Folkeminder

FOLKLORE, STEDNAVNE, KUNST OG MUSIK.


1802

Bynch,Lorentz:  Mere om Anholt. Iris og Hebe. En Fortsættelse af Maanedsskriftet Iris Bd. 4  Side 97-151 og 216-244,

Samlet og udgivet af Hofboghandler Simon Poulsen November 1802. Kopi Anholt Museum.


1843

Thiele,Just Mathias: Danmarks Folkesagn Bd.1, Kapitel II, Kirker og Klostre: Rørvig Kirke,

Side 194-195. C.A.Reitzels Forlag 1843.

https://babel.hathitrust.org/cgi/ptq1=anholt;id=inu.30000118519523;view=image;sta1;sz=10;

page=root;size=100;seq=214;num=194


1861

Skuespiller Smith's Beretning om Anholterne. Kongelig privilegeret Aarhuus Stiftstidende Side 3, 2.3.1861.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A077ed43e-63a9-4673-bf09-c95690fef265/query/anholt


1875

Lorenzen, Marcus: Folkesagn og Folketro for störste delen samlede i Nørre Herred ved Grenå.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, V. Bind Side 193-206. Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab.

Forlaget af Marinus M. Schultz, Aalborg 1874-1875.

https://www.ronlev.dk/webdokumenter/samlinger_til_jydsk_historie_og_topografi_V_bind_1874-75.pdf


1885

Riis-Carstensen,Andreas Christian: Lidt fra  Anholt. Morgenbladet Side 2-3, 31.5.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adacbb4c7-5eb9-4d73-9f85-6b89e4ee4ccf/query/Anholt og Sluttet, Morgenbladet Side 3-4, 1.6.1885.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A52bf7871-9f41-4ba9-951f-3c93d51dcc2c/query/anholt


1887

Nielsen,Oluf August: Bidrag til Fortolkning af danske Stednavne. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere

Sprog. Universitets-Jubilæets danske Samfund Bd.2. København 1881-87.

https://heimskringla.no/wiki/Bidrag_til_Fortolkning_af_danske_Stednavne


1888

Børn fødte udenfor Ægteskab. Øerne Anholt og Sejrø ingen uægte Børn. Viborg Stifts Folkeblad Side 2, 15.5.1888.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afafcf557-287b-4697-b61c-4144583572e1/query/anholt


1891

Cementkorset eller Pigernes Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/cementkorset-pa-anholt/

Kristensen,Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Fotolitografisk faksimile: Rosenkilde og Bagger 1977.

8 anmeldelser:

Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

Tillæg Side 5,11.3.1892.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4e2fce6d-5964-4cb2-b812-a3ed8d7333d1/query/anholt%20/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad79caf88-8e76-489c-8f7c-0c17884782b2 og

Dagbladet Side 1, 14.3.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%

3A30a54d9f-6055-40d1-8f2e-085dd7de85c7/query/anholt%20  og

R.: Fra svundne Tider. Morgenbladet Side 1, 13.5.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3452b916-60be-40ac-99a7-0781b33fbfe5/query/anholt  og

Randers Dagblad og Folketidende Side 1, 17.6.1892. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae80cb10f-0421-46dd-b685-a5e0f4e1a032/query/anholt  og

K.H.S.: Litteratur.  Jyllandsposten Side 1, 22.8.1892

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe4fc432-ab7a-4b0a-99ab-d7dbc7391ff1/query/anholt  og

Palle Lauring: Tang Kristensens Anholt-bog. Politiken 2.sektion side 7, 29.6.1977  og

Leif Varmark: Information side 7, 2-3.7.1977  og

H.R.S. og ukrediteret portrætfoto: Anholt-folkeminder fra mesterens hånd. Kristeligt Dagblad side 6, 27.7.1977. 


1894

Feilberg,Henning Frederik: Et Kapitel af Folkets Sjæletro. Aarbog for dansk Culturhistorie 1894.

Poul Bjerge. Jydsk Forlagsforretning Aarhuus 1894.

1 anmeldelse: Historisk Literatur. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende Side 1, 12.10.1894.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A48ea5528-cbaf-4e16-8f06-c3bd8ac7338b/query/anholt%20


1895

Kristensen,Evald Tang: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder.

Tredje Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Silkeborg. I Kommission hos Gyldendal 1895.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b9a11402e0b0c1560619f4cf4b0728e2?index=1115#0


1899

Christian Sørensen. Nekrolog. Gaardfæster og fisker og beretter for Evald Tang Kristensen om Anholt.

Kristeligt Dagblad Side 2, 13.2.1899.


1902

Frihedsstøtten på Anholt. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/frihedsstotten-pa-anholt/

Raymonds Kors. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/raymonds-kors-pa-anholt/


1904

Mackeprang, M.: Anholt  för Per Pårs. Side 218-219, Danske Studier. Det Schubotheske Forlag 1904.

http://danskestudier.dk/materiale/1904.pdf


1906

Knudsen,Frederik: Den gamle islandske boldleg og dens forhold til nutidens lege. Danske Studier Side 70-90.

Det Schubotheske Forlag 1906. http://danskestudier.dk/materiale/1906.pdf


1907

Steensby,Hans Peder: Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi. Meddelelser om Danmarks

Antropologi. Den Antropologiske Komité, 1. Bind, 1. Afdeling Side 85-172. København 1907. Særtryk 1911.


1908

Steenstrup,Johannes: De danske Stednavne. Side 53. G.E.C. Gad 1908

https://dis-danmark.dk/bibliotek/908009.pdf

Steensby,Hans Peder: Racestudier i Danmark. Geografisk Tidsskrift Side 135-145, Bind 19,1907-1908.

https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49377/63207

 

1910

Nolde,Emil: Bewegte See  Maleri ca.1910. 

http://www.christies.com/lotfinder/paintings/emil-nolde-bewegte-see-i-5334970-details.aspx

Jensen, Johannes V. & Johannes Larsen(tegninger): Dansk Natur. Om Hans Peder Steensbys Forsøg på at påvise,

at der på Anholt findes levende Efterkommere af Neandertaltypen. Dagbladet Riget. Julenummer December 1910.

 

1916

Oppermann,R.: De gamles Land. Slagelse-Posten Side 1, 21.2.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af298ab8c-e9db-4295-9eb5-07e749813c58/query/Anholt%20søkort

Folkedans. Foreningen til Folkedansens Fremme. Dansk Folkemindesamling. Jyllandsposten Side 4, 25.2.1916.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae9a660ad-78d0-4488-9c18-d2cd201a812d/query/anholt


1918

Feilberg,Henning Frederik: Nissens Historie. Det Schønbergske Forlag 1918. http://herthoni.dk/NissenFejlberg.pdf

1 anmeldelse: a-n.: Nissens Historie. Jyllandsposten Side 4, 10.6.1919.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1a66426c-2784-4142-9d34-1b6ad734022b/query/anholt%20feilberg  fortsat i Jyllandsposten Side 5, 11.6.1919.

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A535ba363-8e2f-4876-aa4c-5fb287eb2150/query/anholt%20feilberg


1920

Knudsen,Johannes: Hollandsk Indflydelse paa Navngivningen i danske Farvande. Smaastykker og Oversigter.

Historisk Tidsskrift Bind 9.Række, 1918-1920. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55198/74849

Knudsen,Frederik og ukrediterede tegninger: Pind. Danske Studier Side 126-146. København.

Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1920. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1920.pdf


1922

Knudsen,Frederik og ukrediteret foto og tegninger: Langbold. Danske Studier Side 100-126.

København. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag 1922.

https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1922.pdf

 

1924

Grüner-Nielsen,Hakon Harald: Læsøfolk i gamle Dage. Folkelivsskildringer fra trykte og utrykte Kilder.

Schønbergske Forlag 1924. Anmeldt af C.K.: Fra Læsø. Jyllandsposten Side 5, 29.11.1924.


1926

Schmidt,August Frederik: Det rindende Vand eller Det rendende Vand  Side 3-4, 58 og 68 og

Døberkilden paa Anholt Side 144. Danmarks Helligkilder. Det Schønbergske Forlag 1926.


1927

St.Hans Urter. Aarhuus Stiftstidende Side 6, 22.6.1927.


1930

Karl Anholter(Karl Karlsen, kaldet Vendsyssel Tidendes Korrespondent paa Anholt.) og ukrediterede illustrationer:

Anholt, en lille, men skøn Plet af Danmarks Jord. Vendsyssel Tidende Side 7, 26.5.1930.

Kammerherreindestenen. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/mindesten-for-wilhelmine-von-der-maase/


1932

Hansen,Frede og ukrediterede fotos: Om Øen Anholt. Rødding Højskoles Aarsskrift, Side 42-53, 1932.

1 anmeldelse: Anholt, et mærkeligt Stykke Danmark midt i Vandet. En Idyl, hvortil Tidens Tempo ikke er naaet.

Vendsyssel Tidende Side 8, 12.1.1933

Rasmussen,Louise: Hunden. Varsel fra Anholt:  Naar en Hund tuder om Aftenen i Nærheden af et fremmed Hus,

hvor man ellers aldrig er vant til at høre Hundeglam, sagde Folk, at det var et Varsel om, at der snart ville ske Stranding.

Kristeligt Dagblad Side 6, 30.4.1932.

 

1933

Knudsen, Frederik: Træk af Boldspillets Historie, Side 64-75 og 82. Gyldendal 1933.

Møller, Jens Schou: Fester og Højtider i gamle Dage. P.Haase og Søn 1928-1933.

1 anmeldelse: Henrik Ussing i Aarhuus Stifts-Tidende. Strejftog Side 7-8, 14.11.1933.


1934

Nolde,Emil: Jahre der Kämpfe. Anholt 1906 eller 1908?  Side 96-97.  Rembrandt Verlag Berlin 1934.

Lars Rostrup Boyesen: Landskaber. Reklamefolder Novo Industries A/S. Thejls 1970

Emil Nolde: Katalogtekst: Ein Hauptmotiv in seiner Kunst ist das Meer in all seinen vielfältigen Erscheinungen.

Grisebach side 44, 5/2014. http://www.grisebach.com/fileadmin/downloads/Katalog_PDFs/2014/GRISEBACH_225.pdf


1935

Var Anholt-Boernes Forfædre jødiske Slaver? Aarhuus Stifts-Tidende Side 1, 22.11.1935.

Herlev,Th.: Mærkelige Vikinger paa Anholt. Berlingske Aftenavis Side 6, 26.11.1935.

Er Anholtøyas beboere rester af Nordens urbefolkning? Sarpsborgs Arbeiderblad side 6, 27.11.1935.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f5ce0fcd82debcf19abebb68a1d09e5e?index=389


1936

Karl Anholter: Den synske Ole paa Anholt og hans Spaadomme. Gaar den sidste af disse nu i Opfyldelse? -

Skatten paa det vidunderskønne Sønderbjerg. Vendsyssel Tidende Side 9, 7.3.1936.

Karl Anholter og ukrediteret foto: Anholt den skønne Ø i Kattegat. Lidt om Øens Historie og Natur og de gamle Skikke,

der er ved at forsvinde. Demokraten Side 7-8, 10.5.1936.


1937

Nordenstreng,Rolf: Hvad er en Race?  Side 4-5,14.3.1937.  Menneskeracerne i Europa Side 11-12, 21.3.1937. 

En Raceforskers Indtryk af Jyderne, Side 11-12, 28.3.1937. Jyllands-Postens Søndags-Tillæg.


!938

Hvor Anholtboerne drager paa Bryllupsrejse. Ukrediteret foto af "Strandbaden" ved Falkenberg. 

Politiken Side 6, 6.7.1938.

Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent Svend Christian Felumb.

Statsradiofonien 19.30, 28.7.1938.

Frib. & ukrediteret foto: Rarest ikke at staa i Baas-!- siger Haagen-Müller. Glad for Anholt.

Ekstra Bladet Side 4, 24.10.1938.


1939

Danske Folkedanse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launi Grøndahl.

Statsradiofonien 15:20, 16.5.1939.

Danse fra Anholt. Bearbejdet af Axel Hildingsen. Radio-Orkestret. Dirigent Launy Grøndahl. 

Statsradiofonien 14:00, 2.9.1939.


1940

Kemp,Tage: Antropologiske og arvehygiejniske Forhold. Danmarks Kultur ved Aar 1940 Bind I Side 111-128.

Det Danske Forlag 1941.

Maigaartd,P: Slagboldspillenes Historie. Danske Studier Side 33-48. København. Gyldendalske Boghandel.

Nordisk Forlag 1940. https://danskestudier.files.wordpress.com/2018/06/1940.pdf


1941

Hele Anholt til Bryllupsfest. En Bryllupsfest af usædvanlige Dimensioner fejres imorgen paa Anholt, hvor

Frøken Petrea Larsen vies til Fiske- eksportør Carl Christensen, Anholt. Til Middagen er inviteret 110 Gæster

og om Aftenen er hele Øens Befolkning inviteret til Gilde i Forsamlings- huset. Man regner med ca. 225 Deltagere

kommer til Stede og lokale Musikanter vil spille op til Dans. Politiken Side 3, 25.10.1941.


1943

Ellekilde,Hans & Poul Christensen(tegninger): Danske Højtidsskikke. Anholt Side 15, 18 og 46.

J.H.Schultz Forlag 1943. 1 anmeldelse: ip.: Mød Nytaar med en spækket Pung.

En Bog om danske Højtidsskikke. Social-Demokraten Side 8, 2.1.1944.

Madsen,Arenth: Snapstorsdag paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 3, 28.1.1943.

Anholts egen Domstol. Første Torsdag efter Helligtrekonger samles Sogneraadet, Kammerjunkeren, der ejer en Del af

Øen og Øens ledende Mænd for at afgøre alle foreliggende Tvistspørgsmaal for hele det foregaaende Kalenderaar...

Kristeligt Dagblad Side 4, 3.2.1943.

Øboeren: Anholtrevyen 1943 fik stor sukces. Vendsyssel Tidende Side 3, 24.2.1943.

Kemp,Tage: Folk og Race i Danmark. Politikens Kronik Side 10-11, 9.3.1943.

Øboeren: Gammel Fastelavnsskik paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.3.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Hveranden Anholter læser 23 Bøger om Aaret - Skatteprocenten daler.

Vendsyssel Tidende Side 3, 6.4.1943.

Jørgensen-Brøndegaard,Vagn: Palmesøndags-Skikke. Om en piletræsbevokset Strækning paa Anholt, kaldet "Palmerne".

Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 18.4.1943.

Kunstudstilling med Karl Madsens Malerier fra Skagen og Anholt. Aalborg Stiftstidende Side 5,  23.6.1943.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. I 100 Aar var Øens Præst ogsaa Lærer. Aarhuus Stifts-Tidende Side 9, 20.10.1943.

Paa Anholt bestemmer Vejrguderne om der kan høres noget paa Telefonen. Øens jubilerende Landpost, Karl Karlsen,

har kun Ekspedition seks Gange om Maaneden. Vendsyssel Tidende Side 8, 10.11.1943.

Øboeren: Brev fra Anholt. Kun 15 Elever i Aftenskolen i Aar. Vendsyssel Tidende Side 7, 18.11.1943.


1944

Grundtvig,Svend: Dværgfolkene paa Anholt  Side 144-145. Dværgkonens Forløsning  Side 281. Gaardboen paa Anholt

Side 299-300. Danske Folkesagn 1839-1883  Bd.1. Danmarks Folkeminder Nr. 53. Ejnar Munksgaard 1944.

E.F.H.: Nytaar og Helligtrekonger i dansk Folketro og Folkeskik. Paa Anholt maatte man heller ikke se ud paa

Nytaarsnyet under Tagskægget. For saa fik man daarlige Øjne. Nej, man skulle gaa ud med et Stykke Brød i Haanden

og sige... Kristeligt Dagblad Side 9, 2.1.1944.

Øboeren: Julefester paa Anholt. Vendsyssel Tidende Side 8, 7.1.1944.

Øboeren: Anholterne fejrede i Aar Snapstorsdag paa en Søndag. Vendsyssel Tidende Side10, 27.1.1944.

Kjær,Kirsten (med billeder af forfatter) : Swing paa Anholt. Berlingske Aftenavis 8.8.1944.

Karl Anholter: Brev fra Anholt. Alvor paa Søen, Fest i Land. Aarhuus Stifts-Tidende Side 8, 3.12.1944.


1945

Karlsen,Karl & P.G.K. Bentzon(fotos): Anholtboerne. Tidsskriftet Danmark Side 174-177, Nr.7-8  Aarg.5,

Forlaget Danmark  v. Jørgen Banke 1945.

Karlsen,Karl: Optegnelser om Anholt m.m.:

1. Del: Anholt, den lille Ø udi Kattegat Side 2-8. Sælhundefangst Side 8-9. Tjærebrænding m.m. Side 9-29.

Kirkelivet Side 29-30. Flora Side 30-31. Afslutning Side 31-37. 2. Del: Fyrenes Historie.

Maskinskrevet manuskript fra Aarene omkring 1945. Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 6 kapitler: 

Anholt Side 1-5. Landbruget paa Anholt Side 1-3. Juleberetning Side 1-2. Fyrenes Historie Side 1-3.

Vandring paa Anholt Side 1-2. Havis ved Anholt og meget andet Side 1-5.

Håndskrevet manuskript omkring 1945 maskinskrevet af J.A.Nielsen 1976. Grenaa Egnsarkiv Arkivnummer A 438 og

Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt.  Kapitlerne: Indledning. Fiskeriet, Landbruget, Strandinger, Sælhundejagt, Tjærebrænding,

"Skatten", Fortjenester ved stranding, Skatter og orden, Snapstorsdag; Fogedens pligter. Vrag, Husenes indretning,

Overtro, Bryllup, Morbærtræer, A-typen, Dialekt, Pest, Synsk mand, Anholt i litteraturen, Tur til Grenaa, Postbåde,

Stednavne, De underjordiske, Flere stednavne, Kirkelivet, Englænderne, Flora, Ørkenens skønhed.

Maskinskrevet Manuskript fra omkring 1945. Angiveligt beregnet som historisk indlæg til Randers Amts Aarbog.

Grenaa Egnsarkiv og Anholt Museum.

Karlsen,Karl: Anholt. 44 sider.  Oldsager 2. Fiskeri 3. Fiskeri og haardt Kvindearbejde 4. Ostebakkefyret, Svenskerne

ansaas for at være trold- kyndige 5. Landbrug, Pløjning, elendige Heste 6. Kvægavl, Hyrdeliv og Marehalmshøst 7.

Marehalmshøst og Hestenes Mængde 8. Land brugets Tilbage- gang 9. Sælhundefangst, Rømning, Flytning til

Sejerø 10. Sælfangst, Tjærebrænding, svensk Togt efter Skat 11. Røvertogt, Rester af Skov 12. Fortjeneste ved

Strandinger 13. Strandinger 14. Skatter og Orden 15. Præstens og Fogedens Fjendskab 16, Stranding 1788 17.

Vrags Redning 18. Strandvagt 19. Husenes Indretning 20. Overtro,Bryllup 21. Bryllup Mad Dans 22. Morbærtræer 23.

Haver, F-Typen 24. Dialekt, Pestsagen 25.Synsk Mand foudser Stranding 26.Synsk ser forlis af Dannevirkes Rømning 27.

Synsk ser ny Præst. Skattesagen 28. Anholt i Litteraturen, Redninger 29. Tur til Grenaa 30. Postbaade Forlis 31.

Postbaade 32. Nye Postbaade 33. Stednavne 34-38. Kirken, Kirkegang i Sverige, Kloster 39. Kirke, Kamp med

Englænderne 40. Flora 41. Øens Skønhed 42. Anholternes Kærlighed til Øen.

Maskinskrevet manuskript fra omkring 1945. Dansk Folkemindesamling 1906/023, top.1999.


1946

Jutlandiamindesmærket. Mindesmærker på Anholt. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/mindesmaerker-skulpturer-og-udsmykning-2/jutlandiamindesmaerket-pa-anholt/


1948

Karl Anholter: Snapstorsdag paa Anholt. Efterladt Skitse af afdøde Karl Karlsen, Anholt. De Unges Søndag.

Aarhuus Stifts-Tidende Side 18, 4.1.1948.

 

1949

Gansing,Gunhild og Ellinor Petersen(Illustrationer): Danske Nationalretter. Tidens Kvinders Haandbøger.

Forlagskompagniet 1949.


1950

Pedersen,Jørg.: Karupaaen - hvad hed den i gamle dage? Kronik. Omtale af stednavnet Karisholm på Anholt.

Skive Folkeblad Side 2, 24.6.1950

Hald,Kristian: Vore Stednavne, Anholt side 188 og 200. Udgivet af Folkeoplysningens Fremme. Gads Forlag 1950.

https://dis-danmark.dk/bibliotek/908042.pdf


1952

Ever. og foto af Hans Ellekilde: Det var H.C.Andersen der skabte Julenissen. Nissen har været kendt siden Oldtiden,

men først for 100 År siden satte Eventyrdigteren ham i Forbindelse med Julen. Dagbladet.

Roskilde Dagblad Side 11, 1.1.1952.

Jensen,Erik Aalbæk: Døberkilden på Anholt I og II. Kristeligt Dagblads Kronik Side 5-6, 11 og 12.2.1952.


1954

Dagens Billede. Malerinden Emma Svedman. Horsens Folkeblad Side 3, 20.3.1954.


1955

Pedersen,Rasmus. Gamle Navne paa Anholt. Håndskrevet Stednavnefortegnelse dateret 20.9.1955.

Center for Navneforskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Univeritet

Fødselsdagsinterview med Maleren Victor Haagen-Müller: Studér de gamle Mestre, dem er der Bund i.

Vendsyssel Tidende Side 4, 29.10.1955.

K.F.: Haagen-Müller, en Lysseer i vor Malerkunst. Berlingske Tidende Side 6, 20.11.1955.


1956

Silvanus(Bavngaard, Knud): En Ø-Befolknings Særpræg kan sidde i saa meget. Jyllands-Posten Side 6, 21.7.1956.


1957

Svenstrup,Carl og ukrediteret foto: Grenaa Bys Historie I-III. Anholterne side 125. Eget forlag 1933-1957.


1958

Hansen,Henrik Juul & Torpe,Chr.: Øen under fyrlygten. En egnsudsendelse fra Anholt.

Statsradiofonien 20:00-20:45, 14.7.1958.

3 foromtaler: Reddede Kelterne sig på Anholt? Ukrediteret foto. Folketidende Ringsted Sorø Haslev Side 8, 11.7.1958.

Burde Anholt være ubeboet? Fyens Stiftstidende Side 12, 11.7.1958. Den ensomme ø i Kattegat. Ukrediteret foto.

Politiken Magasinet side 21, 12.7.1958.

Mentze,Ernst: Victor Haagen-Müller, lysets mester i dansk kunst, udstiller i Aarhus.

Berlingske Tidende side 13, 5.10.1958.


1959

Victor Haagen-Müller er død. Nekrolog Berlingske Tidende side 2, 25.10.1959.

 

1960

Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Anholt side 366-68. Carit Andersens Forlag 1960.


1963

Dahlgren,Peder Steffen.: Snapstinget. År til år. Politiken side 37, 1.1.1963.

Jensen, Sv. Gram: ”Snapsting”-mysteriet. Dag til dag Politiken side 13, 3.1.1963.

Okker Gokker og Ole Bole--- i videnskabens søgelys. Irgens vignetter. Samvirke side 30-31, FDB april 1963.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/okker-gokker-og-ole-bole-i-videnskabens-sogelys

Storm truer romantikken på¨Anholt. Elly Carlsen og Leif Skjødts bryllup. Berlingske Aften Weekend

Weekendavisen side 2, 22.11.1963.

 

1965

Lav dog en udstilling, mand! Ukrediteret foto. Politiken side 22, 13.7.1965.


1966

Bennheden,Maj-Britt: Morup: från forna tider till våra dagar. Dagens Nyheter Falkenberg 1966.


1967

van.(Villy Andersen?) & ukrediterede fotos: Skatten i Sandet. Sørøverskatten på Anholt er godt skjult og farlig at hæve.

Om overtro på Anholt og interview med øens "historiker" Ras Høker (Rasmus Pedersen).

Randers Amtsavis side 7-8,16.12.1967.


1968

Bennheden,Maj-Britt: Anholt. Hallandsbygd sida 40-45, årgång 9, 1967-1968. http://www.hallandsbygd.se/index.html.

Graae,Fritse & Hakon Nielsen(fotos): Solskinsøen i Kattegat, Nordens Mallorca? 

Hjemme hos dem selv. Berlingske Tidende 3. sektion side 10, 3.3.1968.

Hvidsminde,C.C.: Enebærgrene i et kosteskaft var Anholts første juletræ.

Familie Journalen Julehæfte, nr.49 årg.92, 3.12.1968.


1969

Spillemænd spil lystigt op. Aarhuus Stifts-Tidende side 23, 22.4.1969.

 

1970

Æggetrilning på Anholt. Dagliglivets kultur. Dansk Folkemindesamling. DFS b.nr. 08145.

http://www.dagligliv.dk/wm142772

Sagn fra Djursland(Anholt). Djursland 11.8.1970.


1971

Pedersen,Rasmus: Fortællinger fra Anholt. Folkeminder, hæfte 15. Foreningen Danmarks Folkeminder.

Akademisk Forlag 1971. ISSN 0105 1024.

id: Anholts folkemusiker. Aarhuus Stifts-Tidende side 66, 5.12.1971.

Reich, Ebbe Kløvedal: På vor lysegrønne ø, et syngespil. Fiolteatret 1971.

3 anmeldelser: Claus Rude. Aktuelt side 22, 21.3.1971 og Thomas Bredsdorff: Politiken side 13, 21.3.1971

og Helge Rasmussen & Frits Bruzelius(vignet): Ørkenvandring på en lysegrøn ø. Kristeligt Dagblad side 5, 22.3.1971.

Færch,Hjalmar & Alex Hutzelsider(foto): På Anholt tåler man kun hinanden. Anholterne fortæller gerne om deres ø,

men de siger ikke gerne noget om ø-samfundet - Her opdager man, hvad isolation betyder.

Morgenavisen Jyllands-Posten side 13, 20.11.1971.

Kammerherreindens rose. En børneglad kammerherreinde på Anholt lærte børnene at lave juleklip og holdt juletræsfest

for dem på kammerherregården. Aarhuus Stifts-Tidende side 28, 22.12.1971.

 


1972

ref.: Snapsefesten på Anholt - en ubetinget succes. Amtsavisen-Randers side 1, 10.1.1972.

Historieskriveren på Anholt død. Rasmus Pedersen (Ras Høker) Nekrolog. Amtsavisen-Randers side 6, 28.2.1972.

id:Triller æg på Bollen. Aarhuus Stifts-Tidende side 30, 1.4.1972.

Gammel Dansk. En rapsodi over folkedanse, spillemandsmusik og sange fra 1800-tallet. Tilrettelæggelse Mogens

Kilde og Sten Jørgensen. Medvirkende bl.a. Ejnar Boisen, Anholt. DR TV 20:45-21:20, 15.4.1972.

Foromtale: Folke-show uden forloren romantik. Ekstra Bladet side 43, 15.4.1972.

Daugaard, Ingrid & Asger Muchitsch(vignetter): Øboers folketro er ikke overtro. Den bygger på erfaring i miljø og

erhverv. Aarhuus Stifts-Tidende side 64-65, 30.7.1972.

Skjelborg, Åge: Folkelig brugsmusik på Djursland og Anholt side 165-167 og Brugsmusik i subkultur side 95-112.

Folk og Kultur.  Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. Foreningen Danmarks Folkeminder.

Akademisk Forlag 1972. ISSN 0105 1024.

Brandt, Margit: Bryllup og giftermål på Anholt. Folk og Kultur side 179. 1972. ISSN 0105 1024.

 

1973

Bent Klougart skriver. Miks musik. Aarhuus Stifts-Tidende 2. del side 1, 4.3.1973.

Anholt-forskning giver LP-plader. Aarhuus Stifts-Tidende side 9, 20.7.1973.

jørn.: Upoleret folkelighed. Aarhuus Stifts-Tidende side 60, 22.7.1973.

Thomsen,Steen & Klaus Møller(foto): Stens nye musikalske venner.

Se og Hør side 28, nr.40 årg.34, 5.10.1973. ISSN 0901 9545.

Brandt,Margit: Nu er det igen ved at være slut med nissen. Aarhuus Stifts-Tidendes kronik side 36-37, 31.12.1973.

Brandt,Margit: Fest og Samfund. Bryllupsproblematik på Anholt 1870-1970. Magisterkonferansafhandling.

København Universitet 1973.


1974

Brandt,Margit og illustrationer fra forfatterens samling: Vintergæk og sommernar. Samvirke side 10-11, FDB februar 1974.

http://classic.samvirke.dk/node/286092

Folk og musik på Anholt/1. Erik Svensson harmonika, Åge Skjelborg violin, William Christensen violin,

Benny Rehder guitar. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1974.

Alver, Bente Gullveig: Blæsten om Anholt. Særtryk af Tradisjon Nr.4, Tidsskrift for Folkeminnevitskap.

Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 1974. ISSN 0332 599.

Klougart,Bent: Scanfolk. Aarhuus Stifts-Tidende klumme side 25, 31.3.1974.

Havgaard, Hasse & Erik Friis(foto): Folkeplader fra hvilehjemmet. Politiken side 38, 7.4.1974.

Bramsen, Sten & Henrik Heger(filmfotograf): En mand på en ø. Et møde med spille- og arbejdsmand Erik "Mik" Svensson

på Anholt. DR TV 20:00-20:45, 11.6.1974. Genudsendt som Gyldne Timer DR2 17:10-17:54, 17.7.2000.

Foromtale: Livet på Anholt.  Politiken side 12 og Portræt af en spillemand. Kristeligt Dagblad side 9, begge 11.6.1974.

3 anmeldelser: Anders Bodelsen: Sådan taler vi også. Politiken side 11 og Ths. Lautrop: Ikke alle blev reddet.

Dagbladet side 2 og Knud Schønberg: Revuen har det godt. Ekstra Bladet side 37, alle fra 12.6.1974

og Harald P. Madsen: Fejldispositioner. Kristeligt Dagblad side 7, 15.6.1974.

Paulsen,Knud: Til "ligvendingsfest" på Anholt. Læserbrev Aarhuus Stifts-Tidende side 20, 14.11.1974.


1975

Hein,Marianne & Niels Højager(foto): Musik er nøglen til ø-problemerne. Fyens Amts Avis 8.2.1975.

Skjelborg, Åge: Folk og musik på Anholt.  Laboratorium for folkloristisk samfundsforskning. Ry 1975.

ISBN 978 87 891 6006 1. http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_115_116.pdf

Grymer,Claus: Midtjysk folkemusik. Kristeligt Dagblad side 6, 16.8.1975.

Garde, C.F.: Musik til at smide i hovedet på politikerne. Aarhuus Stifts-Tidende side 27, 19.10.1975.

biro og ukrediteret foto: En meget mystisk historie om "kæmpe-gryler" på Anholt. Jyllands-Posten side 18, 3.11.1975.

Gittenberg,Jæder og PEP(Poul Erik Poulsen) vignet: Tempelhorn mod onde ånder der huserer på Anholt....

Jyllands-Posten side 30, 8.11.1975.

Jørgensen,Steen Ole & Friis,Torkil: Anholt- en ø uden fremtid? Regionalradio DR P2 9:30-10:30,14.11.1975.

Sendt som: Lørdag i Østjylland: http://www.danskkulturarv.dk/dr/l%C3%B8rdag-i-%C3%B8stjylland-anholt/

https://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/71919/loerdag-i-østjylland---anholt-


1976

Spillemænd på Anholt. Ukrediteret foto. Aarhuus Stifts-Tidende. Rundt om Århus side 23, 18.6.1976.

Brund,Erik: Om folk og folkemusik. Musik og miljø. Tlrettelæggelse Claus Jacobsen. DR P2 10:05-11:00, 17.9.1976.

Havsprøjt & fattigmandstrøst. Erik Svensson harmonica, Åge Skjelborg fiol. LP Grammofonplade stereo. ScanFolk 1976.


1977

Løvstad, S.: Anholt fotografen. Nordisk Fotohistorisk Journal I, side 3-10, juni 1977. ISSN 0332 5873.


1978

Nissen, J. V.: Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre Herred optegnede 1889. Nørre Djurs Egnsarkiv 1978.


1979

Petersen, Elias: En tur til Anholt 1886, side 164-170. Gilleleje Museum 1929-1979. 1979.


1980

jonn.: Brand-dyre billeder. Anholt vil gå over i kunsthistorien men næppe i krigshistorien.

Politiken 2. sektion side 7, 14.2.1980.

Sanghefte. Anholt Borgerforening 1980.

Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik I-IV. Rosenkilde og Bagger 1978-80. ISBN 87 423 0487 3.

Fotografisk optryk 1987.

Bennheden,Maj-Britt: Förbindelser mellan Morup och Anholt. Hallandsbygd sida 54, årgång 21, 1979-1980. http://www.hallandsbygd.se/index.html.


1981

Jensen,Benny G.: Den gale uge- begynder med fastelavn. DR P3 11:05-12:02, 1.3.1981.

ras.: På Anholt slår man manden af tønden. Djursland side 9, 3.3.1981.

Steenberg,Etly og ukrediteret tegning: Vores ø: Anholt. Ø-Posten side 12, nr. 14, oktober 1981.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325.

Fisker-Sørensen,Sv. Åge: Anholt i ord og musik. En reportage om øens særpræg og dens maritime musikkultur.

"Mik" Svensson og Ejner Boisen. DR P2 21:00-21:45, 11.10.1981. Båndoptagelse Anholt Museum.

Schou,Peter og ukrediteret foto:.Valgkamp før tv og radio. Kun en lille del af vælgerne deltog i valgene, undertiden kun

10% fra flere sogne, og f.eks. fra øerne Anholt og Læsø ofte slet ingen. Kristeligt Dagblad kronik side 5-6, 7.12.1981.

Flou,Bjarne: Økonomi og slægtskabsstrukturer på Anholt. Fællesnordisk Kattegat-Skagerrak projekt.

Aalborg Universitetscenter 1981. Udgivet Djurslands Museum 1982.


1982

Krog-Meyer,Monica & Nørmark,Lone: Verden vender på hovedet.  DR P1 20:00-22:50, 20.2.1982.


1983

Elisabeth Momme arbejder med en udendørs skulptur. Berlingske Tidende side 14, 17.6.1983.

Sommerjazz på Anholt. Saratoga jazzband underholder sommergæster på café Lanternen på Anholt Havn. Producer

Søren Hvid. Tilrettelæggelse Claus Jacobsen. DR TV 23:25-23:45, 30.7.1983.

Foromtale Ekstra Bladet side 35, 30.7.1983.


1984

Vandring på Anholt med Karl Karlsen. Om Stednavnene. Anholt-Posten side 2, # 8, 1982/ side 13, # 9, 1983/ side 3, #10 ,

1983/ side 4, #11 1984. Anholt Borgerforening.

Svane,Siegfred: Døberkilden på Anholt. Danske helligkilder og lægedomskilder side 209. Finn Jacobsens Forlag.

ISSN 87 88646 03 3.

Flou, Bjarne: Det tabte paradis og den nye verdensorden. Kattegat-Skagerak Projektet, meddelelse 5, 1984.

ISSN 0280 8463.

Genudgivet med fotos i: Sommerglæder. Arv og Eje side 277-288. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings Årbog 1985.

ISBN 87 88019 03 9.

Mona Brostrøm: Bryllup i Anholt Kirke. Olie på lærred. Aarhuus Stifts-Tidende side 11, 15.3.1984.

Karlsen,Karl: Enhver der kender Anholt. Anholt-Posten side 3, #12 årg.7, 1984. Anholt Borgerforening.

Familiespejlet. Øer. Sidste besøg på 10 danske småøer: Anholt. Med Tut von der Maase, Agnethe & Liselotte, Morten

Rasmussen & Jesper Heilskov, Etly, Orla, Ejner. Tilrettelæggelse Vibeke Herbert. DR P1 15:00-16:00, 6.9.1984.

Båndoptagelse Anholt Museum.  Som lydbog: Øer, DR for Undervisningsministeriet.

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/lyt-hoer-80er-radio-fra-bornholm-moen-og-de-andre-danske-oeer

https://www.dr.dk/bonanza/serie/710/dka/71937/familiespejlet-oeer---anholt


1986

Brøndegaard, V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi I-III. Rosenkilde og Bagger 1985-1986.

Andresen, Gudrun: Danmarks folkelige broderier. Dansk tekstilhistorisk forening 1986. ISBN 87 989296 1 5.


1987

Flou,Bjarne: Ferieøen og fiskerlandsbyen. Kulturbevaring og dagligt liv side 73-76.

Fortidsminderådet og Statens Museumsnævn 1987.


1988

Lützhøft,Jens: Ved Anholt er hav og himmel ikke blåt. Anholt-Posten side 1, # 23 årg.11, 25.9.1988. Anholt Borgerforening.


1989

Steenberg,Etly: Jul i gamle dage på Anholt.. Anholt-Posten side 2-4, # 27 årg.12 ., december 1989. Anholt Borgerforening.


1990

Palles død. Historien om en fisker, som fulgte sit livs kærlighed i døden. Det handler om lykke og ulykke - og om Anholt.

Et program i serien „Ø-historier“. Poul Erik Hansen er på besøg på Anholt, hvor han hører historien om Hellen, der gik

gennem isen, og Palle, der døde af sorg. TV-Provinsafdelingen. DR TV 20:35-20:55,13.8.1990.

Foromtale: Det blodige lig i brudekjolen. Aalborg Stiftstidende side 31, 31.7.1990 og Vildmandens kærlighed.

Morgenavisen Jyllands-Posten 13.8.1990. 2 anmeldelser: Vildmandens død. Morgenavisen Jyllands-Posten

side 9, 14.8.1990 og Daphne Schjøtt: Så mange sind. Temperamenter. Kristeligt Dagblad Ekko side 11, 16.8.1990.


1991

Reimers,Bodil & Hans Østergaard(foto): Musikalsk ø-krydstogt. Fyens Stiftstidende side 28, 13.1.1991.

søren: Anholt får besøg af skib med musik. Djursland side 13, 13.6.1991.


1992

Arne Tipsmark. Indtryk fra Anholt 13.8.1988. Dobbeltside med grafisk tryk. Grenaa Bladet 17.11.1992


1994

Arén, Jäger: Skugga 17+1. Fotografier. Text Claes Hyllinger. Eget forlag 1994.

Jens Nicolaus Holten Lützhøft. Nekrolog. Morgenavisen Fyens Stiftstidende side 32, 25.5.1994.

Nisserne på Anholt. Den gamle nar. Anholt-Posten side 8-9, # 42  årg.17, december 1994. Anholt Borgerforening.

 

1995

Baagøe, Per: Månedens kunstner, november 1995. Kunstklubben nr. 120.

Anholtrevyen 1995 13-15 juli. Husk lige cykellygten. Program.

Rosenberg,William: Ørkenvandring. Illustration af forfatteren.

Morgenposten Fyens Stiftsttidende Søndag  2. del side 3. 30.7.1995.

Blå Time på Anholt med Peter Laugesen,Naja Maria Aidt,Per Baagøe,Poul Ehlers,Tom Christensen,Rasmus Henriksen.

Fra 25.7-12.8.1995. Århus Stiftstidende 22.7.1995.


1996

Anders Ludvig Grentzmanns historiske Anholt-billeder. Udstilling 30.8.-27.10,1996. Danmarks Fotomuseum Herning 1996.

Omtale: Det sker. Morgenavisen Jyllands-Posten side 8 , 30.8.1996  og vib: Svundne tider.

Herning Folkeblad side 7, 3. 9.1996 .


1997

Jensenius Katrine: Anholtvisen. Vokalsolister: Katrine Jensenius, Frede Nordbrink, Dodo Gad og Jens Rud. Titanic 1997.

Europæer med danske forbindelser. Pierre Alechinsky. Samvirke side 84-85, FDB februar 1997.

http://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/europaeer-med-dansk-forbindelse


1998

Arén, Jäger: Strandad. Fotografier. Text  Håkan Engler. Eget forlag. 1998.


1999

Hans Arén: "I fyrassistentens trädgård". Farvetrykl i "Akvarellen", Medlemstidning för Nordiska Akvarellsälskabet #2 1999.


2002

Petersen,Henrik Helmer & Søren Hytting(foto): Vreden malede jeg væk.

Hjemmet side 8-9, nr.48, 25.11.2002. ISSN 0108 531X.

Bølling,Hans & Lars From(foto): Anholts særpræg truet. Læserbrev.

Morgenavisen Jyllands-Posten JPÅrhus side 4, 22.7.2002.

Anker-Møller,Dorte & Henning Hansen(foto): Anholt-borgere frygter for at øen mister sit særpræg. Grenaa Kommune er for rundhåndet med byggetilladelser. Randers Amtsavis side 4, 27.7.2002.


2003

Folk & musik på Anholt. Erik Svensson accordion, Åge Skjelborg violin. CD. ScanFolk 2003

Skjelborg,Åge: Folk og musik på Anholt. Maj 2003. http://scanfolk.com/havmus2.htm


2004

Arén,Jäger: 1416 Anholt. Text Vagn Lundbye, Jäger Arén og Liselotte Arentz Sørensen. Journal 2004.

ISBN 91 974 894 1 7. Anmeldt af Dick Schyberg: Vardag långt bortom turistbroschyren. Fotografisk Tidsskrift.

Svenska Fotografers Förbund 2004. ISSN 0284 7035 http://www.sfoto.se/f/recensioner/1416-anholt  og Torben Weirup:

Bag virkeligheden. Berlingske Tidende 16.12.2004. http://www.b.dk/kultur/bag-virkeligheden


2005

Koudal,Jens Henrik: Folkeminder og dagliglivets kultur. Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv. 2005.

http://www.kb.dk/dafos/guiden/PDF/folkeminder_og_dagliglivets_kultur.pdf

Hansen,Søren: Anhholtformen og andre mennesketyper: Om kroppens rolle i antropologiens identificering af det

danske folk. Fortid og Nutid. Kvartalstidsskrift, årgang 91  hæfte 2, side 103-115, Dansk Historisk Fællesråd 2005.

ISSN 0106 4797. https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/viewFile/49789/92317

1 anmeldelse:Morten Petersen: Rent blod på Anholt. Kristeligt Dagblad side 5, 13.7.2005.

Hansen,Søren: Anholtformen og andre mennesketyper. Fortid og nutid. Hæfte 2 side 103-115, 2005.

ISSN 0106 4797. https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/download/49789/92317.


2006

Eggert,Birgit: Danske stednavne på -holt. Ph.d-afhandling. Afdeling for Navneforskning. Nordisk Forskningsinstitut.

Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet 2006.

Lyng,Mogens: Den sidste østjyske plakat er fra Anholt. Randers Amtsavis sektion 1 side 16,18.7,2006.


2007

Meedom,Peter: Kirsten Kjær på Anholt. Anholt-Posten side 16, # 90 årg. 31, marts 2007. Anholt Borgerforening.


2009

Frobenius,Jens: Mindeord til Jytte Poulsen. Politiken 2. sektion side 9, 9.2.2009.

Thomsen,Lars Norman: Billeder i Redningshuset. Lokalavisen 29.7.2009.

http://norddjurs.lokalavisen.dk/billeder-i-redningshuset-/20090729/artikler/762133230


2011

Folkelige broderier fra 6 danske øer. Lysbilledserie XII: H.A. Møller Madsen(fotograf). Særtryk af artikel i tidsskriftet

Tenen 21/3. Dansk Tekstilhistorisk Forening 2010-2011. http://tenen-dk.tk/tenen/DanmarksFolkeligeBroderier/index.html

Rasmus Stenholm m. flere: Cordoba. Indeholder Anholt Rag. CD. LongLife LLR 1104  2011.

http://gaffa.dk/anmeldelse/52583

Schatz-Jakobsen,Claus: "Jeg fandt ... Øen dér, ene midt i Havet". Anholt som udkant og midtpunkt. Nordica.

Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. Bind 28. Syddansk Universitetsforlag 2011. ISSN 978 87 7674 639 1.

D-A-D bragede igennem på Anholt. Djurslandsposten  Din by side 12, 26.7.2011.


2012

Christensen, Sanne Nyland: De begraver selv deres døde på Anholt. DR Nyheder, 27.3.2012. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/03/27/094951.htm

Dale, Inor & Dieter Betz(foto): Anholt begraver selv sine beboere. Kristeligt Dagblad 29.3.2012.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/anholt-begraver-selv-sine-beboere


1913

Hansen, Søren: Fremmede kroppe. Urdansk autencitet. Anholtformen (kap. 6.2). 

PhD afhandling. Amsterdams Universitet 2013. http://dare.uva.nl/document/2/119015

Neumann, Martin: Home. Eget forlag 2013. http://issuu.com/mnphotography/docs/anholt_issuu/90

 

2014

Norddjurs udendørs mindesmærker, skulpturer og udsmykninger. Grenaa Egnsarkiv.

http://norddjursarkiver.dk/formidling-2/ss/

Andersen, Morten Skou: Digressioner. Indeholder "Fyret på Anholt". CD. Egen udgivelse 2014.

http://gaffa.dk/anmeldelse/85519


2015

Langt ude på Anholt. Performance Art. 27.7.-7.8.2015.

https://www.facebook.com/langtudeAnholt/timeline?ref=page_internal

Anholt Kirkegård. Her kan du søge på afdøde. Fotos maj 2015. DK-gravsten.

http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Anholt.php


 

2016

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Brugsuddeler på Anholt. Karen Konge. Ukrediteret foto.

Ø-Posten side 17, Nr. 166. Sammenslutningen af Danske Småøer december 2016. ISSN 0105 4325 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Post_166_skaermfil.pdf

Tønning,Jesper: Portfolios: Island of Anholt og Coastal Dunes. Jesper Tønning Photography 2016.

http://www.jespertonning.com/


2017

Prøv en ø. Anholt tilbyder gratis hus i 3 måneder. Tilrettelæggelse Rasmus Dyrberg Hansen  TV2 OJ. 1.2.2017.

http://www.tv2oj.dk/artikel/proev-en-oe-anholt-tilbyder-gratis-hus-i-tre-maaneder

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediteret foto: Fra slagter til sejlende cafébestyrer. Gitte Thun side 13 og Anholtliv. Anholt

er en stor legeplads side 14,  begge Ø-Posten Nr. 167 marts 2017. Sammenslutningen af Danske Småøer.

ISSN 0105 4325. https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Posten_167_skaerm.pdf

Dixgaard,Thøger & Kjærgaard,Jakob og ukrediteret foto: Anholt Gin. Ø-Posten side 20, Nr. 167 marts 2017.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105 4325. 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/03/Posten_167_skaerm.pdf

Bag Danmark med Tobias - Anholt. Tirettelæggelse Louise Guldberg Rosendal & Tobias Hamann-Pedersen.

DR TV1  20:30-21:00,  6.4.2017.

https://www.dr.dk/tv/se/tobias-3/bag-danmark-med-tobias/bag-danmark-med-tobias-anholt

Jessen,Jakob og ukrediterede fotos: Vi er 100 000 år ældre end vi tror. Zetland 15.6.2017.

https://www.zetland.dk/historie/sOJvx3kj-aegXAYg6-91973


2018

Jeppesen,Birgitte Dahl og ukrediterede fotos: Prøv en øbo. Ø-Posten side 6-7, Nr. 172, juni 2018.

Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325. 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2018/08/Ø-Posten-172-skaerm.pdf


2019

Terkelsen,Lene Halmø og ukrediterede fotos: Job,tryghed og frihed trækker familier til Anholt.

Ø-Posten side 1 og 4-5, Nr. 175, marts 2019. Sammenslutningen af Danske Småøer. ISSN 0105-4325.

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Ø-Posten-175-skaerm.pdf


Uden År

Sanghefte. Anholt United. U.å.
ANHOLTS STEDNAVNE


Anund(1231). Anolt(1441). Anaol(1482). Aholt((1508). Aneut(1550). Anout(1570). Aenhout(1584). Anø: sammendragning af Anundø eller Andø? (1873). Anholt*(1584)G


Nordstrand(1836) Nøre Strand (1708). Nordhav(1867). Fra vest mod øst:

Kufkrogen(1924). Flakket(1924)G Flaget(1867). Nordvestrevet(1708). Landløsen(1708) Landesen(1891). Slusen*(1968)G.

Rønneløb (1907)G. Studebakkerne(1924). Refskrogen(1924). Pikkerhusknold(1957)G Pikethuset(1924). Anders Peters

Stævn(1924). Elsewig(1708). Lejet (1948). Svanen(1924). Vinskibet(1924). Kallens Hage(1924). Pælebakke(1867)G.

Trebakke(1867). Blåbjerg*(1907)G Blaahøj(1867). Nordhagen(1867). Stenbrummen (1924). Hestebakke(1867). Spregterknold (1891). Kallehofuet(1708). Halvvejsbakken. Mælkebakke(1867). Nordbakke (1957)G. Store Hage(1948). Traps Hus(1948). Lille Hage(1948). Korset(1708). Hagen(1867). Spiren (1708). Sønden Fyret. Knud Bugge(1708). Fyr Taarnet(1776) Fyret(1708). Fyrgården(1965) Fyrmesterbolig(1907)G Fyhr-Inspecteur-Bolig(1798). Totten*(1867) Odden(1836) Overende Tangen(1708). Østerrevet(1907) Ren (1891). Kobbergrunden(1857). Spannerhagen(1945). Halvejsgrunden(1945). Knoben (1776) Knubben (1694).


Det indre af Ørkenen(1801)*G Sandflugten(1867) Hewen=Højen(1891). Fra vest mod øst:

Nassin(1955)=Nordsiden. Husmandsbakke(1867)G. Husmandsskåret(1955). Mågehøj(1867). Rathulen(1896)G.

Rathunen(1955) Rathorn (1867). Anholt Flyveplads(1974)G. Rendkuglernes Bakke(1955). Langsand(1867) med Fævejen

(1924) til Rendkrogen og Bassen. Bagstikkeren(1867)G. Salbehøje(1867)G. Rummel Bakke(1836). Storhøj(1867)G.

Pengehullet(1891). Jordemoderbakkerne (1924). Ostebakke(1924)G Osthøj med Fyr(1867). Slange Bakke(1867). Slette

Veje(1924). Det lange Stræde(1836). Bedstefars Bakke (1948). Nordhøjbakke(1867). Store Høje (1867). Nordbagen(1867).

Sandrevlerne (1857). Lille Høje. Ras Hennens Bakke (1955). Ras Hennens Kælder(1955). Jon Nilens Bakke(1948).

Rendekulen(1867). Sneppen Trange(1924). Rattornen(1924). Flintebjen(1924). Flintesteens Dyssen(1867). Degnens

Bakke(1867).  Seje Aks(1955). Bassen (1867)G. Stenranglerne(1945). Oste Høj(1867). Dværgkrukken(1867)G. De Seje Okser(1867). Keglebakken(1924). Vandsiget(1955). Rommelude(1955) Rummelud(1924). Gammel Rendekrog(1979)G

Rendkrogen(1945) Rønkrogen(1924) Randkrogen(1887) Renkrog(1867). Palmerne(1945). Det gale Stræde(1924). Nordre og Søndre Høje(1924). Skibet(1708). Frederiksværk og Kristiansværk(1955). Sælhøje*(1867)G. Buus(1708). Overende Tangen (1708).


Sønder Strand(1836) og Pakhusbugten*(1867)G Sydkysten. Sønderhav(1867). Kleins Rev(1792). Fra vest mod øst:

Øret (1708). Ørehage*(1873) Ørets Hage(1867)G. Stenøre(1776). Store og Lille Kistehøj(1948) Kisthøjene(1885)G. Raymonds Kors(1902). Gyden (1708). Gydes Havbakke(1948). Søndersten(1924). Jon Hector(1955) Hammelstangen (1867)G. Kragebakken(1867)G. Andehullet (1867). Skeyenæs(1708). Skejnæs Hage*(1873)G Skeienæs Hage(1708). Skeyenes Bakke(1836). Skeyenes Hoy(1708). Skejnæsgab(1955). Hermannsgave (1946)G. Den Brændte Bakke (1836). Redningsstation(1957)G. Anker Bakke(1836). Voksgyden(1957)G Voxe Skydi(1708) Vox Gydens Bakke (1867). Stenhagen (1867). Svante Pirens Pold(1891). Bars Stente(1924). Brodden Sand(1955) Brøden Sand(1708). Kuffen "Karl Johan"(1924). Pramstedet(1955). Pak- Huus (1776) Pakhuslejet(1955). Pakhuslyst. Skrolds Gyde (1708). Stenrevlerne(1867). Gammel Anker (1867). Jung Pier (1955) Jon Pitters Pold(1924) Unge Pers Pold (1948). Vandsiget (1955). Første Sandmille (1836) Første Sandbanke(1867).  Anden Sandmille(1836): golde sandbanker også kaldet Sællehøje(1867).  Skjellerbakke(1891). Danske Kirkegård(1836). Skibets Sællehøj (1867). PorsemosenG. Jammerbakkes Sællehøj(1891)G. Hjallerbakkes Sællehøj (1948)G. Musekrogen (1836)G. Ny Rendekrog (1979)G. Vandhullerne(1708). Skougabbet(1708). Fyrets Sællehøj (1982). Tottebakken (1891). Kobberhullet(1708). Sønden Fyret(1924). Mågebakken(1948).


Nordbjerg(1896)G Nord Berg(1708). Nordstrand Klit*(1896)G Nord Klint(1867)Nordstrands Klint(1857). Nordmarken(1924).

Fra nord mod syd:

Idal(1867). Hovedet(1867). Hedeles Graver(1924) Helvedes Grave(1867). Nordstrands Snude(1924). Paaskehalm(1867). Dværghøj (1867). Jydens Kilde(1867). Tangvejen(1948). Nørre Aas(1946) med 1. 2. og 3. Rende(1924). Stenvaangen(1867) med Gl. Flyvelandingplads(1939). Tottingbakken(1924). Birkemose(1867). Cementbakken(1982). Skifterhøj (1867)G. Kokkedal (1982).Tordenstenen(1948). Humlelykke(1867)G. Klagedal(1867). Bakkebo(1948)G. Sanatoriestykket(1948). Askebrændet(1867). Præstedallet(1955). Højmøllevang(1891) med Høje Mølle(1891). Højmilsrenden(1948) Højmølles Rende(1924). Stenkisten (1896)G. Kærlighedsstien (1982) Narós(Nørreås) Vej(1955). Vesterled (1948). Den ny Jord(1924).  Kroget Jord (1867). Løbekilde (1891) Læbbekilde(1867).


Kæret(1867) og Engene(1924). Fra nord mod sydøst:

Horsedallet(1955). Nordre Kær(1948) Narkjær(1955). Langvandsted(1867). Brostykket(1867). Tyreengen(1955)G og

Gåseengen (1867). Kalveboderne(1948). Niels Peters Hul(1943). Avl=skiftet(1867) Abildskiftet(1891). Abildsskiftets Vej

(1955) Vester Avid. Renden(1867) Hovedgrøften. Vinterengen(1924). Skittet (1955). Hvidkrogen(1867). Kalle Fredriksens

Tørvemose. Spansksø(1867). Gåsepølen(1924). Kongsenge(1924) omfatter Gartneriet (1955) Søndre Mose(1924)

Beden(e)(1924) og Søndre Enge(1955). Lang Enge(1867) omfatter Bredeeng(1867) Gartneriet(1955) og Sønderenge

(1955). Indre Mose. Vestre Mose(1924). Nordre Mose (1924). Lange Vandsti(1924). Engelsmandens Have(1955). Lyngen(1955).


Vesterlandet(1891). Wester Strand(1708). Vesterhav(1861). Fra nord mod syd:

Stenkleppen(1708) Søndre og Nordre, som Havnens nordre mole er anlagt på. Stenhagen(1945) Stenhøjen(1867).

Howt Twarwarp (1891). Det Rindende Vand(1924). Nordre Sandflugt(1867). Nordre Sandflugts Bugt(1924). Løvenskjolds

Allé (Holbækstien). Wilhelminelyst(1935)G Wilhelminelund(1955) Plantagen. Krebshullet(1948). Brændevinlunden. Huggene(1867). Mellem Huggene (1948). Klaatens Klet(1955) Klojens Klet(1946) Klodens Klit(1867).  Tennisbanen(1948). Forpagtergården(1948)G Viberhøj(1924). Nordre Gærde(1924). Lutholme(1867). Stisholm (1867)G. Nargjorde(1867). Hulvejen (1955). Vester Afvej(1867). Dræthøj(1867)G. Seje Ager(1955). Brægeholm(1867) eller Hestepolden(1955). Karisholm(1896)G Carresholm(1867). Søndre og Nordre Hesselspjeld(1924) Hestespjæld(1955) Hasselspjæld. Vesterklit (1896)G. Neden Klitten(1948). Tippen(1948). Hvidkrogens Høj og Tange(1924). Præstens Knude(1924). Kragehøj (1867). Suedal(1867). Snoghøj (1924) Snogekrogen. Hedehøj (1867). Sønderstænge (1867)G. Skydebanen. Søndre Sandflugt(1924). Godager(1924) Gaardager(1891) Garager(1867).


Sønderbjerg*(1867)G. Synder Berg(1708). Nordfra:

Tværengen(1948). Tværager(1924). Havfruesten(1982). Brændeboe(1867) Brænde bro(1891). Brændebo Rende(1948).

Dybe Dal (1867). Ganges Bakke(1948) Gandes Bakke(1924) Ganis Bakke(1867). Galgebakke(1867). Lindalshøj(1891)

Lindens Høj (1867). Døberkilden (1867). Danske Fadhoye(1708). Kannebjerre(1924). Poldalshul(1924). Borresen(1792). Kammene(1948) Kaanebjen(1955). Mellem Kammene(1948). Kringhøjene(1867)G. Kringhøjs Krog(1955). Spanskhøj

(1955) eller Fogedkonens Høj(1924). Hulgaden(1867). Knuden (1955). Solholt (1955). Lerrenden(1924). Søndre Ås(1924).


Anholt By* Byen(1708). Nordfra:

Nord Tofte med Store Lyng(1867). Lille Lyng(1955). Brændte Lyng(1955) Brænde-Lyng(1891). Koe Bakke(1867). Nordre

Have(1924). Bagerens Træer(1955).  Ageren (1924). Neden Ageren(1955). Volleskåret(1924). Haglskåret(1924). Bordal

(1924). Elverhøj(1891) Ellehøj(1867). Smidten(1924). Kirkebjerg*(1896). Nordre Kirkebjerg(1924)G Kirkebakke(1867).

Stejlebakken. Tungen(1867). Skunkerne (1955). Jegbakke(1948) Jæjjbakke(1891). Boleskrog(1867). Bollen(1867)G

Bolden(1891). Sønder Tofte(1867) med Brændebjerg(1867). Skinhool(1955).  Listes Bakke(1924). Bybakken(1934)G

Byens bakke(1924) Bjærget(1867). Persende(1924) Bjærgsende(1891) Pisende (1867) Biesende. Persendes Rende

(1955). Knopstykket(1948). Samseskaarets Rende(1924). Jordmoderpladsen. Byhaverne(1924). Kaalgaardene(1955). Sønderhave(1924). Møllebakken(1948). Lille Mølle(1891).


Byens navngivne Huse nordfra: Kroen. Boisens. Baasch'es. Smedie(1896). Lægebolig(1935). Anders Høkers.

Blæsenborg. Steffen Smeds. Jacob Skomagers, tidligere Posthus. Georgs. Ras Høkers. Anes. Peter Potters. Alberts.

Skole(1935) og Biblioteket. Præstegaarden(1866). Forsamlinghuset "Christiansens Minde"(1935). Ras Potters. Frederiks.

Gl. Lægebolig(1896) nu Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum. Brandstation. El- og Vandværk. Redningsstation(1935)

nu galleri. Sognefogedens. Gl.Skole(1866) nu Menighedsrådets kontor. Anders Koks. Carlsens, tidligere Posthus. Karl

Velbys. Svend Koks. Hender Janens. Peter Larsens. Fogedgaarden nu Kammerherregården og Rullestuen. Jacob Grås.

Kirken. Degnens. Tante Toves. Ras Jensens(Giselas). Sørens. Post Peters(Vort Hjem). Marens. Anders Svintes. Havely

med Annekset. Ottendals. Hotel Peder Pårs nu LokalBrugsen. Jacob Svendsens. Ras Møllers. Ras Smeds.


Havnens navngivne bygninger nordfra:

Redningshuset. Færge- og Turistkontor. Fiskernes Fællessalg. Bødenålen. Ishuset. Casablanca. Radarstationen.

Skibsproviantering og Sømandshjem nu Pakhuset med Købmand Spar Konge og Molevitten. Havnekontor & Sailor House.

4. Maj Huset. Gl. Posthus (Karen Grentzmanns). Gl. Havnemesterbolig. Gl. Havnebetjentbolig.


Listen indeholder ud over de mange egennavne på anholtske lokaliteter (landområder, landskabselementer, bebyggelser

og marker) også enkelte navne på allestedsværende virksomheder eks. Færge- og Turistkontor og LokalBrugsen.

Stednavne skrevet af efter anholtermål er kun anvendt, hvor et rigsdansk navn ikke anvendes eller foreligger eks. Howt

Twarwarp og Hewen.

Et årstal i parentes efter stednavnet henviser til dets første omtale i de anførte kilder - et (G), at det er optaget i geodætiske

kort og derved blevet et officielt stednavn -  en asterisk(*), at det er autoriseret af Kulturministeriets Stednavneudvalg.


Kilder:

Liber census daniæ fra 1231. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Om Anund side 50 og 136.

Udgivet af O.Nielsen G.E.C. Gads Forlag 1873. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/39459/est_a

Juel,Rasmus: Karte af Anholdt med Dessen Grunde samt dend Anno 1708 opsatte Fyer Bagge.

Det Kongelige Søkortarkiv. Kopi Anholt Museum.

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024830.jpg.info

http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Museet-for-s%C3%B8farts-billedarkiv/archive/Arkiv-87/000024831.jpg.info

Lous,Carl Christian: Pass Kaart over Kattegat; med Höy Kongelig Privilegie udgivet i Aaret 1776. Det kongelige Bibliotek.

http://images.kb.dk/present?id=dk007324

Warberg,O. & G.N. Angelo(kobber): Topografisk Kort over Anholt. Videnskabernes Selskabs 1792. Det Kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67208/da/

Kort over Anholt Sogn i Nörre Herred, Randers Amt formindret og tegnet 1836 af Branner. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=2247&elav=null

Both,L. & Bull,Adolph Chr.: Jylland med dertil hørende Øer. Bikort Anholt. !857-1866. Det kongelige Bibliotek.

http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67695/da/

Pedersen,Hans: Anholtkort. Håndtegning. Kopi i Anholt Museum 1867.

Kristensen, Evald Tang: Anholt i Sagn og Sæd. Gyldendal 1891. http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308058123.pdf

Højt Maalebordsblad  f22 og g22 (Anholt 1:20000) maalt 1887, udgivet 1896. Geodætisk Institut.

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=15694

Generalstabens topografiske Kaart over Danmark. Anholt. Kalligraferet og graveret 1907.

Friis, Achton: Anholt med sognefoged H.C.Andersens stednavneangivelser. De danskes Øer  Bind III  Side 405 og

434-436. 1924. http://www.dedanskesland.dk/anholt-113.html

Karlsen,Karl: Manuskript omkring 1945. Dansk Folkemindesamling Arkivnummer 1906/23,

Grenaa Egnsarkiv arkivfond A903 og Anholt Museum.

Hobolt, E.A. &  P.G.K Bentzon(fotos): Anholt i Fortid og Nutid Side 89-92. Gyldendal 1946.

Ukendt indsamler af Anholts stednavne tilføjede Lavt Målebordsblad 1623 (Anholt 1:20 000) målt 1887, rettet 1934,

udgivet 1948. https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=8980 

Geodætisk Institut. Original Anholt Museum.

Linde,Peter: Anholt. Erik Myrdahls Bogtrykkeri 1948.

Pedersen,Rasmus: Omfattende registrering og nummerering af Anholts stednavne 1955 tilføjet Målebordsblad 1623

udgivet 1952.

Center for Navneforskning. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet og Anholt Museum.

Mogensen,Frans & Nielsen,Bo & Olesen,Tormod: Anholt. Bilag med stednavne. Holms bogtryk/offset Grenaa 1982.

Genudgivet 1988. 

KUNSTNERE PÅ ANHOLT (MALERE, BILLEDHUGGERE B OG FOTOGRAFER F)


Richard Turnbull (1811)

Anders Ludvig Grentzmann F (1810-1901)

Christian Andreas Schleissner (1810-1882)

Christian Bøgh (1816-1878)

Johan Carl Neumann (1833-1891)

Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)

Andreas Riis Carstensen (1845-1906)

Viggo Johansen (1851-1935)

Karl Madsen (1855-1938)

Esther von der Maase (1857-1917)

Peter Elias Petersen (1859-1950)

Johan Jens Neumann (1860-1940)

Knud Søeborg (1861-1906)

Vilhelm Carl Ferdinand Arnesen (1865-1948)

Emil Nolde (1867-1956)

Johannes Larsen (1867-1961)

Johan Carl Bonnesen B (1868 1933)

Acton Friis (1871-1939)

Axel Emil Krause (1871-1945)

Johannes Nørretranders (1871-1957)

Aage Exner (1876-1951)

Carl Swenn (1888-1973)

Harald Hans Vilhelm Hansen ( (1890-1967)

Axel Bentzen (1893-1952)

Kirsten Kjær (1893-1982)

Christian Victor Kragballe Haagen-Müller (!894-1959)

Poul Rytter (1895-1965)

Axel Skjelborg (1895-1970)

Henning Schou Schiøler (1898-1966)

Helge Daner Jensen (1899-1986)

Aage Fredslund Andersen (1904-1976)

Erling Frederiksen (1910-1944)

Des Asmussen (1913-2004)

Lili Ege (1913-2004)

Preben Siiger (1918-1995)

Ole Berg (1920-1981)

Ruth Falk (1923-2017)

Karl Gustav Hansen (1925-2017)

Pierre Alechinsky (1927-)

Arne Tipsmark (1930-2013)

Tormod Olesen (1930-2019)

Jens Nicolaus Holten Lützhøft (1930-1994)

Maud Sinclar (1931-2002)

Henrik Bloch (1931-)

Mona Brostrøm (1932-)

Carl Christian Gram (1933-2000)

Ernst Svensson (1936-)

Holger Wolsing (1936-)

Jytte Poulsen (1940-2009)

Hans Arén (1940-)

Per Sloth Carlsen (1941-)

Michael Kutzer (1941-)

Ketty Steffensen (1941-)

Bodil Damgaard (1942-)

Helle Thomsen (1943-2008)

Ursula Reutzel (1943-)

Ole Kragh-Sørensen F (1943-)

Hans Jørgen Tholstrup (1945-)

Jens Larsen (1945-)

Per Baagøe (1946-)

Marianne Toftum (1947-)

Alice Benkier (1948-)

Kim Fleischer Michaelsen F (1948-)

Hans Krull (1952-)

Tine Hind (1953-)

Jäger Arén F (1962-)

Nana Bryder (1970-)

Helene Hennings F(1972-)

Sara Trier (1975-)

Jesper Tønning F(1977-)

Anna Hjorth Helmers(1980-)

Martin Neumann F

Jens Alfred Raahauge(1990-)Anholterne har navngivet stederne på deres ø med 

opfindsomhed og rund hånd. Achton Friis anfører 1928, "at intet Land, jeg har betraadt, er i den Grad dækket med Stednavne". Knapt 500  kendes idag. Nogle stednavne er medtaget her, selvom den klit, som bar navnet, blev flyttet af sandflugten, ligesom navngivne punkter i kysttoningen er med,  selvom de ikke længere gør gavn som pejlemærker for skibs- farten.

Se et udvalg af billedkunstnere, som har skildret øen i deres værk. Emil Nolde skrev mellemfornøjet om et besøg på øen og henført om Anholts Hav, selv om  han under bortrejsen i stormen måtte surre Ada fast til fiskekutterens mast. Bewegte See!Anøboerne fik i starten af 1900-tallet målt deres kranie- form og -størrelse af en antropolog og blev udnævnt til bærere af en særlig urdansk autenticitet. Det havde de nok ikke regnet med. Folkeviddet antydede dog, at de snarere var afkom af strandede portugisere eller hen- satte jødiske flygtninge. Men deres skikke og sagn, de- res musik og danse, deres husflid og klædedragt var deres egen. Til Fastelavn slår de endnu "Manden af Tøn- den" og Påskedag "trilles æg" fra Bollen . Studs over Ligvendingsfesten, Snapstorsdag og helligkilderne Det Rindende Vand og Døberklden. Kringhøjene og Kiste- højene var samlingssted for Dværgene. Herfra sås en- gang en dværgbrudeskare bevæge sig mod Dværg- krukkerne.