Anholtiana

Et udvalg af oplysninger om kattegatøen Anholt tilbage til 1200-tallet. Anholterne lever hverken "christelig eller nærer sig ved Vrag" mere.

 

De jager og fisker heller ikke mere. Det gør fremmede. Siden midten af forrige århundrede har regelmæssig og pålidelig færgefart, lystbåde

 

og fly bragt en stadig stigende strøm af sommergæster til øen og dermed arbejde til de fastboende, vel at mærke i sæsonen d.v.s.turisternes!

 

 

anholtiana.dk er opdelt i de traditionelle bibliotekariske kategorier: skønlitteratur, avisartikler mv. og faglitteratur, som åbnes med et klik på det

 

tilhørende ønskede ikon ovenfor.

 

Ved indsamlingen af det store materiale opstod behovet for at sammenfatte stof i nogle særlige anholtske temaer:

 

Naturviden - Musik,Kunst og Folklore - Ubådskrig - Fyrvæsen - Besat

 

hvis 5 ikoner præsenteres ved at klikke på Achton Friis' portræt af Gaardejer Steffen Graa øverst på siden.

 

 

Den kronologiske tilgang er valgt, fordi vi derved mindes om, hvilke mægtige forandringer "det moderne" har betydet for denne fjerne danske

 

småø.

 

Teksterne er udvalgt af Frans Mogensen med uvurderlig hjælp af Etly Steenberg, Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Museum.

 

En kortere version, sidst opdateret 2013, kan ses hos: http://www.anholtturist.dk/litteraturliste.htm