Anholtiana

Anholt er stadig i en klasse for sig blandt danske småøer med lang færgetid og afsondrethed og blev af et vittigt hoved engang kaldt "den sjette verdensdel".

Anholts besiddere var bosat langt fra øen, på Bispesæ- det i Viborg, på Kalø Slot i Djursland og Krogerup Gods i Nordsjælland og deres interesser varetoges af dertil ind- rettede fogeder.

Præsterne var ligeså usynlige. Morup Kirke i Halland var før midten af femtenhundredetallet det fjerne mål for bå- de lig- og bryllupsfærd.

Sygdomsbehandling påhvilede Distriktslægeembedet i Grenå indtil midten af attenhundredetallet, hvor Anholt fik sin egen læge.

Disse forhold har alle været medvirkende til beboernes stærke samhørighed.

Siden midten af forrige århundrede har færgefart, lystbå-de og fly fragtet en stigende strøm af sommergæster til øen, og dermed ændret de fastboendes arbejds- og livs-vilkår.

At færgen i 1981 blev hjemmehørende på Anholt har som forventet mindsket øboernes følelse af isolation og øget øboernes identitet og selvforståelse.

 

 

 

 

 

 

anholtiana.dk er et udvalg af henvisninger til kilder, tek-ster og oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 1200-tallet.

Indholdet er opdelt i fire kategorier: "Skønlitteratur", "Avisartikler m.v." og "Faglitteratur", som åbnes med et klik på det tilhørende ikon, samt "Temaer", ialt fem, som klikkes frem på Achton Friis' portræt af gaardejer Stef- fen Graa. De fem undertemaer omhandler en række særligt anholtske emner – Naturen / Folklore, Kunst og Musik, samt Stednavne/ Ubådskrig / Fyrvæsen / Besat.

Hvor det har været muligt, er der tilføjet links, så ind- holdet bliver umiddelbart tilgængeligt. Nogle links har desværre kun kort levetid.

Adgang til at læse aviser er mulig på biblioteket. Efter- hånden digitaliseres flere og flere dagblade, men ad- gangen er for private brugere enten begrænset af Op-

havsretsloven eller forbeholdt avisernes abonnenter.

Mange af de nævnte radioprogrammer før 1989 er des-værre ikke længere tilgængelige hos DR.

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt lokalhistoriske Arkiv og Museum.