Anholtiana

Et udvalg af oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 1400-tallet. Kronologisk opstillet og løbende opdateret.

 

Anholterne lever hverken "christelig eller nærer sig ved Vrag" mere. De jager og fisker heller ikke mere. Det gør fremmede.

 

Siden midten af forrige århundrede har regelmæssig og pålidelig færgefart, lystbåde og fly bragt en stadig stigende strøm af

 

sommergæster til øen og dermed arbejde til de fastboende, vel at mærke i sæsonen. d.v.s. turisternes!

Hjemmesidens mål er at anskueliggøre de mange ændringer, som "det moderne" har betydet for denne fjerne danske småø.

 

Det kan undre, at een ting tilsyneladende forbliver ganske uændret gennem tiden: lysten til at berette om Anholt.

 

 

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum.

 

En kortere (handy) version, sidst opdateret 2013, kan ses hos: http://www.anholtturist.dk/litteraturliste.htm