foto): Den integrerede skole på Anholt. Superskolen.

Berlingske Tidende Magasin side 9, 14.8.2005

Ridgewell,Guilla J. et al.: Anholt – et projekt om fremtidige udviklingsmuligheder. Roskilde Universitetscenter 2005.

Thomas,Lars: Det mystiske Danmark. Anholt. Heksekulten side 53-55. Aschehoug 2005. ISBN 87 11 22275 1.

 

2006

Brødsgaard,Jesper G. & Thomsen,Omar Christian & Neve,Lotte & Dalager,Claus: Erfaringer fra privatiseringen af

Grenaa & Anholt Vandforsyning. DanskVAND side 52-54, årg.74 nr. 1, 2006. ISSN 1602 3609.

http://www.ga-vandforsyning.dk/files/files/Artikkel%20til%20DanskVand%20(DANVA).pdf

Aagaard,Lars Henrik: Når jorden går amok. Jyllands-Postens Forlag 2006. ISBN 87 7692 023 2.

Christensen,Niels Christian: Præst på Anholt 1900-1912. Erindringer. Tekst og Tryk Tåstrup. Anholt Museum 2006.

ISBN 87 98 8785 5 7.

Houkjær,Niels: De danske øer. Gyldendalske Boghandel 2006. ISBN 87 02 04176 6.

3 anmeldelser: Henrik Wivel: Ødselt. Weekendavisen Bøger side 11, 23.6.2006,  Bente Clausen & Leif Tuxen(fotos):

Drømmen om de danske øer. Kristeligt Dagblad side 9, 15.7 2006, Berit Holbæk Jensen: Hvem der bare boede på en ø.

Magiske Anholt. Midtjyllands Avis Go' weekend side 2-3, 23.7.2006.

Toftum, Marianne & Kragh-Sørensen, Ole: Anholt. Designmark 2006. ISBN 87 991565 0 4.

Anmeldelse: Pedersen,Jes Stein: På bølgelængde med Anholt. Politiken 4. sektion Bøger side 16, 24.2.2007.

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE251472/paa-boelgelaengde-med-anholt/

 

2007

Johansson,Axel Degn: De første svenskere på Anholt. Fund og Fortid nr. 1, side 16-19, 1.3.2007.

Sammenslutningen af danske Amatørarkæologer. ISSN 1902 4959.

Thomsen, Kristian Brask: En levemand på Anholt. K-Forum 7.5.2007.

http://www.kommunikationsforum.dk/kristian-brask-thomsen/blog/en-levemand-paa-anholt

Triangulering af Danmark. geomat.dk 27.8.2007. http://www.geomat.dk/landmaaling/kildetekster/pdf/Triangulering.pdf

Schønning, Hans: Kongelig tjeneste til Anholt. Kongelige tjenestebreve sendt i perioden 1799-1875 side 56-71,

PHT  Årg. 35, nr. 2.  Dansk Posthistorisk Selskab 2007. ISSN 0902 8668.

Engelhardt,Paul Erik: Skåne mellem dansk og svensk. En undersøgelse af de nationale brydninger i Skåne stift i årene

1658 til 1679. Anholt side 38, 105 og 110. Museum Tusculanums Forlag 2007. ISSN 1901 9912.

Hamilton-Wittendorff, Bo Bomuld: Guide til det okkulte Danmark. Vejviser til overnaturlige væsener og mystiske fænomener.

Bind 2, Jylland og Fyn. Anholt side 24-33. Forlaget Documentas 2007. ISBN 978 87 7063 003 0.

http://precisensan.com/antikforum/attachment.php?attachmentid=92370&d=1305819964.

 

2008

Erikcq: Anholt Kirke. Geocaching 16.10.2008.

http://www.geocaching.com/geocache/GC1H90J_anholt-kirke?guid=2c0581d9-fee0-40a4-9402-05b1d610a9a8

Matrikel- og Sognekort, Anholt. Historiske kort på nettet. Kort- og Matrikelstyrelsen 2006-2008.

http://arkiv.kms.dk/mpn/mpnxy.aspx?x=655770&y=6287272

Priesholm, Morten: Når fyrtårnet fortæller. Ø-Posten  Nr.128, måned? 2008.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

Gimbel,Henrik: Anholt- en perle i Kattegat. Naturisten #3 side 12-13. Danske Naturister 2008.  ISSN 1903 3192.  http://issuu.com/naturisterdk/docs/naturisten_3

Bång,Trygve: En bok om öar. Frivolt Förlag 2008. ISBN 978 91 977143 0 3.

 

2009

Spångsberg,Arne: Anholt midt i Kattegat er et jordisk paradis: Anholt med svenske briller. Bådnyt nr. 421. ISSN 1352 3948.

Kommuneplan for Norddjurs Kommune. Udvidelse af  Anholt Camping . Norddjurs Kommune 2009.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1370376_APPROVED_1306229685778.pdf

Sommer, Anne-Louise: Den danske arkitektur. Gyldendal 2009. ISBN 978 87 02054 01 9.

Loumann,Ole: Turen går til Århus & Østjylland. Politikens Rejsebøger. Politikens Forlag A/S  2009.

ISBN 978 87 567 8977 6.

Hansen,Henrik L.: Beretning om danske skibsforlis siden 1970. Marstal Søfartsmuseum 2009. ISBN 978 87 82939 5.

Sloth,Mogens Q.: Anholt får ros for fornem redningsaktion. Grenaa Bladet side 8, 17.2.2009.

http://www.e-pages.dk/grenaa_bladet_dk/10/fullpdf/1.pdf.

Steenberg,Etly og ukrediteret foto: Anholt Gamle Skole. Anholt-Posten side 19, #100 årg.32, september 2009.

Anholt Borgerforening.

 

2010

Jeppesen,Simon: Den grimmeste mand i byen. Maskinmesteren side 36-40, februar 2010.

http://ipaper.ipapercms.dk/MaskinmestrenesForening/Maskinmesteren/februar-2010/

Anholt Havmøllepark. Rambøll og energinet.dk 22.04.2010.

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Anl%C3%A6g%20og%20projekter/Anholt%20MiljC3%

B8redeg%C3%B8relse%20platform%20og%20s%C3%B8kabel.pdf

Bertelsen, Katrine: En tropedrøm i Kattegat. Minbåd.dk, 6.6.2010.

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2010/06/june/article/anholt-en-tropedroem-i-kattegat/

Jørgensen, Ole & Krüger, Johannes & Olsen, Søren & Olsen, Søren: Danmark. 4000 oplevelser- historie, kultur, natur.

Anholt side 203-205. Gyldendal A/S 2010. ISBN 978 87 02 07737 7.

Lyman, Bent: Danmarks dejligste øer. Eget forlag 2010. ISBN 978 87 993752 0 2.

 

2011

Fisker,Jens Kaae & Kerndrup,Søren: En bæredygtig udvikling på Anholt gennem udvikling af turistaktiviteter.

Institut for planlægning.

Aalborg Universitet 2011. ISSN 1397 3169 pdf 

https://www.yumpu.com/da/document/view/18053220/anholt-projektrapport-finish-vbn-aalborg-universitet.

Skaarup,Bo: Danmarks strandguide, Anholt s. 190-201. Popp & Skaarup 2011. ISBN 978 87 991463 1 4.

 

2012

Tybjerg,Casper & Mygind,Liv & Casper Tybjerg(fotos): Når livet hænger i en tynd wire.og de flyvende læger og

redningshelikopterne rykker ud. Samvirke side 44-47, FDB januar 2012. http://classic.samvirke.dk/node/281293

Steenberg,Etly: Postruter til Anholt. Anholt-Posten side 13, # 113 årg.35, december 2012. Anholt Borgerforening.

Pedersen,Malene: Et lydligt møde. Ø-Posten side 16, Nr. 146, marts 2012. ISSN 0105 4325.

http://www.kompetenceudvikling-og-innovation.dk/download/presse/Posten.pdf

Wind, Peter: Den smukkeste plet i Danmark. Univers nr. 15. Aarhus Universitet 2012.

http://www.au.dk/univers/arkiv/2012/det-bedste-sted-at-se-i-ferien/

Øer. Reception. Rakel Dehn Stammer(forsideillustration) Tidsskrift for Nordisk Litteratur #70. Institut for Nordiske Studier og

Sprogvidenskab. Københavns Universitet 2012. ISSN 1904 7088. http://issuu.com/tidsskriftetreception/docs/reception70

Bertelsen, Katrine: Nye agterfortøjninger i Anholt Havn. Minbåd.dk, 26.6.2012.

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2012/26/june/article/nye-agterfortoejninger-i-anholt-havn/

 

2013

Anholt på luftfoto, målebordsblade (høje og lave) og 4-cm kort. Geodatastyrelsen, tidligere Kort - og Matrikelstyrelsen 2013. http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx

Schønning,Hans: Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799-1878. Dansk Posthistorisk Selskab, Samlinger 2013. http://www.dphs.dk/Samlinger/ShowCollection.asp?COLLECTION_ID=145

Bertelsen,Katrine: Anholt: en tropeø i Kattegat. Bådnyt # 477 side 24-31, august 2013. ISSN 1352 3948.

http://www.scanboatnews.com/news/2013/9/2/anholt-en-tropeoe-i-kattegat-.aspx

Wolsing,Holger: Vor tid på Anholt, 1. februar 1965-1. august 1976. Eget forlag 2013. ISBN 978 87 88496 58 1.  2 anmeldelser: 

Laura Aggernæs & Henrik Ask Rasmussen(foto): Ny bog udgivet om livet på Anholt. Århus Stiftstidende 30.6.2013.

https://stiften.dk/norddjurs/Ny-bog-udgivet-om-livet-paa-Anholt/artikel/163759

og Mette Gerdt: Blog: Stort og småt 2.5.2014. http://mettegerdt.blogspot.com/2014/05/vor-tid-pa-anholt.html

Sørensen,Mogens Damsgaard: Havet blegner, En maskinmesters erindringer fra et liv til søs. Nautilus Forlag 2013.

ISBN 978 87 90924 80 5.

Loránd-Levente,Pálfi: Ømålsordbogen. Den sidste storordbog på tryk i Danmark. Anmeldelse. Sprog og Samfund.

Nyt fra Modersmål Selskabet side 14-15, 31. årg. nr.3 september 2013. ISSN 0108 433X. 

https://www.modersmaalselskabet.dk/?page_id=4944&ftags=2013

Larsen,Palle Dall: Anholt-færgen. Kortfilm 11.2.2013. http://www.youtube.com/watch?v=2s71DvM8xWM

Steenberg,Etly: Skolen på Anholt gennem tiderne. Anholt Skole og Børnehave 19.5.2013.

http://anholtskole.net/skolen-pa-anholt-gennem-tiderne/

Grenaa Havn 200 år. Jubilæumsskrift. Djurslandsposten 28.5.2013. 

http://www.port-of-grenaa.com/media/114388/grenaahavnjubilaeum200-040214.pdf.

Mogensen,Jens: Anholt havn. Kortfilm. FufarFilm 20.7.2013. http://www.youtube.com/watch?v=v0Dh43hMpMU

Kabel til Anholt. Energinet.dk 7.8.2013.

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kabel-til-Anholt/Sider/Kabel-til-Anholt.aspx

Hansen,Kristina Linde: Nu åbner Anholt Havmøllepark. DR Viden, 3.9.2013.

http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/09/03140836.htp

Jakobsen,Jakob Skov: Rundtur i Havmølleparken. DR Nyheder 4.9.2013.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/09/04/160820.htm

DF sikrede elforbindelsen til Anholt. Lokal Avisen Grenaa 20.9.2013.

http://grenaa.lokalavisen.dk/debat-df-sikrede-elforbindelse-til-anholt-/20130920/laeserbreve/130929964/1977

 

2014

Filmen om Anholt Havmøllepark. Dong Energy 20.1.2014.

http://www.anholt-windfarm.com/da/projektet/nyheder/anholt-nyheder/articles/anholt-havmoellepark-nyhedsbrev-januar-2014

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser. Jernbanehistorisk Forum 3.6.2014. ISSN 0907 2810. 

http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16458

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del II. Jernbanehistorisk forum 4.6.2014. ISSN 0907 2810. http://jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16468

Munch,Niels: Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III. Jernbanehistorisk forum 5.6.2014. ISSN 0907 2810. http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=16493

Balle,Rune & Gaarden,Eva: Anholt flyveplads: en livline i den danske outback.

Magasinet Flyv side 28-35, årgang 87 nr. 4, RB ApS 2014. ISSN 0015 492X.

Dyhr Lars Guldager & Stine Dyhr(foto): Økuller. Forlaget Turbine 2014. ISBN 978 87 7141 592 6. http://familiekanalen.tv/?

Skou-Hansen,Peter Svith: Anholtfærgen sejler ikke. TV2 Østjylland, 25.8.2014.

http://www.tv2oj.dk/artikel/223827:Norddjurs--Anholtfaergen-sejler-ikke

Hannestad,Adam & Peter Klint(foto): Anholt afskåret fra fastlandet. En maskinfejl på færgen har isoleret øen.

Politiken Øsamfund side 1 og 8, 30.8.2014.

 

2015

Schrøder,Niels: The Katteget Island of Anholt. Sea-Level Changes and Ground-Water Formation on an Island.

Roskilde University. Department of Environmental, Social and Spatial Change.

Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol.14 no.1, 2015. ISSN 1602 2297.

http://forskning.ruc.dk/site/files/56820468/No_3_Anholt_16000_years_Press_.pdf

Cornelius, Rasmus: Med "ruten" over Kattegat. Magasinet Flyv side 34-39, årgang 88 nr. 3, RB ApS 2015. ISSN 0015 492X.

Rasmussen, Jørgen: Fast grund under fødderne. Politisk Revy 2015. ISBN 978 87 73783 52 8.

Anholt får for første gang elforsyning fra Jylland. Energinet.dk. 24.3.2015.

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Nyheder/Sider/Anholt-faar-for-foerste-gang-ellforsyning-fra-Jylland.aspx

LS og ukrediteret foto: Nye samarbejder på Anholt.. Ø-Posten side 1, Nr. 159 marts 2015.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Post_159_skaerm.pdf

 

2016

Gelius,Jon: Historien bak et gravkors på Anholt. Forliset av skuta "Juni" av Arendal 1897 ved Anholt.

Fotos forfatteren og Victor Boe Gelius & tegninger af Ants Lepson. Eget forlag 2016.

Lang A.W.: Det ældste kort over Nordeuropas søruter. http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1965Detaeldstekort145-172.pdf

Sørensen,Erik: Postfører Peder Pedersen på Anholt. Grenaa Egnsarkiv Register Årbog side 49, 2016.

Larsen,Troels Romby: Som far så søn. Jagt side 30-33, nr. 5 årg. 25  2016. ISSN 1604 2611.

Nødområdeplan for Pakhusbugt Anholt. Miljø- og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen sidst revideret 10.3.2016.

http://mst.dk/media/118446/grenaa-havn-og-pakhusbugt-anholt-noedomraadeplan-2016.pdf

Hansen,Hanne: Portrætserie: Anholtfærgen. Aktiv medspiller i øens største erhverv.

Fagbladet CO-Søfart nr.4, side 12-14, 26.6.2016. ISSN 2245 7976.  http://www.co-sea.dk/anholt.69233.aspx

 

2017

Djursland. Det vildeste Danmark. Anholt - Et paradis i Kattegat side 45. Turistbrochure Destination Djursland 2017.

http://www.visitdjursland.com/midtjylland/anholt-et-paradis-i-kattegat

Ravn,Alexander: Jagten på Anholt. Webdok. TV Østjylland juni 2017.

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/jagten-paa-anholt

Anholtfærgen - 3 timer fra Danmark. Fokus side 26-30. Ø-færgerne. Færgesekretariatet maj 2017.

Priesholm,Morten og ukrediteret foto: Etablering af vandrehjem på Anholt. Ø-Posten side 12, Nr. 169, september 2017.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325.

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Posten_169_skaerm.pdf

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukreditet foto: Besøg på en ø. Ø-Posten side 16, Nr. 170 december 2017. 

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325.

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ULØ/bilag/63/1718087.pdf

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell & Ottesen,Mogens Pilemand: Anholt. Øens postale og trafikale udvikling fra

1785-2017. Forlaget kahrius 2017. ISBN 978 877 15321 6 6.

 

2018

Scavenius,Bente & Michaëlis,Bo Tao: Danmarksbilleder. Litterære Landskaber og maleriske motiver. Strandby Publishing. 2018.

ISBN 978 87 9360 407 0. 2 anmeldelser: Bo Tao Michaëlis: Øen som sted, eksistens og erkendelse. Politiken sektion 4 Bøger

side 66-67, 1.9.2018 og Erik Skyum-Nielsen: Fra guldhorn til camping. Politiken sektion 2 side 4, 21.12.2018.

Højskole på Anholt. Højskole på Danmarks fjerneste ø. Pilotprojekt 2018-2019.

http://www.anholthoejskoleforening.dk/438969605

Stor beredskabsøvelse på Anholi. Beredskab & Sikkerhed. Randers 16.5.2018.

http://www.bsik.dk/content/stor-beredskabs%C3%B8velse-p%C3%A5-anholt


2019

Johansen,Simon(tekst og fotos): Salt, gin og kartofler kan promovere de små øer. For første gang i årtier vokser befolkningen på

Danmarks småøer, mange øer kæmper dog stadig med faldende befolkningstal. Men drømmer du om at blive øboer, er der ikke

nogen undskyldning for ikke at hoppe ud i det, siger Jakob Kjærgaard, som selv er flyttet til Anholt. Bolius side 10-14, april 2019.

Bolius Boligejernes Videnscenter A/S. ISSN 2596-5646. http://e-pages.dk/bolius/147/

Lindhardt,Charlotte: Barn af Anholt. 280 års undervisning og børneliv. Forlaget Ubirex 2019. ISBN 978 87 93188 26 6.

Forfatterkommentar: Overvejelser om at skrive samtidshistorie. https://ubirex.dk/blog23/

Bendtsen,Maria von der Maase Rockwell: Så mødes vi alligevel. Forlaget Kahrius 2019. ISBN 978 87 7153 285 2.