Anholtiana

Anholt blev engang af et vittigt hoved kaldt "den sjette verdensdel" måske for sin afsondrethed. Siden midten

af forrige århundrede har færgefart, lystbåde og fly fragtet en stigende strøm af sommergæster til øen, og dermed ændret de fastboendes arbejds- og livsvilkår,

i hvert fald i sæsonen d.v.s. turisternes sæson!

Om anholterne digter Ludvig Holberg i sit store helte- epos "Peder Paars" frækt "Nu derimod man seer dem bedres Dag for Dag - Hver lever christelig og nærer sig

af Vrag". Det behøver de ikke nu om dage.

Anholts besiddere var bosat langt fra øen, på Kalø Slot i Djursland og på Krogerup i Nordsjælland. Præsterne lige så. Morup Kirke i Halland var før midten af 1500-tallet det fjerne mål for både lig- og bryllupsfærd.

anholtiana.dk er et udvalg af henvisninger til kilder, tek- ster og oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 1200-tallet.

Præsentationen er kronologisk for at fremhæve de over- vældende forandringer, som den nye verdensorden har påført det lille øsamfund.

 

Indholdet er opdelt i fire kategorier: "Skønlitteratur", "Avisartikler m.v." og "Faglitteratur", som åbnes med et

klik på det tilhørende ikon ovenfor, samt "Temaer", ialt fem, som fremkommer ved at klikke på Achton Friis' portræt af gaardejer Steffen Graa her på siden. De fem

undertemaer omhandler en række særligt anholtske emner – Naturen / Folklore, Kunst og Musik, Stednavne/ Ubådskrig / Fyrvæsen / Besat.

Hvor det har været muligt, er der tilføjet links, så ind- holdet bliver umiddelbart tilgængeligt. Nogle links har desværre kun kort levetid.

Adgang til at læse aviser er mulig på biblioteket. Efter- hånden digitaliseres flere og flere dagblade, men ad- gangen er for private brugere enten begrænset af Op-

havsretsloven eller forbeholdt avisernes abonnenter.

Mange af de nævnte radioprogrammer før 1989 er ikke længere tilgængelige hos DR.

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt lokalhistoriske Arkiv og Museum her kaldet ALMA.