Anholtiana

Anholterne lever hverken "christelig eller nærer sig ved Vrag" mere. De jager og fisker heller ikke mere. Det gør fremmede.

Siden midten af forrige århundrede har regelmæssig og pålidelig færgefart, lystbåde og fly bragt en stadig stigende strøm af sommergæster til

 

"Den sjette Verdensdel" og dermed arbejde til de fastboende, vel at mærke i sæsonen - d.v.s.turisternes!

 

 

anholtiana.dk er et udvalg af oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 1200-tallet.

Oplysningerne er præsenteres kronologisk for at understrege de mægtige forandringer, "det moderne" har betydet for et øsamfund som Anholt.

 

Stoffet er opdelt i de traditionelle bibliotekariske kategorier: skønlitteratur, avisartikler mv. og faglitteratur, som åbnes med et klik på det

 

tilhørende ikon ovenfor. Materialets omfang og ønsket om overskuelighed har medført oprettelse af følgende særlige anholtske temaer:

 

Naturviden - Musik, Kunst og Folklore - Ubådskrig - Fyrvæsen - Besat

 

hvis 5 ikoner præsenteres ved at klikke på Achton Friis' portræt af Gaardejer Steffen Graa øverst på siden.

 

 

anholtiana.dk var oprindeligt tænkt som en samling kildehenvisninger. Hvor det har været muligt, er der nu tilføjet links, så indholdet blver

 

umiddelbart tilgængeligt. Nogle links har desværre kun kort levetid.

 

Adgang til aviser er mulig på biblioteket. Efterhånden digitaliseres flere og flere dagblade, men adgang hertil er for private brugere enten

 

begrænset af Ophavsretsloven eller forbeholdt avisernes abonnenter.

 

Mange af de nævnte radioprogrammer før 1989 er ikke længere tilgængelige hos DR.

 

 

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum.

 

En kortere version, sidst opdateret 2013, kan ses hos: http://www.anholtturist.dk/litteraturliste.htm